sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm 10

sáng kiến kinh nghiệm (chủ nhiệm)

sáng kiến kinh nghiệm (chủ nhiệm)
... Chi đội xếp thứ hạng thi đua cao Đây mục đích GVCN tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường Trên số kinh nghiệm công việc mà áp dụng thành công nhiều năm Xin trình bày để đồng nghiệp tham khảo Thiết ... …… buổi …… lần …… lần GVCN hướng dẫn lớp trưởng cách ghi chép; dựa vào kết theo dõi để báo cáo kiến nghò bạn vi phạm (khi đến tiết sinh hoạt sơ kết tuần) đồng thời làm mẫu để lớp theo dõi - Lớp ... ngày … tháng… • Tổng số tiết tuần: …… tiết Trong tiết A: , B: , C: , D: Nguyên nhân tiết C,D: ………… Kiến nghò: …………… • Biểu dương bạn có nhiều điểm tốt: ………… Phê bình, nhắc nhỡ bạn bò điểm thấp chưa...
 • 6
 • 3,742
 • 98

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm..

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm..
... thức làm chủ học sinh - Hình thành học sinh kỹ tổ chức : + Kỹ nhận nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động + Kỹ điều khiển tập thể lớp thực kế hoạch + Kỹ đánh giá kết hoạt động rút kinh nghiệm để ... thể lớp Qua đánh giá , em rút học kinh nghiệm hoạt động đạt hiệu cao Mỗi lần dịp để tập thể học sinh trưởng thành PHẦN IV : KẾT LUẬN Qua số năm làm công tác chủ nhiệm áp dụng phương pháp vào ... loại theo tiêu chuẩn điểm hàng tháng … số - điểm vừa ghi sổ chủ nhiệm , vừa ghi sổ tổ trưởng sổ lớp trưởng Bằng biện pháp , giáo viên chủ nhiệm đỡ phải nói nhiều đánh giá công , học sinh thắc...
 • 9
 • 378
 • 13

Bài giảng sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

Bài giảng sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp
... trách nhiệm chung nhiệm vụ lớp Lãnh đạo toàn hoạt động lớp quan sát giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ báo cáo việc thực kế hoạch lớp giáo viên chủ nhiệm kòp thời - Các lớp phó: người nhiệm vụ ( giỏi ... tác chủ nhiệm lớp * Lập kế hoạch chủ nhiệm toàn năm học, học kỳ, tháng, tuần * Lập kế hoạch cho thời điểm thi đua * Cần lưu giữ cẩn thận hồ sơ chủ nhiệm * Thường xuyên ghi chép nhật ký chủ nhiệm ... chức: a.Bầu ban cán lớp: Năm học 2006 – 2007 phân công chủ nhiệm lớp tổng số 33 học sinh Trước ổn đònh tổ chức lớp thân tìm hiểu kỷ hồ sơ, liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, liên hệ trực...
 • 7
 • 765
 • 26

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm
... Tươi năm học 2009 – 2010” để nghiên cứu Đề tài giúp tơi học kinh nghiệm bổ ích cơng tác sau 2/ Giới hạn đề tài Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tơi tìm hiểu nghiên cứu việc tổ chức hoạt đơng GDNGLL ... lớp cuối tuần, sơ kế rút kinh nghiệm tháng trước GVCN có điều kiện học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp Qn triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nhận thức vị trí, vai trò nhiệm vụ hoạt động GDNGLL ... trưởng đạo cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên mơn, Đồn trường, Chi hội PHHS lớp để tổ chức tốt hoạt động GDNGLL lớp phụ trách Hướng dẫn GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, có kế hoạch hoạt...
 • 24
 • 276
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp hiệu quả cao

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp hiệu quả cao
... tính động vật Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu, dụng cụ thực hành.(5') Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học Nội dung học gian sinh I Mục tiêu phút - Giới thiệu mục tiêu - Củng cố, học khắc ... trưng - Cùng tập tính biểu loài khác - Các tập tính nâng cao khả tồn sống vật b Dặn dò - Đọc trước mới: Bài 34: Sinh trưởng Thực vật - Lớp dọn vệ sinh phòng học trước Sinh viên thực tập Giáo viên ... phim.(26') Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học Nội dung học gian sinh 26 III Tiến hành phút - Chia lớp thành - Từng nhóm(tổ) - Chiếu đoạn nhóm(tổ) Cùng quan khu vực, nhóm phim tập tính động sát đoạn...
 • 11
 • 846
 • 29

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm Một số biện pháp Giáo dục học sinh cá biệt bậc THPT

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm Một số biện pháp Giáo dục học sinh cá biệt bậc THPT
... cảnh học sinh biện pháp giáo dục phù hợp Phân loại học sinh biệt, xác định lỗi mà học sinh hay vi phạm, tìm hiểu nguyên nhân như: Điều kiện hoàn cảnh gia đình học sinh đó, học sinh thường học, ... năm học sinh bỏ học V KẾT LUẬN: Sáng kiến kinh nghiệm qua trải nghiệm qua thực tế, nhận thấy giáo dục đạo đức học sinh nói chung giáo dục học sinh biệt nói riêng nhiệm vụ không dễ Vì để đạt kết ... hay biểu tích cực học sinh biệt buổi học để tác động, uốn nắn biểu dương học biệt sinh hoạt 15 phút buổi học hôm sau, nhiên tránh trì chiết học sinh để học sinh hiểu nhầm giáo viên trù dập...
 • 13
 • 286
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm THPT Cách tổ chức xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm THPT Cách tổ chức xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả
... m xây d ng môi trư ng s ng văn hóa, lành m nh, b ích Trên ñây m t s kinh nghi m t th c t c a công tác Xây d ng m t l p h c hi u qu ”, th y ñ tài tính kh thi Tôi hy v ng r ng ñ tài ... hi n ñ tài sáng ki n kinh nghi m Sau áp d ng phương pháp giáo d c h c sinh c a l p ch nhi m công tác Xây d ng m t l p h c hi u qu ”, em h c sinh t p th l p 11A5 c a ch nhi m ñã tinh th ... giáo d c c a nhà trư ng gi m t l b h c hàng năm Trong sáng ki n kinh nghi m này, xin ñ c p ñ n: "CÁCH T CH C XÂY D NG N N N P M T L P H C CÓ HI U QU " 2.2 Các bi n pháp ti n hành, th i gian t...
 • 31
 • 222
 • 1

Sang kien kinh nghiem chu nhiem lop

Sang kien kinh nghiem chu nhiem lop
... nắm bắt tình hình chung lớp cụ thể đến học sinh Cần ý đến học sinh giỏi, học sinh cá biệt, học sinh cán lớp cũ, hiểu rõ nguyên nhân mà học sinh yếu, hoàn cảnh em cá biệt - Từ kinh nghiệm biện ... + Lớp trưởng điều hành công việc chung lớp + Lớp phó điều hành công việc lao động lớp thay lớp trưởng lớp trưởng vắng mặt + Tổ trưởng : điều hành công việc chung theo dõi , đôn đốc hoạt động ... biện pháp tranh thủ thời gian hoàn thành tốt nhiều công tác khác IV/ RÚT KINH NGHIỆM : - Qua trình quản lý học sinh rút kinh nghiệm sau: Đầu năm phải có nội qui , qui định riêng lớp lồng ghép...
 • 5
 • 196
 • 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP
... Học sinh Giỏi tăng lên Trên ý kiến riêng học từ đồng nghiệp, nhằm giúp cho công tác chủ nhiệm nhẹ nhàng có hiệu quả, tạo môi trường thân thiện học sinh- giáo viên chủ nhiệm - đoàn thể- PHHS Duyệt ... nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, áp dụng phương pháp trên, cuối năm xóa học sinh có học lực Yếu, đạo đức trung bình, nâng kết học khá, tốt lên cụ thể sau: Năm 2010-2011 chủ nhiệm 7A5 sau: Đầu năm ... để thúc đẩy học sinh phấn đấu học tập, tương lai giúp ích cho xã hội Tóm lại: Trong công tác chủ nhiệm người giáo viên phải biết kết hợp chặt chẽ 03 môi trường giáo dục, người giáo viên có vai...
 • 3
 • 176
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm
... giáo viên môn giáo viên chủ nhiệm làm cho công tác chủ nhiệm thành công hơn, đặc biệt trì sĩ số học sinh Học sinh thích học môn này, không thích môn lý khác nên giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu cặn ... pháp hỗ trợ thêm cho công tác chủ nhiệm bậc THCS, mà bậc học cần thiết nên áp dụng Chính giáo viên chủ Trang SKKN: Công tác chủ nhiệm với việc đảm bảo sĩ số học sinh nhiệm người gần gũi chia sẻ ... SKKN: Công tác chủ nhiệm với việc đảm bảo sĩ số học sinh nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi với lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học sinh lớp từ có thông...
 • 5
 • 130
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm
... NHẬN SÁNG KIẾN Kính gởi: Hội đồng xét, công nhận sáng kiến Thành phố Cà Mau - Họ tên: Trần Thị Hồng Thảo - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Văn Lang - Đề nghị Hội đồng sáng kiến công nhận sáng kiến ... được niềm tin cho phụ huynh Kiến nghị, đề xuất: Để đạt hiệu cao công tác dạy học, xin có số ý kiến đề xuất sau: - Tổ chức nhiều chuyên đề chuyên môn, công tác chủ nhiệm để GV học tập, trao đổi ... lập- Tự do- Hạnh phúc Phường 4, ngày 25 tháng năm 2013 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP - Tên cá nhân...
 • 11
 • 161
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 6
... đội ngũ Cán lớp phát huy mặt mạnh, truyền thống tốt đẹp lớp  Lập kế hoạch cho lớp: Giáo viên chủ nhiệm Cán lớp lập kế hoạch hoạt động lớp phổ biến cho lớp sau thông qua buổi sinh hoạt lớp, lồng ... tiến dù - Với giáo viên chủ nhiệm lớp: lớp khác có học sinh chưa ngoan Khi lên lớp, người giáo viên chủ nhiệm trở thành người thực trách nhiệm giáo dục học sinh chưa ngoan lớp với tư cách giáo ... đến giáo viên chủ nhiệm lớp khác d) Phân công, giao nhiệm vụ cho cán lớp: Hơn giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn, Cán lớp người có thời gian gần gũi, tiếp xúc với học sinh chưa ngoan lớp nhiều Do...
 • 5
 • 652
 • 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 8

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 8
... hoạch đề 4.2 Phạm vi áp dụng sáng kiến: Áp dụng cho ngành giáo dục Nêu lợi ích hiệu mang lại nhân rộng sáng kiến: 5.1 Những lợi ích nhân rộng sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm giải pháp “Xây dựng ... rệt Trên sáng kiến, cải tiến giải pháp mới, kỹ thuật (gọi tắt sáng kiến) đề án, dự án thân năm học 2015-2016 Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét, công nhận đề tài sáng kiến cấp ... niệm ngày lễ lớn, thi - Người thực hiện: Chủ yếu PHT, TPT, giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh lớp 8a1 tập huấn - Nội dung truyền thông: Các kỹ sống theo chủ đề: + Giáo dục đạo đức giá trị đạo đức...
 • 5
 • 94
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 9 THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 9 THCS
... công tác chủ nhiệm, đề nhiệm vụ, trách nhiệm mà người giáo viên chủ nhiệm cần phải làm tốt sau: Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền cho tất phụ huynh học sinh lớp chủ nhiệm nhận thức sâu sắc trách nhiệm quyền ... chủ nhiệm tâm huyết gắn bó với lớp chủ nhiệm lớp 9A1, áp dụng hiệu Hiệu mang lại tùy thuộc vào lực, tinh thần trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm Bên cạnh phụ thuộc vào kĩ quan hệ uy tín giáo viên chủ ... thuộc vào kĩ quan hệ uy tín giáo viên chủ nhiệm với học sinh với phụ huynh 4.2 Phạm vi áp dụng : Sáng kiến áp dụng công tác chủ nhiệm lớp thời gian qua lớp 9A1 trường trung học sở Thạnh Lợi huyện...
 • 6
 • 164
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sang kien kinh nghiem chu nhiem lop 10sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệmsang kien kinh nghiem chu nhiem thcssáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp bậc thcsde tai sang kien kinh nghiem chu nhiem thcssang kien kinh nghiem chu nhiem lop cap thcssáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp cấp tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsang kien kinh nghiem chu nhiem gioi bac thcssang kien kinh nghiem chu nhiem lop thcssáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 9sáng kiến kịnh nghiệm chủ nhiệmsáng kiến kinh nghiệm chủ nhiểmsáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 12Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện đông hòa, tỉnh phú yênVăn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ ttBiện pháp phát triển năng lực dạy học cho đội ngũ giảng viên trẻ trường đh phú yên dựa vào cộng đồng nghề nghiệpGiáo dục nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã bình kiến thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênHuy động cộng đồng tham gia xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thị xã sông cầu, tỉnh phú yênXây dựng và sử dụng đề tài khoa học để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh chuyên sinh THPTGiáo dục bảo vệ rừng cho người dân xã xuân lâm, thị xã sông cầu, tỉnh phú yênGiải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở việt nam hiện nayHuy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đông hòa, tỉnh phú yênQuản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ttQuản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh luông pha bang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ttRèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên trường đại học phú yênTổ chức các hoạt động nâng cao năng lực phát triển cộng đồng cho phụ nữ thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênHình tượng đông thiên tam hữu trong thơ nguyễn trãiRèn luyện kỹ năng tự quản cho học sinh thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ở các trường tiểu học thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênHoạt động của văn phòng tỉnh bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân làoHoạt động của văn phòng tỉnh bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại thái hưngLý Thuyết hóa hữu cơ 12Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập