Nguyên lý thủy văn ĐHQGHN

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương mở đầu doc

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương mở đầu doc
... Chương 9: Thủy văn lưu vực thủy văn toàn cầu Để hoàn thành dịch chương Nguyên thủy văn có phân công dịch sau: PGS TS Nguyễn Văn Tuần dịch chương 1; chương 2; chương 3; chương 4; chương NCS ... luật tài nguyên nước Các kiến thức Nguyên thủy văn phương tây làm sáng tỏ xu bước đầu nghiên cứu thủy văn Chúng ta nhiều năm dạy môn Thủy văn đại cương Các kiến thức Nguyên thủy văn giúp ... có chương Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Mưa Chương 3: Sự giữ nước lưu vực mưa Chương 4: Bốc Chương 5: Dòng chảy ngầm Chương 6: Nước đất Chương 7: Dòng chảy mặt Chương 8: Chất lượng nước Chương...
 • 6
 • 223
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 1 pptx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 1 pptx
... (1 98 8) thay đổi đáng kể trữ lượng nước lưu vực đại dương (từ 13 20 x 10 km3 đến 13 70 x 10 km 3), lượng nước khí (khoảng 10 500 14 000 km 3), nước chứa tảng băng sông băng (1 6.5 29.2 x 10 6 km 3) ... chức khí tượng giới (WMO) Tổ chức uỷ ban liên hợp quốc (UN) Chương trình hợp tác quốc tế khảo sát thuỷ văn IAHS gọi thập kỷ thuỷ văn giới (1 96 5 -1 97 4) Đây ví dụ điển hình hợp tác quốc tế mà đánh giá ... hình thành mây trút mưa xuống mặt đất, mối liên kết mưa phát triển thực vật động vật trái đất (Bergstrom, 19 8 9) Palissy (1 51 0 -1 59 0) nhấn mạnh mưa nguồn cung cấp suối dòng sông 14 (Biswas, 19 7 0), ...
 • 12
 • 63
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 2 ppsx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 2 ppsx
... Anh (6 0 km2/1 vũ k ) với số nước Pháp (1 10 km2/1 vũ k ), Lan (1 30 km2/1 vũ k ), Trung Quốc (4 70 km2/1 vũ k ), úc (1 010 km2/1 vũ k ), Mỹ (1 040 km2/1 vũ k ), Arập Xêút (8 140 km2/1 vũ k ) Mông ... Hình 2. 18 Những dự báo mô hình hoàn lưu chung châu Âu thay đổi lượng mưa (mmd- 1) (a) mùa đông (tháng 12 đến tháng 1) (b) mùa hè (tháng đến tháng 8) Những vùng tô đậm cho biết thay đổi (+ / -) lớn ... thành thị (Moore, 199 8) 51 Hình 2. 11 Phân bố không gian mưa bão (mm/h) cung cấp rada thời tiết (a) Lượng mưa phía nam nước Anh, 2 0-1 1-1 987, dựa vào rada vũ kế hiệu chỉnh từ xa cho (1 ) thời gian...
 • 44
 • 74
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 3 docx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 3 docx
... lượng giáng thủy hàng năm (P) bốc tiềm Penman cỏ thấp (Et) Về chất, thừa nhận chặn nước rừng hàng năm xấp xỉ phần (o) lượng giáng thủy hàng năm: I = f (o.P Et) (3 .1 3) Trong f phần bồn thu nước ... chặn nước (I) tính toán hiệu số lượng giáng thủy phía lớp phủ thực vật (P) lượng giáng thủy thực phía tán chúng bao gồm lượng mưa xuyên qua (T) dòng chảy theo thân (S) Do đó: I=PTS (3 . 1) Do khó ... lệ chặn nước (tổn thất phần lượng mưa) so với (a) chiều sâu giáng thủy bão (dựa theo số liệu Clegg, 196 3) ; (b) chiều sâu giáng thủy hàng năm (Calder, 199 0) Thời đoạn trận mưa nhân tố ảnh hưởng...
 • 26
 • 72
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 4 pptx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 4 pptx
... đồng (FC) đến điểm khô héo (WP) Xem nguyên văn cho chi tiết 1 14 Giữa hai mô hình ( ườn A B) cực trị có vài mô hình trung gian, mô hình biết tốt Penman (1 99 4) đưa không thay đổi rễ ( ường C) Điều ... trồng Thực vật Rừng 125 5 0-7 0 3 0-6 0 2 0-8 0 5-1 0 10 0 -4 00 10 0-5 00 20 0-6 00 20 0-7 00 4 0-7 0 5 0-1 00 6 0-1 00 8 0-1 50 Hơi nước phân tán qua khí khổng vào khí tương ứng với biến khí tượng (năng lượng có sẵn, độ ... khí E p 10t Ia (4 .1 4) t nhiệt độ ttrung bình tháng (oC), I số nhiệt hàng năm ( ịnh nghĩa dưới) a hàm lập phương I Các số nhiệt hàng năm tổng số nhiệt 12 tháng t i 1.5 14 (4 .1 5) Chỉ yêu cầu số...
 • 40
 • 147
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 5 pot

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 5 pot
... tầng mặt phẳng (Hình 5. 2(e )) việc nứt nẻ đứt gãy (Hình 5. 2(f )) Sự lẫn lộn nảy sinh ra, trường hợp đá nứt nẻ tốt, ví dụ, độ rỗng đá rắn (mà thấp) độ rỗng toàn địa tầng (mà tương đối cao) Thật quan ... 199 5) Hình 5. 22 Mối quan hệ thủy động nước ngầm mặn tầng ngậm nước Biscayne, Florida: (a) đường đẳng nồng độ muối (0 /00 Cl -) minh họa tầng khuyếch tán (b) đường đẳng (cm) tầng khuyếch tán (theo ... thấm xếp không đều, (c) hạt có khả thấm, (d) hạt sỏi gắn kết phần, (e) hình thành hòa tan dọc theo chỗ nối mặt đáy đá cacbon f(f) hình thành đứt gãy đá cát kết (theo Meinzer, 192 3) Độ rỗng môi trường...
 • 39
 • 64
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 6 doc

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 6 doc
... K (6 . 5) Độ nghiêng đặc tính ẩm / v sức chứa nước đặc trưng C( ), theo ta có D K C (6 . 6) Sau mối liên hệ thông lượng gradient lượng nước là: v D (dòng ngang) x (6 . 7) v ... (6 . 3) (b) dòng chảy thẳng đứng hoàn toàn hướng xuống theo phương z với gradient thủy lực là: v z v K z (6 . 4) v K z 189 Hình 6. 8 Sơ đồ minh họa thành phần hút ẩm ( ) cao ... nén (vp) bù lại cách xác giảm khả hút (vg) Hình 6. 5 Mặt cắt lượng nước đất tổng cộng ( ) bên mặt đất, biểu thị thành phần trọng trường ( g ) áp suất ( p ) Trong trắc diện tổng điện thể hình 6. 5...
 • 43
 • 75
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 7 pdf

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 7 pdf
... (Hình 7. 7 (a )) Mái nhà lợp làm việc thành hàng rơm truyền tính thấm ưu đãi dọc theo thân rơm mái nhà có góc dốc lớn Nếu mái nhà nằm phẳng ngang tượng Trong trường hợp đất sườn dốc (Hình 7. 7 (b )) , ... Vaidhianathan Singh (1 94 2) sở vật sau mô tả chi tiết Gillham (1 98 4) 224 Hình 7. 5 ảnh hưởng giáng thủy đến dòng chảy: hướng chảy theo thuyết Hewlett giai đoạn đầu trận mưa; (b) hướng chảy giai đoạn ... định' Hình 7. 4 rằng, thời gian (t) trận mưa bão có cường độ mưa rơi (i) lớn tốc độ thấm (f) sức hút bề mặt đất xuất lượng giáng thuỷ có hiệu (Pe), chảy qua bề mặt đất dòng chảy tràn (Qo) Sẽ xảy...
 • 46
 • 92
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 8 ppsx

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 8 ppsx
... (aq) - H2O= Al(OH)2+ (aq) - H+ (8 .13a) Al(OH)2+ (aq) - H2O = Al(OH)+ (aq) - H+ (8 .13b) + + Al(OH) (aq) + H2O = Al(OH)3 + H (8 .13c) Dưới điều kiện pH thấp Al trở thành hoà tan dạng Al3+ cation ... caolinit: KAlSi3O8 (c) H (aq) H O Al Si2 O5 (OH ) (c) 4H SiO4 (aq) K (aq) Fenspat Axit (khoáng chất nguyê n thu ) Caolinit (trong dung dịch) (Khoáng chất thứ cấp) (8 .1 2) Mặc dù mặt hoá ... thấm 8. 5.1 Sự phong hoá đá Gần 99% trọng lượng lớp vỏ trái đất gồm nguyên tố: 47% oxy (O), 28% silic (Si), 8% nhôm (Al), 5% sắt (Fe), 3.5% canxi (Ca), 3% natri (Na), 2.5% kali (K) 2% magiê (Mg)...
 • 43
 • 101
 • 0

Nguyên thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 9 pdf

Nguyên lý thủy văn ( NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ) - Chương 9 pdf
... cuối năm (tháng 1 2) 60 mm năm 199 3; 1 39 mm năm 199 4; 185 mm năm 199 5 Tuy nhiên, thay giá trị dòng chảy tự nhiên vào phương trình 9. 3 (xem hình 9. 9 (b )) có cân tốt phần dư luỹ tích (+ ) (- ) giá trị ... 746 91 3 Bốc -7 1.400 424.700 -4 9. 600 -1 176 -4 80 -9 73 110 -2 67 Dòng chảy sông, dòng chảy ngầm trực tiếp đổ biển 39. 700 -3 9. 700 Bốc hiệu từ đất -3 9. 700 39. 700 -1 10 267 Tổng -3 9. 700 39. 700 -1 10 266 ... lưu vực khối khí nằm bên (hình 9. 7c) Hình 9. 7 Các thành phần nước (a) đất; (b); (c); kết hợp đất khí (trích từ sơ đồ nguyên thuỷ OKIvà nnk 199 5) Sự khác biệt lớn khác thành phần cân nước đơn giản...
 • 75
 • 89
 • 0

Nguyên thủy tĩnh

Nguyên lý thủy tĩnh
... không? Nguyên Sự thay Pascal đổi áp suất theo Máy nén độ sâu thủy lực Áp suất Áp suất thủy tĩnh chất Nguyên lỏng Pascal Sự thay Máy nén đổi áp thủy theo suất lực độ sâu Áp suất Áp suất chất thủy ... Vật – Trường THTH ĐHSP Máy nén thủy lực Đây vận dụng nguyên Pascal KT đời sống Áp suất chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu Áp suất thủy tĩnh Nguyên Pascal F2 F1 S1 S2 Tổ Vật ... suất thủy tĩnh Nếu thả vật vào chất lỏng có xảy không nhỉ? Nguyên Pascal Máy nén thủy lực Tổ Vật – Trường THTH ĐHSP Áp suất chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu Áp suất thủy tĩnh Vậy...
 • 14
 • 69
 • 1

Địa thủy Văn Việt Nam pps

Địa Lý thủy Văn Việt Nam pps
... thuỷ văn lại chia địa thủy văn hải dương địa thuỷ văn lục địa Trong địa thuỷ văn lục địa lại chia thành địa thủy văn sông ngòi, địa thủy văn hồ ao, đầm lầy, nước ngầm, Nội dung địa ... thể nói địa thủy văn cầu nối thủy văn học địa học, coi nước yếu tố cảnh quan địa lý, lấy quan điểm tổng hợp địa để giải vấn đề thủy văn ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN ĐỊA LÝ THUỶ VĂN Từ ... thủy văn, điều tra thủy văn Với thủy văn đại cương: Giữa địa thủy văn thủy văn địa cương có liên hệ mật thiết với nhau, chúng phân hữu Đối tượng thủy văn đại cương địa thủy văn thể nước chứa...
 • 178
 • 218
 • 3

ĐỊA THỦY VĂN ppsx

ĐỊA LÝ THỦY VĂN ppsx
... thuỷ văn lại chia địa thủy văn hải dương địa thuỷ văn lục địa Trong địa thuỷ văn lục địa lại chia thành địa thủy văn sông ngòi, địa thủy văn hồ ao, đầm lầy, nước ngầm, Nội dung địa ... thể nói địa thủy văn cầu nối thủy văn học địa học, coi nước yếu tố cảnh quan địa lý, lấy quan điểm tổng hợp địa để giải vấn đề thủy văn ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN ĐỊA LÝ THUỶ VĂN Từ ... thủy văn, điều tra thủy văn Với thủy văn đại cương: Giữa địa thủy văn thủy văn địa cương có liên hệ mật thiết với nhau, chúng phân hữu Đối tượng thủy văn đại cương địa thủy văn thể nước chứa...
 • 177
 • 178
 • 1

ĐỊA THỦY VĂN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU pot

ĐỊA LÝ THỦY VĂN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU pot
... thuỷ văn lại chia địa thủy văn hải dương địa thuỷ văn lục địa Trong địa thuỷ văn lục địa lại chia thành địa thủy văn sông ngòi, địa thủy văn hồ ao, đầm lầy, nước ngầm, Nội dung địa ... thể nói địa thủy văn cầu nối thủy văn học địa học, coi nước yếu tố cảnh quan địa lý, lấy quan điểm tổng hợp địa để giải vấn đề thủy văn ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN ĐỊA LÝ THUỶ VĂN Từ ... CỦA MÔN ĐỊA LÝ THUỶ VĂN LIÊN HỆ GIỮA ĐỊA LÝ THỦY VĂN VÀ CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC Ý NGHĨA CỦA ĐỊA LÝ THỦY VĂN CHƯƠNG CÁC NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG ĐỊA LÝ THỦY VĂN ...
 • 10
 • 94
 • 2

ĐỊA THỦY VĂN - CHƯƠNG 1 docx

ĐỊA LÝ THỦY VĂN - CHƯƠNG 1 docx
... cao lưu vực 1. 1.3.4 Tính thống mâu thuẫn tính địa đới phi địa đới thủy văn Những biểu tính địa đới tượng thủy văn trước 19 sở cho phương pháp tổng hợp địa thủy văn D.I Kocherin (19 27) vẽ đồ ... hình (1. 1) Hình (1. 2) cho thấy mối quan hệ độ cao với mưa dòng chảy năm 22 X =19 0 0-2 10 0 Mức tăng ΔYo(mm) Độ cao lưu vực(m) X =12 0 0 -1 400 X= 210 0-2 500 10 00 50 Quanhệ ΔYo∼Xo 500 400 30 10 00 15 00 2000 ... biển- lục địa hay núi cao hình thức phân bố phức tạp hơn, số khô hạn R thay đổi phức tạp LC X 1. 1.3 Quy luật phân hoá tượng thủy văn 1. 1.3 .1 Hiện tượng thủy văn thành phần cảnh quan địa Nước...
 • 40
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: địa lý thuỷ văntổng hợp địa lý thuỷ vănbản đồ địa lý thuỷ vănnguyên lý đo vận tốcgiáo trình địa lý thủy vănđịa lý thủy văn sông ngòi việt namđịa lý thủy văncha cha cha nguyen hung thuy vannguyên lý của van điện từde cuong toan cua co nguyen thi thuy vannguyễn thị thúy vânhoạt động quản lý bảo vệ quản lý thuỷ vănp1 các đặc trưng địa lý thuỷ văn lưu vực sông ding tỉnh bình thuậnđây là hệ thống giếng kim hoạt động hút và bơm nước bằng kim phun đặt ở phía đỉnh ống lọc nhờ nguyên lý thuỷ khí nước bơm qua kim phun sẽ hút kéo theo nước dưới ống lọc lên 25sơ đồ nguyên lý thủy lựcluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh hải dƣơngQuản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy.Quản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Bắc NinhSự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Censtaf GroupTạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên tại công ty TNHH Keihin Việt Namluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thƣơng mại trên địa bàn quận hà đôngluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần LILAMAluận văn thạc sĩ kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ anh nguyênluận văn thạc sĩ kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần công nghiệp và thƣơng mại việt thắng VNPluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các công ty may thuộc bộ quốc phòngluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH laurelton diamonds việt namluận văn thạc sĩ kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tƣ và phát triển nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt namluận văn thạc sĩ lập kế hoạch kinh doanh năm 2016 phòng giao dịch yên phong trực thuộc ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nƣớc qua kho bạc nhà nƣớc hà nộiluận văn thạc sĩ mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thƣơng việt nam chi nhánh sông nhuệluận văn thạc sĩ một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo tại trƣờng cao đẳng công nghệ hà nộiluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sông đà HTCluận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đồng xuân hải dƣơngluận văn thạc sĩnâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng số 9 – vinaconex
Đăng ký
Đăng nhập