ACC1013 ASSIGNMENT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

ASSIGNMENT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

ASSIGNMENT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
... ngày 3-4 mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 20.050.000, thuế suất thuế GTGT 10%, công ty toán chuyển khoản, ngân hàng gửi giấy báo nợ số 12 cho công ty Chi tiết: Loại nguyên vật ... nhập kho số 06 ngày 6-4 Mua nguyên vật liệu phụ nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 22.650.000, thuế suất thuế GTGT 10%, công ty toán tiền mặt theo phiếu chi số 18 Loại nguyên vật liệu ĐVT SL hóa ... Đơn giá chưa thuế 10% Nguyên vật liệu Kg 1.500 1.500 15.100 Nợ TK 152_P : 22.650.000 Nợ TK 133 : 2.265.000 Có TK 111 : 24.915.000 Ngày 6-4 nhận hóa đơn chi phí vận chuyển nguyên vật liệu theo...
 • 19
 • 424
 • 1

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ppt

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ppt
... ko có chi phí mua VAT đc khấu trừ 32 Nguyên giá tbị bao nhiêu? c 20tr 10tr 33 Giá trị lại tbị thời điểm DN mua bao nhiêu? c 20tr 10tr (chưa qua sử dụng, nguyên giá = giá trị lại) 34 So sánh mức ... thuế, khoản phải nộp nhà nc,phải trả ng lao động, phải trả khác… ĐÁP ÁN B 19 Kế toán ghi nợ vào TK nguyên vật liệu hàng hoá SvnhForum.com – Diễn đàn chính thức của sinh viên Học viện Ngân ... [(4000 * 5) + (6000 * 6) + (6000 * 0.5)] / (4000 + 6000) = 5,9đ/kg (Hoá đơn VAT đc khấu trừ VAT) 38 Nguyên giá a Giá trị TSCĐ thời điểm bắt đầu ghi nhận vào sổ Kế Toán b Giá mua tài sản cố định c...
 • 19
 • 236
 • 5

tài liệu ôn thi môn nguyên lý kế toán

tài liệu ôn thi môn nguyên lý kế toán
... phí QLDN” Có TK 153 “Công cụ, dụng cụ” + Phân bổ lần: Khi xuất sử dụng, kế toán chuyến toàn bộ giá trị công cụ, dụng cụ từ TK 153 sang TK 142, kế toán ghi: Nợ TK 142 -Chi ... Bài 4/ 212 Tại một công ty nộp thuế GTGT thao pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, có tài liệu sau : Số dư đầu tháng của một số tài khoản: TK 152: ... 91.080.000 Bài 6/214: Tại một công ty nộp thuế GTGT thep pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, có tài liệu sau: Mua vật liệu về nhập kho, giá mua chưa...
 • 14
 • 201
 • 0

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ
... gian chi phí vào trình sản xuất sản phẩm, yêu cầu quản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vận dụng phương pháp đánh giá sản phẩm kỳ cho hợp Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập bao sản xuất ... kỳ sản xuất ngắn, sản xuất theo đơn đặt hàng nên khối lượng sản phẩm dở dang cuối tháng ít, Công ty không tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm Công ... Carton PX Carton 1.3 Quản chi phí sản xuất Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập bao bì: Sơ đồ 4: Bộ máy quản Công ty: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phòng...
 • 12
 • 232
 • 1

Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần công nghệ phẩm hải phòng

Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần công nghệ phẩm hải phòng
... QTL101K Hoàn thiện công tác lập phân tích bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng 1.2.3 Kết cấu nội dung bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán đợc kết cấu dới dạng bảng cân ... 42 Hoàn thiện công tác lập phân tích bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán Trưởng phòng kế toán ... Hoàn thiện công tác lập phân tích bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng Bớc 1: Kiểm soát trình cập nhật chứng từ kế toán: Trớc lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán...
 • 92
 • 208
 • 0

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần Tân Thế Huynh
... chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Tân Thế Huynh + Đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Tân Thế Huynh, ... 2.2.5 .Kế toán xác định kết kinh doanh 91 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THẾ ... tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thƣơng mại Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ...
 • 127
 • 137
 • 0

Kế toán tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây dựng 142

Kế toán tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây dựng 142
... tng Kế toán trưởng bụ phõn o, lõp bao cao nghiờp vu va chuyờn chng t cung bao cao vờ phong tai chinh kờ toan cua cụng ty x ly va tiờn hanh cụng tac kờ toan Kế toán TSCĐ kiêm kế toán toán Kế toán ... kiêm kế toán toán Kế toán NVL kiêm kế toán tiền lương Kế toán chi phí sản xuất giá thành 12 SVTH: Pham Thi Võn Anh_Lp KT9 Kế toán đội Thủ quỹ Kế toán đội Kế toán đội GVHD: TS Trn Th D Bỏo cỏo ... DOANH TI CễNG TY C PHN THIT B V XY DNG 142 1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty c phn Thit b v xõy dng 142 - Tờn cụng ty: Cụng ty c phn Thit b & Xõy dng 142 - Tờn giao dch quc t: 142 Building...
 • 26
 • 266
 • 2

Thiết kế toà nhà công ty cổ phần xây dựng 47

Thiết kế toà nhà công ty cổ phần xây dựng 47
... nhi u nhà u t phát tri n d án mang tính chi n l c c a Khánh Hòa, c bi t ti m n ng du l ch V i xu th ó, công trình “V N PHÒNG CÔNG TY XÂY D NG 47 i v i m c ích làm tr s ho t ng cho công ty m t ... phòng i di n c a công ty, doanh nghi p a bàn 1.2 V TRÍ VÀ a ch : C I M CÔNG TRÌNH ng A1, khu ô th V nh i m Trung, Thành ph Nha Trang, T nh Khánh Hòa Tòa nhà v n phòng công ty xây d ng 47 t a l c khu ... phía Nam Tòa nhà v n phòng công ty xây d ng 47 g m 13 t ng ó có t ng bán h m 12 t ng n i Di n tích khuôn viên: 1296 m2 Di n tích t xây d ng: 550 m2 Di n tích sàn xây d ng: 6916 m2 Công trình có...
 • 223
 • 113
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần tân thế huynh

Đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần tân thế huynh
... chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Tân Thế Huynh Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết ... kết kinh doanh nhằm tăng cƣờng quản chi phí Công ty cổ phần Tân Thế Huynh CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH ... XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY Công ty cổ phần Tân Thế Huynh công ty thƣơng mại cung cấp sản phẩm dịch vụ nên công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đƣợc nhà quản...
 • 124
 • 33
 • 0

Công tác tổ chức tài chính kế toán tại công ty cổ phần sông đà 11

Công tác tổ chức tài chính kế toán tại công ty cổ phần sông đà 11
... tế Công ty cổ phần Sông Đà, em tìm hiểu hoạt động, tổ chức công ty, công tác tổ chức Tài chính- Kế toán công ty Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp gồm phần sau: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ... chuyển Công ty Sông Đà 11 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 11 Là đơn vị thành viên qua 45 năm phát triển trưởng thành Tổng Công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 11 tích ... tập tổng hợp GVHD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1)TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 1.1) Giới thiệu chung Công ty cổ phần Sông Đà 11 1.1.1) Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Sông Đà 11 Công ty cổ...
 • 27
 • 78
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THẮNG
... hoạch quản tiền lương Kế hoạch quản chế độ tiền lương Quản phương thức chi trả tiền lương Quản hệ thống tiền lương Kế hoạch quản mức lương Quản kết cấu tiền lương Tiền lương ... LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP MAY VIỆT THẮNG 2.1 Tổng quan công ty Cổ Phần May Việt Thắng Công ty Cổ phần may Việt Thắng thành lập ngày 22/11/2005 Công ty Tổng Công ... Các chế độ lương thưởng khác 46 2.2.6 Các khoản trích theo lương công ty 47 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MAY VIỆT THẮNG ...
 • 59
 • 111
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần gạch ngói hợp thành

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần gạch ngói hợp thành
... 1: Tổng quan Công ty Cổ Phần Gạch ngói Hợp Thành Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Công ty Cổ Phần Gạch ngói Hợp Thành Chương 3:Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế ... 2.1.1 Tổ chức máy kế toán công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành Do đặc điểm ngành công ty tổ chức máy kế toán tập chung, toàn công tác kế toán công ty tiến hành tập trung phòng kế toán công ty Các ... nhân viên phòng Kế toán – tài đặc biệt dẫn tận tình cô Nguyễn Thị Hường em chọn đề tài “ Thực trạng tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành làm báo cáo thực tập tốt...
 • 144
 • 222
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nguyên lý kế toánbài tập nguyên lý kế toán chương 6 có đáp ánfile powerpoint nguyên lý kế toánquản lý hoạt động của công ty cổ phầnxác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại công ty cổ phần tân thế huynhthực trạng về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần sx tm amp dv tiến phátnguyên lí kế toánnguyên lí kế toántrắc nghiệm nguyên lí kế toánôn tập nguyên lí kế toántài liệu nguyên lí kế toáncâu hỏi nguyên lí kế toánthực trạng công tác hach toán kế toán tại công ty cổ phần fordđề thi nguyên lý kế toán thầy công ftuslide báo cáo luận văn kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần dincoPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Địnhđề cương môn sinh học tế bàoHội họp và thuyết trình làm thế nào để đạt kết quả mong muốnBài Giảng Kỹ Thuật Phòng Cháy Và Chữa CháyĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtĐiều trị rối loạn lipid máu dựa trên các khuyến cáo hiện nayXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Bài giảng EM TẬP VẼSứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNBài Giảng Vẽ Hình Chữ Nhật, Hình VuôngTác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đóNLVHBộ đề thi thử THPT QG 2017 môn ToánEbook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 1Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 1Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạoBài giảng Bệnh thận IgA ở trẻ emBài giảng Tổn thương thận cấp do thuốc kháng viêm NonSteroidsBài giảng Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thậnđồ án xử lí khí CO2 và bụi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập