Nghiên cứu nồng độ hsCRP và TNF α huyết thanh ở bệnh nhân bệnh mạch vành có hay không có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nghiên cứu mối liên quan giữa vi khuẩn hiếu khí gây bệnh với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trong đợt bội nhiễm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Nghiên cứu mối liên quan giữa vi khuẩn hiếu khí gây bệnh với đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng trong đợt bội nhiễm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
... Nhận xét: vi khuẩn phân lập có vi khuẩn Gram âm vi khuẩn Gram dương Liên quan vi khuẩn gây bệnh với biểu lâm sàng cận lâm sàng - Liên quan dùng kháng sinh trước vào vi n với kết cấy vi khuẩn: ... đối tượng giai đoạn III IV - Liên quan loại vi khuẩn gây bệnh giai đoạn bệnh: Nhận xét: Trong nghiên cứu phân lập vi khuẩn, chủ yếu vi khuẩn Gram âm (6/1) Cả vi khuẩn Gram âm phân lập giai đoạn ... 71,1%; Vi khuẩn gây bệnh: 23,3% trường hợp cấy dịch phế quản dương tính đại đa số vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn Gram âm Liên quan vi khuẩn gây bệnh với biểu lâm sàng cận lâm sàng - Liên quan dùng...
 • 3
 • 43
 • 1

ứng dụng bộ câu hỏi cat ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

ứng dụng bộ câu hỏi cat ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
... ngược lại Tương quan CAT với lãnh vực hoạt động 20 10 Tổng điểm CAT 20 30 Tổng điểm lãnh vực hoạt động 40 60 80 100 40 Tổng điểm CAT 10 Mối tương quan CAT với SGRQ 20 Tổ ng điểm CAT y 40 Fitted values ... điể m CAT 40 Fitted values t 30 Các tương quan tương quan thuận, nghĩa điểm CAT cao điểm tổng thể SGRQ cao ngược lại 10 20 Tổng điểm CAT kho tho theo MRC 30 40 Fitted values Tương quan CAT với ... điểm CAT với thang đo SGRQ, thang khó thở MRC % FEV1 so với dự n 40 60 80 100 Tương quan % FEV1 so với dự đoán với CAT - Có tương quan thang điểm CAT với giá trị FEV1 mức yếu - Thang điểm CAT...
 • 6
 • 92
 • 0

Nghiên cứu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại việt nam

Nghiên cứu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại việt nam
... đ i t m c b nh nam: Trong s 417 đ i t ng nam tham gia nghiên c u đ nh b nh, qua xác đ nh đ BPTNMT chi m t l 7,2% V y s đ i t t ng nam gi i có y u t nguy c , c 20 đ i t ng m c ng nam m c BPTNMT ... thành, ch y u 4.1% nam 2.4% n 1980- 1990 n ng i hút thu c [78] Theo WHO BPTNMT gây nên t vong châu Âu n m 1997 t l t vong n đư t ng lên t n m c vùng B c Âu.[ Q24 12] Anh:15-20% nam 40 tu i 10% n ... n 45 tu i có ho kh c đ m m n tính, kho ng 4% nam 3% n đ x p th c ch n đoán BPTNMT BPTNMT nguyên nhân t vong Anh x Wales [36],[43] n c khu v c ông Nam Châu Á, t n xu t m c BPTNMT c tính t 6- 8%...
 • 95
 • 65
 • 1

Luận án tiến sĩ toán học : Một số cơ chế điều khiển tránh tác nghẽn tại nút lõi trong mạng

Luận án tiến sĩ toán học : Một số cơ chế điều khiển tránh tác nghẽn tại nút lõi trong mạng
... GIÁ HIỆU NĂNG MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN TRÁNH TẮC NGHẼN TẠI NÚT LÕI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Chuyên ngành: BẢO ĐẢM TOÁN HỌC CHO MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG TÍNH TOÁN Mã s : 62.46.35.01 LUẬN ÁN ... mạng chuyển mạch chùm quang sau: – Tách biệt kênh truyền gói điều khiển BCP kênh truyền chùm liệu DB: gói điều khiển truyền kênh riêng biệt – Sự dành riêng chiều: tài nguyên cấp phát theo kiêu ... thiết kế theo kiểu sau: - Đường trễ quang FDL truyền thẳng (feed-forward ): FDL thiết kế đặt cổng ra, sử dụng cho chùm đến cổng - Đường trễ quang FDL hồi quy (feed-back ): FDL thiết kế đặt chung...
 • 142
 • 193
 • 0

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
... Thanh _Quản trị Kinh Doanh Thương Mại 53B CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ I TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁI ... 1.THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM .14 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG ... triển thương mại quốc tế II TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ i Chính phủ thống quản lý nhà nước thương...
 • 40
 • 192
 • 1

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Đề tài Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
... tài: “ Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai và một số giải pháp bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ ... CHƯƠNG 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ 1.Đánh giá việc thực hiện một số nội dụng quản lý nhà nước về đất đai địa bàn phường ... của quản ly nhà nước về đất đai địa bàn cấp phường của thành phô Quy Nhơn 37 CHƯƠNG 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai đại bàn phường Nguyễn Văn Cừ...
 • 32
 • 124
 • 1

Nghiên cứu về chế độ MFN và NT nhằm hoàn thiện và điều chỉnh chính sách thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nghiên cứu về chế độ MFN và NT nhằm hoàn thiện và điều chỉnh chính sách thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
... quốc tế MFN NT Chơng III: Phơng hớng điều chỉnh quy định sách thơng mại Việt Nam cho phù hợp với nguyên tắc MFN NT trình hội nhập kinh tế quốc tế Việc tiến hành nghiên cứu tổng quát MFN NT mối quan ... thiết nhằm hoàn thiện sách thơng mại nớc nhà trình hội nhập kinh tế khu vực giới Chơng tập trung đối chiếu sách thơng mại Việt Nam với nguyên tắc MFN NT WTO quy định tổ chức đợc coi tảng sở kim nam ... nghiệp quốc tế thông qua việc xem xét sách thơng mại Việt Nam tơng quan với hai nguyên tắc MFN NT Phạm vi nghiên cứu đề tài đợc giới hạn việc nghiên cứu MFN NT lĩnh vực thơng mại hàng hoá thơng mại...
 • 96
 • 1,012
 • 11

Nghiên cứu đánh giá độ bền và bền mỏi của khung vỏ ô tô

Nghiên cứu đánh giá độ bền và bền mỏi của khung vỏ ô tô
... Nhà máy: ô 1/5, Ô 3/2, Công ty Cơ điện công trình, Cơ khí Đà nẵng -Với tính cấp thiết nêu , Đề tài '' Nghiên cứu đánh giá độ bền bền mỏi khung vỏ '' đợc chọn làm đề tài nghiên cứu Đây ... tợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu -Đối tợng nghiên cứu đề tài : Đề tài tập trung nghiên cứu độ bền độ bền mỏi khung xe ô điều kiện đờng Việt Nam -Khách thể nghiên cứu : Đối tợng nghiên cứu ... Giải toán độ bền, độ bền mỏi kết cấu chung, kêt hợp phân tích kết cấu, tính toán đánh giá độ bền, độ bền mỏi kết cấu khung vỏ ô chế tạo Việt Nam Giả thuyết nghiên cứu -Giả thuyết nghiên cứu đề...
 • 26
 • 349
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 2011 MÔN: Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 2011 MÔN: Tiếng Anh
... everything changed A As soon as everything changed, she appeared B Upon appearing, everything changed C Soon after she appeared did everything change D No sooner had she appeared did everything ... which chewing dry food could create This liquid softens the food taken into the mouth, by getting it 49 _ You can help your digestion if Trang 3/6 - Mã đề thi 485 you chew your food well, keeping ... mean, of course, that the sight, taste, or smell of food 41 _the mouth to have something like water in it This pleasant feeling is brought 42 _ by thousands of tiny glands in your mouth These...
 • 6
 • 290
 • 7

Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root

Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root
... ñ tính toán ng su t sinh bánh Chương 1- T ng quan v bánh cycloid Chương 2- Phương pháp t o hình biên d ng cycloid dùng - Nghiên c u công ngh gia công bánh biên d ng cycloid bơm Root dùng bơm Root ... trình gia công máy phay CNC c a b truy n bánh - Đưa phương pháp xây d ng biên d ng răng, trình t tính cycoid dùng bơm Root ñ t ñ xác, nh m ng d ng vào toán thi t k bánh cycloid dùng bơm Root, ... NG RĂNG lo i bơm khác Ta-Shi Lai (2006) nghiên c u thi t k gia CYCLOID DÙNG TRONG BƠM ROOT công, rút phương trình b m t c a b m t cycloid s d ng lý 2.1 T ng quan v b truy n bánh cycloid dùng bơm...
 • 13
 • 314
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT - Tiếng Anh

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT - Tiếng Anh
... everything changed A As soon as everything changed, she appeared B Upon appearing, everything changed C Soon after she appeared did everything change D No sooner had she appeared did everything ... Small brown bats C 20 million bats D 250 tons of insects - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 485 ... which chewing dry food could create This liquid softens the food taken into the mouth, by getting it 49 _ You can help your digestion if Trang 3/6 - Mã đề thi 485 you chew your food well, keeping...
 • 6
 • 708
 • 13

Nghiên cứu nâng cao độ bền và chống mài mòn của vỏ và trục vít ép máy tạo viên thức ăn thủy sản bằng công nghệ phun phủ

Nghiên cứu nâng cao độ bền và chống mài mòn của vỏ và trục vít ép máy tạo viên thức ăn thủy sản bằng công nghệ phun phủ
... nâng cao khả chống mài mòn vỏ vít ruột vít máy ép viên thức ăn thủy sản 38 Tài liệu tham khảo Hoàng Tùng Phun phủ ứng dụng NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1993 Ts Nguyễn Văn Thông, Công nghệ phun phủ ... công nghệ chế tạo cặp chi tiết chịu mài mòn ăn mòn cao máy ép đùn nói chung ép đùn viên thức ăn thuỷ sản nói riêng - Đối với vỏ vít việc phun phủ gặp nhiều khó khăn đờng kính vỏ vít nhỏ (150) ... tiết vỏ trục vít máy đùn ép thức ăn cho thuỷ sản Các chi tiết vỏ trục vít phận làm việc chủ yếu máy đùn ép thức ăn dạng viên phục vụ cho nuôi thuỷ sản (thức ăn cho tôm, cá) Nguyên lý đùn ép vật...
 • 39
 • 281
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG LOÀI CÂY PƠMU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THƯỜNG XUÂN, THANH HÓA " pot

Nghiên cứu khoa học
... nguy bị tuyệt chủng loài khu BTTN Xuân Liên lớn KẾT LUẬN - Hiện tại, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên có Pơ mu phân bố rải rác độ cao 800m so với mực nước biển, loài có giá trị kinh tế cần bảo ... triển loài hạt trần quý + Đặc điểm tái sinh loài Pơmu Kết nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài Pơ mu (Fokienia hodgisii) khu vực nghiên cứu thể qua bảng Bảng Mật độ tái sinh loài khu vực có Pơ mu phân ... trình nghiên cứu, nhận thấy số lượng mẹ Pơ mu không nhiều, điều ảnh hưởng lớn đến số lượng chất lượng tái sinh Pơ mu khu vực nghiên cứu Mối đe doạ đến nguy tuyệt chủng loài Pơmu Tại khu BTTN Xuân...
 • 5
 • 506
 • 0

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
... công sức giải 1.4.4 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Việc áp dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, kiểm kê chưa áp dụng đồng dẫn đến chất lượng hiệu chưa cao Nguồn kinh phí để thực công ... nại tố cáo đất đai, xử phạt vi phạm hành đất đai: 12 Tập trung giải kịp thời vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai theo quy định pháp luật, công bố công khai kết giải Tăng cường công tác tra, ... thành trung tâm thị xã Điện Bàn 1.3 Kết thực công tác quản lý nhà nước đất đai Qua 10 năm triển khai thực Luật Đất đai, công tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn thị trấn Vĩnh Điện đạt kết sau:...
 • 15
 • 412
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính copdbệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhhệ thống máy phát động cơ f đ với các phản hồi có sử dụng máy điện khuếch đại từ trường ngang mkđnghiên cứu đề xuất quy hoạch và giải pháp nâng cấp các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậutrường thpt chuyên nguyễn huệđề thi thử đại học lần thứ nhất tiếng anhnghiên cứu sự thay đổi các thông lưu huyết chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2hình 3 6 nồng độ polyphenol và tanin theo nồng độ chè đentránh tắc nghẽncông tác quản lý nhà nướcbài tập quản lý nhà nướcmô hình đối tác điện tử e partnershiptiến trình từ hợp tác đến gia nhậphội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dướiphân định nội dung của phát triển phối thức sản phẩm đá nội thất xuất khẩu sang thị trường eu của doanh nghiệp kinh doanhphương pháp nghiên cứu về mức độ hài lòng của các đại lý với dịch vụ cung ứng hàng hóa của công ty cổ phần sữa vinamilk hà nộiThe economist its timeDE THI HSG SINH 8 VAN ANHThe economist speaking truth to powerThe economist the future of energyGiáo trình Popodoo Smart English A5Giáo trình Popodoo Smart English B2The economist the rise of the gulfHarvard business review how to deliver on a great planHarvard business review managing youselfHarvard business review unlock great performanceHarvard business review based on a true storyHarvard business review creativity at pixarXây dựng chương trình quản lý hồ sơ sinh viênHarvard business review designing strategyBusinessWeek innovation interruptedHarvard business review eurekaHarvard business review newHarvard business review on the riseChương 2: NGÂN QUỸ (KẾ TOÁN NGÂN HÀNG)Harvard business review the tests of a leader
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập