Đồ án môn học quá trình và thiết bị: Thiết kế tháp chưng liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp CH3COCH3 –H20.

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp metylic nước

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp metylic nước
... nc v dung mụi metylic : A= 1; B =1 : nht ca dung mụi metylic 25C (cP), ni suy t bng I.101 - s tay QT&TBCNHC - T1 ta c metylic= 1,78+(25-20)=1,94(Cp) V, V : Th tớch mol ca nc v metylic (cm/mol) ... I.213 i vi metylic (S tay QT&TBCNHC-T1) vi tF = 73,80C ta cú: r = 579 + (73,8 - 60) =565,2 (kcal/kg) r = 265 + (73,8- 90) = 257,065 (kcal/kg) Ni suy theo bng I.212 i vi nc bng I.213 i vi metylic ... D0 L0 DU F,xF LU P,xP W,xW 2.2 Cõn bng vt liu : Hn hp u vo F (nc metylic) c phõn tỏch thnh sn phm nh P (nc), v sn phm ỏy W ( metylic ) a trờn cựng cú lng lng hi lu, ỏy thỏp cú thit b un sụi...
 • 105
 • 3,513
 • 6

Đồ án môn học Quá trình Thiết bị

Đồ án môn học Quá trình và Thiết bị
... = 9,244 (kg) IX CỬA NỐI ỐNG DẪN VỚI THIẾT BỊ – BÍCH NỐI CÁC BỘ PHẬN CỦA THIẾT BỊ ỐNG DẪN : Ống dẫn thường nối với thiết bò mối ghép tháo không tháo Trong thiết bò này, ta sử dụng mối ghép tháo ... Co âng nghe ä Ho ùa h ọc BO Ä MÔN MÁY VÀ TH IẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐ NG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG T P MÂM XUYÊN LỖ HÁ Chức na ên g 16 H ï tên o Tỉ le ä QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chư ký õ Ba ve ... phẩm khả ăn mòn axit axetic thiết bò, ta chọn thiết bò thân tháp thép không gỉ mã X18H10T 1.1 Các thông số cần tra chọn phục vụ cho trình tính toán:  Nhiệt độ tính toán: t = tmax + 20oC = 117,6...
 • 62
 • 1,006
 • 2

Đồ án môn học quá trình thiết bị

Đồ án môn học quá trình và thiết bị
... Vì tán xạ Compton xảy electron tự nên lượng xạ gamma tán xạ không phụ thuộc vào chất tán xạ mà phụ thuộc vào lượng xạ gamma tới góc tán xạ Khi xảy tán xạ, photon bị tán xạ bay theo góc tán xạ ... dụng thiết bị dùng để kiểm tra liều chiếu hàng ngày Thiết bị đo Dosimeter kết hợp với đầu đo buồng ion hóa Farmer chamber FC65 – P Trên hình 2.6 thiết bị đo liều Dosimeter Hình 2.6 Thiết bị đo ... dụng thiết bị dùng để kiểm tra liều chiếu hàng ngày Thiết bị đo Dosimeter kết hợp với đầu đo buồng ion hóa Farmer chamber FC65 – P Trên hình 2.6 thiết bị đo liều Dosimeter Hình 2.6 Thiết bị đo...
 • 54
 • 411
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học: Quá Trình Thiết Bị pptx

Tài liệu Đồ án môn học: Quá Trình và Thiết Bị pptx
... Nam I CÁC THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy Thiết bị trao đổi nhiệt nhập liệu sản phẩm đáy Thiết gia nhiệt ... nhập liệu II TÍNH BẢO ƠN CỦA THIẾT BỊ III TÍNH TỐN BƠM NHẬP LIỆU Tính chiều cao bồn cao vị Chọn bơm CHƯƠNG V : GIÁ THÀNH THIẾT BỊ I TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH CỦA THIẾT BỊ II KẾT LUẬN TÀI LIỆU ... Đáy nắp thiết bị : Bích ghép thân, đáy nắp : Đường kính ống dẫn – Bích ghép ống dẫn : Tai treo chân đỡ: CHƯƠNG IV : TÍNH TỐN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT- THIẾT BỊ PHỤ ĐAMH Q Trình Thiết Bị GVHD...
 • 56
 • 577
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học “Quá trình thiết bị công nghệ hoá học” pptx

Tài liệu Đồ án môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học” pptx
... 2012 Đồ án môn học “Quá trình thiết bị công nghệ hoá học nhằm giúp sinh viên biết vận dụng kiến thức môn học “ Quá trình thiết bị công nghệ hoá học môn học khác vào việc thiết kế thiết bị số thiết ... 297 mm - Với đồ án môn học “ Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu cầu vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 - Bản vẽ dây chuyền công nghệ: cần vẽ sơ đồ nguyên lý thiết bị phụ, kể ... (nếu có) 7- Tài liệu tham khảo II- Bản vẽ Đồ án môn học “ Quá trình Thiết bị Công nghệ hoá học yêu cầu thực vẽ lắp thiết bị giấy khổ A1 vẽ dây chuyền khổ A4 Bản vẽ dây chuyền thiết bị đóng kèm...
 • 16
 • 984
 • 1

Đồ án môn học qúa trình thiết bị công nghệ hóa học LHDK54A

Đồ án môn học qúa trình và thiết bị công nghệ hóa học LHDK54A
... 54550 37550 55550 38550 56550 39550 57550 40550 58550 41550 Phần II: Quá trình thiết bị truyền khối Tính thông số thiết bị (tháp) chuyển khối làm việc áp suất khí (760 mm Hg) để chưng luyện hỗn ... THANH VŨ DUY ĐỒNG GIA NGUYỄN VĂN TRẦN ĐỨC TRẦN VĂN ANH ANH BÌNH BỐN CHIẾN CÔNG CỬ CƯỜNG DŨNG DUY DUYỆT DƯƠNG ĐÔN HẢO HIỀN HIẾU HOA HÒA HOÀN HỘI HUY HUY HUY HƯNG HƯNG HƯƠNG HƯỚNG KHÁNH KHÔI KIỆM ... NGUYỄN THANH VŨ DUY ĐỒNG GIA NGUYỄN VĂN TRẦN ĐỨC TRẦN VĂN BỐN CHIẾN CÔNG CỬ CƯỜNG DŨNG DUY DUYỆT DƯƠNG ĐÔN HẢO HIỀN HIẾU HOA HÒA HOÀN HỘI HUY HUY HUY HƯNG HƯNG HƯƠNG HƯỚNG KHÁNH KHÔI KIỆM LAM LINH...
 • 7
 • 708
 • 12

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC AXIT AXETIC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC AXIT AXETIC
...  Axit axetic ăn mòn sắt  Nhơm bị ăn mòn axit lỗng, đề kháng tốt axit axetic đặc khiết Đồng chì bị ăn mòn axit axetic với diện khơng khí  Thiếc số loại thép nikel – crom đề kháng tốt axit axetic ... pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường Thiết bị chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bị khác để tiến hành chưng cất Tuy nhiên u cầu chung thiết bị ... đỉnh Trang Chưng luyện Nước Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục 10 T 15 T 11 T P 12 13 14 Trang Chưng luyện Nước Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Hỗn hợp Nước Axit axetic có nồng độ nước 30%...
 • 59
 • 938
 • 3

đồ án môn học quá trình thiết bị phương pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho methanol

đồ án môn học quá trình và thiết bị phương pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho methanol
... ta lựa chọn phương pháp thích hợp Hệ methanol – nước cấu tử tan lẫn hồn tồn, ta dùng phương pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho methanol Đồ án mơn học Q trình Thiết bị mơn học mang tính ... nhu cầu sử dụng ngun liệu có độ tinh khiết cao phải phù hợp với qui trình sản xuất nhu cầu sử dụng Ngày nay, phương pháp sủ dụng để nâng cao độ tinh khiết là: chưng cất, trích ly, đặc, hấp thu ... gián tiếp Thiết bị chưng cất: Trang Đồ án môn học GVHD: Thầy Mai Thanh Phong Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bị khác để tiến hành chưng cất Tuy nhiên u cầu chung thiết bị giống nghĩa...
 • 53
 • 184
 • 0

đồ án môn học quá trình thiết bị truyền nhiệt

đồ án môn học quá trình và thiết bị truyền nhiệt
... quan trọng Đồ án Thiết Kế Thiết Bị Cô Đặc Đường Mía Một Nồi Liên Tục” môn học Đồ án môn học Quá Trình Thiết Bị bước giúp sinh viên tập luyện chuẩn bị cho việc thiết kế trình thiết bị công nghệ ... ĐƯỜNG MÍA GVHD: TIỀN TIẾN NAM CHƯƠNG 4: THIẾT BỊ GIA NHIỆT ĐẦU VÀO Chọn thiết bị gia nhiệt nhập liệu thiết bị truyền nhiệt ống chùm đặt nằm ngang Ống truyền nhiệt làm thép X18H10T, đường kính d ... tay Quá trình thiết bị công nghệ Hóa chất tập 1”, NXB Khoa học Kĩ thuật Hà Nội Sổ tay Quá trình thiết bị công nghệ Hóa chất tập 2”, NXB Khoa học Kĩ thuật Hà Nội ThS Đào Thanh Khê Quá trình thiết...
 • 43
 • 1,546
 • 0

đồ án môn học quá trình thiết bị

đồ án môn học quá trình và thiết bị
... Minh Khắc Trang 23 Đồ án môn học GVHD: Vy Thị Hồng Giang ( Công thức 10-45 trang 27, Quá trình Thiết bị công nghệ hóa học, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp) • Động lực đầu trình: Yđ = Yđ – ... 35 Đồ án môn học GVHD: Vy Thị Hồng Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các trình thiết bị truyền khối,Trung tâm máy thiết bị, Trường ĐHCN Tp Hồ Chí Minh, năm 2008 [2] Kỹ thuật xử lý khí thải -Quá trình ... Minh Khắc Trang 34 Đồ án môn học GVHD: Vy Thị Hồng Giang - Quá trình hấp thụ trình tỏa nhiệt nên thiết kế, xây dựng vận hành hệ thống, nhiều trường hợp phải lắp thêm thiết bị trao đổi nhiệt tháp...
 • 36
 • 281
 • 0

ĐỒ án môn học QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ĐỒ án môn học QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
... 41 Đồ án môn học: trình thiết bị GVHD: PGS.TS Lê Nguyên Đương Phần ba LỜI KẾT Thông qua đồ án thiết kế hệ thống sấy thùng quay, em ôn lại kiến thức lý thuyết học học phần Quá trình thiết bị môn ... 20 Đồ án môn học: trình thiết bị GVHD: PGS.TS Lê Nguyên Đương Hình 1.2: Đồ thị trình truyền nhiệt Các trình truyền nhiệt xảy ra: • Quá trình cấp nhiệt từ tác nhân sấy đến thành thiết bị sấy • Quá ... cho người, sản phẩm công nghiệp thực phẩm. Đường dùng trực tiếp dùng làm nguyên liệu cho ngành công nghệ sản xuất thực phẩm như: công nghệ sản xuất đồ hộp, công nghệ sản xuất bánh kẹo, mứt, nước...
 • 43
 • 368
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học quá trình và thiết bịđồ án môn học quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩmđồ án môn học quá trình thiết bịđồ án môn học quá trình thiết bị chưng cấtđồ án môn học quá trình thiết bị cnhh amp tpđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động băng tảiđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ thống dẫn động băng tảiđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động cơ khí bánh đaiđề tài đồ án môn học công trình đô thịđồ án môn học điều khiển và giám sát mức nước và áp suất của một nồi hơiđồ án môn học lập trình mạngđồ án kỹ thuật tính toán và thiết kế cơ cấu nângtrình sản phẩm được lặp đi lặp lại liên tục sản phẩm ra lò có màu sắc tương đối đồng đều độ kết cấu cao chất lượng tốtthiết kế tháp đĩa lỗ ống chảy truyền hấp thụ co2 trong môi trường không khí với dung môi là nướcđồ án môn học điều khiển thiết bị điện qua internet và gsm evaverQuy trình phê duyệt đầu tư cho dự án Xây dựng phần mềm quản lý và sử dụng con dấuBài tiểu luận thiết kế hình học và cảnh quan môi trường đường ô tôBộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt NamĐịnh giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt namQuản lý tài chính của DNNVV trên địa bàn Hà NộiĐịnh thứcỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập