điều tra đánh giá tình hình sản xuất khoai xọ ở xã Cổ Loa Đông Anh Hà Nội

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất lúa tại tùng bá huyện vị xuyên tỉnh giang trong giai đoạn từ năm 2010 – 2013

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất lúa tại xã tùng bá huyện vị xuyên tỉnh hà giang trong giai đoạn từ năm 2010 – 2013
... 09/06/2014 30/08/2014 - Địa điểm điều tra: Tùng huyện Vị Xuyên tỉnh Giang 3.2 Nội dung điều tra Điều tra tình hình sản xuất lúa giai đoạn 2010- 2013 Tùng Vị Xuyên Giang 3.2.1 ... hành làm đề tài Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất lúa Tùng huyện Vị xuyên tỉnh Giang giai đoạn từ năm 2010 2013 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích: + Đánh giá trạng sản ... suất, sản lượng chất lượng sản phẩm sản xuất nông nghiệp ngày nâng lên 36 Bảng 4.5 Tình hình sản xuất lúa Tùng từ 2010 2013 Năm 2010 2011 2012 2013 Vụ lúa Lúa xuân Lúa mùa Lúa xuân Lúa...
 • 51
 • 230
 • 0

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất ngô tại thị trấn nà phặc huyện ngân sơn tỉnh bắc kạn

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất ngô tại thị trấn nà phặc  huyện ngân sơn  tỉnh bắc kạn
... sản xuất ngô thị trấn Phặc - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn 3.1.2 Phạm vi điều tra Khảo sát, điều tra, đánh giá tình hình sản xuất ngô địa bàn thị trấn Phặc - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn ... - tỉnh Bắc Kạn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất ngô Điều tra tình hình sản xuất nông nghiệp nói chung thực trạng sản xuất ngô địa bàn thị trấn Phặc - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn Đánh giá ... Tìm hiểu thực trạng sản xuất ngô nông hộ địa bàn thị trấn Phặc - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn Qua điều tra trạng sản xuất ngô thị trấn Phặc - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn nhằm xác định...
 • 66
 • 376
 • 7

Điều Tra, Đánh Giá Tình Hình Sản Xuất Lúa Tại Tùng Bá Huyện Vị Xuyên Tỉnh Giang Trong Giai Đoạn 2010 - 2013

Điều Tra, Đánh Giá Tình Hình Sản Xuất Lúa Tại Xã Tùng Bá Huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang Trong Giai Đoạn 2010 - 2013
... 30/08/2014 - Địa điểm điều tra: Tùng huyện Vị Xuyên tỉnh Giang 3.2 Nội dung điều tra Điều tra tình hình sản xuất lúa giai đoạn 201 0- 2013 Tùng Vị Xuyên Giang 3.2.1 Tìm hiểu điều ... triển kinh tế - hội Vì trình thực tập tốt nghiệp, tiến hành làm đề tài Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất lúa Tùng huyện Vị xuyên tỉnh Giang giai đoạn từ năm 2010 2013 1.2 Mục ... NÔNG LÂM NÔNG THỊ HẢI Tên đề tài: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ TÙNG BÁ HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào...
 • 56
 • 41
 • 0

Tài liệu Đề tài “Điều trađánh giá tình hình sản xuất lúa nước tại Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh giang” ppt

Tài liệu Đề tài “Điều tra và đánh giá tình hình sản xuất lúa nước tại xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà giang” ppt
... huyn Hong Su Phỡ 2006-2008 Phn III I TNG, NI DUNG V PHNG PHP IU TRA 3.1 i tng phm vi iu tra 3.2 a im v thi gian tin hnh 3.3 Ni dung iu tra 3.4 phng phỏp iu tra Phn IV KHI QUT KT QU IU TRA V THO ... PHP IU TRA 3.1 i tng phm vi iu tra 3.1.1 i tng iu tra: Cõy lỳa nc 3.1.2 Phm vi iu tra: Tỡnh hỡnh sn xut lỳa t nm 2006-2008 3.2 a im v thi gian tin hnh 3.2.1 a im ti xó: T nhõn-huyn Hong Su Phỡ-H ... huyn Hong Su phỡ - tnh H Giang t ngy 26/05/2009 - 15/10/2009 vi tờn ti l iu tra v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh sn xut lỳa nc ti xó T Nhõn, huyn Hong Su Phỡ, tnh H giang Trong quỏ trỡnh thc chỳng tụi cú mt...
 • 37
 • 342
 • 0

Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng hầm biogas tại Na Mao - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hầm biogas.

Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng hầm biogas tại xã Na Mao - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hầm biogas.
... cứu - Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng hầm biogas Na Mao huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Tại Na Mao huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên - Thời ... hình sử dụng hầm biogas Na Mao - Điều kiện lắp đặt hầm biogas - Tình hình sử dụng hầm biogas - Đánh giá hiệu kinh tế - hội môi trường hầm biogas 3.3.1.3 Đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ... giải pháp hiệu Vì vậy, em tiến hành thực đề tài: Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng hầm biogas Na Mao huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hầm biogas 1.2...
 • 65
 • 112
 • 0

đánh giá hiệu quả sản xuất khoai lang thành đông, huyện bình tân, tỉnh vĩnh long

đánh giá hiệu quả sản xuất khoai lang ở xã thành đông, huyện bình tân, tỉnh vĩnh long
... khoai lang Thành ông, huy n Bình Tân, t nh V nh Long T ó, gi i pháp thúc y tình hình s n xu t tiêu th khoai lang a bàn 1.5.3 N i dung nghiên c u ánh giá hi u qu s n xu t khoai lang Thành ... khoai lang Bình Tân Tình hình s n xu t tiêu th khoai lang th gi i Tình hình s n xu t khoai lang Th c tr ng s n xu t khoai lang Long huy n Bình Tân, t nh V nh Long Thành ông, huy n Bình Tân t ... NHU N C A S N XU T KHOAI LANG XÃ THÀNH ÔNG, HUY N BÌNH TÂN, T NH V NH LONG 43 4.4 NH NG Y U T NH H NG N S N XU T VÀ TIÊU TH KHOAI LANG XÃ THÀNH ÔNG, HUY N BÌNH TÂN, T NH V NH LONG 45 4.5 PHÂN...
 • 93
 • 84
 • 0

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái
... quy mụ rụng tai xa Minh huyờn Yờn Binh - Nhm nõng cao nng xuõt va chõt lng bi Minh 1.3 Yờu cõu - iờu tra anh gia iờu kiờn kinh tờ xa hụi, san xuõt nụng nghiờp cua xa Minh - iờu tra, anh gia tinh ... Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghp, sn xut cõy n qu v cõy bi ti xó i Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Theo dừi, ỏnh giỏ c im sinh hc ca 15 cõy bi u dũng ti xó i Minh ... Trng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn Cu M - xó i Lờ Vn ụ Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Lu c Dng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Bựi Vn Lc Minh...
 • 66
 • 332
 • 0

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất cây bưởi đại minh huyện yên bình tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất cây bưởi đại minh huyện yên bình tỉnh yên bái
... giá trạng sản xuất bưởi Đại Minh - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái 1.2 MỤC ĐÍCH Tìm hiểu tình hình sản xuất bưởi Đại Minh - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái; đáng giá thuận lợi khó khăn, từ đề xuất ... nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Yên Bình - Tình hình sản xuất bưởi huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái + Diện ... nghiệp Đại Minh - Yên Bình - Điều tra tình hình sản xuất bưởi Đại Minh - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái - Phân tích thuận lợi, khó khăn từ đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất bưởi năm...
 • 49
 • 684
 • 2

Điều tra, đánh giá các mặt sản xuất, kinh doanh và quản lý rủi ro trong sản xuất, kinh doanh của trang trại sản xuất lúa giống Ngô Khuê tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Điều tra, đánh giá các mặt sản xuất, kinh doanh và quản lý rủi ro trong sản xuất, kinh doanh của trang trại sản xuất lúa giống Ngô Khuê tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
... với trang trại 1.4.8 Quản rủi ro Quản rủi ro áp dụng cách có hệ thống sách quản lý, thủ tục, thực việc xác định, phân tích, đánh giá, xử kiểm soát rủi ro Những rủi ro sản xuất trang trại ... xã hội hóa sản xuất lúa giống theo Trung tâm nhân giống tỉnh, trạm, trại, sở sản xuất giống Hệ thống sản xuất giống nông hộ tổ sản xuất, câu lạc bộ, hợp tác xã tập trung sản xuất lúa siêu nguyên ... khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc 1.3 Vai trò lúa kinh tế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Thanh Bình huyện sản lượng lúa nhiều tỉnh Đặc biệt, lúa mang tính...
 • 35
 • 54
 • 1

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam tại huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2006 – 2010
... đề, tiến hành “ Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất cam huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 2010 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu Đánh giá thực trạng sản xuất cam, thuận lợi, ... người trồng cam Nghĩa Đàn, Nghệ An 1.2.2 Yêu cầu - Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa huyện Nghĩa Đàn - Điều tra tình hình sản xuất cam huyện Nghĩa Đàn Nghệ An thông qua ... nghiên cứu - Điều tra, đánh giá tất giống cam trồng huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An - Điều tra hộ gia đình trồng cam địa bàn huyện 3.2 Nội dung điều tra - Điều tra tình hình văn hóa, xã hội, điều kiện...
 • 42
 • 233
 • 0

Điều tra, đánh giá tình hình sạt lở các điểm nóng và đề xuất các giải pháp bảo vệ vùng nguy sạt lở cao nhằm bảo vệ tài nguyên đất tỉnh Cà Mau

Điều tra, đánh giá tình hình sạt lở các điểm nóng và đề xuất các giải pháp bảo vệ vùng có nguy cơ sạt lở cao nhằm bảo vệ tài nguyên đất tỉnh Cà Mau
... thác Tài ngun biển Đới bờ, Viện Kỹ Thuật Biển Điều tra, đánh giá tình hình sạt lở điểm nóng đề xuất giải pháp bảo vệ vùng nguy sạt lở cao nhằm bảo vệ tài ngun đất tỉnh Mau diện số điểm sạt ... thác Tài ngun biển Đới bờ, Viện Kỹ Thuật Biển Điều tra, đánh giá tình hình sạt lở điểm nóng đề xuất giải pháp bảo vệ vùng nguy sạt lở cao nhằm bảo vệ tài ngun đất tỉnh Mau MỞ ĐẦU Vùng ... Kỹ Thuật Biển Điều tra, đánh giá tình hình sạt lở điểm nóng đề xuất giải pháp bảo vệ vùng nguy sạt lở cao nhằm bảo vệ tài ngun đất tỉnh Mau 4.7 KẾT LUẬN VỀ RỦI RO SẠT LỞ 172...
 • 213
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây bưởi đại minh huyện yên bình tỉnh yên báluan van danh gia tinh hinh sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu vôi của công ty tnhh hoàng diệpđánh giá tình hình sản xuất kinh doanhđánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài chính và tìm hiểu quy trình nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần sắt tráng men nhôm hải phòng năm 2008điều tra đánh giá tình hình chăn nuôi và một số bệnh thường gặp trên đàn trâu bò tại xã tảo tình huyện tuần giáođiểu tra đánh giá tình hình dịch bệnh ở tỉnhđánh giá tình hình sản xuất cà phê của nước ta mấy năm trở lại đâyđánh giá tình hình sản xuất lúa của địa phươngđánh giá tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo việt nam trong thời gian quađánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpđánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công tyđánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm qua và khả năng xu hướng phát triển công ty trong năm tớimục đích ý nghĩa của việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanhđánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phẩn cảng vật cách hai năm 2012 và 2013phương pháp khai báo điều tra đánh giá tình hình tai nạn lao độngL↑ vũ thắng20 câu lý thuyết trắc địa cơ sở 1The value relevance of accounting information in the NetherlandsAccounting and taxation between dependency and disconnectionValue Relevance of Accounting Information: Emphasis on the Financial Crisis in 2008The Certified Management Accountant ProgramThesis Howto-Guide Part 1for yourMasterthesis at the SRH Hochschule HeidelbergCharacteristics of management accounting in small and medium-sized enterprises. Case: Rantalinna OyĐỀ TÀI : QUAN HỆ GIỮA MARKETING VÀ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY HONDAchiến lược marketing (4p) cho giai cấp thượng lưuchiến lược marketing ( 4p) giai cấp thượng lưuMối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa đổi mới tư duy với đổi mới kinh tế ở nước ta luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBÀI tập lớn sức bền vật LIỆU TÍNH dầm TRÊN nề đàn hồi và uốn NGANG PHẲNGDE SU DIA LOP 5 CUOI NAM 14 15Nghiên cứu xác định hàm lượng selen và mangan trong một số loài nấm linh chi lấy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ( AAS)Tiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 4.2.: Bể nước (Eurocode3 BS EN1993 4 2 e 2007 Design of steel structures part 4.2: Tanks)TỔNG QUAN về VIỄN THÔNGgiáo án lớp 5 tuan 9+10 buổi sáng theo mô hình vnentương tác người máyTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 4.1: Bể chứa (Eurocode3 BS EN1993 4 1 e 2007 Design of steel structures part 4.1: Sillo)
Đăng ký
Đăng nhập