DE VAN 6 HSG

Đề văn 6

Đề văn 6
... - Chỉ đợc điểm giống : (1điểm ) ; Khác : ( điểm) + Giống - Đều chế giễu , phê phán hành động , cách ứng xử trái với tốt , thiện - Đều có tình gây cời + Khác - Mục đích truyện ngụ ngôn khuyên ... truyện dân gian học em thích truyện ? Vì ? Hết - Hớng dẫn chấm môn Ngữ văn ( Khảo sát chất lợng tháng 12/2007) I Trắc nghiệm ( 3điểm ) Trả lời ý 0,5 điểm Câu hỏi Đáp...
 • 2
 • 183
 • 0

đề văn 6

đề văn 6
... - Chỉ đợc điểm giống : (1điểm ) ; Khác : ( điểm) + Giống - Đều chế giễu , phê phán hành động , cách ứng xử trái với tốt , thiện - Đều có tình gây cời + Khác - Mục đích truyện ngụ ngôn khuyên ... truyện dân gian học em thích truyện ? Vì ? Hết - Hớng dẫn chấm môn Ngữ văn ( Khảo sát chất lợng tháng 12/2007) I Trắc nghiệm ( 3điểm ) Trả lời ý 0,5 điểm Câu hỏi Đáp...
 • 2
 • 180
 • 0

đe văn 6

đe văn 6
... thần thông ” ( Trích Văn 6- tập I ) 4/ T từ Hán Việt ? A.Lưỡi búa B Gia tài C.Khôn lớn D.Gốc Đa 5/ Từ sau từ láy ? A Thiên thần B Thần thông C Lũi thủi C Thạch Sanh 6/ Trong cụm danh từ ... I – LỚP MÔN NGỮ VĂN – 7đ PHẦN TỰ LUẬN ( THỜI GIAN 60 ’ ) Kể lại truyện “ SỰ TÍCH HỒ GƯƠ M ”Với kể nhân vật Lê Lợi ? ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I – LỚP MÔN NGỮ VĂN- đ PHẦN TỰ LUẬN ... LUẬN ( THỜI GIAN 60 ’ ) -Kể lại truyện “ SỰ TÍCH HỒ GƯƠ M ”Với kể nhân vật Lê Lợi ? ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I – LỚP MÔN NGỮ VĂN – 7đ PHẦN TỰ LUẬN ( THỜI GIAN 60 ’ ) ...
 • 3
 • 213
 • 0

Gián án De van 6 hk1

Gián án De van 6 hk1
... Học sinh không đợc viết vào Câu 6. Truyện Thánh Gióng gọi truyện truyền thuyết vì: A Đó câu chuyện có nhiều yếu tố hoang đờng, kì ảo, ... chuyện có liên quan đến nhân vật lịch sử C Đó câu chuyện có yếu tố hoang đờng, thể đợc nhìn nhận, đánh giá nhân dân anh hùng ngày xa D Đó mội câu chuyện kể truyền miệng từ đời sang đời khác Câu 7: ... vật, việc B Kể kết cục việc C Kể diễn biến việc D Nêu ý nghĩa học Câu 8: Trong từ dới đây, từ Hán Việt từ: A lỡi búa B gia tài C khôn lớn D gốc đa II Phần tự luận : (8 điểm) Câu 1(1.0đ) Tìm cụm...
 • 4
 • 62
 • 0

Tài liệu De van 6 hk1

Tài liệu De van 6 hk1
... Học sinh không đợc viết vào Câu 6. Truyện Thánh Gióng gọi truyện truyền thuyết vì: A Đó câu chuyện có nhiều yếu tố hoang đờng, kì ... C Kể diễn biến việc D Nêu ý nghĩa học Câu 8: Trong từ dới đây, từ Hán Việt từ: A lỡi búa B gia tài C khôn lớn D gốc đa II Phần tự luận : (8 điểm) Câu 1(1.0đ) Tìm cụm động từ câu sau: a Em bé...
 • 4
 • 171
 • 0

Bài giảng De van 6 hk1

Bài giảng De van 6 hk1
... Học sinh không đợc viết vào Câu 6. Truyện Thánh Gióng gọi truyện truyền thuyết vì: A Đó câu chuyện có nhiều yếu tố hoang đờng, kì ... Nơng hết mực, muốn kén cho ngời chồng thật xứng đáng Câu (7.0 đ) Kể lại việc tốt mà em làm đợc Bài làm ...
 • 4
 • 156
 • 0

Bo de Van 6 - hayHKI

Bo de Van 6 - hayHKI
... in-ter-net, ra-i-ụ PHềNG GD & éT LC NGN TRNG THCS NAM DNG KIM TRA Mụn: Vn Thi gian : 15p Nm hc 200 9-2 010 M02 Cõu1: Truyn thuyt S tớch H Gm rt m yu t lch s ú l cỏc yu t no? Hóy vit mt on t 6- 8 ... nhng t vit ỳng chớnh t: 1a, 2a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b Cõu 2: in cỏc t vo ch trng thớch hp: - (1): c nht - (2): c quyn - (3): c oỏn - (4): c ỏo - (5):c thõn Cõu 3: V c s cu to t: T T n ... vo ch trng - ( ) cú ngha l ch cú mt m thụi - ( ) cú ngha l nm quyn mt mỡnh - ( ) cú ngha l quyt nh mi vic theo ý riờng, khụng dõn ch bn bc - ( ) cú ngha l c bit, riờng mỡnh t ti - ( ) cú ngha...
 • 40
 • 189
 • 0

Đề Văn 6 HKII 09-10

Đề Văn 6 HKII 09-10
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2009-2010 Môn: Ngữ văn - lớp I II VĂN TIẾNG VIỆT (4 điểm) Câu 1: Tóm tắt: Đảm bảo đủ nội dung ... (0.5đ); Nhân hóa: Núi -> uốn mình, mặc áo, đồi -> thoa son, nằm (0.5đ) Tập làm văn: u cầu chung: Hình thức: Thể rõ văn miêu tả cảnh thiên nhiên, đảm bảo bố cục ba phần, trình bày đẹp Nội dung: ... kết thúc Kết bài: Ghi lại cảm xúc, suy nghĩ thân Biểu điểm: - Bài từ 5 -6 điểm: Đảm bảo đủ, u cầu trên, diễn đạt tốt lời văn mượt mà gãy gọn, có kết hợp yếu tố tạo cảm xúc, có tưởng tượng, liên...
 • 2
 • 115
 • 0

Đề văn 6+đáp án kì 1_Te

Đề văn 6+đáp án kì 1_Te
... Hà Nội; thái độ, cách đánh giá nhân dân: ca ngợi tính chất nghĩa khởi nghĩa Lam Sơn, tài lãnh đạo Lê Lợi (3đ) Câu 3; Nguyên nhân: Bị từ hôn nên tướng sĩ đem quân sang đánh (1đ ) Diễn biến: Thạch ... Đề lẻ: Câu 1: Nêu đặc điểm truyền thuyết (2đ) Kể tên truyện cổ tích theo yêu cầu (1 điểm) Câu 2:...
 • 2
 • 66
 • 0

de van 6

de van 6
... nước Gươm rùa chìm đáy nước, người ta thấy vật sáng le lói mặt hồ xanh." (Sự tích Hồ Gươm, Ngữ văn 6, tập 1) Phương thức biểu đạt đoạn trích ? A Miêu tả B Tự C Biểu cảm D Nghị luận Đoạn trích kể ... búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ môn võ nghệ phép thần thông.” (Thạch Sanh, Ngữ văn 6, tập 1) Từ từ Hán Việt ? A lưỡi búa B gia tài C khôn lớn D gốc đa Từ thay thích hợp cho từ "gia...
 • 5
 • 103
 • 0

Đề Anh 6 HSG cấp huyện

Đề Anh 6 HSG cấp huyện
... tallest (student) in my class 63 How much milk does your brother drink everyday? 64 Huy goes to school on foot everyday 65 What’s the price of a bowl of noodle? Câu IX: 66 My sister needs 10 kilos ... 55 56 57 58 lives Every by takes get watches a works Câu VIII: 59 There is a living –room, two bedrooms and a kitchen in my house 60 This is my brother’s pencil 61 How heavy is your father? 62 ... câu hoàn chỉnh 66 sister/ need/ 10 kilos/ rice/ half / kilo/ pork _ 67 Nam/ friends/ volleyball/ three/ a week _ 68 Milk/ apple...
 • 5
 • 245
 • 0

Đề Anh 6 HSG huyện 2012-2013

Đề Anh 6 HSG huyện 2012-2013
... to get up (7) _, I'm Roy and this is my wife, Joan We live (6) the day with a big breakfastsausages, bacon and eggs with at about 6. 30 We live (8) of cofflee torratoes and rnushroolns We have ... (go) coffee for breakfast every morning She t have) table tennis now sports very much He (play) 6+ 7 My father (like) sporls and ( do) very lazy He never (play) 8+9+10 Minh ( be) mornrng exercrses ... some boys / the river / the left / the house tl.re evening / we / play kites / near / the paddy ric6 / the right / the house There / rnany fi'uit trees / the garderV behind / the hor"rse But / ther...
 • 4
 • 142
 • 0

DE VAN 6 KS GIUA KY 2

DE VAN 6 KS GIUA KY 2
... (chân dung sinh hoạt), tả loài vật, đồ vật 2 20% 2 20% 60 % 1(50%) 10 100% PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TÂN YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 10- 20 11 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ... khổ thơ thơ “Lượm” Tố Hữu- sgk Ngữ văn 6, tập II, NXB GD bắt đầu dòng thơ sau: Chú bé loắt choắt … a- Liệt kê từ láy đoạn thơ b- Đoạn thơ tái điều gì? Câu (2 điểm) Chỉ hình ảnh so sánh đoạn trích ... 3.(5 điểm) Một buổi sáng mùa đông quê em HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 10- 20 11 MÔN NGỮ VĂN Câu - Chép xác hai khổ thơ (1 điểm) - Liệt kê đúng, đủ từ láy có đoạn (1 điểm)...
 • 5
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề văn 6đề toán 6 hsgde van 6 cuoi ki 2chuyen de van 6 buoi chieuđề số 6 hsg tỉnh thái bình 2012 2013đề thi hsg anh văn 6đề thi hsg ngữ văn 6đề thi hsg van 6de thi hsg huyen mon ngu van 6 truong thcs thi tran yen chau son labộ đề thi hsg ngữ văn 6đề thi và đáp án hsg ngữ văn 6de thi hsg cap huyen mon van 6de thi hsg van 6 tinh nghe anđề thi hsg văn 6 2013đề thi hsg môn ngữ văn 6Quản lý phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông theo định hướng năng lựcXây dựng và sử dụng chủ đề dạy học môn Hóa học ở Trung học cơ sở theo tiếp cận tích hợpDạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường Trung học cơ sởTÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊNhệ thống kiến thức 11 qua 420 câu hỏi trác nghiệmNâng cao chất lượng việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức thành phố Hà Nội (tt)thiết kế đồng hồ điện tử dùng điều khiển từ xađể thi thử vào lop 10 trọn toán văn anhThực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi bạo lực học đường ở học sinh một trường trung học cơ sở tại huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng năm học 2016 – 2017600 câu lý THUYẾT vật lí kèm đáp án fb thích học chui50 cau trac nghiem ham so co dap anĐỀ CƯƠNG báo cáo THỰC tập tốt nghiệp Cienco 4Đề cương chuyên đề thực tập điện lực tây hồmẫu đơn xin việc moi nhấtLuận văn tốt nghiệp khoa Vật lý .Bài thuyết trình môn cây lương thựcTiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nayOxford practice grammar advancedOxford practice grammar basicBáo cáo đánh giá tác động nhà máy phân bón tại Long An
Đăng ký
Đăng nhập