Kỹ thuật gán độ dài trong chứng minh hình học phẳng

Vẽ đường phụ trong chứng minh hình học phẳng

Vẽ đường phụ trong chứng minh hình học phẳng
... đợc Vẽ thêm đờng phụ chứng minh hình học vậy, phải cân nhắc tìm cho đợc mối liên hệ yếu tố hình yếu tố cho giả thiết Những đờng phụ vẽ thêm đó, bắt đầu chứng minh cần ghi vào đầu làm, nói rõ vẽ ... đờng tròn phụ III Những điểm cần ý vẽ đờng phụ: (1) Muốn đờng phụ giúp ích cho việc chứng minh vẽ đờng phụ phải có mục đích, không nên vẽ tuỳ tiện Nếu không chẳng giúp đợc cho việc chứng minh, lại ... đào sâu suy nghĩ chứng minh hình học phẳng cho học sinh Sau mục đích việc vẽ thêm đờng phụ, trình bày ví dụ mẫu để tránh việc giải thích trống rỗng, cố gắng dùng ví dụ chứng minh cụ thể, sáng...
 • 18
 • 2,474
 • 15

Số phức trong chứng minh hình học phẳng

Số phức trong chứng minh hình học phẳng
... DA2 = AC + BD + MN ( i u ph i ch ng minh) Ví d Ch ng minh nh lí COSIN (SGK Hình h c 10) Cho tam giác ABC , Ch ng minh r ng BC = AB + AC − AB ACcos A Ch ng minh Không m t t ng quát, ta ch n A ... trái (*) = v ph i (*) Bài toán c ch ng minh Ví d Cho i m A, B, C, D b t kì.Ch ng minh r ng: uuu uuu uuu uuu uuur uuu r r r r r DA.BC + DB.CA + DC AB = Ch ng minh G i a, b, c, d l n lư t t a v c ... ng d ng s ph c ch ng minh toán ơn gi n ng n g n nhi u so v i làm hình h c thông thư ng Ví d Cho t di n ABCD G i E, F, G, H l n lư t trung i m c a c nh AB, BC, CD, DA.Ch ng minh r ng AB ⊥ CD ch...
 • 9
 • 123
 • 2

KỸ THUẬT TÌM ĐIỂM RƠI TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC (HAY)

KỸ THUẬT TÌM ĐIỂM RƠI TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC (HAY)
... c   Dấu “=” xảy  a  b  c  Vậy GTNN A Kỹ thuật chọn điểm rơi Điểm rơi bất đẳng thức giá trị đạt biến dấu “=” bất đẳng thức xảy Trong bất đẳng thức dấu “=” thường xảy trường hợp sau:  Các ... SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY Kỹ thuật tách ghép số 1.1 Kỹ thuật tách ghép Bài 1: Cho số thực dương a, b, c Chứng minh rằng: a  bb  c c  a   8abc Giải: Áp dụng bất đẳng thức ... 2c  a 2a  b Lưu ý: Trong toán sử dụng kỹ thuật cộng thêm hệ số, ta sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi kỹ thuật hạ bậc để tìm hạng tử cho phù hợp Ví dụ:  Đối với bất đẳng thức cho có tính đối xứng...
 • 63
 • 113
 • 2

Vẽ đường phụ trong chứng minh hình học

Vẽ đường phụ trong chứng minh hình học
... đợc Vẽ thêm đờng phụ chứng minh hình học vậy, phải cân nhắc tìm cho đợc mối liên hệ yếu tố hình yếu tố cho giả thiết Những đờng phụ vẽ thêm đó, bắt đầu chứng minh cần ghi vào đầu làm, nói rõ vẽ ... đờng tròn phụ III Những điểm cần ý vẽ đờng phụ: (1) Muốn đờng phụ giúp ích cho việc chứng minh vẽ đờng phụ phải có mục đích, không nên vẽ tuỳ tiện Nếu không chẳng giúp đợc cho việc chứng minh, lại ... có EF = GH ta cần chứng minh EKF = GLH Sau phần hớng dẫn học sinh tìm cách để vẽ thêm đờng phụ: Câu hỏi Dự kiến trả lời học sinh - Muốn chứng minh hai đoạn thẳng - Chứng minh hai đoạn thẳng...
 • 18
 • 840
 • 18

chuyên đề phương pháp tam giác trong chứng minh hình học lớp 8

chuyên đề phương pháp tam giác trong chứng minh hình học lớp 8
... Nếu góc tam giác lần lợt góc tam giác hai tam giác đồng dạng d) Các trờng hợp đồng dạng tam giác vuông + Tam giác vuông có góc nhọn góc nhọn tam giác vuông hai tam giác đồng dạng + Tam giác vuông ... hợp thứ (ccc): Nếu cạnh tam giác tỷ lệ với cạnh tam giác tam giác đồng dạng b) Trờng hợp thứ 2(cgc): Nếu cạnh tam giác tỷ lệ với cạnh tam giác góc tạo tạo cặp cạnh hai tam giác đồng dạng c) Trờng ... toán hình học thờng áp dụng phơng pháp Tam giác đồng dạng - Định hớng giải dạng toán Phơng pháp Tam giác đồng dạng - Hệ thống số tập luyện tập - Minh họa số tiết dạy luyện tập Trong chuyên đề...
 • 26
 • 1,435
 • 2

SỬ DỤNG DIỆN TÍCH TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC docx

SỬ DỤNG DIỆN TÍCH TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC docx
... THAY ĐỔI KẾT LUẬN CỦA BÀI TOÁN HÌNH HỌC Trong chứng minh hình học, việc phát kết tương đương với kết luận toán đưa ta đến chứng minh quen thuộc, đơn giản phép chứng minh độc đáo Đây công việc thường ... biến đổi trên, ta hình dung x cạnh hình vuông diện tích hình vuông x2 Kéo dài cạnh hình vuông thêm đơn vị (như hình vẽ), ta dễ thấy : Hình vuông to có độ dài cạnh x + có diện tích 64 Do : (x + ... xin nêu thêm số dạng ứng dụng khác bổ đề Hình thang” Bài toán : Cho DABC M, N, P điểm cạnh BC, CA, AB Nối AM, BN, CP cắt I, J, K (hình 1) Kí hiệu S diện tích, chứng minh : Nếu SΔAIN = SΔBJP...
 • 53
 • 650
 • 13

SKKN: PHUONG PHAP DIEN TICH TRONG CHUNG MINH HINH HOC

SKKN: PHUONG PHAP DIEN TICH TRONG CHUNG MINH HINH HOC
... giúp học sinh có hứng thú học tập môn Toán nói chung phân môn Hình học nói riêng đạt hiệu cao B - NỘI DUNG ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC Trước hết giáo viên phải làm cho ... có chung đáy đỉnh thứ ba nằm đường thẳng song song với đáy chung có diện tích nhau, ngược lại AA' // BC ⇒ SABC = SA’BC - Các tỉ số diện tích : += += Sử dụng phương pháp diện tích để chứng minh ... diện tích chứng minh Ví dụ 1: Sau học đẳng thức bình phương tổng hay hiệu , có toán yêu cầu dùng hình học để chứng minh công thức (a+b) = a2 + 2ab + b2 (a-b)2 = a2 - 2ab + b2 Ví dụ : Minh hoạ định...
 • 20
 • 214
 • 8

SKKN VẼ THÊM ĐƯỜNG PHỤ VÀ SỬ DỤNG YẾU TỐ TRUNG GIAN TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC

SKKN VẼ THÊM ĐƯỜNG PHỤ VÀ SỬ DỤNG YẾU TỐ TRUNG GIAN TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC
... dẫn học sinh tìm lời giải cho toán hình học lớp 8, thông qua việc vẽ thêm hình phụ sử dụng yếu tố phụ để chứng minh Với lí trên, xin trình bày đề tài Vẽ thêm hình phụ sử dụng yếu tố trung chứng ... có vận dụng yếu tố trung gian chứng minh có kết sau: Qua điều tra thử nghiệm với học sinh học lớp thấy số học sinh vận dụng yếu tố trung gian vẽ hình phụ chứng minh hình học có 12 em học sinh ... Để chứng minh AI.AK = AO.AB ta thực nào? - H: Nhận định tích AI.AK =? AO.AB =? ( Yếu tố trung gian AC2 ) Giáo viên: Lê Đức Mai – Trần Thị Vân Vẽ thêm hình phụ sử dụng yếu tố trung chứng minh...
 • 26
 • 191
 • 3

Mot so phuong phap su dung dien tich trong chung minh hinh hoc

Mot so phuong phap su dung dien tich trong chung minh hinh hoc
... chứng minh cho G giao điểm trung tuyến , ta chứng minh cho AM trung tuyến tam giác ABC tức chứng minh MB = MC ta có SABE = SACF =1/2SABC Hình suy SBGF = SCGE suy SAGF = SBGF = SCGE = SAGE suy SABG ... dụ Cho tam giác ABC , đờng thẳng song song với BC cắt cạnh AB, AC lần lợt D E Qua D ,E lần lợt kẻ đờng thẳng song song với AC , AB cắt BE, DC lần lợt M N Chứng minh MN // BC Lời giải (theo hình ... Do SBDC = SCEB ) Suy SBDFIM = SCEFIM Hay đờng gấp khúc FIM chia đôi diện tích hình thang BDEC (2) Từ (1) (2) suy ra: SFIM = Suy F, I, M thẳng hàng suy I thuộc FM Lu ý Để chứng minh điểm thẳng...
 • 9
 • 106
 • 0

Vận dụng phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự vào giải một số bài toán chứng minh hình học phẳng sơ cấp

Vận dụng phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự vào giải một số bài toán chứng minh hình học phẳng sơ cấp
... việc vận dụng phép dời hình (phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay), phép vị tự giải khai thác toán chứng minh hình học phẳng cấp - Tìm hiểu Bài toán lời giải toán, ... hình học phẳng cấp sử dụng phép biến hình (Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay), phép vị tự Các toán chứng minh hình học phẳng cấp Phạm vi nghiên cứu: Các toán ... + Chương 2: Các phép biến hình + Chương 3: Vận dụng phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự vào giải số toán chứng minh hình học phẳng cấp - Phần kết luận...
 • 53
 • 116
 • 1

Rèn luyện chứng minh hình học phẳng oxy theo dàn ý chi tiết

Rèn luyện chứng minh hình học phẳng oxy theo dàn ý chi tiết
... Rèn luyện chứng minh hình học phẳng Oxy theo dàn ý chi tiết http://docnhanh.net/de­thi­ptth­quoc­gia/ren­luyen­chung minh hinh­hoc­phang oxy theo dan­y chi tiet­1 3/9 9/6/2016 Rèn luyện chứng minh hình học phẳng Oxy theo dàn ý chi tiết ... Rèn luyện chứng minh hình học phẳng Oxy theo dàn ý chi tiết http://docnhanh.net/de­thi­ptth­quoc­gia/ren­luyen­chung minh hinh­hoc­phang oxy theo dan­y chi tiet­1 4/9 9/6/2016 Rèn luyện chứng minh hình học phẳng Oxy theo dàn ý chi tiết ... 9/6/2016 Rèn luyện chứng minh hình học phẳng Oxy theo dàn ý chi tiết http://docnhanh.net/de­thi­ptth­quoc­gia/ren­luyen­chung minh hinh­hoc­phang oxy theo dan­y chi tiet­1 2/9 9/6/2016 Rèn luyện chứng minh hình học phẳng Oxy theo dàn ý chi tiết...
 • 8
 • 186
 • 0

Sự phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao trong mối quan hệ với doanh nghiệp

Sự phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao trong mối quan hệ với doanh nghiệp
... Tổng quan cung – cầu nguồn nhân lực kỹ thuật Tổng quan Dự án HaUI-JICA Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật Những điển hình xây dựng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp Đề xuất cho việc phát triển mối ... nghiệp Thách thức kế hoạch hành động khả thi để phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp # Thách thức Giải pháp ĐHCNHN Các quan chức nắng Làm để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp ... triển mối quan hệ đơn vị đào tạo nghề với doanh nghiệp HaUI-JICA Project for Industrial Human Resources Development Tổng quan cung – cầu nguồn nhân lực kỹ thuật Cung cầu nguồn nhân lực kỹ thuật ...
 • 37
 • 150
 • 0

quy trình kỹ thuật gan nhân tạo trong điều trị suy gan cấp

quy trình kỹ thuật gan nhân tạo trong điều trị suy gan cấp
... CHUẨN BỊ Chuẩn bị nhân lực - Hai bác sỹ đào tạo + + - Kỹ thuật lọc gan nhân tạo Kỹ thuật đặt cathter nòng theo phương pháp Seldinger Bốnđiều dưỡng đào tạo kỹ thuật lọc gan nhân tạo, người phụ đặt ... - Kiểm tra định, chống định cam kết bệnh nhân người nhà bệnh nhân V CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: - Lắp lọc gan nhân tạo kit gan nhân tạo vào máygan nhân tạo, lọc Dialysis vào máy lọc máu tương ứng ... tĩnh mạch chuẩn bị đường vào mạch máu, điều dưỡng lại chuẩn bị máy lọc gan nhân tạo Chuẩn bị dụng cụ - 01 máy lọc máu Prisma có chức lọc liên tục máy gan nhân tạo - Bộ dây lọc tương ứng túi dịch...
 • 8
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac phep bien doi dai so trong chung minh hinh hocphương pháp chứng minh hình học phẳngcác phương pháp chứng minh hình học phẳngkỹ thuật đếm bằng hai cách chứng minh đẳng thức tổ hợptính năng kỹ thuật máy đo tải trọng dll 02b ldchứng minh hình học không gianchứng minh hình học cổ điểncác phương pháp chứng minh hình học lớp 9các phương pháp chứng minh hình học lớp 7các phương pháp chứng minh hình họccách chứng minh hình học không giancách chứng minh hình học lớp 9cách chứng minh hình học 9cách chứng minh hình học lớp 7cách chứng minh hình học lớp 8Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Đinh đến năm 2020Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21trang giang toi yeu tom tatMột số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNGMột số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giao nhận P&H.Một số giải pháp về công tác quản lý vật tư tại tổng công ty giấy Việt Nam.Hoạt động kiểm sát thu nhập, đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thái nguyên)Luyện reading, listening và vocabulary thông qua tạp chí The Economist.tài liệu động cơ xe toyota corolla altisÁp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấpNghiên cứu điều chế hydrotalcite làm vật liệu hấp phụ xử lý ion độc hại trong môi trường nướcPhương trình hàm sai phânSOẠN câu hỏi lý LUẬN CÔNG đoàntài liệu sửa chữa xe honda airbladeLecture Math for the pharmacy technician Concepts and calculations Chapter 11 – Lynn M. Egler, Kathryn A. BoothEbook Biopsy interpretation of pediatric lesions Part 2Ebook Biopsy interpretation of pediatric lesions Part 2Ebook Brain tumors Part 2Ebook BRS Gross anatomy (7th edition) Part 2Ebook Color atlas and textbook of human Vol 1 Locomotor system Part 2Ebook Diagnostic imaging spine Part 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập