chương 1 đại cương phương trình hữu tỉ

Tài liệu CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH doc

Tài liệu CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH doc
... tinh thể PP phân tích dụng cụ GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK 14 PHÂN LOẠI THEO LƯỢNG MẪU PHÂN TÍCH HAY KỸ THUẬT PHÂN TÍCH Phân tích thơ – 10 g hay 1-10 ml GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK Phân tích bán ... Phương Thảo ĐHBK I NỘI DUNG VÀ U CẦU CỦA HỐ PHÂN TÍCH Giới thiệu Hóa phân tích Các u cầu Hóa phân tích GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK Giới thiệu Hóa phân tích VD: Mẫu nước sinh hoạt có sử dụng nấu ăn ... ĐHBK Giới thiệu Hóa phân tích Hố học phân tích khoa học nghiên cứu : Các phương pháp phân tích định tính Các phương pháp phân tích định lượng Các phương pháp kiểm tra q trình hóa lý kỹ thuật...
 • 76
 • 303
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH docx

Tài liệu CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH docx
... tinh thể PP phân tích dụng cụ GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK 14 PHÂN LOẠI THEO LƯỢNG MẪU PHÂN TÍCH HAY KỸ THUẬT PHÂN TÍCH Phân tích thơ – 10 g hay 1-10 ml GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK Phân tích bán ... Phương Thảo ĐHBK I NỘI DUNG VÀ U CẦU CỦA HỐ PHÂN TÍCH Giới thiệu Hóa phân tích Các u cầu Hóa phân tích GV: Trần T Phương Thảo ĐHBK Giới thiệu Hóa phân tích VD: Mẫu nước sinh hoạt có sử dụng nấu ăn ... ĐHBK Giới thiệu Hóa phân tích Hố học phân tích khoa học nghiên cứu : Các phương pháp phân tích định tính Các phương pháp phân tích định lượng Các phương pháp kiểm tra q trình hóa lý kỹ thuật...
 • 76
 • 215
 • 1

Chương 1: đại cương về tài chính tiền tệ doc

Chương 1: đại cương về tài chính tiền tệ doc
... A TIỀN TỆ Sự đời chất tiền tệ Chức tiền tệ Các hình thái tiền tệ Khối tiền tệ Chế độ tiền tệ Sự đời tiền tệ Tiền gì?  Phân biệt nghĩa tiền câu sau:  “Khi đến cửa hàng, tôi có đủ tiền ... lượng tiền mặt cần thiết lưu thông 2.5 Chức tiền tệ giới  Đồng tiền nước thực chức tiền tệ giới đồng tiền nhiều nước giới tin dùng sử dụng đồng tiền nước họ → Đồng tiền mạnh? Các hình thái tiền tệ ... ham muốn tiền gốc rễ tội ác”  “Bạn kiếm tiền tháng nay?” Sự đời tiền tệ Tiền thuật ngữ hàng ngày:  Tiền (money) đồng nghĩa với đồng tiền (currency): tiền giấy, tiền kim loại…  Tiền (money)...
 • 39
 • 947
 • 0

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tài chính - tiền tệ ppt

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tài chính - tiền tệ ppt
... I ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ 07 /12 /14 Khái niệm chất tiền tệ Sự phát triển hình thái tiền tệ Chức tiền tệ Đo lường tiền tệ Khái niệm tiền tệ Người bán trứng Người bán cá ... nhiều tiền - Anh kiếm công việc trả nhiều tiền - Tôi mang nhiều tiền mua sắm 07 /12 /14 Bản chất tiền tệ   Giá trị sử dụng tiền tệ: Khả thoả mãn nhu cầu trao đổi xã hội Giá trị sử dụng tiền tệ xã ... Giá trị tiền tệ: thể qua khái niệm “sức mua tiền tệ (purchasing power) - khả đổi thành hàng hoá 07 /12 /14 Sự phát triển hình thái tiền tệ   Tiền hàng hoá (Hoá tệ - Commodity money) Tiền dấu...
 • 32
 • 847
 • 5

Chương 1: Đại cương về mạng máy tính pps

Chương 1: Đại cương về mạng máy tính pps
... mạng máy tính II Mạng máy tính   Khác với trạm truyền hình gửi thông tin đi, mạng máy tính truyền hai chiều, máy tính A gửi thông tin tới máy tính B B trả lời lại cho A  Về bản, mạng máy tính ... CHƯƠNG KHÁI NIỆM VỀ MẠNG MÁY TÍNH Chương 1: Khái niệm mạng máy tính I II Định nghĩa, khái niệm III Mục tiêu kết nối mạng máy tính IV Các dịch vụ (services) V Giao thức mạng (protocol) ... trúc mạng máy tính   Phần lõi mạng (network core) bao gồm tìm đường (router) kết nối liên mạng (mạng mạng)  Phần ngoại biên (network edge) gồm chương trình ứng dụng, máy tính nối vào mạng...
 • 52
 • 226
 • 1

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỮU CƠ docx

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỮU CƠ docx
... chức no (n  3) D Cả 16 Đốt cháy hoàn toàn x (mol) hợp chất hữu X thu 3,36 (l) CO2 (đktc) 4,5 g H2O Giá trị X : A 0,05 (mol) B 0 ,1 (mol) D Không thể xác định C 0 ,15 (mol) 17 Đốt cháy hoàn toàn ... D Không thể xác định C C4H12 18 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X cần 6,72 (l) O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19 ,7 g kết tủa xuất khối lượng ... C C2H6O2 19 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X Sản phẩm cháy thu cho hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy có 10 g kết tủa xuất khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng 16 ,8 g Lọc...
 • 4
 • 94
 • 0

Bài giảng cơ sở hóa phân tích môi trường chương 1 đại cương về hóa phân tích

Bài giảng cơ sở hóa phân tích môi trường  chương 1 đại cương về hóa phân tích
... Chemistry Chương 1: Đại cương hóa phân tích 1. 1 Nội dung yêu cầu hóa học phân tích 1. 2 Phân loại phương pháp phân tích 1. 3 Các loại phản ứng hóa học dùng hóa phân tích 1. 4 Các giai đoạn phương pháp phân ... Chương 1: Đại cương hóa phân tích Chương 2: Phân tích định tính  Chương 3: Phân tích thể tích Chương 4: Phương pháp phân tích trọng lượng  Chương 5: Các phương pháp phân tích hóa lý Analytical ... dịch) - sở hoá học phân tích, tập 1, 2 – NXB ĐH&THCN, 19 90 [3] Nguyễn Tinh Dung – Hoá học Phân tích, tập 1, 2, – NXBGiáo dục, 19 81 [4] Lê Xuân Mai, Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Hóa phân tích- NXB...
 • 17
 • 225
 • 0

Bài giảng hóa phân tích chương 1 đại cương về hóa phân tích

Bài giảng hóa phân tích  chương 1 đại cương về hóa phân tích
... Công việc Nhà hóa học phân tích: - Nghiên cứu biện pháp nhằm gia tăng độ tin cậy phƣơng pháp phân tích có nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đo lƣờng hóa học - Hiệu chỉnh phƣơng pháp phân tích cho phù hợp ... cậy Slide 11 Thành phần hóa học bao gồm: Thành phần nguyên tố hóa học Thành phần nguyên tố đồng vị Thành phần loại đồng phân Thành phần phân tử Thành phần cấu trúc phân tử ion Slide 12 Thành phần ... tốt để phân tích Lấy mẫu: bƣớc lấy mẫu phải đƣợc tiến hành cho kết phân tích phản ánh đƣợc hàm lƣợng trung bình thành phần Slide 15 Chuẩn bị mẫu: công đoạn quan trọng công đoạn đo mẫu Phân tích...
 • 14
 • 91
 • 0

slike môn tài chính tiền tệ cô phương chương 1 đại cương tài chính –tiền tệ

slike môn tài chính tiền tệ cô phương chương 1 đại cương tài chính –tiền tệ
... dung chương A Tiền tệ • Nguồn gốc, chất tiền tệ • Các hình thái tiền tệ • Chức năng, vai trò tiền tệ • Chế độ tiền tệ • Khối tiền tệ • Cung cầu tiền tệ • Quản lý lưu thông tiền tệ Nội dung chương ... dung chương B Tài • Bản chất tài • Chức tài • Hệ thống tài • Chức năng, vai trò hệ thống tài • Khủng hoảng tài A Tiền tệ I Nguồn gốc chất tiền tệ • Nguồn gốc Nghiên cứu nguồn gốc tiền tệ nghiên cứu ... – Là phương tiện lưu thông – Là phương tiện toán – Là phương tiện cất trữ – Chức tiền tệ quốc tế III Chức tiền tệ • Kinh tế học đại – Là thước đo giá trị – Là phương tiện trao đổi – Là phương...
 • 68
 • 94
 • 0

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)
... tập (về phương pháp /phương pháp luận nghiên cứu) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  Phương pháp? Phương pháp luận? Khoa học? Nghiên ... Trang 17 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA HỌC ĐẶC BIỆT (VD) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 18 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA ... www.ptit.edu.vn C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 28 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ...
 • 36
 • 1,000
 • 13

Tài liệu Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ doc

Tài liệu Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ doc
... M3 M4? Chương THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 22 Thị trường tài gì? đặc điểm? chức vai trò nó? 23 Thị trường tiền tệ gì? đặc điểm nó? Chức thị trường tiền tệ? 24 Các hàng hoá mua bán thị trường tiền tệ ... triển tiền tệ? Tiền làm hàng hoá (hoá tệ) loại tiền có đặc điểm gì? Trong kinh tế đương đại, giá trị lưu thông tiền giấy yếu tố định? 16c Có ý kiến cho rằng: “Sự giàu có quốc gia đo (căn cứ) số tiền ... tài nhằm mục đích gì? 44 Trái phiếu Chính phủ Việt Nam phát hành thị trường TC quốc tế chưa? có vào năm nào? 45 Hãy nêu hành vi bị cấm thị trường chứng khoán Việt Nam? Chương TRUNG GIAN TÀI CHÍNH...
 • 13
 • 391
 • 5

Bài giảng vật liệu học - Chương 1 Đại cương về tinh thể học pdf

Bài giảng vật liệu học - Chương 1 Đại cương về tinh thể học pdf
... = - (h+k) Mặt Các trục Nghịch đảo 1, 1, 1/ 2 1, 1,2 (11 2) 1, 1, 1 , , (11 1) 1, 1, 1, 1,0 (11 0) Tháng 02.2006 Chỉ số Miller TS Hà Văn Hồng 19 1. 6 Mặt tinh thể: (0 ,1, 1) (1, 3,0) Tháng 02.2006 (1, 1 ,1) ... Chương- 1 Đại cương tinh thể học 1. 1.Tính đối xứng 1. 2 Ô sở 1. 3.Mạng tinh thể 1. 4.Nút mạng 1. 5.Phương tinh thể 1. 6.Mặt tinh thể 1. 7.Mật độ nguyên tử Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng Tinh thể CaCO3 ... 02.2006 TS Hà Văn Hồng 17 1. 5.Phương tinh thể  Khái niệm : đường thẳng qua nút mạng  Ký hiệu [u,v,w] [1, 0 ,1] Tháng 02.2006 [1, 1 ,1] TS Hà Văn Hồng [2,0 ,1] 18 1. 6 Mặt tinh thể:  Khái niệm:M.phẳng...
 • 26
 • 584
 • 8

chương 1 đại cương về hóa học hữu

chương 1 đại cương về hóa học hữu cơ
... obitan lai hóa sp giống hệt Hai obitan nằm đường thẳng tạo thành góc hai obitan lai hóa 18 00 http://www.ebook.edu.vn Chương 1: Đại cương hố học hữu Trang 13 (hình 1. 7) 2s sp 2p sp 18 0O Hình 1. 7: Sự ... chất hữu có lực liên kết yếu lực hút lưỡng cực giũă phân tử phân cực, lực Vandecvan, http://www.ebook.edu.vn Chương 1: Đại cương hố học hữu Trang 15 BÀI TẬP 1. 1 Hãy nêu định nghĩa: chất hữu cơ, ... Chương 1: Đại cương hố học hữu http://www.ebook.edu.vn Trang Nhờ có hố học hữu người ta hiểu sâu sắc chất tạo nên thể sống chất qui trình diễn thể sống Vì vậy, hố học hữu sở ngành hố học...
 • 12
 • 707
 • 0

Chương 1: Đại cương tiền tệ ppt

Chương 1: Đại cương tiền tệ ppt
... làm tiền tệ ngày 07/02/14 TÍN TỆ: Tín tệ hay gọi tiền dấu hiệu hiểu thứ tiền tệ từ khơng có giá trị, tín nhiệm người mà lưu dụng Tín tệ là: Tín tệ kim loại tiền giấy 07/02/14 TÍN TỆ: Tín tệ kim ... SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN TIỀN TỆ CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ:  Tiền tệ dạng hàng hố  Phi kim loại  Kim loại  Tín tệ:  Tín tệ kim loại  Tiền giấy  Tiền giấy khả hốn  Tiền giấy pháp định (Fiat ... thông tiền tệ quốc gia, quy đònh luật pháp => Chế độ tiền tệ hình thành kể từ có can thiệp nhà nước vào lónh vực tiền tệ  Chế độ tiền tệ bao gồm quy đònh:  Bản vò tiền tệ (cơ sở đònh giá đồng tiền...
 • 33
 • 261
 • 0

Giáo trình điện - Chương 1: Đại cương về máy điện 1 chiều ppt

Giáo trình điện - Chương 1: Đại cương về máy điện 1 chiều ppt
... chiều định Đó nguyên lý làm việc động điện chiều 1- 2 kết cấu máy điện chiều Kết cấu chủ yếu máy điện chiều nh hình 1- 4 chia thành hai phần chính: phần tĩnh (stato) phần quay (rôto) 10 11 12 13 ... gió làm nguội máy Trục máy làm thép bon tốt Trên trục máy lắp lõi sắt phần ứng, vành góp, cánh quạt Hình 1- 1 0 Rôto máy điện chiều Phần ứng (rôto) máy điện chiều nh hình 1- 1 0 1- 3 Các đại lợng định ... 1- 2 S.đ.đ dòng điện khung dây (1) mạch (2) Nếu máy phát điện chiều có khung dây nh hình 1- 1 điện áp hai chổi điện A, B có dạng nh đờng hình 1- 2 , gọi điện áp đập mạch Trên thực tế, để có s.đ.đ lớn...
 • 7
 • 514
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đại cương về phương trình hữu tỉchương 1 đại cương về tiền tệslide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa họcchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơ violetchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơchương 1 đại cương về quản trị doanh nghiệpchương 1 đại cương về thuếbai tap 4 bai 20 chuong 4 dai cuong hoa hoc huu cophương trình hữu tỉbất phương trình hữu tỉxây dựng phương trình hữu tỉhệ phương trình hữu tỉbài 1 đại cương về phương trìnhtin học đại cương lập trình cđề kiểm tra một tiết chương 1 đại số 8ielts blog IELTS report samples of band 8Cambridge english collocations in use u27 health and fitness ANSWERsẢnh hưởng của Phytohormone tới sự phát triển chòi, rễ của phong lan Vanda (Vanda sp) in vitro và một số đặc điểm sinh lí của cây trước và sau giai đoạn ra ngôiBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon TumBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trung học phổ thông tỉnh Kon TuBiện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon TumCác nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội AnCác phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải các bài tập vận dụng các phương pháp đóChiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại Công ty TNHH MTVXNK 2 9 Đắk LắkCông tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy điện A VươngĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Dinh Dưỡng 3A(Việt Nam)Giải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình ĐịnHoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bìn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập