Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp đề tài ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện sơn động tỉnh bắc giang với

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang
... thụng tin a (GIS), lm c s nh hng cho chin lc quy hoch s dng t huyn Sn ng - xut mt s gii phỏp chng xúi mũn t í ngha ca ti nghiờn cu - í ngha khoa hc: Lun ng dng h thng thụng tin a (GIS) ... thụng tin a (GIS) ỏnh giỏ xúi mũn t 1.4.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca GIS Trong xó hi thụng tin, thụng tin a gi mt vai trũ rt quan trng Khi cung cp thụng tin hoc s kin, nh cung cp thụng tin ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - HONG TIN H NG DNG CễNG NGH H THNG THễNG TIN A Lí (GIS) D BO XểI MếN T HUYN SN NG - TNH BC GIANG LUN VN THC S KHOA HC LM NGHIP CHUYấN NGNH:...
 • 84
 • 407
 • 8

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang
... thụng tin a (GIS), lm c s nh hng cho chin lc quy hoch s dng t huyn Sn ng - xut mt s gii phỏp chng xúi mũn t í ngha ca ti nghiờn cu - í ngha khoa hc: Lun ng dng h thng thụng tin a (GIS) ... thụng tin a (GIS) ỏnh giỏ xúi mũn t 1.4.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca GIS Trong xó hi thụng tin, thụng tin a gi mt vai trũ rt quan trng Khi cung cp thụng tin hoc s kin, nh cung cp thụng tin ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - HONG TIN H NG DNG CễNG NGH H THNG THễNG TIN A Lí (GIS) D BO XểI MếN T HUYN SN NG - TNH BC GIANG LUN VN THC S KHOA HC LM NGHIP CHUYấN NGNH:...
 • 82
 • 401
 • 0

ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA (GIS) ĐỂ DỰ BÁO XÓI MÕN ĐẤT HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG " pptx

ĐỀ TÀI
... thụng tin a (GIS), lm c s nh hng cho chin lc quy hoch s dng t huyn Sn ng - xut mt s gii phỏp chng xúi mũn t í ngha ca ti nghiờn cu - í ngha khoa hc: Lun ng dng h thng thụng tin a (GIS) ... thụng tin a (GIS) ỏnh giỏ xúi mũn t 1.4.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca GIS Trong xó hi thụng tin, thụng tin a gi mt vai trũ rt quan trng Khi cung cp thụng tin hoc s kin, nh cung cp thụng tin ... I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - HONG TIN H NG DNG CễNG NGH H THNG THễNG TIN A Lí (GIS) D BO XểI MếN T HUYN SN NG - TNH BC GIANG LUN VN THC S KHOA HC LM NGHIP CHUYấN NGNH:...
 • 82
 • 215
 • 0

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện sơn động tỉnh bắc giang

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện sơn động  tỉnh bắc giang
... Xây dựng đồ xói mòn đất đồ dự báo tiềm xói mòn đất huyện Sơn Động dựa ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa (GIS), làm sở định hƣớng cho chiến lƣợc quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động ... thông tin địa (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Dự báo xói mòn đất phục vụ quy hoạch sử dụng hợp lí tài nguyên đất huyện Sơn Động Để đạt đƣợc mục ... giảm thiểu xói mòn địa bàn cần thiết cấp bách 1.4 Ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) đánh giá xói mòn đất 1.4.1 Sự hình thành phát triển GIS Trong xã hội thông tin, thông tin địa giữ vai...
 • 111
 • 110
 • 0

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện sơn động tỉnh bắc giang

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để dự báo xói mòn đất huyện sơn động  tỉnh bắc giang
... thụng tin a (GIS) ỏnh giỏ xúi mũn t 1.4.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca GIS Trong xó hi thụng tin, thụng tin a gi mt vai trũ rt quan trng Khi cung cp thụng tin hoc s kin, nh cung cp thụng tin ... thụng tin a (GIS), lm c s nh hng cho chin lc quy hoch s dng t huyn Sn ng - xut mt s gii phỏp chng xúi mũn t í ngha ca ti nghiờn cu - í ngha khoa hc: Lun ng dng h thng thụng tin a (GIS) ... hiu bit v cỏc qui lut ng v c ch vt ca quỏ trỡnh xúi mũn, ngha l da vo cỏc hiu bit ó c thuyt hoỏ di dng cỏc nh lut hay phng trỡnh vt Cỏc quỏ trỡnh vt ca xúi mũn cú th c k gm: quỏ trỡnh...
 • 110
 • 18
 • 0

Ứng Dụng Công Nghệ Hệ Thống Thông Tin Địa (Gis) Để Dự Báo Xói Mòn Đất Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang

Ứng Dụng Công Nghệ Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (Gis) Để Dự Báo Xói Mòn Đất Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang
... LM - - HONG TIN H NG DNG CễNG NGH H THNG THễNG TIN A Lí (GIS) D BO XểI MềN T HUYN SN NG - TNH BC GIANG CHUYấN NGNH: LM HC Mó s: 60.62.60 LUN VN THC S KHOA HC LM NGHIP NGI HNG DN KHOA HC: - TS ... thụng tin a (GIS) ỏnh giỏ xúi mũn t 1.4.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca GIS Trong xó hi thụng tin, thụng tin a gi mt vai trũ rt quan trng Khi cung cp thụng tin hoc s kin, nh cung cp thụng tin ... lónh th mt cỏch d dng v chớnh xỏc Vi cỏc nờu trờn, chỳng tụi chn ti: ng dng cụng ngh h thng thụng tin a (GIS) d bỏo xúi mũn t huyn Sn ng - tnh Bc Giang Mc ớch nghiờn cu D bỏo xúi mũn t...
 • 82
 • 65
 • 0

Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp ứng dụng công nghệ trong hệ thống thông tin

Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp ứng dụng công nghệ trong hệ thống thông tin
... thụng tin a lý (GIS) ỏnh giỏ xúi mũn t 1.4.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca GIS Trong xó hi thụng tin, thụng tin a lý gi mt vai trũ rt quan trng Khi cung cp thụng tin hoc s kin, nh cung cp thụng tin ... cỏc lnh vc kinh t, xó hi, t nm 1992, cỏc nh khoa hc M ó xỏc lp mt ngnh khoa hc mi: Khoa hc thụng tin a lý (Geographic Information Science) Khoa hc thụng tin a lý ó tng bc hon thin cỏc mụ hỡnh biu ... 11% 17% 72% Đất Nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất khác Hỡnh 2.6: Din tớch cỏc loi t chớnh huyn Sn ng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 40 http://www.Lrc-tnu.edu.vn Trong tng s 68.348,29...
 • 82
 • 172
 • 0

Luận văn thạckhoa học lâm nghiệp

Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp
... 1.235 đất lâm nghiệp địa bàn 19 xã thuộc huyện Lập Thạch Trung tâm khoa học dịch vụ lâm nghiệp Đông Bắc trực thuộc Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, quản lý 886,4 địa bàn huyện Mê Linh Lâm trường ... 3.965,19 chiếm 29,95% 3.2.4 Hiện trạng sản xuất lâm nghiệp Trên địa bàn vùng đệm VQG Tam Đảo có đơn vị quản lý sử dụng rừng đất lâm nghiệp, là: Lâm trường Lập Thạch trực thuộc công ty nguyên liệu giấy ... không nên trồng loài Lim xanh 12 Đặc điểm lâm học loài địa nước ta chưa nghiên cứu nhiều, số kết nghiên cứu đặc điểm lâm học thường đề cập báo cáo khoa học phần công bố tạp chí, đặc biệt công trình...
 • 79
 • 763
 • 3

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp
... thành luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp, cho phép bày tỏ lời biết ơn chân thành đến PGS TS Trần Văn Phùng người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ trình thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi ... nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Văn Phùng Th¸i nguyªn, N¨m 2008 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TH ÂN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN ĐỰC LAI LY VÀ L19 NUÔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.40 LUẬN VĂN THẠC SỸ...
 • 102
 • 289
 • 1

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp " Ứng dụng GIS trong quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị " docx

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp
... ĐàO TạO ĐạI HọC HUế NGUYễN MINH DIễN ứNG DụNG GIS TRONG QUY HOạCH PHáT TRIểN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell.Arg) TạI HUYệN GIO LINH, TỉNH QUảNG TRị LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC NÔNG NGHIệP Chuyên ... cõy cao su v tiờu chu n ủ t tr ng cao su 2.5.1 c ủi m sinh v t h c cõy cao su 2.5.2 Tiờu chu n ủ t tr ng cao su - t thớch h p ủ tr ng cao su ph i n m vựng khớ h u phự h p ủ i v i cõy cao su ... n Gio Linh, C a Vi t v 19 xó: Vnh Tr ng, Linh Th ng, H i Thỏi, Gio Sn, Gio Bỡnh, Gio An, Gio Ho, Linh H i, Trung Giang, Trung H i, Trung Sn, Gio Phong, Gio M , Gio Chõu, Gio Thnh, Gio Mai, Gio...
 • 27
 • 278
 • 2

Luận văn thạckhoa học lâm nghiệp: Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk

Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp: Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN BÙI HIẾN ĐỨC XÁC ĐỊNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG KHỘP (DIPTEROCARP FOREST) TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 ... xác định sinh khối carbon tích lũy, CO2 hấp thụ cho trạng thái khác kiểu rừng khộp theo tiêu chuẩn IPCC (2006) Để giải vấn đề nêu đề tài nghiên cứu nội dung "XÁC ĐỊNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA KIỂU ... CỦA KIỂU RỪNG KHỘP (DIPTERCARP FOREST) TỈNH ĐĂK LĂK" Trong phạm vi đề tài tốt nghiệp thạc sĩ, nghiên cứu giới hạn cho kiểu rừng khộp tập trung chủ yếu hai huyện Easoup EaHleo khu vực rừng khộp đại...
 • 176
 • 119
 • 0

Luận văn thạckhoa học Lâm nghiệp Thực trạng quản và hướng phát triển gây nuôi động vật hoang dã ở tỉnh Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp Thực trạng quản lý và hướng phát triển gây nuôi động vật hoang dã ở tỉnh Đắk Lắk
... NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 38 4.1 Th c tr ng gây nuôi qu n gây nuôi ng v t hoang 38 4.1.1 Th c tr ng gây nuôi ng v t hoang a phương 38 4.1.2 Th c tr ng qu n gây nuôi VHD ... v gây nuôi Gây nuôi NGHIÊN C U ng v t hoang dã: ng v t hoang hình th c ưa ng v t hoang t nhiên v nuôi sinh s n, nuôi sinh trư ng môi trư ng có s qu n c a ngư i Tr i nuôi sinh s n, nuôi ... C U VÀ TH O LU N 4.1 Th c tr ng gây nuôi qu n gây nuôi 4.1.1 Th c tr ng gây nuôi 4.1.1.1 i Các ng v t hoang ng v t hoang a phương Formatted: Bullets and Numbering a phương s s gây nuôi...
 • 132
 • 75
 • 0

Luận văn thạckhoa học Nông nghiệp Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM''Gar tỉnh Đăk Lăk

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM''Gar tỉnh Đăk Lăk
... ng c a ph ph ph m n su t phê nhân 52 4.2.3 Hi u qu kinh t bón ph ph ph m cho phê 54 4.3 BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU PH PH PH M BÓN CHO CÀ PHÊ V I TH I KỲ KINH DOANH 55 4.3.1 ... v phê sau tháng 58 Hình 4.4: rãnh bón phân HCVS t v phê 63 Hình 4.5: Công th c không bón bón HCVS t v phê 64 Ph n I M 1.1 U TV N ăk Lăk t nh ng u c nư c v su t s n lư ng ... Nghiên c u s d ng ph ph ph m bón cho phê v i th i kỳ kinh doanh t i huy n Cư M’gar t nh ăk Lăk 1.2 M C TIÊU - Xác nhiêu TÀI nh nh hư ng c a ph ph ph m vi c c i thi n phì t tăng su t phê...
 • 104
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản huyện sơn động tỉnh bắc giangvai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình tại một số xã trên địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giangứng dụng phân tích thành phần chính và hệ thông tin địa lý gis trong nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã tản lĩnhnghiên cứu giải pháp xóa đói giảm nghèo cho nông ở huyện sơn động tỉnh bắc giangđánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất của huyện sơn động tỉnh bắc giang giai đoạn 2005 2011nghiên cứu sử dụng viễn thám rs và hệ thống thông tin địa lý gis để đánh giá xói mòn đất huyện tam nông tỉnh phú thọứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý gis trong đánh giá biến động sử dụng tài nguyên đất ngập nước khu vực cửa sông hồnghe thong tin dia ly gis trong quan ly chat luong moi truong nuoc vung ven bohuyện sơn động tỉnh bắc gianggiới thiệu về hệ thông tin địa lý gisxây dựng cơ sở dữ liệu để dự báo xói mòn đất vùng tây bắcyorn try 2003 nghiên cứu bọ trĩ thrips palmi karny hại đậu rau và thiên địch của chúng tại gia lâm hà nội vụ xuân hè luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộiđề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy họcnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangbài giảng hệ thống thông tin địa lý gis võ quang minhXây dựng website kinh doanh máy tính xách tay trực tuyếnTÌNH HÌNH THỰC tế CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY CP vân THÀNHTÌNH HÌNH THỰC tế tổ CHỨC bộ máy kế TOÁN và CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH xây DỰNG SAMHOChuyen de nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh vĩnh bảo – hải phòng 2013Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch i ngân hàng đầu tư và phát triển việt namMột số giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc giangCIRCULAR NO 2892016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN THE CINEMATOGRAPHYCIRCULAR NO 3042016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSEDCIRCULAR NO 2772016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES IN THE FIELDS OF PHARMACY AND COSMETICS 277 2016 TT BTC 335308CIRCULAR NO 2632016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON FEES AND CHARGES FOR INDUSTRIAL PROPERTY AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 263 2016 TT BTC 336221DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2332016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO 562014TT BTC ON GUIDELINES FOR THE GOVERNMENTS DECREE NO 1772013ND CP ON 233 2016 TT BTC 337193CIRCULAR NO 2462016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES FOR EXAMINATION, ASSESSMENT AND INTERNATIONAL CERTIFICATCIRCULAR NO 2572016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON NOTARIAL AND AUTHENTICATION SERVICE FEES, FEES FOR VERIFICATION OF ELIGIBILITY FOR PRACTICI257 2016 TT BTC 335580CIRCULAR NO 2422016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON PRICES OF SECURITIES RELATED SERVICES APPLIED AT SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS AND COMME242 2016 TT BTC 339342INTEGRATED DOCUMENT NO 50VBHN NHNN DATED NOVEMBER 23, 2016, FOREIGN CURRENCY LOANS GRANTED TO RESIDENTS BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKSLAW NO 032016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO ARTICLE 6 AND ANNEX 4 ON THE LIST OF CONDITIONAL BUSINESS LINES STIPULATED IN THE LAW ON INVESTMENTDECREE NO 1552016ND CP DATED NOVEMBER 18, 2016, PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL PROTECTIONGoodman and gilman’s the pharmacological basis of therapeuticsLẬP hồ sơ dự THẦU gói THẦU “xây DỰNG NHÀ ở xã hội để bán CHO cán bộ sỹ QUAN TỔNG cục II – BQP”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập