Flashcard tiếng Anh mầm non Tháng 11 Family

Đề thi HSG tiếng anh vòng 2 (đề 11) có đáp án

Đề thi HSG tiếng anh vòng 2 (đề 11) có đáp án
... the blank in each sentence (25 marks) I think you’re wrong – this bill is …………… A much too high B high too much C much high too D too much high A total of 29 8 people, 22 6 of them children, have ... must this exercise …………… we have been taught A by the way B on the way C in the way D as the way 15 He is said to be …………… A the wealthiest man alive B the alive wealthiest man C the man wealthiest ... B reach C access D opportunity 22 The examination was by no ………… easy, and in fact I doubt if I have passed it A means B way C case D degree 23 I knew that something ………… was going on as soon...
 • 6
 • 1,545
 • 39

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 11

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 đề 11
... 8) Could you me the way to the nearest bank, please ? a) Talk b) Answer c) Speak d) Show 9) My...
 • 5
 • 558
 • 24

Đề thi thử ĐH (Tiếng Anh) 2009- đề số 11

Đề thi thử ĐH (Tiếng Anh) 2009- đề số 11
... he worked very hard this morning 11 Having _ the table, the girl called her parents and sisters for dinner ( laid/ spread/ completed/ ordered) 12 You really can't a thing he says (count/ ... come/ I too come / I as well come) 28 I think you'd better if you don't want to miss the train (hurry/ would hurry / hurried / hurry on) ĐỀ MẪU THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 – (cục ... Question 30: Widespread forest destruction in this particular area A must have seen B ought to see C could have seen D can be seen Question 31: _anything suspicious arise; please let me know at...
 • 9
 • 339
 • 0

Bài phát thanh tuyên truyền Măng non tháng 11

Bài phát thanh tuyên truyền Măng non tháng 11
... 29 tháng 10 năm 2010 Bài phát tuyên truyền Măng non – số tháng 11 năm 2010 Thực : Đội tuyên truyền Măng non chi đội 7a Xin chào thầy, cô giáo; chào tất bạn Đây buổi phát măng non số tháng 11 ... ngày 14 tháng8 năm 2010 Bài phát tuyên truyền Măng non – số tháng năm 2010 Thực : Đội tuyên truyền Măng non Xin chào thầy, cô giáo; chào tất bạn Đây buổi phát măng non số tháng với chủ điểm tháng ... a, ngày tháng 10 năm 2010 Bài phát tuyên truyền Măng non – số tháng 10 năm 2010 Thực : Đội tuyên truyền Măng non chi đội 8a Xin chào thầy, cô giáo; chào tất bạn Đây buổi phát măng non số tháng...
 • 14
 • 1,622
 • 11

Đề luyện thi HSG Tiếng Việt lớp 4 tháng 11

Đề luyện thi HSG Tiếng Việt lớp 4 tháng 11
... hỡnh nh so sỏnh on th ó giỳp em cm nhn c iu gỡ p ngi m kớnh yờu Đề 14: Nhiều năm nay, đồng hồ (báo thức, treo tờng) ngời bạn thân thi t gia đình em Hãy tả lại đồng hồ ... so sỏnh c nờu bi : Bi 11: Tỡm t ghộp, t lỏy cú cha ting sau õy Ting T lỏy T ghộp thng lnh hin t ti tht vui thng Bi 12:...
 • 4
 • 734
 • 14

Đề tuyển môn tiếng Anh khối D - Số 11

Đề tuyển môn tiếng Anh khối D - Số 11
... 36 No, they didn’t 37 They caused acid rain 38 Because chemicals in pesticided killed animal life and herbicides destroyed plants 39 Replanting policies (in some parts of the world) hoặc: Replanting ... (the) laser during/ in/ for/ over the past decade/decades 58 Instant and world-wide communication has no longer been a problem in this era / Instant, world-wide communication has no longer been a ... Acid rain was caused by the poisonous gas which man sent into the atmosphere Chemicals in pesticides killed animal life Herbicides destroyed plants As a result, the balance of nature was disturbed...
 • 6
 • 200
 • 1

Bài tập tiếng Anh lớp 12 - Bài 11

Bài tập tiếng Anh lớp 12 - Bài 11
... 12 As for me, I consider reading important part of life a an / Ø b the / a c Ø / the d ... try reading more books (4) up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow We should (4) our children to read more books and...
 • 7
 • 8,127
 • 65

de tham khao tieng anh 7 hk1 (10-11) thcs tt cu chi

de tham khao tieng anh 7 hk1 (10-11) thcs tt cu chi
... Answer key : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 a lot of still live bigger any far will have these to buy how library...
 • 2
 • 347
 • 3

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 11

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 11
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary...
 • 2
 • 181
 • 0

Tài liệu Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 11 docx

Tài liệu Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 11 docx
... mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - bệnh: Bạch hầu-Uốn ván-Ho gà-Viêm gan B - bệnh:Bạch hầu-Uốn ván-Ho gà-Viêm gan B-Viêm màng não H influenza Rối loạn nội tiết thiếu ... Vùng dịch lưu tuổi hành - - M1 : thời điểm tiêm năm - M2 : 1-2 tuần sau M1 - M3 : năm sau M1 - Tái chủng : năm sau Viêm gan B < tuổi - M1 : lúc > sinh năm - M2 : tháng tuổi - M4 : Trẻ em hôm – Thế ... dịch - Lúc < tuổi sinh Nhiều năm - Trẻ tuổi DTC Bạch hầu < - M1 : tuổi (*) tháng tuổi năm Uốn - M2 : tháng tuổi Ho - - M3 : tháng tuổi ván gà - Nhắc lại : năm sau M3 Sabin Bại liệt < 56 tuổi - M1...
 • 15
 • 714
 • 3

Tài liệu Tiếng Anh Du Lịch - Lesson 11 pptx

Tài liệu Tiếng Anh Du Lịch - Lesson 11 pptx
... what about this one? Mona: That's nice Quí bạn theo dõi 'Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch' Đài Úc Châu Bài Học 11: Mua Sắm Lesson 11: Shopping Xin bạn lắng nghe từ ngữ cụm từ tiếp tục theo dõi ... Mmmm, how much is it? Mai: Fifty-five dollars Mona: Oh… And how much is this cotton one? Mai: That's $12.50 Bây giờ, mời bạn nghe lại đối thoại tiếng Anh lẫn tiếng Việt: Mai: Would you like to ... you got one in blue? Here you are Here you are That colour suits you! Thưa quí bạn, Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch loạt Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hóa Dành Cho Người Trưởng Thành biên soạn, tổ chức...
 • 7
 • 140
 • 0

Học 3000 từ thông dụng nhất để nói tiếng anh trong 3 tháng

Học 3000 từ thông dụng nhất để nói tiếng anh trong 3 tháng
... công cụ học tiếng Anh HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ webhoctienganh.com thiết kế Truy cập vào đường link sau đây: 30 00 từ tiếng Anh thông dụng Bây trước mặt bạn danh sách 30 00 từ tiếng Anh thông dụng Oxford ... truy xuất 30 00 từ tháng, có nghĩa trung bình ngày bạn cần ghi nhớ khoảng 33 từ Nghe nản nhỉ, khoan, nhìn lại chút nào: • Trong số 30 00 đó, có nhiều từ thực biến thể • Với phương pháp học từ vựng ... mạnh với tiếng mẹ đẻ mình, kiểm soát hết 100% không nên đòi hỏi thân làm với ngôn ngữ nước khác Vậy 30 00 từ tiếng Anh thông dụng nhắc đến rả viết từ nào, làm để tiếp thu hết số từ vựng tháng? Trung...
 • 3
 • 1,840
 • 13

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 11 pptx

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 11 pptx
... doing nothing A.Time wasted because we are sitting doing nothing B.Wasting time, we are sitting here doing nothing C.We are wasting time, sitting here doing nothing D.Wasted time, nothing was ... There is no way we can agree to this solution A.This solution is out off question as far as we concerned B.This solution is under question as far as we have concerned C.This solution is out of question ... be worried about something A.I had the impression that something was worried about him B.I got impression that something is worrying him C.I got the impression that something was worrying him...
 • 7
 • 785
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập