10 bai toan bien luan tai lieu

Phương pháp giải bài toán BIỆN LUẬN trong trường hợp các gen nằm trên NST thường

Phương pháp giải bài toán BIỆN LUẬN trong trường hợp các gen nằm trên NST thường
... phơng pháp kinh nghiệm giải tập biện luận di truyền tính trạng gen NST thờng quy định Phần II : Giải vấn đề SKKN Lê Thị Hờng I Giải pháp thực Yêu cầu - Học sinh cần hiểu: Biện luận vào giả thiết toán ... định mối quan hệ cặp gen quy định cặp tính trạng: Quan hệ là: + Mỗi cặp gen nằm cặp NST, phân ly độc lập + Các cặp gen nằm cặp NST, liên kết hoàn toàn với + Các cặp gen nằm cặp NST, liên kết không ... lập luận xác đáng để giải vấn đề toán - Học sinh cần nắm vững chất quy luật di truyền tỷ lệ phân ly đặc trng cho quy luật Giải pháp cụ thể - Bài giải biện luận phân làm hai phần: a Phần một: Biện...
 • 13
 • 1,251
 • 6

"Rèn luyện tư duy hoá học bằng các bài toán biện luận

... luyện hoá học toán biện luận Biện luận : Rèn luyện hoá học toán biện luận Biện luận : Oxit sắt tham gia phản ứng oxi hoá khử phải FeO Fe3O4 Rèn luyện hoá học toán biện luận Biện luận ... luyện hoá học toán biện luận Bài toán Rèn luyện hoá học toán biện luận Bài toán Cho 0,08 mol oxit sắt FexOy tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu 0,44 g oxit nitơ NO Rèn luyện hoá ... 2y = = Rèn luyện hoá học toán biện luận Biện luận : Nếu FexOy Fe2O3 phản ứng trao đổi, không tạo oxit nitơ nghĩa 3x 2y = ( x x = 0) Rèn luyện hoá học toán biện luận Biện luận : Nếu FexOy...
 • 14
 • 433
 • 4

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn nguyên t toán h u - Chu i ph n ng chuy n hóa nhóm ch c: Anken ⇌ Ancol ⇌ An®ehit/Xeton → Axit cacboxylic (B o toàn nguyên t C: ñ t cháy h n h p ban ñ u ... m t th i gian thu ñư c h n h p khí X g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 ð t cháy hoàn toàn X khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh qua bình ñ ng H2SO4 ñ c ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c...
 • 2
 • 248
 • 5

Bài toán biện luận hộp kín 36 câu

Bài toán biện luận hộp kín 36 câu
... trở hộp 2, mắc nối tiếp dòng điện xoay chiều Z23 = 0,5 kΩ Từng hộp 1, 2, ? A Hộp tụ điện, hộp điện trở, hộp cuộn dây B Hộp điện trở, hộp tụ điện, hộp cuộn dây C Hộp tụ điện, hộp cuộn dây, hộp ... dây C Hộp tụ điện, hộp cuộn dây, hộp tụ điện D Hộp điện trở, hộp cuộn dây, hộp tụ điện Câu 19: Cho hộp kín gồm phần tử Ro, Lo Co mắc nối tiếp Mắc hộp kín nối tiếp với tụ điện có điện 103 π dung ...  A Giá trị phần tử 2  hộp kín 100 (µF) A Lo = 318 mH B Ro = 80 Ω C Co = D Ro = 100 Ω π Câu 15: Cho nhiều hộp kín giống nhau, hộp chứa ba phần tử Ro, Lo Co Lấy hộp mắc nối tiếp với cuộn dây...
 • 5
 • 525
 • 5

Bài toán tổng hợp cần lưu ý - Bài toán biên luận potx

Bài toán tổng hợp cần lưu ý - Bài toán biên luận potx
... thu 2,84g hỗn hợp oxit A2On B2Om Tính tổng khối lượng phần tên kim loại A, B Đáp số:  mmỗi phần  1,56 g ; A (Al) B (Mg) -Dạng 12: BÀI TOÁN BIỆN LUẬN * BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LOẠI ... phần - Phần 3: nung oxi dư 2,84 gam hỗn hợp oxit A2On B2Om a) Tính tổng khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu b) Hãy xác đònh kim loại A B Đáp số: a) kim loại nặng 1,56 gam b) A (Al) B (Mg) Bài ... = 22,44% Bài 9: Chia hỗn hợp kim loại A B có hoá trò tương ứng n m thành phần - Phần 1: cho hoà tan hết dung dòch HCl, thu 1,792 lít H2 (đktc) Vuihoc24h.vn - Kênh học tập Online Page - Phần 2:...
 • 7
 • 217
 • 2

Phương pháp giải các bài toán biện luận trong mạch RLC nối tiếp

Phương pháp giải các bài toán biện luận trong mạch RLC nối tiếp
... uL, uC Công suất: − Trong đó: cos ϕ = Q = RI 2t P = UI cos ϕ = R.I = U2 cos 2ϕ R R gọi hệ số công suất Z PHẦN 2: CÁC BÀI TOÁN BIỆN LUẬN A CHIẾN LƯỢC CHUNG CHO CÁC BÀI TOÁN BIỆN LUẬN Chiến lược 1: ... 100 V D 200 V 11 ĐH_KA_2010: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H, đoạn mạch MB có tụ điện với π điện dung ... công suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất P đoạn mạch nhận giá trị sau đây? A 144W B 288W C 576W D 282W 17 Cho đoạn mạch mạch RC nối tiếp, R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều...
 • 24
 • 1,259
 • 1

Bai toan bien luan xac dinh cong thuc hoa hoc - cong thuc cau tao

Bai toan bien luan xac dinh cong thuc hoa hoc - cong thuc cau tao
... Cl- CH2-COO- CH2-CH2-Cl Bài 23: Hoàn thành phản ứng sau: C4H5 O4Cl + NaOH A + B + NaCl B + O2 C + H2O C + AgNO3 + NH3 + H2O D + NH4NO3 + Ag o o D + NaOH A + NH3 + H2O ĐS: HOOC-COOCH2-CH2Cl ... (xúc tác Ni) thu đợc 7,2g rợu no, hai lần rợu Tính hiệu suất hiđro hoá anđehit ĐS: a C4H4O2 CHO- CH= CH- CHO b H= 80% Bài 21: Hoàn thành sơ đồ sau: C4H7ClO2 + NaOH A + B + NaCl + H2O CaO,t A + ... có tên D.E.P ( Đietyl phtalat) Viết phản ứng điều chế thuốc nói trên? ĐS: a C8H6O4 b C2H5OOC- C6H 4- COOC2H5 Bài 19: đốt cháy hoàn toàn m(g) amin A lợng không khí vừa đủ ( chứa 1/5 thể tích Oxi,...
 • 5
 • 551
 • 1

Bài giảng dòng điện xoay chiều - bài toán biện luận hộp kín pptx

Bài giảng dòng điện xoay chiều - bài toán biện luận hộp kín pptx
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ BÀI GIẢNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Khi nối AM với nguồn chiều X phải có điện trở R1 Do dòng điện chiều chạy qua tụ điện, đồng ... 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ BÀI GIẢNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Nếu φ′ = 0: Khi đó, hộp kín hoàn toàn giống phần tử π Nếu φ′ = : + Hộp chứa L, hộp chứa R + Hộp ... Khóa học Dòng điện xoay chiều Dao động điện từ BÀI GIẢNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU π : + hộp kín chứa L chứa phần tử + hộp kín chứa phần tử (L, C) với ZL > ZC π Nếu φ = − : + hộp kín chứa C chứa...
 • 6
 • 578
 • 6

Bài toán biện luận nghiệm phương trình vô tỉ với nhiều cách giải ppt

Bài toán biện luận nghiệm phương trình vô tỉ với nhiều cách giải ppt
... ≠ cos2α2 Tức là x1≠ x2; phương trình có nghiệm phân biệt Ví dụ Định các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm phân biệt: x+ = m Giải Cách1 Phương pháp giao đường cong ... suy x+1= + cos2α và 8-x= - cos2α Vậy phương trình (*): cosα + sinα + 3cosαsinα = Đặt u= cosα + sinα = sin(α+ ) , vì ≤ α+ ≤ nên 1≤ u≤ , và được phương trình: 3u +2u-3= Lập bảng: α ... đường thẳng y = m tại điểm phân biệt Vậy: 1£ m < -1 Cách3: Phương pháp lượng giác Đặt x=cosα , £ x £ p Ta đưa về phương trình cosα+sinα=m ⇔ sin(α+ ) = Xét sự biến thiên của...
 • 3
 • 799
 • 2

hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp giải bài toán biện luận tìm công thức hóa học

hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp giải bài toán biện luận tìm công thức hóa học
... DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TÌM CÔNG THỨC HOÁ HỌC ” nhằm giúp em học sinh giỏi làm tốt loại toán biện luận nói chung biện luận tìm CTHH nói riêng II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng kỹ biện luận giải toán hoá học (giới hạn phạm vi biện luận tìm công thức hoá học chất vô cơ) Thời gian nghiên cứu: Năm học 2008 - 20 09 20 09 - 2010 Phương pháp nghiên ... kinh nghiệm phương pháp giải số dạng toán biện luận tìm công thức hoá học. Đây phần nhỏ hệ thống tập hoá học nâng cao Để trở thành học sinh giỏi hoá HS phải rèn luyện nhiều phương pháp khác Tuy...
 • 14
 • 1,257
 • 0

Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.

Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.
... độ:Có thái độ yêu khoa học II Chuẩn bị - Bảng phụ, phiếu học tâp III hoạt động dạy- học ổn định tổ chức :- Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra: Kết hợp trình làm tập 3 .Bài học HĐ1: Bài tập lai cặp tính trạng ... thích môn niềm tin khoa học II Chuẩn bị - Bài tập 4,5 sgk hớng dẫn giải III hoạt động dạy- học ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra: HS lờn bng cha bi v nh Bài học HĐ2 :Bài tập lai hai cặp tính ... nhúm VD1 - Viết kết lai: tỉ lệ kiểu gen, kiểu Các bớc giải: hình - Bớc 1: * Có thể xác định nhanh: Nếu cho Theo đề bài, qui ớc cặp gen quy định cặp tính trạng di Gen A qui định tính trạng thân cao...
 • 22
 • 327
 • 0

Mọt số bài toán Biện Luận

Mọt số bài toán Biện Luận
... 55,3% 41,7% LOẠI 4: BIỆN LUẬN TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Đây dạng biện luận thường gặp toán hoá học có biện luận số ẩn số nhiều số phương trình có hệ Dạng ta thường dùng phép biện luấn sau: - Phép ... thường dùng toán kim loại chưa rõ hoá trị; toán có phương trình biểu diễn mối quan hệ khối lượng nguyên tử ; toán có phương trình biểu diễn mối quan hệ số C phân tử hợp chất hữu cơ; số C với số nhóm ... DẠNG 6: BIỆN LUẬN ĐỂ TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ BIỆN LUẬN ĐỂ TÌM CÔNG THỨC CẤU TẠO CHẤT HỮU CƠ Có hợp chất hữu biết công thức nguyên Từ công thức nguyên học sinh phải biện luận tìm...
 • 9
 • 221
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn học và kết quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người cao tuổi (LV thạc sĩ)Đặc điểm ngôn ngữ thơ Ma Trường Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3G của Tập đoàn viễn thông quân đội (Vietel) tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNCHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMFestival du lịch Hà NộiBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesPRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTIONPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7BÀI tập đại số CHƯƠNG iTìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcTăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập