Lời tựa báo cáo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh

tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay
... Chương 2: Ý nghĩa tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc x y dựng đạo đức cho đội ngũ cán y tế Việt Nam nay, với tiết 14 Chƣơng TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ Y TẾ 1.1 ... đạo đức nghề y 42 1.3.2 Quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức cán y tế 46 Chƣơng Ý NGHĨA CỦA TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC X Y DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Y TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY ... 75 2.2.2 nghĩa tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc x y dựng đạo đức cho đội ngũ cán y tế Việt Nam 83 2.3 Nhiệm vụ đặt việc x y dựng đạo đức cho đội ngũ cán y tế Việt Nam số giải pháp...
 • 107
 • 322
 • 0

Vận dụng tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay
... theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Đối ng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: tưởng Hồ Chí Minh niên, đạo đức, giáo dục đạo đức cho niên - học sinh, thực trạng đạo đức giáo dục đạo đức ... hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh địa bàn theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 3.2 Nhiệm vụ luận văn - Làm rõ số nội dung tưởng Hồ Chí Minh niên, đạo đức giáo dục đạo đức cho niên - học sinh ... trạng đạo đức giáo dục đạo đức cho học sinh THPT huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh THPT huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh...
 • 8
 • 189
 • 2

Vận dụng tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay
... vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Kỳ Anh 63 3.1 Một số vấn đề đặt việc vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức cho học ... hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh địa bàn theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 3.2 Nhiệm vụ luận văn - Làm rõ số nội dung tưởng Hồ Chí Minh niên, đạo đức giáo dục đạo đức cho niên - học sinh ... tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: tưởng Hồ Chí Minh niên, đạo đức, giáo dục đạo đức cho niên - học sinh, thực trạng đạo đức giáo dục đạo đức...
 • 101
 • 174
 • 0

Vận dụng tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh vào việc giáo dục nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
... đóng góp vài ý kiến vào công việc tìm hiểu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục nhân cách đạo đức người hội chủ nghĩa Việt Nam Mục đích nhiệm ... dung tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giá tị Sự cần thiết việc vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc giáo dục nhân cách đạo đức người hộin chủ nghĩa Việt Nam đề xuất số giải pháp Đối ng ... 2: Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục nhân cách người hội chủ nghĩa Việt Nam 2.1 Khái quát tình hình Việt Nam tác động tới việc hình thành đạo đức hội 2.2 Vận dụng tư...
 • 52
 • 121
 • 1

Vận dụng tưởng đạo đức của hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật, công nghệ việt anh

Vận dụng tư tưởng đạo đức của hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật, công nghệ việt anh
... LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀO QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1 Khái luận chung đạo đức giáo dục đạo đức 1.2 Nội dung tưởng ... LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VIỆT ANH (NGHỆ AN) TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Cơ sở thực tiễn việc vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào ... cấp Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ Việt Anh (Nghệ An) giai đoạn B NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG...
 • 94
 • 76
 • 0

Báo cáo tưởng lập hiến của hồ chí minh về bản hiến pháp dân chủ

Báo cáo  tư tưởng lập hiến của hồ chí minh về bản hiến pháp dân chủ
... Chớ Minh ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2000, tr (3).Xem: H Chớ Minh tuyn tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, tr 356 (4).Xem: H Chớ Minh tuyn tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, tr 356 (5).Xem: H Chớ Minh ... 1975, tr 278 (7).Xem: H Chớ Minh ton tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2000, tr (8).Xem: H Chớ Minh ton tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, 2000, tr (9).Xem: H Chớ Minh ton tp, 1, Nxb Chớnh tr ... (12).Xem: H Chớ Minh Ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia H.2000, tr (13).Xem: Li núi u Hin phỏp nm 1946 (14).Xem: H Chớ Minh Ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, 2000, tr 440 (15).Xem: H Chớ Minh Ton tp,...
 • 6
 • 37
 • 0

Bài thu h oạch chuyên đề "tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh..."

Bài thu h oạch chuyên đề
... cho Đoàn viên, h i viên chủ đề h c tập làm theo gương đạo đức H Chí Minh Xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” Đồng thời xây dựng H i ngày sạch, vững mạnh Góp phần thực ... giáo soạn thảo giáo trình có kế hoạch quán triệt chủ đề h c tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức H Chí Minh đến tận đoàn viên, H i viên tổ chức tôn giáo, phận nhân dân toàn xã Với tư cách Đảng viên ... trận tổ quốc Đoàn thể cần tập trung vào việc làm g ì? Là cán lãnh đạo chủ chốt cần phải quán triệt, h c tập làm theo gương đạo đức H Chí Minh Phải xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung tuyên...
 • 2
 • 262
 • 0

BÁO CÁO ĐỀ TÀI-HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯỞNG NHÂN VĂN CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐỀ TÀI-HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG NHÀ TRƯỜNG
... Chí Minh toàn tập Tập Hồ Chí Minh toàn tập Tập Hồ Chí Minh toàn tập Tập Hồ Chí Minh toàn tập Tập Hồ Chí Minh toàn tập Tập 10 Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11 Hồ Chí Minh toàn tập - Tập ... cao Hồ chí Minh Viên Ưng, nhà văn lớn Trung Quốc kỷ XX nhận xét: Hồ Chí Minh bậc đại nhân, đại trí, đại dũng” Di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho hệ mai sau tưởng Hồ Chí Minh tưởng nhân văn, ... đời, nghiệp, tưởng Chủ tòch Hồ Chí Minh làm học Muốn phải tiếp tục tìm hiểu tưởng nhân văn Người , tác phẩm đưa vào giảng dạy Nhà trường Phổ thông Bởi: - tưởng nhân văn Hồ Chí Minh sản phẩm...
 • 49
 • 178
 • 0

tìm hiểu tưởng cơ bản của hồ chí minh về phương châm phương pháp giáo dục

tìm hiểu tư tưởng cơ bản của hồ chí minh về phương châm phương pháp giáo dục
... nước Sáu là, gắn giáo dục với tự giáo dục. Trong tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, Người để lại dẫn quý báu vấn đề tự học, tự đào tạo Năm 1947, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh rõ: “Lấy tự ... quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục nói chung, phương châm phương pháp giáo dục nói riêng giữ nguyên giá trị, “khuôn vàng, thước ngọc”, kim nam cho giáo dục Việt Nam đường đổi nghiệp giáo dục Đảng ... đặc biệt, song theo Hồ Chí Minh giáo dục nhà trường phần, cần có giáo dục xã hội gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt mấy, thiếu giáo dục gia đình xã hội...
 • 5
 • 436
 • 0

tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam

Tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam
... xã hội Điều thể rõ tưởng Người nhà nước kiểu III .Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo thành công cách mạng Việt Nam, đóng góp xuất ... hóa vấn đề giai cấp, coi nhẹ vấn đề dân tộc nhấn mạnh vấn đề dân tộc mà xem nhẹ vấn đề giai cấp trái với quan điểm Hồ Chí Minh Để biết rõ mối quan hệ chúng, vào vấn đề để biết rõ quan niệm Hồ Chí ... phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng XHCN.” tưởng Hồ Chí Minh kết hợp dân tộc với giai cấp, dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc với CNXH thể số điểm sau: + Độc lập dân tộc gắn liền với chủ...
 • 22
 • 175
 • 0

Vận dụng tưởng dân chủ của hồ chí minh vào nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình hiện nay

Vận dụng tư tưởng dân chủ của hồ chí minh vào nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình hiện nay
... đề xuất giải pháp vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào nghiệp đổi mới, phát huy dân chủ trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Song vận dụng tưởng dân chủ Hồ Chí Minh vào hoạt động HĐND chưa có ... TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 1.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh dân chủ 1.1.1 Quan niệm Hồ Chí Minh dân chủ Hồ Chí Minh tác ... nhân dân trình dân chủ hóa XHCN nước ta tưởng Hồ Chí Minh dân chủ tảng cho việc tổ chức hoạt động HĐND cấp từ đời Tuy nhiên, năm qua việc nghiên cứu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh dân chủ vận...
 • 122
 • 47
 • 0

tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh

Tư tưởng kinh tế của Hồ Chí Minh
... nặng tảng kinh tế việc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Phát triển nông nghiệp, tảng để phát triển kinh tế XHCN" rõ ràng thể sáng tạo bật Trên quan điểm đó, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ... người trải Người hiểu rõ vai trò giao lưu quốc tế phát triển kinh tế quốc gia tưởng dân tộc hẹp hòi với thành kiến bảo thủ thứ xa lạ với người Hồ Chí Minh Bởi vậy, Người sẵn sàng kế thừa nhân tố ... động giáo điều chi phối quan điểm nhận thức đại đa số nhà khoa học quản lý Vì điều kiện nhiều vấn đề chiến lược đường lối kinh tế ảnh hưởng giáo điều, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có độc...
 • 4
 • 331
 • 0

tìm hiểu về tưởng thân dân của Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối.DOC

tìm hiểu về tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối.DOC
... thành nhân dân Tìm hiểu cụ thể tưởng thân dân Hồ Chí Minh, thấy tưởng bao trùm thể rõ nét qua quan điểm Người người, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân, trọng ... trình Mỗi công dân phải hiểu tưởng thân dân Người, qua hiểu vai trò cá nhân đất nước Hiểu tưởng thân dân nghĩa hiểu quyền lợi công dân, đồng thời ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân nghiệp ... thực tế, chưa sát với tinh thần, ý chí nhân dân Trong tưởng thân dân Hồ Chí Minh, muốn lấy dân làm gốc, trước hết phải tin dân, gần gũi dân, biết dựa vào dân; phải có ý thức rõ dân chúng khôn...
 • 19
 • 855
 • 2

tưởng thân dân của Hồ Chí Minh so với các vị tiền bối.DOC

Tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh so với các vị tiền bối.DOC
... sáng tạo tưởng thân dân vào hoàn cảnh cụ thể đất nước ta Từ tưởng thân dân Trong Nho giáo tưởng "lấy dân làm gốc"(dĩ dân vi bản) hay đến tưởng dân an dân Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh không ... tưởng "thân dân" thấm nhuần trình lãnh đạo Đảng nhà nước ta từ xưa tới nay, em xin trình bày khái quát tưởng ' 'thân dân' ' Hồ Chí Minh bậc tiền bối lịch sử B NỘI DUNG tưởng thân dân Hồ ... kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, người có ý thức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích nhân dân, Tổ quốc, Đảng lên hết, thân dân Vậy ta phải Thân dân ? Hồ Chí Minh giải thích: dân gốc nước Dân người...
 • 18
 • 653
 • 3

tưởng thân dân của Hồ Chí Minh.DOC

Tư tưởng thân dân của Hồ Chí Minh.DOC
... đến 18 tưởng thân dân Hồ Chí Minh MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I Hình thành tưởng .2 II tưởng thân dân Hồ Chí Minh Vì phải thân dân .3 Thân dân phải làm nào? ... cứu dân Cùng với việc phê phán hành động cầu viện Nhật ý ng “ỷ Pháp cầu tiến”, Nguyễn Tất Thành tự định cho hướng phải nước Pháp nước khác tưởng thân dân Hồ Chí Minh II tưởng thân dân Hồ ... Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 16 tưởng thân dân Hồ Chí Minh III Kết luận Trong tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm thân dân quan điểm khoa học, toàn diện Đó kế thừa tinh hoa dân tộc, vận dụng sáng tạo...
 • 19
 • 559
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng tư tưởng đạo đức của hồ chí minhtư tưởng giáo dục của hồ chí minhtư tưởng y đức của hồ chí minhtư tưởng về đạo đức của hồ chí minhtư tưởng tấm gương đạo đức của hồ chí minhtư tưởng pháp trị của hồ chí minhtư tưởng văn hóa của hồ chí minhtư tưởng nhân văn của hồ chí minhtư tưởng thân dân của hồ chí minhtư tưởng kinh tế của hồ chí minhnguyên tắc xây dựng đạo đức của hồ chí minhtư tưởng nhân nghĩa của hồ chí minhquan điểm đạo đức của hồ chí minhý nghĩa tư tưởng nhân văn của hồ chí minhgiá trị tư tưởng nhân văn của hồ chí minhQuản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975cac bai tap ve BDT cuc tri on thi vao 10Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dAnalogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12cách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíTOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaKinh doanh quốc tế (bài giảng)Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập