Tiểu luận kinh doanh bãi cắm trại du lịch với quy mô và chất lượng tương đương tiêu chuẩn 4 sao của khách sạn tiên sa camp

Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch docx

Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch docx
... 12/4/2010 Bộ Tài quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng sở lưu trú du lịch phí thẩm định sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ... Đơn đề nghị xếp hạng sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) + Biểu đánh giá chất lượng sở lưu trú du lịch (Theo Tiêu chuẩn Việt ... Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức - quan thực thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch - Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định - Lệ phí: 500.000đ/lần /cơ sở (Thông...
 • 4
 • 375
 • 0

Thủ tục: xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác ppt

Thủ tục: xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác ppt
... đơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Vĩnh Phúcxem xét, xếp hạng cho sở lưu trú du lịch Thông tin chung sở lưu trú du lịch - Loại, tên sở lưu trú du lịch: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: ... Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Thực Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, sau nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng loại sở lưu trú du lịch, làm đơn đề nghị Sở ... định: Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch Vĩnh Phúc b) quan người thẩm quyền uỷ quan thực thủ quyền phân cấp thực (nếu có) tục hành c) quan trực tiếp thực TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch...
 • 8
 • 208
 • 0

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác pdf

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác pdf
... hồ sơ - Đơn đề nghị xếp hạng sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định) - Biểu đánh giá chất lượng sở lưu trú du lịch quy định tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng loại sở lưu trú du lịch - Danh sách người ... quản lý nhân viên phục vụ sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định) - Bản giá trị pháp lý: + Đăng ký kinh doanh sở lưu trú du lịch, định thành lập doanh nghiệp (nếu có) ; + Văn bằng, chứng chỉ, ... quy định Nhà nước) Trong thời hạn tháng Đoàn thẩm định thuộc Sở Văn hóa, Bước 3: Thể thao Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét báo cáo Lãnh đạo Sở định công nhận hạng * định công nhận hạng sở...
 • 6
 • 172
 • 0

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác pps

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác pps
... hồ sơ - Đơn đề nghị xếp hạng sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định) - Biểu đánh giá chất lượng sở lưu trú du lịch quy định tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng loại sở lưu trú du lịch - Danh sách người ... thẩm định thuộc Sở Văn hóa, Bước 3: Thể thao Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét báo cáo Lãnh đạo Sở định công nhận hạng * định công nhận hạng sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn quy định theo ... quản lý nhân viên phục vụ sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định) - Bản giá trị pháp lý: + Đăng ký kinh doanh sở lưu trú du lịch, định thành lập doanh nghiệp (nếu có) ; + Văn bằng, chứng chỉ,...
 • 5
 • 211
 • 0

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác pps

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác pps
... vụ sở lưu trú Tiêu chuẩn quốc gia phận loại, xếp hạng sở lưu trú: TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch -Xếp hạng TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch -Xếp hạn -TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch ... quy định pháp luật sở lưu trú du lịch; + Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch + Đối với biệt thự du lịch, hộ du lịch ... hành Lưu ý : ba tháng trước hết hạng theo định công nhận hạng, sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến quan nhà nước du lịch thẩm quyền để tổ chức thẩm định, xếp hạng cho sở lưu...
 • 7
 • 197
 • 0

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác ppsx

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác ppsx
... loại, xếp hạng sở lưu trú: TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch -Xếp hạng TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch -Xếp hạn -TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch -TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà phòng cho ... hoạt động kinh doanh, chủ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký hạng sở lưu trú du lịch đến quan nhà nước du lịch thẩm quyền để tổ chức thẩm định, xếp hạng cho sở lưu trú du lịch Số hồ ... lịch; + Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du Luật Du lịch lịch + Đối với biệt thự du lịch, hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối...
 • 7
 • 217
 • 0

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác doc

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác doc
... năm xếp hạng, sở lưu trú du lịch thẩm định để công nhận lại hạng phù hợp với thực trạng sở vật chất dịch vụ sở lưu trú du lịch Ít ba tháng trước hết thời hạn theo định công nhận hạng, sở lưu trú ... 30/12/2008); Biểu đánh giá chất lượng sở lưu trú du lịch quy định Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng loại sở lưu trú du lịch; Danh sách người quản lý nhân viên phục vụ sở lưu trú du lịch (theo mẫu Phụ lục ban ... phí: Tên phí Phí thẩm định phân hạng sở lưu trú du lịch: Thẩm định lại: Mức phí Văn qui định 200.000 Thông tư số 87/2002/TT- đồng/lần /cơ sở BTC n Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước...
 • 5
 • 177
 • 0

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành cho đối tượng khách là các giáo viên trong các trường trung học phổ thông

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành cho đối tượng khách là các giáo viên trong các trường trung học phổ thông
... đề Nguyễn Thị Anh Thư Du lịch 46B Chuyên đề tốt nghiệp 11 Chương II LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÁC CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐI DU LỊCH VÀO DỊP HÈ 2.1 Sơ lược công ... cải doanh nghiệp • Doanh nghiệp dựa kế hoạch kinh doanh phát đi u bỏ sót đi m yếu trình lập kế hoạch kinh doanh 1.1.3 Các mục tiêu kế hoạch kinh doanh Tính khả thi dự án kinh doanh hay ý tưởng kinh ... người lập kế hoạch kinh doanh người lập thực kế hoạch kinh doanh Các thông tin đưa đảm bảo tính trung thực không thổi phồng Trong kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp phần thông tin bên cho vay, chủ...
 • 47
 • 519
 • 1

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành cho đối tượng khách là các giáo viên trong các trường trung học phổ thông

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho chương trình du lịch đi dịp hè dành cho đối tượng khách là các giáo viên trong các trường trung học phổ thông
... cải doanh nghiệp • Doanh nghiệp dựa kế hoạch kinh doanh phát đi u bỏ sót đi m yếu trình lập kế hoạch kinh doanh 1.1.3 Các mục tiêu kế hoạch kinh doanh Tính khả thi dự án kinh doanh hay ý tưởng kinh ... lời tất vấn đề Chuyên đề tốt nghiệp 11 Chương II LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÁC CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐI DU LỊCH VÀO DỊP HÈ 2.1 Sơ lược công ty sản phẩm dịch vụ ... Sinh viên Nguyễn Thị Anh Thư Chuyên đề tốt nghiệp Chương Lý Thuyết Chung Về Xây Dựng Bản Kế Hoạch Kinh Doanh 1.1 Bản kế hoạch kinh doanh 1.1.1 Bản kế hoạch kinh doanh gì? Kế hoạch kinh doanh...
 • 51
 • 577
 • 2

Thực trạng quy chất lượng tín dụng đốivới kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đông Anh

Thực trạng quy mô và chất lượng tín dụng đốivới kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương Đông Anh
... động tín dụng khu vực kinh tế quốc doanh chi nhánh Ngân hàng công thơng Đông Anh: 3.1.Về quy tín dụng Qua phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng chi nhánh Ngân hàng công thơng Đông Anh ta ... tâm chi nhánh chặng đờng năm phát triển III tình hình hoạt động tín dụng kinh tế quốc doanh chi nhánh Ngân hàng công thơng đông anh Đánh giá tiềm khu vực kinh tế quốc doanh địa bàn chi nhánh Ngân ... trợ Ngân hàng vốn từ phía chi nhánh Ngân hàng công thơng Đông Anh, thành phần kinh tế thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng khác địa bàn, điều có nghĩa chi nhánh Ngân hàng công thơng Đông Anh...
 • 25
 • 109
 • 0

Luận văn giải quyết bài toán về quy chất lượng giáo dục đại học VN

Luận văn giải quyết bài toán về quy mô và chất lượng giáo dục đại học VN
... I Quy chất lợng giáo dục đại học Giáo dục đại học quy giáo dục đại học 1.1 Giáo dục đại học 1.2 Quy giáo dục đại học tiêu đánh giá quy giáo dục đại học ... chơng: Chơng I: Lý luận quy chất lợng giáo dục đại học Sự cần thiết phải giải toán quy chất lợng giáo dục đại học Chơng II: Thực trạng quy chất lợng giáo dục đại học Việt Nam Chơng III: ... nghiệp hóa - đại hoá hội nhập kinh tế quốc tế 1.2 Quy giáo dục đại học tiêu đánh giá quy giáo dục đại học 1.2.1 Khái niệm quy giáo dục đại học Theo quan điểm hệ thống, giáo dục đại học hệ...
 • 38
 • 154
 • 1

Luận văn tổ chức hạch toán về tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty du lịch thanh niên quảng ninh

Luận văn tổ chức hạch toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty du lịch thanh niên quảng ninh
... phơng pháp hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty du lịch niên quảng ninh 2.2.1 Tổ chức hạch toán tổng hợp chi tiết tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty 2.2.1.1 Tổ chức hạch toán chi ... công tác hạch toán kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty du lịch niên quảng ninh 2.1 khái quát trình phát triển công ty du lịch niên quảng ninh 2.1.1 Quá trình phát triển Công ty Du ... tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty du lịch niên quảng ninh 3.2.1 Những yêu cầu nguyên tắc việc hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công...
 • 79
 • 73
 • 0

Tổ chức hạch toán về tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại C.ty Du lịch Thanh niên Quảng Ninh

 Tổ chức hạch toán về tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại C.ty Du lịch Thanh niên Quảng Ninh
... thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty du lịch niên quảng ninh 81 3.2.1 Những yêu cầu nguyên tắc việc hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh ... tác hạch toán kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty Du lịch Thanh niên Quảng Ninh Chơng III : Đánh giá số kiến nghị nhằm hoàn thiện phơng pháp hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh ... doanh Công ty Du lịch Thanh niên Quảng Ninh 81 3.2.2 Những kiến nghị hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh Công ty Du lịch Thanh niên Quảng Ninh .82...
 • 99
 • 210
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán trong doanh nghiệp thương mại du lịch có quy mô lớn trên địa bàn tiền gianggiải pháp cho bài toán quy mô và chất lượng giáo dục một yếu tố quan trọng của chiến lược phát triển con ngườitrồng cây lâu năm kinh doanh trang trại chăn nuôi với quy mô tương đối lớn như trang trại lợn gia cầm hồ thả cákinh doanh phát triển khu du lịchchiến lược kinh doanh cho công ty du lịchkinh doanh vận chuyển trong du lịchkinh doanh phát triển khu du lịch điểm du lịchcác lĩnh vực kinh doanh cơ bản trong du lịchý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực du lịchlập kế hoạch kinh doanh cho công ty du lịchkế hoạch kinh doanh cho công ty du lịchtiểu luận tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới và việt namquy trình kinh doanh cho thue xe du lịchmôi trường pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại việt namquyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh phát triển khu du lịch điểm du lịchMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNECO102 CKTN17 NHOM6Sáng kiến kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thônTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38Tăng cường huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)Một số phương pháp nghiên cứu sự hội tụ của chuỗi số dươngTác động của tín dụng vi mô đến thu nhập và chi tiêu của người nghèo tại tỉnh trà vinh (tt)Nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngTính tương tác của diễn ngôn báo chí qua một số báo điện tử phổ biến hiện nayHE SINH THAI PGS TS nguyễn hoàng tríCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiCHƯƠNG 5 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ tây âu TRUNG cổCHƯƠNG 6 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở ANH THỜI cần đạiCHƯƠNG 10 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ MARX LENIN6 1 mach tuan tu part 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩn
Đăng ký
Đăng nhập