Bước đầu khảo sát quá trình thủy phân rơm rạ

Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh (pathogenesis) của virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm sú (Penaeus mondon) sử dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn

Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh (pathogenesis) của virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus – WSSV) trên tôm sú (Penaeus mondon) sử dụng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn
... Sản II, thực đề tài Bước đầu khảo sát trình phát sinh bệnh (pathogenesis) virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus WSSV) tôm (Penaeus mondon) sử dụng hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn ... MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN ... Đây quan đích virus đốm trắng khảo sát xâm nhiễm virus đốm trắng quan cho nghiên cứu trình phát sinh bệnh WSSV tôm 4.2.1 Quá trình phát sinh bệnh WSSV-VN tôm liều gây nhiễm thấp (101,5...
 • 81
 • 369
 • 1

khảo sát quá trình thủy phân cellulose do xúc tác enzyme cellulase

khảo sát quá trình thủy phân cellulose do xúc tác enzyme cellulase
... bào Cellulase thu c nhóm enzyme th y phân, có kh th y phân cellulose c hemicellulose xúc tác s phân cách liên k t glucoside phân t cellulose cho s n ph m cu i ñư ng glucose Ký hi u EC 3.2.1.4 Enzyme ... làm cho enzyme th y phân v t li u lignocellulose hi u qu b) Quá trình t o liên k t gi a cellulase cellulose Hình 2-11 Quá trình tác ñ ng c a cellobiohydrolase lên ñ u vùng k t tinh c a cellulose ... PH M LU N VĂN T T NGHI P Chuyên ngành: CÔNG NGH TH C PH M ð tài: KH O SÁT QUÁ TRÌNH TH Y PHÂN CELLULOSE DO XÚC TÁC ENZYME CELLULASE Giáo viên hư ng d n Sinh viên th c hi n VŨ TRƯ NG SƠN ð NG TH...
 • 56
 • 286
 • 1

khảo sát quá trình thủy phân cellulose trong bã míabằng xúc tác enzyme cellulase

khảo sát quá trình thủy phân cellulose trong bã míabằng xúc tác enzyme cellulase
... ñ tài: “kh o sát trình th y phân cellulose mía b ng xúc tác enzyme cellulase 1.2 M c tiêu M c ñích c a ñ tài “Nghiên c u trình th y phân cellulose mía b ng xúc tác enzyme cellulase ñã ... Kh o sát th i gian th y phân - Kh o sát nh hư ng lư ng ch t ñ n trình th y phân - Kh o sát nh hư ng c a n ng ñ enzyme ñi v i trình th y phân - Kh o sát nh hư ng c a nhi t ñ ñ n trình th y phân ... lu n Kh o sát trình th y phân cellulose mía b ng xúc tác enzyme cellulase ñư c ti n hành m t cách t ng quát t thí nghi m thăm dò ban ñ u, nh m tìm ñi u ki n t t nh t cho trình th y phân T thí...
 • 56
 • 386
 • 2

Bước đầu khảo sát quá trình lên men và áp dụng kỹ thuật clea để thu nhận enzyme cellulase

Bước đầu khảo sát quá trình lên men và áp dụng kỹ thuật clea để thu nhận enzyme cellulase
... Phương pháp lên men vi sinh vật thu nhận enzyme hòa tan Trong công nghiệp sản xuất enzyme giới tiến hành hai phương pháp: phương pháp lên men bề mặt phương pháp lên men chìm Phương pháp lên men bề ... loại enzyme khác Vi sinh vật giống Nhân giống Sản xuất chế phẩm enzyme Lên men bề mặt Sản xuất VSV cố định Lên men chìm Thu nhận chế phẩm enzyme thô Ứng dụng lên men Ứng dụng Tinh enzyme Thu nhận ... Mẫu rút xylanh thu mẫu theo thời gian lên men Lên men 36 h 30 Phương pháp & vật liệu d Chỉ tiêu theo dõi Khảo sát hoạt tính enzyme cellulase dịch lên men theo thời gian 3.4 Khảo sát trình cố định...
 • 77
 • 204
 • 1

KHẢO sát QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN TINH bột của một số LOẠI NGUYÊN LIỆU hạt và củ

KHẢO sát QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN TINH bột của một số LOẠI NGUYÊN LIỆU hạt và củ
... Thị Ngọc iv TÓM TẮT Đề tài "Khảo sát trình thủy phân tinh bột số loại nguyên liệu hạt củ" thực khảo sát thủy phân tinh bột số loại hạt Bạch quả, Mít, Nhãn số loại củ khoai Môn, khoai Từ, khoai ... TB tách từ loại nguyên liệu Khảo sát trình thủy phân TB Gạo Khảo sát trình thủy phân TB loại hạt Khảo sát trình thủy phân TB loại củ Chương Tổng quan tài liệu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ ... suốt trình lại để trì lượng đường ổn định máu sau ăn 37 Chương Kết thảo luận 4.3.2.2 Khảo sát trình thủy phân tinh bột loại hạt Khảo sát trình thủy phân TB hạt Nhãn Kết khảo sát trình thủy phân...
 • 65
 • 125
 • 3

khảo sát quá trình thủy phân protein phụ phẩm cá tra (pangasius hypophthalmus) bằng enzyme neutrase

khảo sát quá trình thủy phân protein phụ phẩm cá tra (pangasius hypophthalmus) bằng enzyme neutrase
... loài khác phổ biến tra hạn chế Vì vậy, đề tài Khảo sát thủy phân protein phụ phẩm tra (Pangasius hypophthalmus) enzyme Neutrase tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài Khảo sát trình ... DỤNG NGUYỄN HỮU TÀI KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME NEUTRASE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS ... thủy phân Neutrase Dãy S: Protein chuẩn; Dãy C: dung dịch protein chưa thủy phân; Dãy 30, 90 : dung dịch protein sau 30, 90 phút thủy phân ; Neutrase- Dè : Neutrase thủy phân chất thịt dè ; Neutrase- PP,...
 • 60
 • 159
 • 0

khảo sát quá trình thủy phân protein trên nguyên liệu thịt dè cá tra đã tách béo một phần bằng enzyme bromelain

khảo sát quá trình thủy phân protein trên nguyên liệu thịt dè cá tra đã tách béo một phần bằng enzyme bromelain
... 2111610 KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TRÊN NGUYÊN LIỆU THỊT DÈ CÁ TRA ĐÃ TÁCH BÉO MỘT PHẦN BẰNG ENZYME BROMELAIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Công nghệ thực phẩm Mã số ngành: CÁN BỘ ... 3.2.1 Nội dung nghiên cứu: Khảo sát trình thủy phân protein từ thịt tra đƣợc tách béo học enzyme bromelain 3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: Nguyên liệu thịt tra sau công đoạn tạo hình ... (2014) khảo sát cặp tỉ lệ E/S hiệu cho trình thủy phân protein nguyên liệu thịt tra enzyme bromelain cho hiệu tối ƣu cặp tỉ lệ 2,5 mgE/0,905 gPro Qua cho thấy rằng, với nguyên liệu thịt dè...
 • 55
 • 82
 • 0

Khảo sát quá trình thủy phân tinh bột ảnh hưởng đến chất lượng sữa khoai lang tiệt trùng

Khảo sát quá trình thủy phân tinh bột ảnh hưởng đến chất lượng sữa khoai lang tiệt trùng
... đến chất lượng sữa khoai lang tiệt trùng 21 3.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng trình thủy phân enzyme glucoamylase đến chất lượng sản phẩm 23 3.2.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng ... αamylase kết hợp với glucoamylase đến chất lượng sữa khoai lang tiệt trùng Khảo sát tỷ lệ dịch khoai lang sữa đến chất lượng cảm quan sữa khoai lang tiệt trùng Khoa Nông nghiệp & SHƯD Luận ... xuất 4.2 Ảnh hưởng trình thủy phân khoai lang enzyme glucoamylase đến chất lượng sữa khoai lang tiệt trùng Quá trình thủy phân glucoamylase tiến hành nhiệt độ 60oC với thời gian thủy phân 40 phút,...
 • 65
 • 33
 • 1

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH pptx

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH pptx
... Minh, tháng 8/2006 “BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM THỰC NGHIỆM CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÓA MÔ MIỄN DỊCH” Giáo viên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***** BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT SINH BỆNH CỦA VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÖ (Penaeus monodon) BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM ... hiểu rõ trình phát sinh bệnh virus đốm trắng giúp cho việc tạo phƣơng thức kiểm soát bệnh Kết hợp hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn phƣơng pháp hóa miễn dịch tôm sú không mang virus thông...
 • 81
 • 177
 • 0

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường muối nồng độ cao

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường muối nồng độ cao
... cứu cho thấy nồng độ muối 20% (w/v) có khả tác dụng làm chậm trình tự phân enzyme cao nhất, kéo dài thời gian tồn enzyme môi trường nồng độ muối cao lâu Và nồng độ muối hoạt độ enzyme chịu ... cuối nồng độ 20% muối Đáng ý mức nồng độ muối 20%, 25% 15% độ giảm hoạt độ mẫu nhỏ Nguyên nhân chủ yếu tạo nên khác biệt nồng độ muối cao gây ức chế trình tự phân phân tử enzyme nồng độ muối ... tƣơng tự ảnh hƣởng nồng độ muối lên độ giảm hoạt độ enzyme bromelain 4.2 ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN LÊN ĐỘ GIẢM HOẠT ĐỘ CỦA ENZYME BROMELAIN Hệ số giảm hoạt độ nồng độ muối nhiệt độ khác...
 • 44
 • 63
 • 0

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường nước muối cao

khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường nước muối cao
... thực tế tiến hành đề tài “KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN CỦA ENZYME BROMELAIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MUỐI CAO , nhằm mục đích hỗ trợ cho việc ứng dụng enzyme bromelain vào qui trình sản xuất mắm, mặt ... hướng chất lượng giảm ô nhiễm môi trường Từ thực tế tiến hành đề tài “ KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN CỦA ENZYME BROMELAIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MUỐI CAO , để biết hoạt tính enzyme có bền không giảm sau ... văn tốt nghiệp khóa 34-2012 Trường Đại học Cần Thơ Luận văn đính kèm theo đây, với đệ tựa “KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN CỦA ENZYME BROMELAIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MUỐI CAO “CHÂU VĂN GIỎI” thực báo...
 • 47
 • 170
 • 0

Khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường có nồng độ muối cao

Khảo sát quá trình tự phân của enzyme bromelain trong môi trường có nồng độ muối cao
... tài Khảo sát trình tự phân enzyme bromelain môi trường nồng độ muối cao cho biết hoạt tính enzyme bị ảnh hưởng NaCl nồng độ khác điều kiện nhiệt độ thường 4°c nào, enzyme khả tồn môi trường ... trên, việc Khảo sát trình tự phân enzyme bromelain môi trường muối cao cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN cứu Tìm hiếu ảnh hưởng nồng độ muối cao đến thời gian tự phân enzyme CHUÔNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI ... thuộc vào nồng độ enzyme ban đầu Từ thấy đuợc, nồng độ enzyme bromelain khác nồng độ muối, hoạt tính chúng bị ảnh huởng nồng độ muối NaCl thời gian tương tự Qua đó, kết luận nồng độ enzyme tiêu...
 • 37
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả khảo sát ảnh hưởng của quy trình sản xuất lên quá trình thủy phânđánh giá cảm quan các mẫu nước chấm trong thí nghiệm về khảo sát nồng độ hcl nào là tốt nhất cho quá trình thủy phânkhảo sát các điều kiện của quá trình thủy phân cephalexinkhảo sát quá trình thu hồi tinh dầunghiên cứu quá trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme protamexkhảo sát quá trình tiếp nhận và bảo quản thủy sảnbước đầu khảo sát khả năng nhân sinh khối và đánh giá hiệu quả phòng trừ nấm bệnh của một số chủng nấm trichoderma spkhảo sát quá trình phân hủy nhiệt của gel khô bằng phương pháp phân tích nhiệtkhảo sát quá trình phân hủy nhiệt của mẫu tio2 và cr tio2bước đầu khảo sát sự tiếp nhận của khán giả với một số chương trình trò chơi truyền hình trên vtv3quá trình thuỷ phân dầuquá trình thủy phânquá trình thủy phân xenlulozaquá trình đường phân diễn ra ở đâuquá trình đường phân xảy ra ở đâuBài 5 thực hành ôn một số mũi khâu cơ bảnKhông chơi các trò chơi nguy hiểm TNXH lớp 3 số 4phonics th soundKhông chơi các trò chơi nguy hiểm TNXH lớp 3 số 5Bài 4 tạo dáng và trang trí túi xáchBài 3 tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ emHoàn thiện phối thức marketing – mix tại xí nghiệp thương mại thuộc công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bàipresent perfectreported questionsreported speech special verbsCau hoi on tap marx lenin (2)stopping by woodssummer holidays pptthe gruffalo dominothe real story about rudolph the rednosed reindeerthe very hungry caterpillar lottounit typhoonunit coloursunit phonics zBỘ đề sắp xếp lại câu IOE lớp 3 4 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập