LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh
... LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ ĐỨC LUNG Đồng Nai, 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin Xây dựng lọc phát website nội dung ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** CAO NGUYỄN THỦY TIÊN XÂY DỰNG BỘ LỌC PHÁT HIỆN CÁC WEBSITE CÓ NỘI DUNG KHÔNG LÀNH MẠNH Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 60 48 05 LUẬN ... Xây dựng lọc phát website nội dung không lành mạnh ứng dụng trình duyệt giúp phụ huynh kiểm soát trình truy cập vào website em mình, hạn chế truy cập vào website nội dung không lành mạnh...
 • 83
 • 295
 • 1

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng hệ thống dự đoán hiệu suất đào tạo tại trường trung cấp chuyên nghiệp

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống dự đoán hiệu suất đào tạo tại trường trung cấp chuyên nghiệp
... TRƯ NG ð I H C L C H NG DƯƠNG THÀNH PH T XÂY D NG H TH NG D ðOÁN HI U SU T ðÀO T O T I TRƯ NG TRUNG C P CHUYÊN NGHI P Lu n văn Th c Công ngh thông tin Khoá 2009-2011 Ngư i hư ng d n khoa h ... ng thông tin ti m n s d li u l n Th ñ có ñư c nh ng thông tin quý giá, ñáng quan tâm, l i ph i t n r t nhi u công s c ñ tìm ki m m t kh i lư ng thông tin kh ng l y Xét v lĩnh v c kh i lư ng thông ... t Nghĩa v quân s Quy t ñ nh S n xu t Thành ph H Chí Minh T t nghi p Trung c p Trung c p chuyên nghi p Trung h c Trung h c ph thông Tư th c BGDðT CB CSDL CNTT ðT&CTHS ðK GD&ðT HK HS KPDL KD KTKT...
 • 79
 • 337
 • 2

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên mã nguồn mở

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên mã nguồn mở
... toàn thông tin tối ưu có chi phí rẻ đảm bảo thông tin trao đổi an toàn, bảo vệ thông tin đơn vị trước công tội phạm công nghệ từ bên mà đề tài xây dựng hệ thống giám sát mạng dựa nguồn mở phát ... thành công đặc biệt hệ thống mạng quốc gia hệ thống mạng doanh nghiệp phần lớn công việc ngày từ giao dịch đến trao đổi thông tin dựa hệ thống mạng máy tính Sự phát triển mạnh hệ thống mạng máy ... cấp nguồn mở để dựa vào phần mềm tác giả xây dựng giải pháp tổng thể việc theo dõi giám sát hệ thống mạng, dịch vụ mạng dấu hiệu bất thường hệ thống mạng nhằm cung cấp cho người quản trị hệ thống...
 • 99
 • 330
 • 2

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thông tin đất đai tích hợp dữ liệu với quy mô huyện lỵ

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thông tin đất đai tích hợp dữ liệu với quy mô huyện lỵ
... LẠC HỒNG BÙI VĂN DŨNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TÍCH HỢP DỮ LIỆU VỚI QUY MÔ HUYỆN LỴ Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG ... dựng hệ thống thông tin đất đai tích hợp liệu với quy huyện lỵ thực sở nghiên cứu văn pháp quy quản lý đất đai; nghiên cứu hệ thống thống thông tin địa lý lựa chọn công nghệ phù hợp để xây dựng ... cam đoan luận văn Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tích hợp liệu với quy huyện lỵ công trình nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực...
 • 120
 • 287
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thu thập và phân tích ý kiến phản hồi của sinh viên

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thu thập và phân tích ý kiến phản hồi của sinh viên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** ĐỖ SĨ TRƢỜNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số : 60.48.05 Luận văn thạc ... tạo tiền đề để xây dựng đề tại: « XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN» 1.5 Mục tiêu đề tài Đề tài tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập phân tích ... 1.3.2 Công tác thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên Một công tác thường xuyên phận ĐBCL việc thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên Các trường đại học coi việc tổng hợp ý kiến đóng góp sinh viên...
 • 87
 • 246
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tường lửa mạng nội bộ

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tường lửa mạng nội bộ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** Đinh Tuấn Khải XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỜNG LỬA MẠNG NỘI BỘ Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Mã số : 60.48.02.01 Luận văn thạc Công nghệ thông ... tính giới đặt Đề tài Xây dựng hệ thống tường lửa mạng nội bộ với mục tiêu nâng cao tính an toàn cho mạng nội Đầu tiên, Người quản trị quản lý hoạt động hệ thống mạng nội bộ, cho phép cấm chương ... Ngày công nghệ thông tin trở thành lĩnh vực mũi nhọn công phát triển kinh tế xã hội Cùng với công nghệ sinh học lượng mới, công nghệ thông tin (CNTT) vừa công cụ, vừa động lực thúc đẩy trình công...
 • 74
 • 232
 • 1

Luận văn thạc công nghệ thông tin Xây dựng công cụ đánh giá an toàn website

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Xây dựng công cụ đánh giá an toàn website
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG  LÊ NGỌC THỨC XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN WEBSITE Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG ... luận văn CHƢƠNG II: NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN Chƣơng trình bày công cụ đánh giá an toàn website liên quan, từ có nhìn tổng quan công cụ có, đồng thời so sánh đƣợc ƣu, nhƣợc điểm công cụ xây ... CHƢƠNG IV: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN WEBSITE Chƣơng trình bày trình xây dựng ứng dụng Đánh giá an toàn website Từ kết nghiên cứu lý thuyết công cụ tìm hiểu đƣợc, để làm sở xây dựng nên...
 • 103
 • 255
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin Xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm
... cam đoan luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng công cụ hỗ trợ tối ƣu hóa website cho công cụ tìm kiếm kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc Các số liệu luận văn trung ... cứu cho loại website giới Nên tác giả định chọn đề tài xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho công cụ tìm kiếm để làm đề tài luận văn Đề tài tập trung vào việc phân tích, đánh giá website ... web Các thông tin đánh số index lưu sở liệu.[18] 11 Search Engine công cụ xây dựng tảng web cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin, tìm thông tin cách gõ vào từ khóa (keyword) cần tìm kiếm, ...
 • 100
 • 360
 • 3

Luận văn thạc công nghệ thông tin xây dựng hệ thống hỗ trợ qua mạng thông tin di động

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống hỗ trợ qua mạng thông tin di động
... THƠ LƢƠNG THẾ ANH XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG TRÊN CÂY LÚA QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN Mã số: 24 11 030 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ngƣời hƣớng ... ĐOAN - - Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc ngành Hệ thống thông tin Xây dựng hệ thống hỗ trợ khuyến nông lúa qua mạng thông tin di động kết trình học tập, nghiên cứu khoa học ... thống hỗ trợ tự động sau 1.2 Mục tiêu Để xây dựng hệ thống hỗ trợ khuyến nông lúa hoàn chỉnh, hoàn toàn tự động cần trải qua hai giai đoạn Giai đoạn một: Xây dựng hệ thống hỗ trợ khuyến nông lúa qua...
 • 70
 • 325
 • 0

Luận văn Thạc công nghệ thông tin: Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot

Luận văn Thạc sĩ công nghệ thông tin: Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot
... 2.4.4 Định nghĩa xác vấn đề lập lộ trình 58 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT 60 3.1 Mạng nơron nhân tạo toán lập lộ trình 60 3.2 Ứng dụng mạng ... KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐINH THỊ THUÝ QUỲNH ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG ... lập lộ trình cho robot, ứng dụng mạng nơron vào toán Luận văn gồm chƣơng với nội dung sau: Chƣơng 1: Trình bày tổng quan sở mạng nơron nhân tạo, nêu khái quát ứng dụng mạng nơron công nghệ robot...
 • 88
 • 418
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin nghiên cứu các thành phần cấu trúc trong ngôn ngữ SeRQL

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu các thành phần cấu trúc trong ngôn ngữ SeRQL
... đạt suy luận CG, từ xây dựng nên thành phần ngôn ngữ truy vấn tri thức đồ thị ý niệm tương ứng Luận văn nghiên cứu thành phần cấu trúc ngôn ngữ SeRQL, đề nghị cách ánh xạ chúng vào thành phần đồ ... phương pháp để đạt mục tiêu đề Cấu trúc chương sau: Chương trình bày chi tiết thành phần cấu trúc ngôn ngữ SeRQL Mục 2.2, 2.3 trình bày thành phần ngôn ngữ SeRQL Các tính nâng cao trình bày mục ... RDF&RDFS Để thực điều này, nghiên cứu thành phần ngôn ngữ SeRQL kết hợp với việc khai thác sức mạnh diễn đạt, suy luận CG, từ xây dựng nên thành phần ngôn ngữ CG tương ứng Ngôn ngữ CG cần phải biểu...
 • 79
 • 206
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo
... nhiều lĩnh vực thiết thực sống 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ MÔ PHỎNG ĐIỆN TÍCH Khái quát thực ảo Điện tích điện tích 1.1 Khái quát thực ảo 1.1.1 Thực ảo Thực ảo môi trường ba chiều ... sử dụng nói chung điện tích nói riêng, hiểu rõ kỹ thuật hình hóa 3D thực ảo dòng điện chất điện phân công nghệ thực ảo Xây dựng số thí nghiệm ảo có liên quan tới điện tích, phục vụ ... Điều khiển có dòng điện chạy qua Tạo giá trị ban đầu cho điện tích Hình 3.8 Biểu đồ phân tích chức thí nghiệm dòng điện chất điện phân Với thí nghiệm Dòng điện chất điện phân, đề tài sử dụng...
 • 61
 • 319
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin ứng dụng mô hình job shop linh động để hỗ trợ lập lịch sản xuất cho một công ty

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin ứng dụng mô hình job shop linh động để hỗ trợ lập lịch sản xuất cho một công ty
... hàng ngàn cấu hình tồn cho sản xuất Trong chương trình bày tập trung vào hình thuật toán hỗ trợ cho việc lập lịch sản xuất để bước xây dựng hình lập lịch áp dụng thực tế công ty BV Pharma ... 3:HỆ THỐNG LẬP LỊCH TRONG SẢN XUẤT 39 3.1 hình sản xuất: 39 3.1.1 hình sản xuất ngành công nghiệp dược phẩm: 39 3.1.2 hình phương pháp quản lý sản xuất công ty BV Pharma: ... nghiệp theo hình sản xuất bao gồm: hình thức tổ chức phương pháp quản lý sản xuất, tiến trình sản xuất sản phẩm để xác định hệ thống lập lịch biểu sản xuất Thiết kế hình: − Lựa chọn hình toán...
 • 103
 • 286
 • 0

Luận văn thạc công nghệ thông tin ứng dụng phân cụm dữ liệu trong việc phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin ứng dụng phân cụm dữ liệu trong việc phân tích, đánh giá kết quả học tập của học sinh
... cần phân tích, đánh giá kết học tập học sinh để từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phổ thông Đó lý chọn đề tài Ứng dụng phân cụm liệu việc phân tích, đánh giá kết học ... pháp phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp, nghĩa kết thu phương pháp phân cấp cải tiến thông qua bước phân cụm phân hoạch Phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp hai phương pháp phân cụm liệu ... trính tìm kiếm để phân cụm liệu, mẫu liệu từ tập Cơ sở liệu lớn Phân cụm liệu phương pháp học không giám sát Phân cụm liệu kỹ thuật để khai thác liệu có hiệu Phân cụm liệu ứng dụng nhiều lĩnh vực...
 • 98
 • 335
 • 2

Luận văn thạc công nghệ thông tin Ứng dụng bản đồ tự tổ chức SOM (self organizing map) phát hiện phát tán virus máy tính qua hành vi

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Ứng dụng bản đồ tự tổ chức SOM (self organizing map) phát hiện phát tán virus máy tính qua hành vi
... DOANH ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TỰ TỔ CHỨC SOM (Self Organizing Map) PHÁT HIỆN PHÁT TÁN VIRUS MÁY TÍNH QUA HÀNH VI Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... dấu hiệu công phát hiện) -20- CHƢƠNG - BẢN ĐỒ TỰ TỔ CHỨC (SOM- Self Organizing Map) 3.1 Giới thiệu SOM (Self- Organizing Map) đồ tự tổ chức, biết đến đồ đặc trưng tự tổ chức SOFM (Self- Organizing ... trở thành mối đe dọa thường xuyên cấp bách hệ thống Công nghệ thông tin Trong bối cảnh đề tài Ứng dụng Bản đồ tự tổ chức (SOM - Self Organizing Map) phát phát tán virus qua hành vi tiến hành...
 • 105
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ công nghệ thông tinđề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tinđề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tinluận văn tiến sĩ công nghệ thông tintóm tắt luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩmchương trình thạc sĩ công nghệ thông tintài liệu thạc sĩ công nghệ thông tinchuyên ngành thạc sĩ công nghệ thông tinđề tài thạc sĩ công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ công nghệ sinh họcthạc sĩ công nghệ thông tin khoa học tự nhiênluận án tiến sĩ công nghệ thông tinluận văn thạc sĩ công nghệ chế tạo máyluận văn tốt nghiệp công nghệ thông tinluận văn cao học công nghệ thông tinSKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucSKKN: Một số phương pháp giải các bài toán quang hình học lớp 9Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTMột số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô tại chi nhánh Toyota Thái Nguyên (LV thạc sĩ))TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt Nam20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Nga MỹThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtMột số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNquản lí bộ nhớ trong window
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập