Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà bông chay từ xơ mít

nghiên cứu sản phẩm chà bông cá rô phi (oreochromis niloticus)

nghiên cứu sản phẩm chà bông cá rô phi (oreochromis niloticus)
... so với mẫu sử dụng tinh bột Hiện có số nghiên cứu sản phẩm giá trị gia tăng nguyên liệu phi, nhiên chưa có nghiên cứu sản phẩm chà phi, nghiên cứu hoàn toàn ng i H c C n Th Khoa Th ... Vậy để tạo 100g sản phẩm chà cần 760g nguyên liệu phi 4.8 DỰ ĐOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Bảng 4.15 Dự trù chi phí sản xuất 100g chà phi thành phẩm STT Nguyên vật liệu phi Mè Muối Đường ... PHẦN NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM Bảng 4.1 Kết phân tích thành phần nguyên liệu phi, hạt mè trắng sản phẩm chà phi Chỉ tiêu Ẩm độ (%) Tro (%) Protein (%) Lipid (%) phi 76,1 2,02 17,0...
 • 59
 • 503
 • 4

nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà bông cá đối (mugil cephalus)

nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà bông cá đối (mugil cephalus)
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THANH THÙY NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHÀ BÔNG CÁ ĐỐI (Mugil cephalus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ThS TRẦN ... thu, hồi,…) Các loại sản phẩm chà nghiên cứu như: ngừ chà (Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 2011), chà rô phi (Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 2010), chà điêu hồng (Trương Hồng Xuyên, 2011), chà lau ... 2011), chà nục (Bùi Thị Thiên Hương, 2011), chà tra (Nguyễn Văn Cửng, 2011), chà từ tôm sú (Phạm Văn Huynh, 2011) Vì đề tài Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà đối thực nhằm đa dạng hóa sản...
 • 59
 • 72
 • 0

nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm chà bông từ thịt cá đối

nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm chà bông từ thịt cá đối
... số nghiên cứu chà thực như: nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất ngừ chà (Trần Thị Kim Trâm, 2008), nghiên cứu sản phẩm chà rô phi (Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 2010), nghiên cứu sản phẩm chà ... từ thịt lau kiếng (Trần Quốc Tuấn, 2011)… Tuy nhiên, chà Đối chưa nghiên cứu Chính nhằm làm tăng giá trị Đối đa dạng hóa sản phẩm nên đề tài Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm chà ... Bảng mô tả sản phẩm chà đối 34 Bảng A3 Hệ số quan trọng sản phẩm chà đối 35 v DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Hình dáng đối Hình 3.1 Sơ đồ quy trình sản xuất chà đối Hình...
 • 62
 • 21
 • 0

nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm chà bông cá đổng (nemipterus japonicus)

nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm chà bông cá đổng (nemipterus japonicus)
... năm 2012 Lê Thị Yến Như i TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm chà đổng nhằm tạo sản phẩm mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nâng cao giá trị nguyên liệu, góp phần ... đề tài: nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chà Đổng (Nemipterus japonicus )” tiến hành nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu để tăng giá trị kinh tế đa dạng hóa sản phẩm để cạnh ... Bảng 4.11 Dự trù chi phí sản xuất 100g chà thành phẩm 24 v DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất chà rô phi Hình 3.1 Sơ đồ quy trình sản xuất chà 10 Hình 3.2: Sơ đồ...
 • 48
 • 59
 • 0

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà bông cá đối (mugil cephalus)

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà bông cá đối (mugil cephalus)
... dùng ưa thích chà từ thịt động vật (thịt heo, thịt bò, ), chà từ thịt (cá lóc, thu, hồi, ) Các loại sản phẩm chà nghiên cứu như: ngừ chà (Nguvễn Thị Huỳnh Mai, 2011), chà rô phi (Nguyễn ... CẦN THƠ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHÀ BÔNG CÁ ĐÓI (Mugỉl cephalus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIÉN THỦY SẢN CÁN Bộ HƯỚNG DẢN ThS TRẦN MINH PHÚ XÁC NHẬN CỦA Hộ ĐÒNG VÀ CÁN Bộ ... Thí nghiệm Việt Nam đồng ĐTBC TL TCVN TÓM TẮT Đe tài Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà đối nhằm tạo sản phấm mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nâng cao giá trị nguyên liệu, góp phần phục vụ...
 • 58
 • 6
 • 0

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm chà bông cá đổng (nemipterus japonicus

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm chà bông cá đổng (nemipterus japonicus
... [9] 2.4 Các nghiên cứu có liên quan Trần Thị Huỳnh Duyên, 2010 nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm surimi Đổng Luận văn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế biến thủy sản Đại học ... tháng năm 2012 Lê Thị Yến Như TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất sản phấm chà đống” nhằm tạo sản phẩm mới, góp phần đa dạng hóa sản phâm nâng cao giá trị nguyên liệu, góp ... tài: “ nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sản phâm chà hông Đông (Nemipterus jciponicus )” tiến hành nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu đế tăng giá trị kinh tế đa dạng hóa sản phẩm đống...
 • 47
 • 89
 • 0

nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông từ thịt cá chim trắng (colossoma brachypomun)

nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông từ thịt cá chim trắng (colossoma brachypomun)
... đa số, có sản phẩm chà từ như: chà hồi, chà rô phi Vì đề tài Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà từ thịt Chim Trắng thực nhằm làm tăng đa dạng sản phẩm chế biến sẵn từ 1.2 Mục ... THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THÁI LỰA NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÀ BÔNG TỪ THỊT CÁ CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomun) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN Cán hướng dẫn ... sản phẩm chế biến sẵn ưu tiên hàng đầu họ Trên thị trường có nhiều sản phẩm chế biến sẵn như: nục sốt cà, ngừ ngâm đàu, thịt xay, pate gan… Chà sản phẩm chế biến sẵn thị trường chà từ thịt...
 • 59
 • 33
 • 0

nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông cá rô đầu vuông (anabas testudineus)

nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông cá rô đầu vuông (anabas testudineus)
... HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HUỲNH KIM NGÂN NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÀ BÔNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs.Ts ... phẩm chà đầu vuông 37 Bảng A.3 Bảng hệ số quan trọng sản phẩm chà đầu vuông 37 vi DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 đầu vuông Hình 2.2 Quy trình sản xuất chà phi ... dụng nhiều để thay cho thịt Chính lý mà việc thực đề tài Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà đầu vuông (Anabas testudineus )” cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tìm quy trình chế...
 • 61
 • 47
 • 0

Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông cá rô đầu vuông (anabas testudineus)

Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông cá rô đầu vuông (anabas testudineus)
... dụng nhiều để thay cho thịt Chính lý mà việc thực đề tài Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà đầu vuông (Anabas testudineus )” cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tìm quy trình chế ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGHIÊN CỨU CHẾ BIÉN SẢN PHẨM CHÀ BÔNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN Bộ HƯỚNG DẪN PGs.Ts ĐỎ THỊ THANH ... tài nghiên cứu Nghiên cứu chế biến săn phẩm chà đầu vuông (Anabas testudineus) sinh viên Huỳnh Kim Ngân thực hiện, theo hướng dẫn PGs.Ts Đỗ Thị Thanh Hương Luận văn tốt nghiệp báo cáo...
 • 62
 • 65
 • 0

Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông từ thịt cá chim trắng (colossoma brachypomun)

Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà bông từ thịt cá chim trắng (colossoma brachypomun)
... đa số, có sản phẩm chà từ như: chà hồi, chà rô phi Vì đề tài Nghiên cứu chế biến sản phẩm chà từ thịt Chim Trắng ” thực nhằm làm tăng đa dạng sản phấm chế biến sẵn từ 1.2 Mục ... HỌC CẦN THO KHOA THỦY SẢN NGHIÊN CỨU CHÉ BIẾN SẢN PHẨM CHÀ BÔNG TỪ THỊT CÁ CHIM TRẮNG (Colossoma brachypomun) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN Cán hướng dẫn PGS TS TRẦN ... 2010 Nghiên cứu chế biến xúc xích chim trắng Bộ môn dinh dưỡng chế biến thủy sản, khoa thủy sản, trường Đại học Cần thơ (LVTN) Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2010 Nghiên cứu sản phẩm chà từ thịt rô...
 • 53
 • 53
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập