Báocáo thực tập kế toán: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại công ty TNHH Kiến trúc Milan

Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại công ty TNHH Kiến trúc Milan

Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại công ty TNHH Kiến trúc Milan
... Trường Đại học công nghiệp Hà Nội 15 Khoa: Kế toán- Kiểm toán PHẦN 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MILAN 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.1.1 Sơ ... 02/9/2012 công ty TNHH kiến trúc Milan công ty hỗ trợ phát triển công nghệ thương mại Chúng gồm: 1/ Bên nhận: công ty TNHH kiến trúc Milan Ông Vũ Đức Thái- giám đốc công ty 2/ Bên giao: công ty hỗ ... tập tốt nghiệp Trường Đại học công nghiệp Hà Nội 26 Khoa: Kế toán- Kiểm toán Công ty TNHH kiến trúc Milan tháng năm 2012 có mua xe ô tô Mazda Việc hạch toán chi tiết TSCĐ công ty kế toán theo...
 • 132
 • 169
 • 1

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thăng Long

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thăng Long
... TNNH kiến trúc xây dựng Thăng Long 1.1.1 Giới thiệu chung công ty TNNH kiến trúc xây dựng Thăng Long • Tân công ty: Công ty TNHH kiến trúc xây dựng thăng long Tên đối ngoại (đầy đủ): THANG LONG ... kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán Bản báo cáo kiến tập gồm nội dung sau : Phần I : Tổng quan công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thăng Long Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán công ty ... doanh tổ chức kinh doanh công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thăng Long 1.2.1 Khái quát tình hình kinh doanh công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thăng Long 1.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm kinh doanh Công ty TNHH...
 • 48
 • 95
 • 0

Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh gia long

Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh gia long
... năm Kế toán trởng Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.3- Đánh giá chung thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty Qua thời gian thực tập, đợc theo dõi, tìm hiểu công tác kế toán bán hàng ... đăng ký ghi sổ 2.2- Thực trạng công tác kế toán bán hàng công ty 2.2.1- Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng công ty Do đặc điểm mặt hàng kinh doanh công ty phong phú chủng loại, số lợng hàng hoá tiêu thụ ... sau: Sơ đồ máy kế toán công ty Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toánTSCĐ, công cụ, đồ dùng Kế toán thuế Kế toán bán hàng Thủ quỹ - Đứng đầu kế toán trởng (Kiêm trởng phòng kế toán) phụ trách điều...
 • 28
 • 171
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ
... dụng phương pháp sử dụng đồng thời hai loại tỷ giá (Tỷ giá hạch toán tỷ giá thực tế) để hạch toán nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ II.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ ... trưởng Kế toán mua hàng Kế toán toán Kế toán bảo hiểm Kế toán tổng hợp Thủ quỹ *01 kế toán trưởng: đứng đầu phòng kế toán, chịu trách nhiệm chung việc tổ chức đạo toàn diện công tác kế toán Công ty ... tiền Công ty Phòng kế toán đặt lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty Bộ máy kế toán Công ty có trách nhiệm tổ chức thực kiểm tra thực toàn công tác kế toán phạm vi Công ty, giúp Giám đốc tổ chức công...
 • 24
 • 234
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH Á CHÂU

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH Á CHÂU
... đồ máy kế toán Kế toán trởng Kế toán tiêu thụ, công nợ Tiền lơng BHXH Kế toán Vật t hàng hoá, Tiền mặt TSCĐ Kế toán Ngân hàng, vay Tín dụng Thủ quỹ Bộ phận kế toán gồm: kế toán trởng kế toán ... đơn giá lần để xác định trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ 2.5 Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Hệ thống sổ kế toán Công ty sử dụng phục vụ cho công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ ... pháp kê khai thờng xuyên II Thực kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Công ty Châu Tình hình tổ chức tiêu thụ quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Công ty Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng máy...
 • 22
 • 133
 • 0

Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Điện Điện tử

Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Điện Điện tử
... Đánh giá thực trạng vận dụng chuẩn mục số 14 kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Điện - Điện tử Sau thời gian thực tập phòng kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử, tiếp xúc với thực tế công tác ... DThu bán hàng- Cty ADPTCN DThu bán hàng- Cty CPTM… BĐVP toán tiền hàng DThu bán hàng- Cty CPCSS DThu bán hàng- Cty VTSV DThu bán hàng- Cty TBBCVT DThu bán hàng- Cty CPVL… VAT Giảm giá hàng bán- CtyADP ... đề biện pháp xử lý 2.1.4.2 Chính sách kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử Chế độ kế toán áp dụng: Công ty TNHH Điện - Điện tử áp dụng hạch toán kế toán bán hàng theo định số 1777/TC/QĐ/CĐKT ngày...
 • 41
 • 210
 • 0

Thực trạng kế toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty TNHH máy tính á châu

Thực trạng kế toán nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty TNHH máy tính á châu
... đồ máy kế toán Kế toán trởng Kế toán tiêu thụ, công nợ Tiền lơng BHXH Kế toán Vật t hàng hoá, Tiền mặt TSCĐ Kế toán Ngân hàng, vay Tín dụng Thủ quỹ Bộ phận kế toán gồm: kế toán trởng kế toán ... đơn giá lần để xác định trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ 2.5 Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Hệ thống sổ kế toán Công ty sử dụng phục vụ cho công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ ... pháp kê khai thờng xuyên II Thực kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Công ty Châu Tình hình tổ chức tiêu thụ quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Công ty Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng máy...
 • 21
 • 162
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán và một số ý kiến nhận xét, kiến nghị về tổ chức công tác quản lý, nghiệp vụ kinh tế tại Công ty TNHH Phát Triển NeoNeon Việt Nam

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán và một số ý kiến nhận xét, kiến nghị về tổ chức công tác quản lý, nghiệp vụ kinh tế tại Công ty TNHH Phát Triển NeoNeon Việt Nam
... Bài báo cáo có kết cấu gồm phần: Phần 1: Tổng quan Công ty TNHH Phát Triển Neo-Neon Việt Nam Phấn 2: Thực trạng công tác kế toán số ý kiến nhận xét, kiến nghị tổ chức công tác quản lý, nghiệp vụ ... PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NEONEON VIỆT NAM 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH phát triển Neo- Neon Việt Nam 1.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH phát triển Neo- Neon Việt ... YẾU CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NEO-NEON VIỆT NAM 2.1 Những vấn đề chung công tác kế toán công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam 2.1.1 Những sách kế toán chung Công ty áp dụng Chế độ kế toán...
 • 88
 • 61
 • 0

Vận dụng chuẩn mực số 14 trong kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Điện - Điện tử.DOC

Vận dụng chuẩn mực số 14 trong kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Điện - Điện tử.DOC
... Chính sách kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử Chế độ kế toán áp dụng: Công ty TNHH Điện - Điện tử áp dụng hạch toán kế toán bán hàng theo định số 1777/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 định 144 /2001/QĐ ... tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Điện - Điện tử Chương 3: Các giải pháp nhằm vận dụng chuẩn mực số 14 hoàn thiện kế toán nghiệp vụ ... công tác kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử Xuất phát từ cấu tổ chức máy quản lý, công ty áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập...
 • 95
 • 506
 • 2

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Tân Đức

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Tân Đức
... làm thuật,làm Các Khoa, phòng Phòng kế hoạch Ký xác nhận Bảng chấm công Phòng tổ chức Ký xác nhận Thanh toán lương khoản phụ cấp Phòng Tài - kế toán Ngân hàng Duyệt Giám đốc 44 Bệnh viện E trung ... điều trị Phòng Kế hoạch tổng hợp Treatment and Drug coucil Khoa HSCC Phòng Tài kế toán Ban an toàn lao động Labour safety board Ban chống nhiễm khuẩn Infection control board Khoa Khám bệnh PHC Phòng ... Infectious Deseases Hội Cựu chiến binh Veteran's Society Depart of Microbiology Anesthesiology - Operating theâtre Khoa Mắt Hội Điều dưỡng Nursing's Society Depart of Biochemistry Depart of Ophthalmology...
 • 60
 • 243
 • 0

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Tân Đức

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Tân Đức
... nghiệp đạt đợc Mặt khác, năm 1999 có Công ty có 50 mặt hàng xuất tổng số 13 Công ty hoạt động năm 2000 số Công ty có mặt hàng xuất tăng lên Công ty tổng số 14 Công ty Tốc độ tăng trởng xuất Công ... nhằm phục vụ doanh nghiệp khu công nghiệp suốt trình hoạt động Hiện nay, tơng ứng với 67 khu công nghiệp, nớc có 67 công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp đợc thành lập (trừ khu công nghiệp ... định thành lập Trong khu công nghiệp có doanh nghiệp chế xuất 1.1.2 Đặc điểm khu công nghiệp Khu công nghiệp tổ chức không gian lãnh thổ công nghiệp gắn liền phát triển công nghiệp với xây dựng sở...
 • 114
 • 204
 • 0

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiến trúc và nội thất Dáng Việt

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH kiến trúc và nội thất Dáng Việt
... II: Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty TNHH kiến trúc nội thất Dáng Việt Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiền lơng khoản trích ... 112 - TGNH Kế toán - tin 19 Chuyên đề Tiền lơng Phạm Thị Thùy Giang - C10A1 Chơng II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Dáng Việt I/ Đặc ... trích theo lơng công ty TNHH kiến trúc va nội thất Dáng Việt Chơng I Kế toán - tin Chuyên đề Tiền lơng Phạm Thị Thùy Giang - C10A1 Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng...
 • 59
 • 210
 • 0

Vận dụng chuẩn mực số 14 trong kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Điện - Điện tử

Vận dụng chuẩn mực số 14 trong kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Điện - Điện tử
... Chính sách kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử Chế độ kế toán áp dụng: Công ty TNHH Điện - Điện tử áp dụng hạch toán kế toán bán hàng theo định số 1777/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 định 144 /2001/QĐ ... công tác kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH Điện - Điện tử Xuất phát từ cấu tổ chức máy quản lý, công ty áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập ... tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Điện - Điện tử Chương 3: Các giải pháp nhằm vận dụng chuẩn mực số 14 hoàn thiện kế toán nghiệp vụ...
 • 95
 • 346
 • 0

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Phú Thành

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Phú Thành
... nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng công ty TNHH Phú Thành Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng -3Chơng 1: Những lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thơng ... toán nghiệp vụ bán hàng - 49 II Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Phú Thành II.1 Hình thức bán hàng Công ty: II.1.1 Hình thức bán hàng, phơng thức toán: Công ty bán hàng ... trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty TNHH Phú Thành I Tổng quan công ty: I.1 Lịch sử hoàn thành phát triển công ty: Tên gọi: công ty TNHH Phú Thành Tên giao dịch quốc tế: Phú Thành...
 • 92
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần iii một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty tnhh kiến trúc việt nhậtđặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh gia ngọcbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty tnhh tm phú thịnh docbáo cáo thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế gtgt tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3cbaoc cao thuc tap ke toan tai cong ty tnhh mtv tm hiep quangbáo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty tnhh khương mùithực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ huy nguyênthực hành nghiệp vụ kế toán tại công ty tnhh trang trí nội thất đồng tâmđánh giá khái quát thực trạng về tổ chức công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh tấn thànhphần iii đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ hoàng đức lợithực trạng kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty tnhh tư vấn đầu tư xây dựng bắc ninh bènhthực trạng kế toán các nghiệp vụ giảm nvl tại công ty cổ phần cầu 3 thăng longthực trạng công tác kế toán tại công ty tnhhbáo cáo kiến tập kế toán tại công ty tnhh gohatsu việt namtìm hiểu về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty tnhh đa ngành hải đăngĐề tài vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpGiải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp), luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpThủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpVề tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm – thành phố hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở việt nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài thực hành Tin học cơ sởĐánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhInternet of things with arduino cookbook (2016)Lean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)Nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng (LA tiến sĩ)SACH LOP 12 3nang cao va phat trien toán 8BÁO CÁO THỰC TẬP: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY MAI DỊCH TRỰC THUỘC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘINghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)ĐỀ CƯƠNG MÔN KIỂM TOÁN CHẤT THẢINâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập