Bí quyết ôn luyện sinh học lớp 12 đạt kết quả cao

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8
... tài: "Giúp học sinh giải tập hóa học lớp đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng hướng dẫn học sinh giải dạng toán Hoá học lớp " - II NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 1, Nêu lên sở lý luận việc phân ... Hóa học THCS, dạng tập Hóa học Ngoài ra, khách thể nghiên cứu đề tài học sinh trường THCS IV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Phân dạng toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học học sinh lớp ... GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Việc phân dạng toán Hoá học đạt hiệu cao tiền đề cho việc phát triển lực trí tuệ học sinh cấp học cao giáo viên sử sụng linh hoạt hợp lý hệ thống dạng tập hoá học theo mức độ...
 • 33
 • 1,345
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC KHOA HỌC LỚP 4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC KHOA HỌC LỚP 4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO
... Qua việc nghiên cứu số số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học khoa học lớp đạt kết quả rút số kinh nghiệm sau: Giáo viên nắm mục tiêu học 18 Giáo viên soạn ... Luôn phát huy tích cực, chủ động hoạt động học tập học sinh tiết học, dạy học tích cực * Những dấu hiệu dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh là: + Coi trọng việc tổ chức hoạt động học sinh ... cực, chủ động, sáng tạo học sinh học khoa học lớp đạt kết cao II.Cơ sở Nghiên cứu Cơ sở lý luận Như biết , học sinh tiểu học lứa tuổi học tập theo hứng thú chủ yếu cảm tính Đồng thời...
 • 19
 • 423
 • 3

Ôn tập sinh học lớp 12

Ôn tập sinh học lớp 12
... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 d C D d D A D B C C B D D ... lon quỏ trỡnh sinh lớ , sinh hoỏ t bo d) Tỏc ng trc tip ca mụi trng Kiu hỡnh l kt qu ca: a Kiu gen c Kiu gen tng tỏc vi mụi trng b Mụi trng 118 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 d t bin Thng ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 348 349 350 351 352 353 354 355 356 3576 358 359 360 3651 362...
 • 49
 • 606
 • 6

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 12 - HKII pdf

Tài liệu Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 12 - HKII pdf
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái : A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... hoạt động sinh lí, cấu tạo giải phẫu, tập tính B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí C sinh sản, hình thái, trình sinh lí D sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 24 Sinh vật biến ... quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm: A trước sinh sản B sinh sản C trước sinh sản sinh sản D sinh sản sau sinh sản 41 Mật độ cá thể quần thể nhân...
 • 13
 • 1,056
 • 20

Một số chuyên đề ôn thi Sinh học lớp 12

Một số chuyên đề ôn thi Sinh học lớp 12
... Trang 12 Một số chuyên đề dùng để ôn thi hsg ĐH CĐ – môn sinh học thích nghi nên chúng có hoạt tính tối ưu Vì đột biến ngẫu nhiên sinh thường dẫn đến thay đổi trình tự axit amin vốn có hệ số thích ... biến alen vô nghĩa liên quan đến gen thi t yếu cho Phạm Trung Hiếu C1K51 THPT Nam Đàn Trang Một số chuyên đề dùng để ôn thi hsg ĐH CĐ – môn sinh học phát triển sinh vật cá thể đồng hợp tử gây chết, ... gen cấu trúc giải nén Phạm Trung Hiếu C1K51 THPT Nam Đàn Trang Một số chuyên đề dùng để ôn thi hsg ĐH CĐ – môn sinh học Chuyên đề ĐỘT BIẾN I ĐỘT BIẾN LÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CỦA QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA...
 • 13
 • 374
 • 0

ôn tập sinh học lớp 12

ôn tập sinh học lớp 12
... biến gen A phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân ... bào cung cấp cho cặp gen nhân đôi là: A A=T=1799, G=X =120 0 B A=T=1800, G=X =120 0 C A=T=1199, G=X=1800 D A=T=899, G=X=600 BỘ ĐỀ ÔN TẬP SH 12- CHUYÊN ĐỀ Câu 1: Ở người, đột biến phần vai ngắn nhiễm ... kì sau) lần phân bào I giảm phân không xảy tiếp hợp trao đổi chéo cặp NST gây trở ngại cho việc phát sinh giao tử làm thể lai xa (D: sinh sản sinh dưỡng; H: sinh sản hữu tính) A n; S; D B 2n;...
 • 17
 • 386
 • 0

tài liệu ôn thi sinh học lớp 12

tài liệu ôn thi sinh học lớp 12
... 2rN - = 2519 => rN = 126 0 ribônu Số lượng loại ribônuclêôtit phân tử ARN : rA = 126 0 / 1+3+4+6 = 90 ribônu rU = 90 x = 270 ribônu rG = 90 x = 360 ribônu rX = 90 x = 540 ribônu Số lượng loại nuclêôtit ... hình F2: 25% số gà có lông đen 50% số gà có lông xanh da trời 25% số gà có lông trắng a Cho lai gà trống lông xanh với gà mái lông trắng: P: gà trống lông xanh x gà mái lông trắng Aa aa GP: A, ... (A-bb, aaB- aabb) : thi u hai thi u hai gen trội không alen quy đònh màu lông trắng Sơ đồ lai từ P đến F2 : P: AAbb (lông trắng) x aaBB (lông trắng) GP : Ab aB F1 : AaBb 100% lông có màu F 1: AaBb...
 • 28
 • 442
 • 4

ôn luyện sinh học lớp 9

ôn luyện sinh học lớp 9
... Protein gồm có 199 aa cần giải phóng 199 – = 198 phân tử nước để hình thành 198 liên kết peptit Suy số lượng phân tử nước giải phóng tổng hợp 480 phân tử Protein là: 198 x 480 = 95 040 phân tử nước ... thúc không tham gia trình giải mã) - Số lượng axit amin cần cung cấp để tôûng hợp nên 480 Protein là: GV: Trần Minh Quýnh – THCS Trần Hưng Đạo – Cam Lộ 26 Học tốt sinh học 199 x 480 = 95 520 aa ... trường sinh vật Câu 2: a, Thế nhân tố sinh thái? Nhân tố sinh thái chia làm nhóm? b, Vì người tách thành nhóm nhân tố sinh thái riêng? Trả lời: a, - Nhân tố sinh thái yếu tố (vô sinh hữu sinh) ...
 • 35
 • 173
 • 0

730 câu hỏi ôn tập sinh học lớp 12 potx

730 câu hỏi ôn tập sinh học lớp 12 potx
... nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào b tác nhân vật lí, hoá học, sinh học c biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, ... nhân hoá học, sinh học môi trường c bắt cặp không tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi trường d tác nhân vật lí, hoá học 82 Điều không đột biến gen a gây hậu di truyền lớn sinh vật ... riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hoá, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST...
 • 78
 • 253
 • 0

730 câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 12

730 câu hỏi ôn tập Sinh học lớp 12
... nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào b tác nhân vật lí, hoá học, sinh học c biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, ... nhân hoá học, sinh học môi trường c bắt cặp không tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi trường d tác nhân vật lí, hoá học 82 Điều không đột biến gen a gây hậu di truyền lớn sinh vật ... riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hoá, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST...
 • 80
 • 184
 • 0

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 12

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 12
... II.NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN Kỹ quan sát, mơ tả tượng sinh học Kỹ thực hành sinh học Kỹ vận dụng vào thực tiễn Kỹ học tập: HS thành thạo kĩ học tập đặc biệt kĩ tự học (biết thu thập, xử lí thơng tin, lập ... trùm lên Nòi sinh thái nhóm quần thể thích nghi với điều kiện sinh thái xác định, khu vực địa lý tồn nhiều nòi sinh thái, nòi chiếm sinh cảnh phù hợp Nòi sinh học nhóm quần thể kí sinh lồi vật ... chất hữu hồ tan, tổng hợp đường hố học * Tiến hố tiền sinh học - Các chất hữu hồ tan tập trung thành cơaxecva có dấu hiệu ngun thuỷ trao đổi chát, sinh trưởng, sinh sản Do tác động chọn lọc tự...
 • 31
 • 241
 • 0

Ôn tập sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

Ôn tập sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng
... hình thành giai đoạn: A Tiến hố lí học B Tiến hố tiền sinh học C Tiến hố sinh học D Tiến hố hố học 32 Hệ tương tác loại đại phân tử cho phép phát triển thành thể sinh vật có khả tự nhân đơi, tự ... tương đồng tế bào sinh dưỡng làm xuất A Tồn thể tế bào thể mang tế bào đột biến B Chỉ có quan sinh dục mang tế bào bị đột biến C Tất tế bào sinh dưỡng mang đột biến tế bào sinh dục khơng D Trong ... ƠN TẬP SỐ – SINH HỌC 12 Họ tên HS: ………………………………………… Lớp: …………… Theo Lamac, tiến hóa là: A Sự tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại tác động chọn lọc tự nhiên B Sự thích nghi hợp lí sinh...
 • 14
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi sinh học lớp 12ôn tập sinh học lớp 12 chương 1tài liệu ôn thi sinh học lớp 12on tap sinh hoc lop 12đề cương ôn tập sinh học lớp 12 học kì 1đề cương ôn tập sinh học lớp 12đề cương ôn tập sinh học lớp 12 học kì 2ôn tập sinh học lớp 12 học kì 1tai lieu on tap sinh hoc lop 12 cau hoi trac nghiemôn tập sinh học lớp 12giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao bài thuyết tiến hóa cổ điển pptgiáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao bài 44 sự phát triển của sinh pptriêng các em học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình thcs và thi tuyển vào lớp 10 đạt kết quả cao xin cảm ơnôn thi môn sinh học lớp 12tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12Chương 03: TỔ CHỨC DỮ LIỆU TRONG CHƯƠNG TRÌNH CChương 06: KIỂU DỮ LIỆU NGƯỜI LẬP TRÌNH ĐỊNH NGHĨA TRONG CBai 13 chinh sach khoa hoc va cong ngheđề thi KỲ THI OLYMPIC LỚP 10ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: SINH HỌCĐỀ THI ANH VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI LỚP 11 ANH VĂNĐề Thi Đề ôn thi HK1 Toán 12 năm 2016-2017Tài Liệu Đề cương kiêm tra 1 tiết HK2 môn tin học 12LÝ THUYẾT CHỤP ẢNH cơ bảnBộ câu hỏi trắc nghiệm nội khoaIđêan đơn thức không chứa bình phươnghệ thống thống tin địa lí và GISHƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 4 THEO THÔNG tư 22HƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 5 THEO THÔNG tư 22NÂNG CAO NẶNG lực RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn LỊCH sử và địa líPhân compostPhương pháp giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường tiểu họcTÀI LIỆU tập HUẤN BIÊN SOẠN câu hỏi, bài tập, đề KIỂM TRA môn TOÁN ở TIỂU học (theo thông tư 22)Xây dựng ma trận câu hỏi và đề kiểm tra môn tin học – tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập