Bản đồ tư duy cho thành công trong học tập

SKKN sử dụng bản đồ duy nâng cao kết quả học tập các tiết “tổng kết về từ vựng” ngữ văn 9

SKKN sử dụng bản đồ tư duy nâng cao kết quả học tập các tiết “tổng kết về từ vựng” ngữ văn 9
... tơi tiếp tục sử dụng BĐTD dạy học Ngữ văn đặc biệt tiết “Tổng kết từ vựng” nhằm giúp học sinh tự hệ thống lại kiến thức, có kĩ thói quen học tập cách có sáng tạo để đạt kết cao học tập Giải pháp ... nghĩa từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, trường từ vựng, từ ng hình, từ ng thanh, biện pháp tu từ từ vựng - Tác dụng việc sử dụng biện pháp tu từ văn nghệ thuật - Học sinh biết vận dụng ... sơ đồ giấy khổ lớn phần mềm sơ đồ hồn chỉnh tiết học trước Ví dụ: Khi dạy “Tổng kết từ vựng” (Tiết 59) (Luyện tập tổng hợp) phần kiểm tra miệng (Tiết 53 – Từ ng hình, từ ng phép tu từ nhân...
 • 48
 • 169
 • 0

Tổ chức dạy học nêu và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của bản đồ duy chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11 cho học sinh THPT miền núi

Tổ chức dạy học nêu và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11 cho học sinh THPT miền núi
... cực cho học sinh THPT miền núi Trên sở tiến trình dạy học nêu giải vấn đề với hỗ trợ đồ đề xuất, thiết kế tiến trình tổ chức dạy học nêu giải vấn đề với hỗ trợ đồ cho hai "Dòng điện chất điện ... hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Vì chọn đề tài: Tổ chức dạy học nêu giải vấn đề với hỗ trợ đồ chương Dòng điện môi trường - Vật 11 cho học sinh THPT miền núi Mục đích ... giải vấn đề, tính tích cực học sinh, đồ tƣ mục tiêu dạy học môn vật THPT, xin đề xuất tiến trình tổ chức dạy học nêu giải vấn đề với hỗ trợ đồ duy, nhằm phát huy tính tích cực học sinh THPT...
 • 98
 • 517
 • 0

skkn kích thích khả năng chủ động tự học của học sinh trong bộ môn ngữ văn thcs bằng bản đồ duy thcs thanh tâm

skkn kích thích khả năng chủ động tự học của học sinh trong bộ môn ngữ văn thcs bằng bản đồ tư duy thcs thanh tâm
... phù hợp với sức học học sinh tại; nội dung nâng cao lực học sinh; nội dung phát huy sáng tạo kích thích tinh thần tự học học sinh Cần hướng dẫn học sinh tự học Sự tự học giúp học sinh bồi dưỡng ... đối ng học sinh cần thiết, phương pháp chọn không góp phần phát huy tính sáng tạo, kích thích tính tự học học sinh dẫn đến nhàm chán khả tự học sáng tạo học sinh Như nói trên, dạy học sinh ... việc bồi dưỡng học sinh giỏi Như biết, mặt tích cực Bản đồ giúp học sinh khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức, giúp học sinh khắc sâu kiến thức phát huy khả tự sáng tạo học sinh Chúng ta dùng...
 • 7
 • 131
 • 0

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ BÀI HỌC PHÁP LUẬT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ BÀI HỌC PHÁP LUẬT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
... - Việc sử dụng đồ nâng cao kết học tập số học pháp luật môn GDCD học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh khiêm không? Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng đồ dạy học số học pháp ... NGHỊ Kết luận: Việc sử dụng đồ dạy học số học pháp luật cho học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nâng cao kết học tập môn GDCD học sinh Khuyến nghị: Trang GV: Nguyễn Thị Liên Trường THPT ... pháp luật môn GDCD nâng cao kết học tập học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm PHẦN III-PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu: Tôi lựa chọn học sinh lớp 12A3 lớp 12A4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm...
 • 21
 • 46
 • 0

Tổ chức ôn tập hệ thống hóa kiến thức chương Động học chất điểm vật lý 10 với sự hỗ trợ của Bản đồ duy cho học sinh trung học phổ thông miền núi

Tổ chức ôn tập hệ thống hóa kiến thức chương Động học chất điểm vật lý 10 với sự hỗ trợ của Bản đồ tư duy cho học sinh trung học phổ thông miền núi
... ôn tập hệ thống hóa kiến thức với hỗ trợ đồ tƣ Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức ôn tập hệ thống hóa kiến thức chƣơng Động học chất điểm vật 10 đáp ứng mục tiêu dạy học môn vật với hỗ trợ ... TRÌNH ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BĐTD CHO HS THPT MIỀN NÚI 38 2.1 Đề xuất tiến trình ôn tập hệ thống hóa kiến thức với hỗ trợ BĐTD ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN BÍCH NGỌC TỔ CHỨC ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƢƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÍ 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢN ĐỒ TƢ DUY CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI...
 • 105
 • 539
 • 0

Sử dụng phương pháp graph và lược đồ duy tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong giờ luyện tập nhằm nâng cao năng lực nhận thức duy logic cho học sinh thông qua luyện tập chương nhóm nitơ hóa học 11 nâng cao

Sử dụng phương pháp graph và lược đồ tư duy tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong giờ luyện tập nhằm nâng cao năng lực nhận thức tư duy logic cho học sinh thông qua luyện tập chương nhóm nitơ hóa học 11 nâng cao
... triển logic, hệ thống khái quát hoá kiến thức cách hiệu Do chọn đ tài: "Sử dụng phương pháp Graph lược đồ tổ chức hoạt động học tập HS luyện tập nhm nõng cao nng lc nhn thc t logic cho HS"(Thụng ... Năng lực nhận thức logic HS chất lượng luyện tập tổng kết nâng cao GV sử dụng hợp lý PP Graph lược đồ có phối hợp với việc sử dụng hệ thống câu hỏi BT đa dạng mức độ hiểu dụng V Phương pháp ... HS"(Thụng qua phn luyn chng nhúm nit HH 11 nõng cao) II Mục đích, nhiệm vụ đề tài Mục đích Nghiên cứu sử dụng PP Graph lược đồ đ tổ chức hoạt động học tập cho HS luyn tập chng nhúm nit HH 11 nõng cao, ...
 • 63
 • 171
 • 0

SKKN địa 6 : Kinh nghiệm sử dụng bản đồ duy khi củng cố bài học môn Địa lý lớp 6 nhằm tạo hứng thú và kết quả học tập cho học sinh ở trường THCS Nga Lĩnh

SKKN địa 6 : Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy khi củng cố bài học môn Địa lý lớp 6 nhằm tạo hứng thú và kết quả học tập cho học sinh ở trường THCS Nga Lĩnh
... nghiên cứu luận thực nghiệm đề tài : Kinh nghiệm sử dụng đồ củng cố học Địa lớp nhằm tạo hứng thú kết 14 học tập cho học sinh Trường THCS Nga Lĩnh nhận thấy học sinh học tập cách chủ ... sử dụng thiết bị dạy học với BĐTD không sử dụng để củng cố học sử dụng để ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sau chương, học kỳ Một số ý sử dụng Bản đồ dạy học Địa cho học sinh lớp Bản đồ ... cần hiểu giúp Học sinh lớp hiểu khái niệm Bản đồ chất đồ cách a Khái niệm Bản đồ Bản đồ gọi sơ đồ duy, lược đồ hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý ng, hệ thống...
 • 16
 • 137
 • 0

skkn ứng dụng phần mềm imindmap 5 tạo bản đồ duy phục vụ dạy và học hiệu quả.

skkn ứng dụng phần mềm imindmap 5 tạo bản đồ tư duy phục vụ dạy và học hiệu quả.
... Ứng dụng phần mềm iMindMap tạo đồ phục vụ dạy học hiệu PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NĂNG  Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm : Ứng dụng phần mềm iMindMap tạo đồ phục vụ dạy học hiệu Tá c ... viên : Đồn Kiên Trung Ứng dụng phần mềm iMindMap tạo đồ phục vụ dạy học hiệu - Góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh đồng thời biết sử dụng máy tính phục vụ học tập có hiệu Đối ng, ... Đồn Kiên Trung Ứng dụng phần mềm iMindMap tạo đồ phục vụ dạy học hiệu - Với giải pháp đơng đảo giáo viên học sinh hưởng ứng sử dụng phần mềm tích cực - Một đồ tạo từ phần mềm iMindMap ứng...
 • 23
 • 879
 • 4

Sử dụng Bản đồ duy để dạy các tiết ôn tập, sơ kết, tổng kết lịch sử ở trường THCS.

Sử dụng Bản đồ tư duy để dạy các tiết ôn tập, sơ kết, tổng kết lịch sử ở trường THCS.
... cỏc lp, t lp lp Tuy nhiờn lp 6,7 ch s dng bn mc n gin vỡ kh nng t duy, tng hp ca cỏc em cũn thp so vi lp 8,9, mc t duy, tng quỏt, suy lun tt hn nờn vic s dng phng phỏp cng c nõng cao hn ... gi thm lp Phng phỏp thc nghim, i chiu, so sỏnh IV Bn quy c vit tt - Cỏch mng t sn: CMTS - Bn t duy: BTD - Ch ngha t bn: CNTB - Ch ngha xó hi: CNXH Phn hai: NI DUNG A Nhng lớ lun chung v Bn ... lch s th gii t sau nm 1945 n II Cỏc xu th phỏt trin ca th gii ngy ( Thc hin bng phng phỏp v bn t duy) - Trc vo khai thỏc ni dung, giỏo viờn chiu hỡnh nh ca bi hc ( qu a cu), sau ú yờu cu hc sinh...
 • 31
 • 3,097
 • 9

Thiết kế và sử dụng lược đồ duy cho các bài rèn luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 Trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài rèn luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 Trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh
... Auto Tích cực học tập Cấp độ Biểu - Khao khát học - Hay nêu thắc mắc - Bắt ch-ớc - Chủ động vận - Tìm tòi dụng - Sáng tạo - Tập trung ý - Kiên trì Động Hứng thú Sáng tạo Tự giác tích độc lập cực ... r ri ch nh hc sinh tr li Ngun thụng tin cho c lp l t hp cỏc cõu tr li ca hc sinh - GV t cho c lp mt cõu hi chớnh, ri cho hc sinh ln lt tr li tng b phn ca cõu hi ú Ngi sau b sung cho ngi trc, cui ... hu c lp 12 Phm vi nghiờn cu 4.1 Ni dung nghiờn cu - Thit k lc t cho cỏc bi luyn phn hoỏ hu c lp 12 - S dng lc t cho cỏc bi luyn phn hoỏ hu c lp 12 4.2 Phm vi chng trỡnh Chng trỡnh lp 12 phn...
 • 184
 • 290
 • 0

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ duy tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong các giờ luyện tập phần phi kim lớp 11 nâng cao

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy tổ chức hoạt động học tập của học sinh trong các giờ luyện tập phần phi kim lớp 11 nâng cao
... ĐỒ TƢ DUY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ LUYỆN TẬP PHẦN PHI KIM LỚP 11 NÂNG CAO 2.1 Mục tiêu chƣơng trình phần phi kim lớp 11 nâng cao Phần phi kim lớp 11 nâng cao THPT gồm ... dạy học phần hóa học phi kim – Hóa học lớp 11 nâng cao Đối ng nghiên cứu - Thiết kế Grap lược đồ nội dung luyện tập phần phi kim – Hóa học lớp 11 nâng cao - Tổ chức dạy học theo phương pháp ... Grap dạy học 11 1.4 Lƣợc đồ tƣ 15 Chương 2: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP GRAP VÀ LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ LUYỆN TẬP PHẦN PHI KIM - HÓA HỌC...
 • 78
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bản đồ tư duy cho trẻ thông minhbản đồ tư duy cho bébản đồ tư duy cho trẻbản đồ tư duy cho trẻ thông minh bí quyết học giỏi ở trườngbai văn ke lai onki niem sau sắc khi giúp bạn vượt khó thành cong trong hoc tapbai văn ke lai ki niem sau sắc khi giúp bạn vượt khó thành cong trong hoc tapbản đồ tư duy môn toán 8 hinh hocbản đồ tư duy môn toán 9 hinh hoc10 bí quyết giúp bạn thành công trong học tậphướng dẫn sử dụng sơ đồ tư duy cho chương trình sinh học lớp 11thành công trong học tậpbí quyết thành công trong học tậplàm thế nào để thành công trong học tậpbí quyết để thành công trong học tậpthế nào là thành công trong học tậpKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập