Tính toán kết cấu bằng phương pháp hữu hạn

TÍNH TOÁN kết cấu BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

TÍNH TOÁN kết cấu BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHẦN MỀM ANSYS SVTH:TRẦN ĐÌNH TÍN Trang GVHD: Ts PHAN ĐÌNH HUẤN LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP 1.1 Tổn g quan phương pháp phần tử hữu hạn 1.1.1 khái niệm phương pháp phần tử ... giới hạn trường đại học cũn g dùng tính toán đồ án môn học luận văn tốt nghiệp Chính lạ vốn kiến thức có phần mềm này, đưa em đến đònh chọn đề tài “ Tính toán kết cấu phương pháp phần tử hữu hạn ... nút dàn phần tử, dễ thấy điểm nút có ba bậc tự do: chuyển vò thành phần theo phương x’; y’; z’ hệ tọa độ kết cấu Và vector chuyển vò nút phần tử hệ tọa độ kết cấu là: (Cụ thể với phần tử mà điểm...
 • 238
 • 135
 • 0

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn
... 3.2 Mơ hình phần tử hữu hạn yếu tố xem xét Kết cấu mơ hình hố theo phương BÀÕT ÂÁƯU pháp phần tử hữ hạn (PTHH) phân tích theo NHÁÛP VO SÄÚ LIÃÛU BAN ÂÁƯU mơ hình khơng gian Kết cấu cầu liên ... dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính tốn kết cấu , NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Hồi Sơn, Vũ Như Phan Thiện, Đỗ Thanh Việt (2001), Phương pháp phần tử hữu hạn ... hình học Kết tính tốn cầu dầm liên tục lập trình Matlap sử dụng để tính tốn tốn mà thực tế u cầu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Như Cầu (2005), Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn, NXB Xây...
 • 5
 • 478
 • 5

tính toán khung phẳng bằng phương pháp phần tử rời rạc biến thế

tính toán khung phẳng bằng phương pháp phần tử rời rạc biến thế
... moment tập trung (Hình 7) (a) Bài toán thực tế (b) Mô hình Phần tử Rời rạc Hình Bài toán dầm console chịu moment tập trung Ta chia dầm thành ba phần tử rời rạc Các phần tử có tiết diện chiều dài EI ... với phương pháp PTHH mặt số lượng công thức, khối lượng tính toán Cũng xem phương pháp PTRR trường hợp đặc biệt phương pháp PTHH hàm dạng không liên tục Tuy nhiên, phương pháp PTRR, sở mô hình phần ... đặc biệt hiệu giải toán ổn định, dao động Do tính toán đơn giản, phương pháp PTRRBT có ưu lớn thiết lập phần tử mẫu cho lớp toán khác nhau: phần tử có đầu liên kết nửa cứng, toán đàn dẻo, khảo...
 • 11
 • 522
 • 0

Tính toán nội lực bằng phương pháp khung tương đương

Tính toán nội lực bằng phương pháp khung tương đương
... -0.24798479 Tổng -0.000065412 6.9536E-09 I.4 Tổ hợp nội lực Sau tính toán nội lực chơng trình Sap 2000 với trờng hợp tải trọng ta tiến hành tổ hợp nội lực Nội lực động đất với dạng dao động riêng đợc lấy ... chịu nén b = 4(c + III.1.2 Tính nội lực phơng pháp khung tơng đơng Một không dầm đợc đa khung tơng đơng với cột tơng đơng dầm tơng đơng có độ cứng Sau phơng pháp tính toán đặc trng hình học cột ... cm iV.2 Tính toán thang IV.1 Tính toán sảnh cửa cầu thang : Sảnh có tỉ số cạnh : l2 9500 = = 3,16 > chiếu tới loại dầm l1 3000 a Sơ đồ tính toán : Cắt dải rộng m để tính toán Sơ đồ tính dầm...
 • 55
 • 1,416
 • 17

Tính toán kết cấu bằng chương trình SAP 2000 doc

Tính toán kết cấu bằng chương trình SAP 2000 doc
... vào thứ (tính từ lên) THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 199 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Sau vào trình đơn ... chọn trình tự tất nút lại hình sau : THIẾT KẾ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA MÁY TÍNH 202 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH Vào trình ... CỦA MÁY TÍNH 217 BIÊN SOẠN : TỦ SÁCH STK TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 – TỰ HỌC SAP 2000 BẰNG HÌNH ẢNH 13 XEM KẾT QUẢ Biểu đồ lực cắt Để xem biểu đồ nội lực bạn vào trình...
 • 0
 • 82
 • 1

tính toán ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu (ols)

tính toán ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu (ols)
... Ordinary Least Square (OLS) Phương pháp bình phương tối thiểu [Ví dụ trước] Xem xét quan sát X Y 3 4.5 5.5 10 11  Mục đích tìm kiếm đường thẳng “tốt nhất” mơ hình tuyến tính : tìm kiếm β1_hat, ... + ei = yi + ei  ý tưởng tối thiểu tổng bình phương độ lệch ˆ ˆ ˆ yi = β1 + β x2i + ei = yi + ei n RSS = ei ∑ i= n ( [ ˆ ˆ RSS = ∑ yi − β1 + β x2i i =1 ]) Bài tốn tối thiểu*  Vi phân hàm mục ... thiểu*  Vi phân hàm mục tiêu F.O.C w.r.t β1 → w.r.t β2 →  Ta hệ phương trình chuẩn:  Giải hệ ta được: Ước lượng OLS  Cơng thức ước lượng OLS β1 and β2  β2_hat = Cov(X,Y) / Var(X) β1_hat = Y_mean...
 • 41
 • 216
 • 0

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên lý cực trị gauss

Nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên lý cực trị gauss
... nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu phương pháp nguyên cực trị Gauss Nhiệm vụ nghiên ... phƣơng pháp nguyên cực trị Gauss có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn tính toán công trình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu phương pháp nguyên cực trị Gauss ... Nguyên công bù cực đại Khi dùng ẩn chuyển vị biến dạng có nguyên công bù cực đại Trong tất chuyển vị động học (khả dĩ) chuyển vị thực chuyển vị có công bù cực đại Chuyển vị động học chuyển vị...
 • 80
 • 129
 • 0

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên lý cực trị gauss

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên lý cực trị gauss
... nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: Mục đích nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu phương pháp nguyên cực trị Gauss" Nhiệm vụ nghiên ... dụng phƣơng pháp nguyên cực trị Gauss có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn tính toán công trình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài "Nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu phương pháp nguyên ... theo chuyển vị nhận đƣợc Nguyên công cực đại Khi dùng ẩn chuyển vị biến dạng có nguyên công cực đại Trong tất chuyển vị động học (khả dĩ) chuyển vị thực chuyển vị công cực đại Chuyển...
 • 133
 • 84
 • 0

nghiên cứu tương tác giữa lưu chất và kết cấu bằng phương pháp biên nhúng

nghiên cứu tương tác giữa lưu chất và kết cấu bằng phương pháp biên nhúng
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA LƯU CHẤT VÀ KẾT CẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIÊN NHÚNG MÃ ... DƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH, 2011 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN 2010 Phaàn 1: ĐẶT VẤN ĐỀ I ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tương tác lưu chất kết cấu phương pháp biên nhúng (Immersed Boundary Methods ... toán động lực học lưu chất (CFD) hay tương tác lưu chất kết cấu (FSI) có tiến đáng kể phương pháp tính toán xác hiệu hình dạng phức tạp hay biên di chuyển Phương pháp biên nhúng (Immersed Boundary...
 • 82
 • 70
 • 0

XÂY DỰNG CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG

XÂY DỰNG CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG
... rộng trụ Lắp đặt xe đúc thi công đốt hẫng 19 THI CÔNG KHỐI HẪNG Lắp đặt xe đúc h xe đú hỉnh đúc: thi công đốt hẫng Tim dọc xe phải trùng với tim dọc hộp dầm Cao độ dàn xe đúc đo điểm: điểm chân ... THI CÔNG KHỐI ĐỈNH TRỤ Khối đỉnh trụ đúc đà giáo (chiều dài đủ bố trí xe đúc) : tí đúc) đú ): Giàn giáo hẫng: hẫng: Giàn giáo cố định: hệ thống giàn giáo tựa lên định: bệ ... tiếp đến đạt áp lực yêu cầu, trì áp lực thời gian vài giây khoá van đầu bơm bơm … 34 17 DI CHUYỂN XE ĐÚC Quá trình di chuyển xe đúc đúc Các hú Cá ý chuyển xe đú h ể đúc Dầm ray phải kê chắn,...
 • 20
 • 128
 • 0

mô hình hoá và tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo lý thuyết chuyển vị bậc nhất bằng phương pháp phần tử hữu hạn

mô hình hoá và tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo lý thuyết chuyển vị bậc nhất bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: MÔ HÌNH HÓA VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG THEO LÝ THUYẾT CHUYỂN VỊ BẬC NHẤT BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Học Viên: Trần Thị Nam Thu Lớp: ... VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN - Tên đề tài: hình hoá tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo thuyết chuyển vị bậc phƣơng pháp phần tử hữu hạn - Mục tiêu: Xây dựng ... nước kết cấu vỏ vật liệu Composite lớp + Xây dựng hình hoá kết cấu cánh turbine gió, xây dựng hình học tính toán ứng xử học kết cấu + Xây dựng hình phần tử hữu hạn tính toán ứng xử học kết...
 • 96
 • 496
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô HÌNH hóa và TÍNH TOÁN kết cấu CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG THEO lý THUYẾT CHUYỂN vị bậc NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô HÌNH hóa và TÍNH TOÁN kết cấu CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG THEO lý THUYẾT CHUYỂN vị bậc NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... Tờn ti: hình hoá tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo thuyết chuyển vị bậc phơng pháp phần tử hữu hạn - Mc tiờu: Xõy dng cỏc mụ hỡnh tớnh toỏn cho kt cu cỏnh turbine giú ... 17 m/s, tựy theo tng thit b phong in Turbine c phõn lm hai loi: Turbine giú trc ngang (HAWT) v turbine giú trc ng (VAWT), 1.2 Cỏnh v kt cu cỏnh: Hỡnh dỏng hỡnh hc v khớ ng hc cỏnh turbine Hỡnh ... tớnh toỏn ph thuc rt nhiu vo thuyt (mụ hỡnh) m ta s dng Mt s thuyt tm ỏp dng cho vt liu ny nh thuyt tm nhiu lp kinh in, thuyt bin dng ct bc nht ca Mindilin, thuyt tm bc cao, CHNG II...
 • 22
 • 98
 • 0

nghiên cứu kết cấuphương pháp tính toán âu thuyền cho các công trình ngăn sông vùng ven biển đồng bằng sông cửu long

nghiên cứu kết cấu và phương pháp tính toán âu thuyền cho các công trình ngăn sông vùng ven biển đồng bằng sông cửu long
... bỡnh - Khụng cho nc bin t Puget Sound xõm nhp vo h - m bo an toan cho tu thuyn di li gia Puget Sound v Versa 21 1.3.2 u thuyn nc[4] 1.3.2.1 u thuyn Tho Long Hỡnh 1-28: u thuyn Tho Long Tha Thiờn ... s loi kt cu cho õu thuyn cụng trỡnh ngn sụng, iu tit nc phự hp cho khu vc ng bng sụng Cu Long 2.1.2 xut mt s gii phỏp kt cu õu thuyn phự hp vi a hỡnh, a cht khu vc ng bng sụng Cu Long[ 4][15] ... trin ỏp ng c nhu cu giao thụng thu, m bo an ton thun tin cho tu bố qua li, c bit l trờn cỏc sụng ln, cỏc vựng ca sụng ven bin ngbng sụng Cu Long cú lu lng tu bố vi ti trng v kớch thc khỏc thng xuyờn...
 • 145
 • 345
 • 2

ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu

ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG ******************* ISO 9001:2000 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU Biên soạn: TH.S Nguyễn Hoài Sơn THÀNH PHỐ...
 • 17
 • 413
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp tính toán kết cấu theo trạng thái giới hạnphương pháp giải bải toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạnhuong dan tinh toan ket cau bang etabstinh toan ket cau bang etabstính toán kết cấu bằng etabstính toán ổn định bằng phương pháp cung trượtthi công cầu bằng phương pháp đúc hẫngtính toán kết cấu theo trạng thái giới hạn phải dùng các hệ số độ tin cậy sauphương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấutính toán kết cấu hầm theo phương pháp thay thế bằng hệ thanh 1 2các phương pháp số trong tính toán kết cấuphương pháp số trong tính toán kết cấucác phương pháp tính toán kết cấu nhà cao tầngcác phương pháp tính toán kết cấuphương pháp tính toán kết cấu thépNhững khó khăn cản trở hoạt động thu thập và xử lý thông tin phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam và giải pháp hoàn thiệnbáo cáo điện tử viễn thông mạng lan máy tínhGiao trinh tai lieu TIẾNG NGA GIAO TIẾPHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nông sản Tân LâmHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông ĐàKế toán nguyên vật liệu liệu tại Công ty cổ phần thiết bị điện TKVĐánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa ganTài liệu ôn thi công chức thuế 2017 Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệpMẫu lý lịch khoa học và văn bản xác nhận đồng ý tham gia đào tạoĐề cương tóm tắt các môn học Thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng của Đại học quốc gia hà nộiMau phieu dang ky xet tuyen đại học quốc gia hà nộiĐề án phát triển chiến lược tại công ty cổ phần traphacoEstablishing the business strategy in the period 2011 2015 of ninh binh construction consultant joint stock companyPhân tích tính mùa vụ trong du lịch – khu du lịch Tam ĐảoM07 capstone final g8Nâng cao chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhớt dầu bôi trơn của công ty CP petrolimexXây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần EDHBUILDING BUSINESS STRATEGY FOR DUC LONG JOINT STOCK COMPANYBUILDING BUSINESS STRATEGY of ben JSCTài liệu ôn tập môn kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013-2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập