VAI TRO CUA BAN VE KI THUAT

Bài 1: Vai trò của bản vẽ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
... - Bằng tay, dụng cụ vẽ, máy vi tính… - Học vẽ thuật để ứng dụng vào sản xuất - Hiểu vẽ thuật để ứng dụng vào sản đời sống, đồng thời tạo điều kiện học tốt xuất đời sống, đồng thời tạo điều ... + Nông nghiệp: Bản dẫn phòng trừ sâu bệnh… - Bản vẽ thuật vẽ gì? ngành - Mỗi lónh vực kó thuật vẽ riêng - Được vẽ tay, dụng cụ vẽ hay - Trong trường phổ thông, học vẽ thuật ngành máy ... toàn Hoạt động 4: Tìm hiểu vẽ thuật III/ Bản vẽ thuật dùng lónh dùng lónh vực kó thuật vực kó thuật + Cơ khí: Bản vẽ máy cưa… - Bằng từ gợi ý cho trước, điền vào + Điện lực: Sơ đồ đường...
 • 2
 • 8,757
 • 14

Bai 1: VAI TRO CUA BAN VE KI THUAT

Bai 1: VAI TRO CUA BAN VE KI THUAT
... lực, ki n trúc, quân sự, giao thông……… _ HS cho ví dụ, HS khác bổ sung _ HS ghi nhận III Bản vẽ dùng lónh vực kó thuật Bản vẽ kó thuật dùng lónh vực nông nghiệp, xây dựng, khí, điện lực, ki n ... tư liệu hướng dẫn trọng kèm _ HS ghi nhận theo thông tin sản phẩm dùng trao đổi sử dụng HĐ3: Tìm ki u vẽ kó thuật lónh vực khác _ GV giới thiệu H1.3aSGK hoăc đồ dùng điện yêu cầu HS trả lời câu ... Muốn sử dụng có hiệu an toàn đồ dùng hay thiết bò điện phải làm gì? _ GV nhận xét bổ sung thôn tin ki n thức _ GV cho HS quan sát H1.4 SGK trả lời câu hỏi: + Bản vẽ kó thuật dùng lónh vực kó thuật...
 • 2
 • 802
 • 0

Bài 1. vai trò của bản vẽ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1. vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
... phổ biến sản xuất đời sống  Hoạt động -Hướng dẫn HS tham khảo H1.4, bổ sung vốn kiến thức II .Bản vẽ dùng thực tế thân HS lónh vực -Bản vẽ dùng lónh vực kỹ thuật nào? Đặc điểm kỹ thuật vẽ lónh ... BVKT tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trao đổi, sử dụng, … phải làm gì? -BVKT đóng vai trò sản xuất đời sống? Nếu BVKT vấn đề xảy ra? Nêu ví dụ cụ thể  KL: BVKT ... -Điện lực -………… 4.Củng cố -Phân biệt tranh vẽ BVKT -Trả lời câu hỏi SGK 5.Dặn dò -Chuẩn bò SGK -o0o - 1_2 -HS thảo luận, thi đua giũa nhóm ứng dụng vẽ lónh vực mà HS nghe biết đến ...
 • 2
 • 2,383
 • 7

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Chương I: Bản vẽ các khối hình học - Bài 1: Vai trò của bản vẽ thuật trong sản xuất và đời sống potx

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Chương I: Bản vẽ các khối hình học - Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống potx
... - Chuẩn bị 1khối hình hộp ba bìa ghép lại hình 2.3 SGK - Tiết 2: Bài 2: Hình chiếu I./ Mục tiêu: Sau học HS ph i: - Hiểu hình chiếu - Nhận biết hình chiếu vật thể vẽ thuật ... mặt phẳng hình chiếu vật thể (Hình 2.3) III./ Tiến trình lên lớp 1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 2./ Kiểm tra cũ: - Bản vẽ thuật vai trò sản xuất đời sống ? 3./ Giảng ND kiến thức ... trí hình HĐ4: HD hs nhận biết vị HĐ4: HD hs nhận biết vị chiếu trí hình chiếu trí hình chiếu -Trên vẽ thuật, - Y/ c hs quan sát hình 2.4; - Quan sát hình 2.4; 2.5 hình chiếu 2.5 mô hình mô hình...
 • 6
 • 438
 • 1

bai 1: vai tro cua ban ve ki thuat

bai 1: vai tro cua ban ve ki thuat
... HỌC BẢN VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG MỤC TIÊU: Biết vai trò vẽ kó thuật sản xuất đời sống Có nhận thức việc học ... THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG III.BẢN VẼ DÙNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KĨ THUẬT Các lónh vực kó thuật dùng vẽ kó thuật Cơ khí Nông nghiệp Xây dựng Điện lực BẢN VẼ Giao thông Ki n trúc Quân Bản vẽ dùng lónh vực...
 • 10
 • 435
 • 1

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Vai trò của bản vẽ thuật trong sản xuất và đời sống. pptx

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. pptx
... - Củng cố học: - Hệ thống lại NDKT bản, đọc phần ghi nhớ ( Thông qua câu hỏi cuối ) Dặn dò: - Đọc trước SGK trang 8,9,10 - Chuẩn bị...
 • 2
 • 729
 • 0

Bài 1: Vai trò của bản vẽ thuật . .

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật . .
.. . lĩnh vực thuật vẽ riêng vực thuật ? ngành Gv: Bản vẽ thuật vẽ gì? Hs: Được vẽ tay máy vi tính Gv: Trong trường phổ thơng học vẽ Hs: Trong phổ thơng học vẽ thuật để ứng thuật nhằm .. . vẽ thuật ngơn ngữ đến vẽ thuật chung dùng vẽ thuật Gv: Em rút kết luận Hs: Rút kết luận: - Bản vẽ dùng để chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, kiểm tra - Bản vẽ thuật ngơn ngữ chung dùng .. . Hoạt động HS Hoạt động :1 Gv: Tại nói vẽ thuật ngơn ngữ chung dùng thuật ? Bản vẽ thuật Hs: Lên bảng trả lời câu hỏi có vai trò đời sống sản xuất? Bài Hoạt động 2: Giới thiệu Gv: Hình...
 • 6
 • 455
 • 1

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong ĐS và SX

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong ĐS và SX
... : Vẽ thuật Chương I: Bản vẽ khối hinh học Bài 1: Vai trò vẽ thuật sản xuất đời sống I Bản vẽ thuật sản xuất: SGK/T5 II Bản vẽ thuật đời sống: SGK/T6 III Bản vẽ dùng lĩnh vực kĩ thuật: ... : Vẽ thuật Chương I: Bản vẽ khối hinh học Bài 1: Vai trò vẽ thuật sản xuất đời sống I Bản vẽ thuật sản xuất: SGK/T5 II Bản vẽ thuật đời sống: SGK/T6 III Bản vẽ dùng lĩnh vực kĩ thuật: ... Vẽ thuật Chương I: Bản vẽ các khối hinh học Bài 1: Vai trò vẽ thuật sản xuất đời sống Thứ ngày 07 tháng nam 2006 Phần I : Vẽ thuật Chương I: Bản vẽ các khối hinh học Bài 1: Vai trò vẽ...
 • 13
 • 2,924
 • 12

Tiết 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật

Tiết 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật
... = Bài Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = -x2 + 2x + Câu 1: Cho tập hợp A={1;2;3;4;5}và B={1;2} Tìm tất tập hợp X thoả mãn điều kiện: B ⊂ X ⊂ A Câu 2: Hãy lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm ... trọng tâm G, trực tâm H toạ độ tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC c) Chứng minh ba điểm G, H, I thẳng hàng ĐỀ 23 Câu 1: (2đ)1 Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số : y = x − x + Xác định hàm ... tâm I đường tròn ngọai tiếp tam giác ABC 2/ Chứng minh G, H, I thẳng hàng ĐỀ 10 Câu 1: Giải phương trình sau: (2 điểm) a 2x + x −1 = 3x − b) 5x + = 3x − Câu 2: a Lập bảng biến thiên vẽ Parabol:...
 • 9
 • 237
 • 0

Bài 1_Vai trò của bản vẽ thuật

Bài 1_Vai trò của bản vẽ kĩ thuật
... nào? I Bản vẽ thuật sản xuất * Bản vẽ thuật phương tiện thơng tin dùng sản xuất đời sống * Bản vẽ thuật a thơng tin kỹ thuật trình bày theo quy tắc thống b * Trong sản xuất, vẽ c thuật ... Sơ đồ mạch diện thực tế Mặt nhà I Bản vẽ thuật sản xuất II Bản vẽ thuật đời sống III Bản vẽ dùng lãnh vực thuật Cơ khí Nơng nghiệp Xây dựng Học vẽ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời ... ráp, thi Hình 1.2 Bản vẽ dùng sản xuất cơng… a)Thiết kế; b)Thi cơng; c)Trao đổi I Bản vẽ thuật sản xuất II Bản vẽ thuật đời sống Trong đời sống, Khi mua sản phẩm, nhà vẽ kỹ thuật giúp người...
 • 9
 • 284
 • 0

bài giảng công nghệ 8 bài 1 vai trò của bản vẻ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

bài giảng công nghệ 8 bài 1 vai trò của bản vẻ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
... lắp ráp, thi công I .Bản vẽ kĩ thuật sản xuất Trong sản xuất, BVKT dùng để thiết kế, chế tạo , lắp ráp, thi công II .Bản vẽ kĩ thuật đời sống Khi mua sống Trong đờimới sản phẩm, nhà sản ,BVKT giúp ... I .Bản vẽ kĩ thuật sản xuất *Bản vẽ kỷ thuật phương tiện thông tin dùng sản xuất đời sống * Bản vẽ kỷ thuật thông tin kĩ thuật trình bày dạng đồ hoạ theo quy tắc thống I .Bản vẽ kĩ thuật sản xuất ... *Bản vẽ kỷ thuật phương tiện thông tin dùng sản xuất đời sống * Bản vẽ kỷ thuật thông tin kĩ thuật trình bày dạng đồ hoạ theo quy tắc thống Vậy sản phẩm làm nào? I .Bản vẽ kĩ thuật sản xuất *Bản...
 • 9
 • 8,043
 • 15

Vai trò của khoa học thuật đối với sự phát triển của LLSX

 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
... mạng khoa học kỹ thuật khoa học tự nhiên, cách mạng khoa học kỹ thuật đại Để làm rõ vai trò khoa học kỹ thuật kinh tế toàn cầu, ta cần tìm hiểu khoa học, kỹ thuật, cách mạng khoa học kỹ thuật ... Trong phát triển lực lợng sản xuất, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học phát triển ... lực khoa học kỹ thuật Vai trò tảng đợc phát huy đất nớc có khoa học kỹ thuật phát triển, đủ khả giải đợc nhiệm vụ chủ yếu khoa học kỹ thuật yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đặt ra.Vai...
 • 39
 • 766
 • 4

Vai trò của khoa học thuật đối với sự phát triển của LLSX

Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
... mạng khoa học kỹ thuật khoa học tự nhiên, cách mạng khoa học kỹ thuật đại Để làm rõ vai trò khoa học kỹ thuật kinh tế toàn cầu, ta cần tìm hiểu khoa học, kỹ thuật, cách mạng khoa học kỹ thuật ... Trong phát triển lực lượng sản xuất, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khoa học gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học phát triển ... lực khoa học – kỹ thuật Vai trò tảng phát huy đất nước có khoa học kỹ thuật phát triển, đủ khả giải nhiệm vụ chủ yếu khoa học kỹ thuật yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội quốc gia đặt ra .Vai trò...
 • 42
 • 626
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuấtvai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sốngbài 1 vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sốngvai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sốngbài 1 vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống violettiết 1 bài 1 vai trò của bản vẽ kĩ thuậtvai trò của bản vẻ kỹ thuậtvai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuấtvai trò của bản vẽ kỹ thuật trong đời sốngbài 1 vai trò của bản vẽ kỹ thuậtvai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống violetvai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngvai trò của phương tiện kĩ thuật dạy họckích thước bản tên của bản vẽ kĩ thuậtý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuậtTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânDi chúc chung của vợ chồngHoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngPháp luật về biến đổi khí hậuPháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmVi phạm hành chính của cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cưTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trịNghiên cứu thu nhận chất kháng sinh vancomycin từ môi trƣờng lên men chủng xạ khuẩn S. orientalisTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcolitài liệu ôn thi trung họcThi công chức Kiến thức chung 2016Giáo trình chính trị họcPhần Mềm Martus™ Cẩm Nang Sử DụngMột số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoĐảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2014Đạo tin lành ở hà nộiGiáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở tỉnh hải dương hiện nayNghiên cứu giá trị sống của người già việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập