BT lớn luật so sánh

Bài tập lớn học kỳ - Luật so sánh

Bài tập lớn học kỳ - Luật so sánh
... [Type text] Page 4 Bài tập lớn học kỳ - Luật so sánh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật so sánh, Nxb CAND, Hà Nội, 2008 Michael Bogdan, Luật so sánh (bản tiếng ... Bài tập lớn học kỳ - Luật so sánh Ngoài ra, thực tiễn xét xử cho thấy so với tập quán pháp, án lệ nguyên tắc chung pháp luật tác phẩm học giả pháp lý luật thành văn ưu tiên hàng đầu: • Tập ... hải, luật bầu cử, luật thuế,… Có thể nói với đời hàng loạt luật chứng tỏ phát triển mạnh mẽ luật thành văn hệ thống nguồn luật dòng họ Civil law [Type text] Page 3 Bài tập lớn học kỳ - Luật so sánh...
 • 5
 • 1,175
 • 25

Luật so sánh

Luật so sánh
... THAM KHẢO Luật so sánh – ĐH Luật HN Giáo trình luật so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB Công an nhân dân Luật so sánh – Micheal Bogdan Tập giảng luật so sánh – Trường Đại học Luật Hà Nội ... - luật gia bán chuyên nghiệp - tạo Luật luật gia chuyên nghiệp tạo chắn phải tốt luật luật luật gia bán chuyên nghiệp tạo ra, hay nói cách khác, án lệ chắn phải tốt luật thành văn Do vậy, luật ... Luật so sánh – ĐH Luật HN Common Law dòng họ pháp luật lớn giới, có cội nguồn từ hệ thống pháp luật Anh Sự phát triển mạnh mẽ Common Law đòi hỏi phải có nguồn luật đa dạng phong...
 • 6
 • 3,463
 • 91

(9 điểm Luật so sánh!!) Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ..doc

(9 điểm Luật so sánh!!) Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ..doc
... theo hướng khác bên cạnh điểm tương đồng, hai hệ thống pháp luật khác biệt định Tóm lại, quốc gia tiêu biểu cho dòng họ Common Law hai hệ thống pháp luật Anh Mỹ tồn điểm khác biệt điển hình Đó ... tưởng pháp lý, nguồn luật, hệ thống quan pháp luật vấn đề đào tạo luật, nghề luật Sự khác biệt hình thành điều kiện riêng quốc gia khó bình luận hệ thống pháp luật quốc gia hoàn thiện * Danh mục ... bang Vì mà hệ thống pháp luật Mỹ có phân chia luật Liên bang luật bang mà Anh phân chia Hệ thống tòa án Mỹ tổ chức khác với hệ thống tòa án Anh, án Anh phân thành cấp xét xử, Mỹ tồn hệ thống tòa...
 • 5
 • 12,864
 • 225

sự hình thành và phát triển của luật so sánh

sự hình thành và phát triển của luật so sánh
... biết hình thành phát triển luật so sánh II Nội dung Sự hình thành phát triển luật so sánh giới a) Trước kỉ thứ XIX Luật so sánh xuất từ sớm, chứng có nhiều nhà nước cổ đại viện dẫn pháp luật ... hệ thống pháp luật nước Do đó, luật so sánh không phát triển b) Sau kỉ XIX Từ kỉ XIX đến nay, luật so sánh phát triển mạnh mẽ xuất phát từ hai sở luật so sánh lập pháp luật so sánh học thuật ... so sánh phát triển thành môn học cấp độ khác khoa luật Đặc biệt, nhiều công trình luật so sánh góp phần quan trọng vào phát triển luật so sánh giới Sau đại chiến giới lần thứ II, luật so sánh...
 • 5
 • 3,015
 • 28

Luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ không giành được vị trí như ở các nước TBCN

Luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ không giành được vị trí như ở các nước TBCN
... Vị trí Luật so sánh Việt Nam ngày có thay đổi tích cực Cũng nước khác giới, vị trí Luật so sánh ngày nâng cao Việt Nam Điều thể qua việc Luật so sánh khai thác cách mạnh mẽ Việt Nam hoạt động ... tư) so sánh (Comparative civil (private) law) Sự phân tích so sánh pháp luật XHCN pháp luật TBCN công trình có ý nghĩa việc phát triển luật so sánh quan điểm cách tiếp cận Mác- LêNin Vị trí Luật ... cứu Luật so sánh (PTS Nguyễn Như Phát); Các mục tiêu kỹ thuật Luật so sánh (PTS Phạm Hữu Nghị); Luật so sánh xã hội học pháp luật (PTS Võ Khánh Vinh)…Tháng 06 năm 1993, Viện Nhà nước pháp luật...
 • 4
 • 770
 • 17

Điều tra chống bán phá giá dưới góc độ luật so sánh

Điều tra chống bán phá giá dưới góc độ luật so sánh
... luận bán phá giá, chống bán phá giá điều tra chống bán phá giá Chương 3: Thực trạng pháp luật điều tra chống bán phá giá Chương 4: Định hướng kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều tra chống ... hoạt động điều tra chống bán phá giá, cấu tổ chức hoạt động điều tra chống bán phá theo Hiệp định ADA, pháp luật chống bán phá giá Việt Nam, Hoa Kỳ EU Bên cạnh đó, vài vụ kiện chống bán phá giá ... sách pháp luật chống bán phá giá WTO, Hoa Kỳ, EU pháp luật Việt Nam chống bán phá giá; Thứ hai, Nghiên cứu làm sáng tỏ nhu cầu điều chỉnh pháp luật quy định điều tra chống bán phá giá pháp luật...
 • 146
 • 315
 • 2

phân tích yêu cầu về ngôn ngữ trong văn bản pháp luật. So sánh với ngôn ngữ của các loại văn bản khác và minh họa bằng ví dụ cụ thể

phân tích yêu cầu về ngôn ngữ trong văn bản pháp luật. So sánh với ngôn ngữ của các loại văn bản khác và minh họa bằng ví dụ cụ thể
... khác ngôn ngữ văn pháp luật với ngôn ngữ loại văn khác số dụ minh họa việc so sánh ngôn ngữ văn Luật Hiến pháp với ngôn ngữ văn khác sau: • Ngôn ngữ văn pháp luật ngôn ngữ viết, ngôn ngữ văn ... ngôn ngữ nói với từ ngữ rõ ràng câu kết cấu ngữ pháp đầy đủ chủ ngữ vị ngữ Ngôn ngữ văn pháp luật ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ văn khác ngôn ngữ nước ngôn ngữ địa phương Văn pháp luật phải ... khác dụ cụ thể a Sự giống văn pháp luật văn khác Ngôn ngữ văn pháp luật ngôn ngữ văn khác có số đặc điểm giống Chúng sử dụng loại câu để truyền tải nội dung cụ thể để người đọc hiểu lĩnh hội cách...
 • 7
 • 891
 • 6

Giáo trình luật so sánh potx

Giáo trình luật so sánh potx
... ……………………………………………………………………………………… 83 Giáo trình Lu t so sánh Khoa lu t- i h c C n Th PH N I- PH N CHUNG Ch ng T ng quan v so sánh lu t Khung c nh hình thành yêu c u so sánh lu t S a d ng c a lu t S chênh l ch v trình phát ... Giáo trình Lu t so sánh Khoa lu t- i h c C n Th M CL C PH N I- PH N CHUNG Trang Ch ng 1-T ng quan v so sánh lu t ……………………………………………… 01 Ch ng 2- Các ... tinh, m t cách c l p v i 2.2 Ph ng pháp So sánh b ng khái ni m Vi c so sánh lu t có th c th c hi n b ng cách ng h n góc nhìn c a lu t n c i t ng c a s so sánh dùng nh ng khái ni m c xây d ng lu...
 • 96
 • 1,520
 • 39

Báo cáo " Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp " potx

Báo cáo
... Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp Lu t so sỏnh cú ý ngha quan tr ng ho t ng l p phỏp, c bi t cỏc ti u giai o n: Lm sỏng t ... lm lu t quan tõm xõy d ng.(5) Nh v y, lu t so sỏnh b ng nghiờn c u chung h Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp th ng phỏp lu t c a cỏc n c cú n n kinh ... a n c ngoi, tỡm Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp cỏc cỏch x lớ n gi n v ó c ỏp d ng cú hi u qu n c ngoi Tuy nhiờn, c n lu ý l ph i nghiờn c u kinh...
 • 8
 • 889
 • 12

Báo cáo " Sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp " pptx

Báo cáo
... lu t Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp ph i cú c s n ph m l p phỏp cú tớnh kh thi v cú th phỏt huy c hi u qu th c t Nh ng nghiờn c u so sỏnh phỏp ... i vo i s ng xó h i Tuy nhiờn, Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp cú th phỏt huy c nh ng k t qu c a nghiờn c u so sỏnh, ũi h i cỏc ho t ng l p phỏp ph ... t gi i phỏp phỏp lu t cú th s gõy h i khụng ch cho cỏc Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp cỏ nhõn c a nhúm ú m cho c xó h i núi chung Do ú, nhúm ph...
 • 7
 • 307
 • 4

Báo cáo " Sử dụng gián tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp " doc

Báo cáo
... kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp ngy nay, nhi u n c ang phỏt tri n ó v ang l a ch n cỏch ti p c n giỏn ti p s d ng lu t so sỏnh, t c dựng chuyờn gia phỏp lớ ng i n c ngoi quỏ trỡnh so ... ngoi ch Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp tham gia vo quỏ trỡnh lm lu t m c úng gúp ý ki n v bỡnh lu n d lu t cỏc nh lm lu t b n a so n th o Lớ l ng ... Tạp chí luật học số 4/2007 Lí luận kĩ sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp chuyờn gia phỏp lu t n c ngoi gi i thớch c n th n v y v nh ng i u kho n phỏp lu t nh vay m n ú, cho d lu t c so n th...
 • 8
 • 263
 • 6

Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật Lao động ở Việt Nam " pot

Báo cáo
... phỏt tri n(5) h th ng phỏp lu t lao ng t tr c ban hnh B lu t lao ng Tạp chí luật học số 4/2007 Thực tiễn sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp Việt Nam e Vi c so sỏnh lu t c ỏp d ng khụng ch ... t lao ng kho ng th i gian g n 50 nm l chỳng ta trỡ h th ng quan h lao ng b hnh chớnh hoỏ (nh ó c p) Khi xõy d ng Tạp chí luật học số 4/2007 Thực tiễn sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp Việt ... h lao ng ú Vi c ú ó kh c ph c c hai quan i m i l p quỏ trỡnh so n th o, thụng qua B lu t lao ng: 1) Quan i m t khuynh: a t t c cỏc quan h lao ng v ph m vi i u 29 Thực tiễn sử dụng luật so sánh...
 • 6
 • 247
 • 3

Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật dân sự Việt Nam " potx

Báo cáo
... t Nam; trỏnh c p Tạp chí luật học số 4/2007 Thực tiễn sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp Việt Nam nh ng v n m n u ỏp d ng theo ki u phng Tõy s khụng phự h p v i hon c nh c th c a Vi t Nam) ... chung hay c n ph i t cỏc quy ph m c 33 Thực tiễn sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp Việt Nam th v chi ti t cú th ỏp d ng cho t ng v vi c Nghiờn c u lu t so sỏnh ch r ng gi i phỏp theo mụ hỡnh ... ch t; quy n nh n b ph n c th ng i; th t c xỏc nh n Tạp chí luật học số 4/2007 Thực tiễn sử dụng luật so sánh hoạt động lập pháp Việt Nam l i gi i tớnh Nh ng i u lu t m i ny c a ch y u vỡ n c...
 • 11
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật so sánhtài liệu thi luật so sánhgiáo trình luật so sánh đại học luật hà nộiđề thi luật so sánhtài liệu ôn thi môn luật so sánhôn thi môn luật so sánhngân hàng câu hỏi luật so sánhđề cương môn luật so sánhcâu hỏi luật so sánhcâu hỏi trắc nghiệm về luật so sánhôn thi luật so sánhvai trò của luật so sánhtài liệu môn luật so sánhđề thi môn luật so sánhgiáo trình luật so sánhThiết kế và bảo mật web serverso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệpLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập