Software Reengineering (Tái kỹ nghệ phần mềm)

Lai hóa tái nghệ phần mềm

Lai hóa tái ký nghệ phần mềm
... bỏ LOGO Lợi ích Hybrid re-engineering  Trong tái kỹ nghệ, hệ thống có tái triển khai thực với phương pháp phát triển phần mềm tốt, thuộc tính, công nghệ trì chức Độ tin cậy bảo trì cải thiện  ... Translation Track Hybrid Re-engineering Tái kỹ nghệ mã ổn định không đòi hỏi tất kỹ nghệ ngược (Reverse engineering), thực đơn giản phân chia phần viết lại mã vào phần ngôn ngữ hay môi trường Quá trình ... tập trung vào chức đoạn mã thích hợp cho bước (Translation, Custom, Cots) Lưu ý  Trong tái kỹ nghệ phần mềm, phân tích hệ thống hành thường thực để cung cấp đánh giá chất lượng hệ thống có chi...
 • 25
 • 261
 • 1

Tái kỹ nghệ phần mềm

Tái kỹ nghệ phần mềm
... thống Hệ thống tái kỹ nghệ tái kỹ nghệ Kỹ nghệ xuôi Hệ thống phần Hệ thống phần mềm tồn mềm tồn Tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1-1 Tiến trình kỹ nghệ phần mềm xuôi tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1.1 minh ... việc tái kỹ nghệ sau: Chất lượng phần mềm tái kỹ nghệ: Giá trị chất lượng phần mềm tài liệu cao giá tái kỹ nghệ Giá trị công cụ hỗ trợ cho việc tái kỹ nghệ: Giá trị hiệu cho việc tái kỹ nghệ ... tái kỹ nghệ tái kỹ nghệ Hệ thống cần Hệ thống cần tái kỹ nghệ tái kỹ nghệ Nhận biết Nhận biết khác khác mã nguồn mã nguồn Thiết kế Thiết kế dịch dịch lệnh lệnh Hệ thống Hệ thống tái kỹ nghệ tái...
 • 62
 • 306
 • 7

Trình bày các công cụ trợ giúp quá trình tái kỹ nghệ phần mềm

Trình bày các công cụ trợ giúp quá trình tái kỹ nghệ phần mềm
... Hệ thống phần mềm tồn Tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1-1 Tiến trình kỹ nghệ phần mềm xuôi tái kỹ nghệ phần mềm Hình 1.1 minh hoạ tiến trình tái kỹ nghệ khả thi Đầu vào tiến trình chương trình kế thừa ... tiến trình nghệ phần mềm, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức kinh phí Tái kỹ nghệ công nghệ đặc trưng giúp cho việc bảo trì hệ thống phần mềm hiệu nhanh chóng 1.1.2 Tái kỹ nghệ Các sản phẩm công ... Modul hóa chương trình Tái kỹ nghệ liệu Chương trình cấu trúc lại Dữ liệu tái kỹ nghệ Cải tiến cấu trúc chương trình Hình 1-2 Tiến trình tái kỹ nghệ phần mềm Giá việc tái kỹ nghệ rõ ràng phụ...
 • 62
 • 271
 • 0

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm pptx

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm pptx
... • an toàn (ít lỗi) Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 13 Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 14 PHONG CÁCH LẬP TRÌNH ... giá trị tạm thời Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 17 Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 18 PHONG CÁCH LẬP TRÌNH ... kiện phủ định if not Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 19 Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 20 PHONG CÁCH LẬP TRÌNH...
 • 5
 • 331
 • 2

Tài liệu Câu hỏi ôn tập kỹ nghệ phần mềm nâng cao ppt

Tài liệu Câu hỏi ôn tập kỹ nghệ phần mềm nâng cao ppt
... ÔN TẬP KỸ NGHỆ PHẦN MỀM NÂNG CAO Chất lượng đảm bảo chất lượng phần mềm 1.1 Khái niệm đảm bảo chất lượng Câu 1: Chất lượng sản phẩm phần sản xuất gì? Đối với phần mềm định nghĩa có không? Làm ... lượng phần mềm? Nó đóng vai trò doanh nghiệp phát triển phần mềm? Đảm bảo chất lượng phần mềm hoạt động nhằm mục tiêu sản xuất phần mềm có chất lượng cao • Phải đảm bảo chất lượng phần mềm • ... tin cậy phần mềm gì? Đo độ tin cậy dựa liệu nào? - Độ tin cậy phần mềm yếu tố quan trọng chất lượng phần mềm - Độ tin cậy phần mềm định nghĩa theo thuật ngữ thống kê: “xác suất thao tác không thất...
 • 60
 • 636
 • 8

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm ppt

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm ppt
... nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide Tài liệu  Pressman, Kỹ nghệ phần mềm, chương 18~19  Sommerville: Software Engineering, chương 22, 23 © Bộ môn Công nghệ phần mềm ... giá tính hiệu phần mềm - cách để kiểm tra yêu cầu phi chức © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide ĐẠI CƯƠNG – Mục tiêu  Xác định mức độ phần mềm đáp ứng yêu ... Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 30 HOẠT ĐỘNG – xác định test case Đường mô đun – Xác định đường Start Ví dụ: End 11 © Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa...
 • 52
 • 308
 • 5

Tài liệu Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm doc

Tài liệu Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm doc
... đến dạng phần mềm đặc biệt phần mềm phục vụ kỹ nghệ phần mềm Đó phần mềm nh chơng trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dới dạng phần mềm máy ... lục Phần mềm kỹ nghệ phần mềm 1.1 Tầm quan trọng tiến hóa phần mềm 1.1.1 Tiến hóa phần mềm 1.1.2 Sự ứng dụng phần mềm 1.2 Khó khăn, thách thức phát triển phần mềm 1.2.1 Phần ... kỹ nghệ phần mềm Tiến trình phát triển kỹ nghệ phần mềm chứa ba giai đoạn mô hình kỹ nghệ phần mềm đợc chọn lựa Ba giai đoạn xác định, phát triển bảo trì, đợc gặp phải dự án phát triển phần mềm, ...
 • 75
 • 240
 • 1

Tài liệu Bài giảng:Kỹ nghệ phần mềm doc

Tài liệu Bài giảng:Kỹ nghệ phần mềm doc
... đến dạng phần mềm đặc biệt phần mềm phục vụ kỹ nghệ phần mềm Đó phần mềm nh chơng trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dới dạng phần mềm máy ... lục Phần mềm kỹ nghệ phần mềm 1.1 Tầm quan trọng tiến hóa phần mềm 1.1.1 Tiến hóa phần mềm 1.1.2 Sự ứng dụng phần mềm 1.2 Khó khăn, thách thức phát triển phần mềm 1.2.1 Phần ... lợng đợc chi phí cho bảo trì phần mềm c Phần lớn phần mềm đợc xây dựng từ đầu, đợc lắp ráp từ thành phần có sẵn Phần mềm danh mục thành phần cố định nh phần cứng Phần mềm thờng đợc đặt hàng theo...
 • 75
 • 324
 • 1

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 04 doc

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 04 doc
... nhất, phải có luồng v o & Các luồng liệu v o phải đủ để tạo luồng Không có luồng liệu giữa: tác nhân - tác nhân tác nhân - kho liệu kho liệu - kho liệu Luồng liệu không quay lại nơi xuất phát ... diễn) lên liêu Luồng liệu: liệu di chuyển từ nguồn đến đích (bên trong, ngo i phạm vi hệ thống) Kho liệu: liệu l u trữ ví trí B mụn Cụng ngh ph n m m HCN 41 Ký pháp luồng liệu Nguy nV nV Có loại ... Xác định v đặc tả yêu cầu: L khâu kỹ thuật trình phát triển phần mềm Thiếu tiếp tục trình L phối hợp nh phát triển v khách h ng Nó định chất l ợng phần mềm đạt đ ợc với chi phí d ki n v thời...
 • 78
 • 220
 • 2

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 05 docx

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 05 docx
... rộng B mụn Cụng ngh ph n m m HCN Cấu trúc thiết kế Nguy nV nV Phần mềm l tập mô đun t ơng tác lẫn Mô đun hóa l chìa khóa cho phần mềm tốt Mục tiêu thiết kế l xác định: mô đun chức cách thức ... hóa liệu, thủ tục, Làm mịn: Tính môdun: Kiến trúc: Thủ tục: Che dấu: B mụn Cụng ngh ph n m m điều khiển chi tiết hóa trừu t ợng theo ý đồ phân chia liệu v chức cấu trúc tổng thể phần mềm ... (communicational cohesion) th nh phần truy cập đến tập liệu: tính toán thống kê (tính max, min, mean, variation ) Kết dính (sequential cohesion) output th nh phần l input th nh phần tiếp theo: ảnh mầu...
 • 45
 • 188
 • 2

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 06 docx

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 06 docx
... mềm khách Phần mềm khách Phần mềm khách Phần mềm khách Kho liệu (repository) Phần mềm khách Phần mềm khách B mụn Cụng ngh ph n m m HCN Phần mềm khách Phần mềm khách 10 Kiến trúc công cụ CASE Nguy ... luồng liệu (Data flow architectures) Kiến trúc h ớng đối t ợng (Object-oriented architectures) B mụn Cụng ngh ph n m m HCN Kiến trúc liệu tập trung Nguy nV nV Phần mềm khách Phần mềm khách Phần mềm ... Cụng ngh ph n m m HCN Thiết kế kiến trúc phần mềm software achitecture design Nguy nV nV Khái niệm kiến trúc Kiến trúc phần mềm cấu trúc tổng thể phần mềm cách thừc t ch c qua cho ta tích hợp...
 • 61
 • 174
 • 2

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 07 docx

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm 07 docx
... tục lên liệu gây sai lan truyền sang phần khác sử dụng dụng liệu n y Sửa đổi thủ tục có nguy ảnh h ởng tới phần khác liên quan Thay đổi cấu trúc liệu dẫn đến thay đổi tổng thể hệ thống liệu cần ... đổi cấu trúc liệu cách thức c i đặt B mụn Cụng ngh ph n m m HCN 13 Cấu trúc liệu Nguy nV nV Mô tả mối quan hệ khoản mục liệu Cấu trúc vật lý cách thức ch ơng trình thao tác với liệu Các cấu ... thống phần mềm đặt B mụn Cụng ngh ph n m m HCN Các khái niệm OOD Nguy nV nV d1 Đối t ơng L trừu t ợng hóa thực thể giới thực hệ thống Bao gồm: định danh, thuộc tính v ph ơng thức thao tác liệu...
 • 54
 • 187
 • 1

Tài liệu BÀI 6 KỸ NGHỆ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc

Tài liệu BÀI 6 KỸ NGHỆ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc
... cần thiết cho hệ thống sử dụng kỹ thuật mô hình phân tích hướng đối tượng; • Ranh giới phân tích hướng đối tượng thiết kế hướng đối tượng tương đối mơ hồ:  Phương hướng lặp để phát triển;  Các ... pháp phân tích cấu trúc hướng đối tượng; Xác định cần thiết cách tiếp cận hướng đối tượng đối phân tích thiết kế HTTT đại; Xây dựng sơ đồ phân tích thiết kế hướng đối tượng thông qua ngôn ngữ ... với hệ thống cách nhập liệu đầu vào nhận liệu đầu ra; • Object notation (chú thích đối tượng) hình chữ nhật với tên đối tượng gạch chân bên - thể đối tượng đơn lớp tất đối tượng giống nhau; • Lifeline...
 • 20
 • 367
 • 5

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm

Tài liệu Kỹ nghệ phần mềm
... 3.4 Tư liệu hóa yêu cầu phần mềm 3.5 Đặc tính liệu kỹ thuật để thu thập liệu 3.5.1 Đặc tính liệu kỹ thuật để thu thập liệu Chương : Thiết kế phần mềm 4.1 Đặc điểm trình thiết kế phần mềm 4.2 ... phần mềm 7.1 Hoạt động bảo trì phần mềm phân loại 7.2 Đặc điểm bảo trì phần mềm 7.3 Công việc bảo trì phần mềm số hiệu ứng lề 7.4 Một số hình thức bảo trì phần mềm 7.5 Quản lý thay đổi phần mềm ... triển phần mềm + Đặc tả phần mềm: mô tả trừu tượng phần mềm làm sở cho thiết kế triển khai Tài liệu cung cấp cho thành phần: kỹ sư khách hàng, kiến trúc sư hệ thống, người phát triển phần mềm Xácđịnhyêucầu:là...
 • 175
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tái kỹ nghệ phần mềmtài liệu kỹ nghệ phần mềmbáo cáo môn học kỹ nghệ phần mềm đề tài kiểm thử phần mềmkỹ nghệ phần mềmđề tài công nghệ phần mềmkỹ nghệ phần mềm nâng caođề tài công nghệ phần mềm quản lý khách sạnnhập môn kỹ nghệ phần mềmkỹ nghệ phần mềm trên webkỹ nghệ phần mềm bài giảngkỹ nghệ phần mềm hubtkỹ nghệ phần mềm hướng dịch vụkỹ nghệ phần mềm trên web web engineeringkỹ nghệ phần mềm nguyễn văn vỵebooks kỹ nghệ phần mềmSubaru training technician reference manual 4EAT (automatic transmissions)Subaru training technician reference manual advanced electrical theory MSA5P0135C34823Subaru training technician reference manual basic emission fuel systemsSubaru training technician reference manual brake systems MSA5P0170C34893USDM impreza 2006 USDM owners manualdealer immobilizer key infoMSA5TCD95S 10 engine coolingMSA5TCD95S 11 fuel injectionMSA5TCD95S 13 exhaustMSA5TCD95S 17 AWD sysMSA5TCD95S 21 breaksMSA5TCD95S 23 air condMSA5TCD95S 28 air bagsTIỂU LUẬN VẬT LIỆU COMPOSITToyota training section2Toyota training 973a hi tech update engine technician handbook 01 08 09Toyota training body electrical diagnosis ch02toyota training course t874 engine control systems II introThế giới tuổi thơ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tưNghiên cứu tạo chế phẩm compozit chứa chitosan khối lượng phân tử thấp với axit oleic ứng dụng trong bảo quản quả đào pháp sau thu hoạch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập