Đáp án đề thi HSG Vật Lý 8 cấp trường

Đề thi + đáp án kỳ thi HSG Vật 8

Đề thi + đáp án kỳ thi HSG Vật lý 8
... m1c1(t-t1) + m3c3(t-t3) =m2c2(t2-t) m1c1t - m1c1t1 + m3c3t - m3c3t3) =m2c2t2-m2c2t m1c1t + m3c3t + m2c2t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3 (m1c1 + m3c3 + m2c2)t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3 t = (m2c2t2 + m1c1t1 ... = (m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3) : (m1c1 + m3c3 + m2c2) (*) => t = 48, 70C > t1 (Không phù hợp với giả thi t nứoc toả nhiệt) Thí sinh kết luận trờng hợp nớc thu nhiệt Nừu thí sinh không đề cập đến ... minh hoạ a )+ Vì hai cầu tích chìm hẳn chất lỏng nên lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên chúng nhau: + Lực dảy Ac-si-met tác dụng lên cầu V2 FA= 8, 9 - = 1,9N + Vì F1 = 2,7 - 1,9 = 0,8N b + Gọi d1 ;...
 • 3
 • 505
 • 22

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KỲ THI HSG VẬT 8

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KỲ THI HSG VẬT LÝ 8
... m1c1(t-t1) + m3c3(t-t3) =m2c2(t2-t) m1c1t - m1c1t1 + m3c3t - m3c3t3) =m2c2t2-m2c2t m1c1t + m3c3t + m2c2t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3 (m1c1 + m3c3 + m2c2)t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3 t = (m2c2t2 + m1c1t1 ... = (m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3) : (m1c1 + m3c3 + m2c2) (*) => t = 48, 70C > t1 (Không phù hợp với giả thi t nứoc toả nhiệt) Thí sinh kết luận trờng hợp nớc thu nhiệt Nừu thí sinh không đề cập đến ... minh hoạ a )+ Vì hai cầu tích chìm hẳn chất lỏng nên lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên chúng nhau: + Lực dảy Ac-si-met tác dụng lên cầu V2 FA= 8, 9 - = 1,9N + Vì F1 = 2,7 - 1,9 = 0,8N b + Gọi d1 ;...
 • 3
 • 1,643
 • 80

De thi + dap an ky thi HSG Vat ly 8

De thi + dap an ky thi HSG Vat ly 8
... m1c1(t-t1) + m3c3(t-t3) =m2c2(t2-t) m1c1t - m1c1t1 + m3c3t - m3c3t3) =m2c2t2-m2c2t m1c1t + m3c3t + m2c2t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3 (m1c1 + m3c3 + m2c2)t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3 t = (m2c2t2 + m1c1t1 ... (V1 + V2) + => D1V1 = D2 (V1 + V2) => + => V2 / V1 = (D1 / D2) - => V2 / V1 =1/3 + Goi h độ cao ban đàu nớc bình S diện tích đáy bình Dn trọng lợng riêng nớc Pđá trọng lợng riêng viên đá + áp ... minh hoạ a )+ Vì hai cầu tích chìm hẳn chất lỏng nên lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên chúng nhau: + Lực dảy Ac-si-met tác dụng lên cầu V2 FA= 8, 9 - = 1,9N + Vì F1 = 2,7 - 1,9 = 0,8N b + Gọi d1 ;...
 • 3
 • 283
 • 0

Bài soạn đáp án đề thi HSG vật tỉnh Nghệ an

Bài soạn đáp án đề thi HSG vật lý tỉnh Nghệ an
... = 40cm 30.20 = 90(cm) 30 − 20 Khi dịch chuyển thấu kính xa vật, đến vị trí thấu kính cách vật 40cm khoảng + Do đó: ban đầu ảnh cách vật khoảng l1 = 30 + 0,25 0,25 0,5 cách l giảm đến giá trị ... 10−3 / 3( F ) 0,5 4a R 10 (2đ) + Tiêu cự thấu kính: f = n − = 1,5 − = 20(cm) + Đặt khoảng cách vật ảnh l, ta có: l = d + d /  (5)  1 → d − ld + lf =  f = d + d/  + Để pt(5) có nghiệm, cần ... < d1 − d = (k + )λ < AB → k = −6; ;6 : Trên đoạn AB có13 điểm cực tiểu 2b + Tại điểm M thuộc đoan AB cách trung điểm H đoạn x, có hiệu đường (1,0đ) hai sóng : d1 − d = x + Điểm M thuộc đoạn AB...
 • 5
 • 864
 • 9

Đáp án đề thi HSG Vật quốc gia 2011

Đáp án đề thi HSG Vật lý quốc gia 2011
... Do thấu kính hội tụ nên R1 > R2 C2 nằm khoảng C1O1 Xét tia sáng phát từ S làm với trục góc α Do nguồn sáng S đặt tâm mặt lõm nên tia sáng truyền thẳng đến điểm I mặt cầu lồi khúc xạ Đường kéo ... ⎟ ⎝ 12RT ⎠ μL2 da 12RT Trong hệ quy chiếu gắn với vỏ bình, công nguyên tố lực quán tính thực lên khối khí Khi gia tốc thay đổi lượng da, khối tâm dịch chuyển khoảng dx G = − δA = Fdx G = ma a0 ... dần theo thời gian Vì tụ điện nối với nguồn nên hiệu điện hai U không đổi Khi lớp điện môi kéo khỏi tụ điện đoạn x = vt, lượng tụ điện thay đổi Công ngoại lực F công nguồn điện biến thi n lượng...
 • 4
 • 98
 • 0

Đáp án đề thi HSG Vật quốc gia 2011 ngày 2

Đáp án đề thi HSG Vật lý quốc gia 2011 ngày 2
... x = L2 −2LC ( R + L2 x ) − L2 (1 − 2LCx ) (R + L x) 2 ⎡ L2 2LR ⎤ − R ⎥ Vậy ω = ⎢ 2+ C ⎢ C ⎥ ⎣ ⎦ + C2 = L2 2LR + − R2 C2 C 2L Câu 3.(4,0 điểm) ′ Khi chưa đặt mặt song song, ảnh S nằm F2 O1 S ... ⎛π ⎞ =− cos ⎜ + ϕLR ⎟ = − sin ϕLR = − U LR 2 ⎠ R + L2 4 2 ϕLR U UR ; IC = 2 CU IR = R + L2 4 2 ILR 2 ⎡ − 8ω LC 2 + 4ω C ⎥ (1) Từ I xc = U ⎢ R + L2 4 2 ⎣ ⎦ Thành phần điện áp không đổi u1 = Để ... S"F2 khf b) Điểm ảnh S” nằm giao điểm tia sáng O2S” qua quang tâm tiêu diện ảnh thấu kính L2 Khi trục thấu kính L2 lệch góc ϕ, tiêu diện ảnh L2 quay góc ϕ f Vậy S”’ nằm O2S” cách O2 đoạn O 2S"'...
 • 5
 • 91
 • 0

ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG VẬT K10 NĂM 2014-2015 - THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

ĐỀ, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG VẬT LÝ K10 NĂM 2014-2015 - THPT NGUYỄN XUÂN ÔN
... Câu ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VẬT LÝ LỚP 10 KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015 Học sinh làm cách khác mà cho điểm tối đa (thi u đơn vị trừ 0,5đ) Nội dung ... N = maht = m v0 v2 ⇒N = P−m R R 0.5 Điều kiện để vật không rời đỉnh A là: v0 N ≥ ⇔ P − m ≥ ⇔ v0 ≤ gR R Câu (4 đ) 0.5 1b) Giả sử điểm B vật rời bán cầu, N = 0.5 B v v ⇒ N = Pcosα − m = ⇒ vB = gRcosα ... µ m2 g.cos β Do sợi không co giãn; sợi ròng rọc không khối lượng, bỏ qua ma sát trục ròng rọc nên: a1 = a2 = a ; T1 = T2 = T Từ phương trình ta tính gia tốc chuyển động vật: 0.5 a= m1g ( sin...
 • 4
 • 201
 • 0

ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG VẬT K10 NĂM 2014-2015 - THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

ĐỀ+ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG VẬT LÝ K10 NĂM 2014-2015 - THPT NGUYỄN XUÂN ÔN
... Câu ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VẬT LÝ LỚP 10 KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015 Học sinh làm cách khác mà cho điểm tối đa (thi u đơn vị trừ 0,5đ) Nội dung 1a) ... N = maht = m v0 v2 ⇒N = P−m R R 0.5 Điều kiện để vật không rời đỉnh A là: v0 N ≥ ⇔ P − m ≥ ⇔ v0 ≤ gR R Câu (4 đ) 0.5 1b) Giả sử điểm B vật rời bán cầu, N = 0.5 B v v ⇒ N = Pcosα − m = ⇒ vB = gRcosα ... µ m2 g.cos β Do sợi không co giãn; sợi ròng rọc không khối lượng, bỏ qua ma sát trục ròng rọc nên: a1 = a2 = a ; T1 = T2 = T Từ phương trình ta tính gia tốc chuyển động vật: 0.5 a= m1g ( sin...
 • 4
 • 268
 • 3

Đáp án đề thi HSG Môn tin 8 vong trường

Đáp án đề thi HSG Môn tin 8 vong trường
... ; Writeln ; For i := To 10 Do For j := to Write ( j:4 , 'x' , i:2 , '=' , a[i , j]:2) ; (* hết 80 cột tự động xuống hàng *) Readln ; END Bài 4: (4điểm) Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT; Uses...
 • 2
 • 17
 • 1

de thi HSG vat ly 8 co dap an chi tiet

de thi HSG vat ly 8 co dap an chi tiet
... = 5kg (vì v = lít); t1 = 400C ; c1 = 4200 J/kg.K: m2 = kg; t2 = 1000C; c2 = 88 0 J/kg.K: m3 = 3kg; t3 = 10oC; c3 = 380 J/kg.K lần lợt khối lợng, nhiệt độ dầu nhiệt dung riêng nớc, nhôm, đồng + ... + m2c2) (*) => t = 48, 70C > t1 (Không phù hợp với giả thi t nứoc toả nhiệt) Thí sinh kết luận trờng hợp nớc thu nhiệt Nừu thí sinh không đề cập đến phụ thuộc kết với giả thi t cho điểm tối đa ... Phòng gd&đt phú vang Câu ĐáP áN BIểU ĐIểM MÔN: Vật Lý Điểm Nội dung a Công thức xác định vị trí hai xe: Giả sử hai xe chuyển động đờng thẳng Abx Quãng đờng xe đợc sau thời gian t: - Xe từ A:...
 • 3
 • 653
 • 19

De Thi HSG vat ly 8-co dap an

De Thi HSG vat ly 8-co dap an
... vận tốc Canô Gọi V2 vận tốc dòng nớc Vận tốc Canô xuôi dòng (Từ A đến B) Vx = V1 + V2 Thời gian Canô từ A đến B: t1 = S S = V x V1 + V2 (0,25 điểm) S S = V N V1 V2 ( 0,25 điểm) Vận tốc Canô ngợc ... - 20cm3 = 34 cm3 (0.5 (0.5 Kì thi chọn học sinh giỏi lớp THCS năm học 2006 - 2007 Môn: Vật lí Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm: 01 trang Câu I (1,5 điểm): Hãy chọn ... V N V1 V2 ( 0,25 điểm) Vận tốc Canô ngợc dòng từ B đến A VN = V1 - V2 Thời gian Canô từ B đến A: t2 = Thời gian Canô hết quãng đờng từ A - B - A: t=t1 + t2 = 2S V S S + = 12 V1 + V2 V1 V2 V1...
 • 13
 • 356
 • 5

Gián án De Thi HSG Vat ly - Co dap an- DONGDO

Gián án De Thi HSG Vat ly - Co dap an- DONGDO
... (4 điểm) - Gọi khối lượng chì kẽm nc mk.Ta có: mc + mk = 0,05kg (1) - Nhiệt lượng chì kẽm tỏa ra: Q1 = mccc(13 6-1 8) = 15340mc 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,25 0,5 Q2 = mkck(13 6-1 8) = 24780mk - Nước nhiệt ... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2010 - 2011 Đề thức ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: VẬT LÝ Vòng : Bài 1: (3 điểm) Gọi khoảng cách từ nhà An đến ga s - Nếu bộ, An đến ga ... thu nhiệt lượng là: Q3 = mn cn(1 8-1 4) = 0,05.4190.4 = 838(J) Q4 = 65,1(1 8-1 4) = 260,4(J) - Phương trình cân nhiệt: Q1+Q2 = Q3+Q4 15340mc + 24780mk = 1098,4 (2) - Giải hệ phương trình (1) (2) ta...
 • 4
 • 890
 • 6

đềđáp án kỳ thi HSG vật quảng trị 2013 2014

đề và đáp án kỳ thi HSG vật lý quảng trị 2013 2014
... không giải thích thêm Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG VĂN HÓA 11 THPT Môn: Vật lí - Khóa thi ngày: 19/03 /2014 (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) CÂU NỘI DUNG ... vùng có tia sáng qua mặt cầu bán cầu? Chiếu chùm tia sáng đơn sắc song song vào mặt phẳng, theo phương vuông góc phủ kín mặt Chùm sáng ló khỏi mặt cầu chùm tia sáng đồng quy mà tạo vệt sáng có dạng ... bán cầu có bán kính R = 4cm, chiết suất n = đặt không khí (Hình 4) Chiếu thẳng góc tới mặt phẳng bán cầu tia sáng SI a) Điểm tới I cách tâm O khối bán cầu R/2 Xác định góc lệch tia ló khỏi bán...
 • 7
 • 1,717
 • 33

đềđáp án kỳ thi HSG vật 2013 2014

đề và đáp án kỳ thi HSG vật lý 2013 2014
... thích thêm 2/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG VĂN HÓA 12 THPT Môn: Vật lí - Khóa ngày: 05/03 /2014 (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) CÂU Ý a) b) c) NỘI DUNG Giả sử ... nên x = 2cm Vậy m2 tách B, cách O cm, tức vật m2 tách vị trí biên vào thời T π điểm sau thả vật khoảng thời gian: t1 = = ( s ) 10 - Ngay sau đó vật dao động m1 dao động điều hòa với phương ... = 1200 thi dây gặp cái đinh O’ cách O khoảng x (Hình 4) Sau đó, cầu quay quanh O’ mặt phẳng thẳng đứng a) Tính vận tốc cầu m2 sau va chạm b) Để cầu thực được chuyển động tròn thi khoảng...
 • 6
 • 1,860
 • 7

Đề + Đáp án Kỳ thi HSG Vật 12 Tỉnh An Giang năm học 2011 - 2012 (Vòng 1)

Đề + Đáp án Kỳ thi HSG Vật lý 12 Tỉnh An Giang năm học 2011 - 2012 (Vòng 1)
... củae vật Cho biết độ cứng hệ lò xo K = K1 + K2 K1 m K2 M N ………………….Hết…………………… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 201 1- 2 012 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: VẬT LÝ Thời ... gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm Bài 1: A12 = A12 + A22 + 2A1A 2cos(ϕ2 − ϕ1 ) = cm (2 điểm) tgϕ = ⇒ ϕ = π 12 12 A= tgϕ = 0,25 A12 + A32 + ... 2A12 A3cos(ϕ2 − ϕ1 ) = cm A12 sin 12 + A3 sin ϕ3 A12 cos 12 + A3 cosϕ3 π ⇒ϕ = X = cos(100 ϕ t + )cm Bài 2: 0,5 π 0,5 0,5 0,25 1) a )+ Ta có : I = E ; R+r P = R.I2 0,5 E E R + Suy : P = = ( R +...
 • 6
 • 103
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg vật lý 10 cấp trườngđề thi hsg vật lý 9 cấp trườngđề và đáp án kỳ thi hsg vật lý quảng trịị lớp 12đề và đáp án kỳ thi hsg vật lý quảng trị 2013 2014đề và đáp án kỳ thi hsg vật lý 20122013đáp án đề thi môn vật lýđáp án đề thi môn vật lý 2012đáp án đề thi môn vật lý 2013đáp án đề thi môn vật lý năm 2012đáp án đề thi môn vật lý đại học 2012đáp án đề thi môn vật lý năm 2013đáp án đề thi môn vật lý khối a năm 2010đáp án đề thi môn vật lý khối a năm 2009đáp án đề thi môn vật lý khối a năm 2012đáp án đề thi môn vật lý khối a năm 2013Chương trình đào tạo ngành xử lý ảnh kĩ thuật số (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử trong ngành in (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Chương trình đào tạo ngành Công nghệ gia công sau in (Trường Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Managing investment portfoliosProject based manaegmentDE THI GK2 2017de thi thu giai chi tietThe tich khoi choptai lieu vipTÍCH PHÂN hàm hữu tỉ 02TÍCH PHÂN hàm hữu tỉ 01De kiem tra trac nghiem gioi han ham soMa tran de kiem tra 45 toan 11 chuong IV 30 trac nghiem 70 tu luanngan hang TN chuong 4TONG QUAN THIET KE WEBNghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn LaĐáp án đầy đủ full 5 câu Tìm hiểu lịch sử và truyền thống 70 năm xây dựng,chiến đấu,trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà NộiDe goc HSG toan cap truong vong 2DE VA DAP AN HSG TOAN 10 2017Chương trình đào tạo ngành anh văn 3 (Trường địa học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Chương trình đào tạo ngành in bao bì (Trường địa học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Đăng ký
Đăng nhập