BÀI tập ôn tập tết 10

bài tập halogen 10 ( ôn hè )

bài tập halogen 10 ( ôn hè )
... Líp 10 – THPT §«ng Th Anh – Th¸i B×nh A Zn , B Ca C Mg D Cu 12 Trong phßng thÝ nghiƯm khÝ hidro halogenua (HX) ®ỵc ®iỊu chÕ tõ ph¶n øng sau : NaX (r¾n) + H2SO4 ( ®Ỉc ) HX + NaHSO4 ( Hc Na2SO4 ) ... FeS2, H2O, kh«ng khÝ (c¸c ®iỊu kiƯn cÇn thiÕt cã ® ) cã thĨ ®iỊu chÕ ®ỵc d·y nh÷ng chÊt nµo díi ®©y: A H2SO4, Fe2(SO 4)3 , FeSO4, Fe B FeSO4, Fe(OH)3 C H2SO4, Fe(OH)3 D H2SO4, Fe(OH)2 14 S cã thĨ t¸c ... M D kÕt qu¶ kh¸c b % khèi lỵng MgO vµ Al2O3 lµ : A .( 40; 60 ) B .( 28,17 ; 71,83 ) C .( 32,54 ; 67,4 6) D KÕt qu¶ kh¸c 19 Hoµ tan 3,2 gam oxit M2On mét lỵng võa ®đ dd H2SO4 10% thu ®ỵc dd mi sunfat...
 • 16
 • 348
 • 18

câu hỏi và bài tập10 ôn kì I

câu hỏi và bài tập lí 10 ôn kì I
... hang Biế t vâ ̣n tố c truyề n âm không khí là 330 m/s O t(s) Lấ y g = 9,8 m/s2 B i 13: Một vật thả r i tự th i gian r i 10s.Hãy tính: a.Th i gian vật r i 100 m b.Th i gian vật r i 100 m cu i ... tốc 10m/s a Tính th i gian viên bi lên đến i m cao nhất, viên bi r i trở l i A viên bi trở l i đất b Tính vận tốc viên bi r i trở l i qua A xuống đất Ba i 15: Bánh xe lăn không trươ ̣t mă ̣t ... Một vật r i tự từ vị trí có độ cao h, giây cu i vật r i 35m Lấy g = 10m/s Tính th i gian r i độ cao h B i 14: Từ i m A cách mặt đất 20m ngư i ta ném thẳng đứng lên viên bi v i vận tốc 10m/s a...
 • 5
 • 200
 • 0

Tuyển tập 1000 bài toán ôn vào lớp 10

Tuyển tập 1000 bài toán ôn vào lớp 10
... GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MƠN: TỐN Dành cho thí sinh thi vào lớp chun Tốn Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề ... tích khơng lớn ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUN CỦA HẢI PHỊNG NĂM HỌC 2009-2 010 Bài : ( điểm ) 0.25 0.25 0.25 0.25 Cho x = 4+2 − ( 5+2 ) 17 − 38 − tính P = ( x + x + 1) 2009 Bài : ( 1, điểm ) : ... trÞ cđa m 2)Tõ gi¶ thiÕt bµi to¸n ta cã: 100 a + 10b + c = ( a + b ) 4c ⇔ c = = 100 a + 10b 10 ( 10a + b ) ( a + b) −1 (do ( a + b ) − ≠ 0) ( a + b) −1 = 10 ( a + b ) + 9a    ( a + b) −1 Ta...
 • 140
 • 266
 • 2

Ôn tậpbài tập10 nâng cao

Ôn tập và bài tập lý 10 nâng cao
... lớn F1 =10N, F2 = 20N ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 – NÂNG CAO – 2013 - 33 - A Nhỏ 10N B Lớn 30N C.Vuông góc với F1 C Vuông góc với F2 12 Chọn câu Một sách nằm yên bàn, ta nói: a Quyển sách không chịu ... Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với khối lượng vật tính công thức F = m a → → B Lực tác dụng vào vật tỉ lệ thuận với gia tốc vật tính công thức F = m a ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 – NÂNG CAO – 2013 ... độ cao cực đại A.lớn thời gian đá rơi từ độ cao cực đại tới đất B nhỏ thời gian đá rơi từ độ cao cực đại tới đất ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP LÝ 10 – NÂNG CAO – 2013 - 48 - C thời gian đá rơi từ độ cao...
 • 149
 • 360
 • 0

Bài tập nhóm 10

Bài tập nhóm 10
... ∑Q1Gk PC = ∑ = 0.9126 (ngàn đồng) Q1Gk - ∑ Q1C1 = 104 100 (ngàn đồng) FC = FC – Fck = 0.9126 – 0.938 = -0.0254 (ngàn đồng) PC = PC – Pck = 104 100 – 73800 = 30300 (ngàn đồng) Do chi phí đơn vị ... giảm *Nhân tố giá bán: FG = F1 – FC = 0.913 – 0.9126 = 0.0004 (ngàn đồng) PG = P1 – PC = 102 800 – 104 100 = -1300 (ngàn đồng) Do giá bán thay đổi làm chi phí bình quân tăng 0.0004 (ngàn đồng) ... (ngàn đồng) Pck = Pck – Pq = 73800 – 74800 = -100 0 (ngàn đồng) Do kết cấu sản phẩm làm chi phí bình quân tăng 0.001 (ngàn đồng) làm giảm lợi tức 100 0 (ngàn đồng) *Nhân tố chi phí đơn vị: ∑Q1C1...
 • 5
 • 225
 • 0

Bài tập nhóm 10 (2003)

Bài tập nhóm 10 (2003)
... -100 0 (ngàn đồng) Do kết cấu sản phẩm làm chi phí bình quân tăng 0.001 (ngàn đồng) làm giảm lợi tức 100 0 (ngàn đồng) *Nhân tố chi phí đơn vị: FC = = 0.9126 (ngàn đồng) PC = Q1Gk - Q1C1 = 104 100 ... giảm *Nhân tố giá bán: FG = F1 – FC = 0.913 – 0.9126 = 0.0004 (ngàn đồng) PG = P1 – PC = 102 800 – 104 100 = -1300 (ngàn đồng) Do giá bán thay đổi làm chi phí bình quân tăng 0.0004 (ngàn đồng) ... Q1C1 = 104 100 (ngàn đồng) FC = FC – Fck = 0.9126 – 0.938 = -0.0254 (ngàn đồng) PC = PC – Pck = 104 100 – 73800 = 30300 (ngàn đồng) Do chi phí đơn vị thay đổi làm cho chi phí bình quân giảm 0.0254...
 • 5
 • 185
 • 0

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập VL 10 (Tự luận)

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập VL 10 (Tự luận)
... Bài tập bổ xung học kì I-Lớp 10 Năm học 2008-2009 Câu 21: Tính quãng đường mà vật rơi tự rơi giây thứ mười Trong khoảng thời gian vận tốc tăng lên ? Lấy g = 10m/s2 Câu 22: Một ... phanh Lấy g = 10m/s2 Câu 47: Một đoàn tàu khối lượng 100 0 bắt đầu rời ga Biết lực kéo đầu máy 2 .105 N, hệ số ma sát lăn 0,004 Tìm vận tốc đoàn tàu 1km va thời gian để đạt vận tốc Lấy g = 10/ s2 Câu ... tự nơi có gia tốc g = 10m/s2, thời gian rơi vật 10s Độ cao từ nơi thả vật bao nhiêu? Câu 57: Một vật thả rơi tự nơi có gia tốc g = 10m/s2 , vận tốc vật lúc chạm đất v = 10m/s Tìm độ cao từ nơi...
 • 4
 • 1,173
 • 22

bài tập hóa 10 học kỳ 1

bài tập hóa 10 học kỳ 1
... lớp có 3e lớp ngồi có 7e 1. 1 21 Tổng số ngun tử 0, 01 mol phân tử muối amoni nitrat : A 5, 418 10 2 2 B 5, 418 .10 2 1 Hóa học Khối 10 22 Trang 20 23 C 6,02 .10 D 3, 01 .10 1. 122 Số electron tối đa phân ... nơtron 85g Rb : A 37 B 48 C 48.6,02 .10 2 3.D 37.6,02 .10 2 3 1. 37 Tổng số ngun tử 0, 01 mol phân tử muối amoni nitrat : A 5, 418 .10 2 2 B 5, 418 .10 2 1 C 6,02 .10 2 2 D 3, 01 .10 2 3 1. 38 Ngun tủ phần tử nhỏ chất: A ... 0,053nm ; 1u B .10 8nm; 0,00055u 1 C 10 8nm ; 1u D.0,053nm; 0,00055u; 1 1. 11 Electron có kích thước , khối lượng điện tích sau : A 0,053nm; 0,00055u 1 B 0,053nm; 1u C 10 8nm; 1u 1+ D 10 8nm ;...
 • 80
 • 592
 • 10

bai tập lớp 10 SGK

bai tập lớp 10 SGK
... lượng học tập, học sinh cần phải có yếu tố khách quan nào? Để nâng cao chất lượng học tập, học sinh cần có yếu tố khách quan sau : Có đủ sách vở, tập, đồ dùng học tập có kế hoạch học tập khoa ... trạng thái vận động hay đứng im: - Người ngồi tàu - Hòn đá nằm đồi - Cái bàn, bảng lớp - H/ sinh thầy giáo ngồi lớp học Các tượng nêu trạng thái vận động Vận động tuyệt đối, đứng im tương dối Câu ... giúp đở bên quan trọng Câu10 : Con gái Mác hỏi Mác : “Hạnh phúc gì?” Mác trả lời : “ Hạnh phúc đấu tranh” a.Hiểu câu nói nào? b.- Bản thân nên vận dụng quan điểm trình học tập rèn luyện? a.- Câu...
 • 21
 • 18,745
 • 200

Bài Tập10 nc chương II- III rất hay

Bài Tập lí 10 nc chương II- III rất hay
... xa 40 m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lợng p xe ? lấy g = 9,8 m/s2 A 85 .10- 12p B 85 .10- 8p C 34 .10- 8p D 34 .10- 10p Câu 65 Một tau vũ trụ bay hớng Mặt trăng.Hỏi tau cách tâm Trái Đất băng ... trọng lợng 10 N.khi chuyển động tới điểm cách tâm Trái Đất 2R (R bán kính Trái Đất) có trọng lợng N? A 2,5 N B N C N D 10 N Câu 64 Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lợng 2.0 .104 kg.ở cách ... = 20m/s lấy g = 10 m/s2 Thời gian chuyển động tầm ném xa vật lần lợt là: A 4s ; 80 m B 8s ; 80 m C 4s ; 40 m D 4s ; 160 m m/s tạo với ph]ơng ngang góc 450 độ cao 10 m ,nơi có g=10m/s2 Bỏ qua sức...
 • 7
 • 250
 • 0

Bài tập ĐLTN 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12

Bài tập ĐLTN 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12
... 22 /12 66033’ 46054’ 23027’ 00 00’ 23027’ 90000’ 66033’ 43006’ 0000’ 66033’ 90000’ 66033’ 23027’ 43006’ 66033’ 90000’ 0000’ 23027’ 46054’ 22 /12 Đêm 12 24 12 12 13 ½ 12 90000’ B 10 12 12 12 12 12 ... , thuyền buồm … Bài tập 11 : Hoàn thành sơ đồ hoàn lưu khí trái đất dựa vào sơ đồ phân bố dòng khí địa cầu Bài tập 12 : Vẽ điền sơ đồ khí áp hoàn lưu khí Mô tả giải thích Bài tập 13 : Hãy rút ... ngày Bài số 1: Biết kinh tuyến số 100 0 Đ 16 ngày 19/9/2004 Tính kinh tuyến mang số 100 0 T,1150 T ,1760 Đ Bài làm Kinh tuyến 100 0 Đ thuộc múi giờ: 100 :15=6 dư 10 Nên thuộc múi Kinh tuyến 100 0...
 • 22
 • 1,350
 • 33

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương

tóm tắt lí thuyết hóa và hướng dẫn giải bài tập hóa 10 theo từng chương
... 6,023 .10 10,792 .10 23  r d  d =  3,14  1,38 .10 8   = 9,81 g/cm3 72,5 72,5  9,81 = 7,11 g/cm3 d(đo được) = 100 100 45 CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ... 66.A 83.D 100 .C 117.A 16.B 33.B 50.C 67.C 84.D 101 .B 118.C 17.A 34.D 51.C 68.D 85.A 102 .A 119.B 26 I.2 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 20: M Cu = 63,73  65,27  63,54 100 % 63Cu  2.63.73%  100  64,29% ... phân bố electron vào obitan lớp electron dựa vào A nguyên vững bền nguyên Pauli B nguyên vững bền quy tắc Hund C nguyên vững bền, nguyên Pauli quy tắc Hund D nguyên Pauli quy tắc...
 • 259
 • 8,566
 • 26

bài tập hình 10

bài tập hình 10
... -1 ; -4) Câu 10: Cho tam giác ABC với A( -5 ; 6) ; B (-4 ; -1) C(4 ; 3) Tìm D để ABCD hình bình hành a) D(3 ; 10) b) D(3 ; -10) c) D(-3 ; 10) d) D(-3 ; -10) B2 :TỰ LUẬN : Bài 1: Bài tập SGK :29 ... + GB + GC | = B2: TỰ LUẬN : Bài 1: Bài tập SGK :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 12 SGK ; Bài 17, 18, 19, 20 trang 17, 18 SGK nâng cao uu r uu r ur ur Bài 2: Cho hình bình hành ABCD tâm O ... thỏa x + a = b - c r r r c) Tìm số m ; n thỏa c = m a + n b BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1 :Bài tập SGK trang 35, 36, 37, 38 sách nâng cao Bài 2:Tam giác ABC tam giác thỏa mãn điều kiện sau ? AC AB...
 • 29
 • 155
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán 10bài tập lý 10cách giải nhanh bài tập hóa 10phương pháp giải bài tập lý 10giải bài tập toán 10bài tập unit 10 tiếng anh 9bài tập tết lớp 5lý thuyết và bài tập toán 10bài tập hóa 10cách giải bài tập hóa 10bài tập unit 10 tiếng anh 7giải bài tập toán 10 hình học cơ bảngiải bài tập toán 10 sgk đại số nâng caobài tập hóa 10 chương nguyên tửbài tập lý 10 các định luật bảo toànĐề tài thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaNghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình trung tâm dạy nghề huyện mường chà, tỉnh điện biênNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MANET VỚI INTERNET SỬ DỤNG GIAO THỨC MOBILE IPNHẬN DẠNG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINHNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DPHÂN CỤM THÔ CỦA DỮ LIỆU TUẦN TỰPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHTRUYỀN DẪN QUANG SỢI KẾT HỢP TỐC ĐỘ 100 GbpsXử lý ảnh video theo thời gian thực trên kit STM32Xử lý văn bản tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toànHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên báiGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, hà nộiGiải pháp nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng của viện kiến trúc quốc gia (viar) bộ xây dựng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập