Chứng minh một số không phải là số chính phương

Gián án CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE

Gián án CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE
... giải : Bài toán : Chứng minh số nguyên tố p ta tìm số viết hai chữ số chia hết cho p Bài toán : Chứng minh số tự nhiên không chia hết cho tồn bội có dạng : 111 Bài toán : Chứng minh tồn số có ... bán kính đường tròn ngoại tiếp : Vậy toán chứng minh Hình tròn hình tròn bán kính 1, chứa hình vuông ta Bài toán : Trong mặt phẳng cho 2003 điểm cho điểm có điểm cách khoảng không vượt Chứng minh ... bé để cắt hình tròn có bán kính Bài : Trên tờ giấy kẻ ô vuông, chọn 101 ô Chứng minh 101 ô có 26 ô điểm chung Bµi : BÀN LUẬN VỀ BÀI TOÁN "BA VỊ THẦN" Chúng ta biết toán thú vị : “Ba vị thần”...
 • 7
 • 500
 • 4

Bài giảng CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE

Bài giảng CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE
... tự giải : Bài toán : Chứng minh số nguyên tố p ta tìm số viết hai chữ số chia hết cho p Bài toán : Chứng minh số tự nhiên không chia hết cho tồn bội có dạng : 111 Bài toán : Chứng minh tồn số ... nguyên) Chứng minh cạnh bên ngũ giác điểm nguyên khác Bài : Tờ giấy hình vuông có cạnh bé để cắt hình tròn có bán kính Bài : Trên tờ giấy kẻ ô vuông, chọn 101 ô Chứng minh 101 ô có 26 ô điểm chung Bµi ... cho Bài toán 12 : Có 1000 mảnh bìa hình chữ nhật, mảnh bìa ghi số số từ đến 1001 cho hai mảnh ghi số giống Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh...
 • 7
 • 609
 • 0

Tài liệu CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE

Tài liệu CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE
... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh ... : Bài toán : Chứng minh số nguyên tố p ta tìm số viết hai chữ số chia hết cho p Bài toán : Chứng minh số tự nhiên không chia hết cho tồn bội có dạng : 111 Bài toán : Chứng minh tồn số có dạng ... Nguyên lí Đi-rích-lê giúp ta chứng minh tồn “ngăn kéo” chứa hai vật mà không “ngăn kéo” Các bạn làm quen việc vận dụng nguyên lí qua toán sau Bài toán : Chứng minh 11 số tự nhiên tồn số có hiệu...
 • 7
 • 336
 • 1

Bài soạn Chứng minh một số không phải số Chính phương

Bài soạn Chứng minh một số không phải là số Chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... mảnh ghi số giống Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán...
 • 2
 • 265
 • 2

Tài liệu Chứng minh một số không phải số Chính phương

Tài liệu Chứng minh một số không phải là số Chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh...
 • 2
 • 271
 • 0

Tài liệu Chứng minh một số không phải số chính phương

Tài liệu Chứng minh một số không phải là số chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh...
 • 2
 • 282
 • 0

Tài liệu Chứng minh một số không phải số chính phương

Tài liệu Chứng minh một số không phải là số chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh...
 • 2
 • 200
 • 0

Bài 1 : CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI SỐ CHÍNH PHƯƠNG pot

Bài 1 : CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG pot
... 12 5) = 1, từ (1) (2) suy : 12 310 0 - chi hết cho 10 00 => 12 310 1 = 12 3 (12 310 0 - 1) + 12 3 = 10 00k + 12 3 (k ∩ N) Vậy 12 310 1 có ba chữ số tận 12 3 Bài toán 12 : Tìm ba chữ số tận 3399 98 Lời giải : ... 20032004 Bài : Cho (a, 10 ) = Chứng minh ba chữ số tận a1 01 ba chữ số tận a Bài : Cho A số chẵn không chia hết cho 10 Hãy tìm ba chữ số tận A200 Bài : Tìm ba chữ số tận số : 19 9 319 9 419 95 2000 Bài : Tìm ... 12 5 Bài toán 11 : Tìm ba chữ số tận 12 310 1 Lời giải : Theo tính chất 6, (12 3, 5) = => 12 310 0 - chia hết cho 12 5 (1) Mặt khác : 12 310 0 - = (12 325 - 1) (12 325 + 1) (12 350 + 1) => 12 310 0 - chia hết...
 • 16
 • 6,989
 • 46

CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI SỐ CHÍNH PHƯƠNG

CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG
... 1 .Không số phương có dạng 3n + (với n số tự nhiên) 5) Số phương tận chữ số hàng chục chữ số chẵn Số phương tận chữ số hàng chục Số phương tận chữ số hàng chục chẵn Số phương tận chữ số hàng chục ... Chuyên đề chứng minh số không phương II Áp dụng giải toán chứng minh số không số phương Nhìn chữ số tận Vì số phương bình phương số tự nhiên ... thừa số nguyên tố, số phương chứa thừa số nguyên tố với số mũ chẵn 3) Số phương có hai dạng 4n 4n + Không số phương có dạng 4n + 4n + (với n số tự nhiên) 4) Số phương có dạng 3n 3n + 1.Không...
 • 7
 • 128
 • 0

Chứng minh luật liên minh châu âu không phải luật quốc gia cũng không phải luật quốc tế

Chứng minh luật liên minh châu âu không phải là luật quốc gia cũng không phải là luật quốc tế
... án công lí châu âu Tòa sơ thẩm châu âu Đồng thời, qua việc bình luận cấu trúc nguồn luật liên minh châu âu, làm rõ được, chứng minh luật liên minh châu âu luật quốc gia luật quốc tế DANH MỤC ... nguồn luật liên minh châu âu: Khi nói tới luật liên minh châu âu, có nhiều quan điểm nguồn luật liên minh châu âu Có có quan điểm cho nguồn luật liên minh châu âu bao gồm: Nguồn luật gốc, nguồn luật ... Khái quát cấu trúc nguồn pháp luật liên minh châu âu: Định nghĩa luật liên minh châu âu: Luật liên minh châu tổng thể nguyên tắc quy phạm pháp luật Liên minh châu âu xây dựng ban hành, có hiệu...
 • 8
 • 1,291
 • 9

Chứng minh một số luật trong lập luận theo xác suất khoảng

Chứng minh một số luật trong lập luận theo xác suất khoảng
... tính xác suất C? Một mô hình không gian xác suất cho lập luận theo xác suất Trong phần tìm hiểu mô hình không gian xác suất cho việc lập luật theo xác suất, từ áp dụng mô hình để chứng minh số luật ... Chứng minh số luật lập luận theo xác suất khoảng Giới thiệu lập luận theo xác suất 1.1 Giới thiệu Xác suất đóng vai trò quan trọng việc nhìn nhận hiểu biết giới, cách mà lập luận giới ... hiểu xác suất A nằm khoảng [0.7, 1] Làm cách để tính xác suất khoảng π(C→(A∨B))? Áp dụng thuật toán IVPR, tương tự ví dụ ta tính xác suất khoảng Chứng minh số luật lập luận theo xác suất khoảng...
 • 15
 • 236
 • 0

Vận dụng số phức vào chứng minh một số kết quả hình học

Vận dụng số phức vào chứng minh một số kết quả hình học
... Chương: Số phức ứng dụng cho học sinh lớp 12: Giải thích số i với i2 = −1 mà họ làm quen với trường Q R Với lý kể trên, luận văn tập trung nghiên cứu: Trường C vận dụng số phức Hình học sơ cấp ... cot x 2 k=1 n f (x) = Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Chương Ứng dụng số phức vào nghiên cứu Hình học sơ cấp 2.1 Một vài đồng thức Bất đẳng thức Hình học sơ cấp 2.1.1 Đồng ... chương 2, đưa Mục 1.3 Chương tập trung trình bày vài ứng dụng số phức vào Hình học sơ cấp Mục 2.1 dành để trình bày việc sử dụng số phức vào mở rộng đồng thức Bất đẳng thức Ptolemy Mệnh đề 2.1.2...
 • 71
 • 336
 • 1

Sử dụng ma trận và định thức để chứng minh một số kết quả hình học

Sử dụng ma trận và định thức để chứng minh một số kết quả hình học
... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Đỗ Văn Hải SỬ DỤNG MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC ĐỂ CHỨNG MINH MỘT SỐ KẾT QUẢ HÌNH HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐN HỌC Chun Ngành: PHƯƠNG PHÁP TỐN SƠ CẤP Mã số: 60460113 ... hình học sơ cấp Nội dung luận văn chia làm hai chương Chương I: Kiến thức chuẩn bị ma trận, các phép tốn ma trận, định thức số đồng thức cổ điển, Vành ma trận K[A] Chương II: Vận dụng định thức ma ... kiện để định nghĩa ma trận tích AB số cột ma trận A số hàng ma trận B Ma trận đơn vị: Ma trận E cấp n có đường chéo 1, phần tử ngồi đường chéo gọi ma trận đơn vị:     E=    0 Số hóa...
 • 66
 • 690
 • 0

skkn- một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh một số bài toán hay và khó

skkn- một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh một số bài toán hay và khó
... cách tự học - 19 - C Kết luận Trên số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh số toán hay khó Do kinh nghiệm qua thực tế giảng ... Chứng minh quan hệ đại lượng Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để tìm quỹ tích điểm Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để dựng hình -6- - Bài tập minh hoạ 2.1 Bài tập chứng minh tứ giác ... vận dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để làm ? Ta biết có nhiều phương pháp để chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn Khi biết tứ giác nội tiếp đường tròn suy góc đỉnh góc đỉnh đối diện với hay...
 • 20
 • 5,914
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: cách chứng minh một số không phải là số chính phươngchứng minh một số không phải là số chính phươngcách chứng minh một số không là số chính phươngchung minh mot so khong phai so chinh phuongchung minh mot so la so chinh phuongchứng minh một số bất đẳng thức cơ bảnchứng minh một số chia hết cho 3bình luận cấu trúc nguồn của liên minh châu âu và chứng minh luật liên minh châu âu không phải là luật quốc gia cũng không phải là luật quốc tchứng minh một số công thức trong phương pháp đơn hình đối ngẫubiết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạpkhẳng định đây chỉ là một thuốc chữa triệu chứng tăng axit chứ không phải là thuốc chữa nguyên nhân viêm dạ dày2 5 hai chu trình thuận nghịch chứng minh một thực tế đó là entropy là trạng thái của một chất 3sử dụng tính chất nếu hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau có tích là một số chính phương thì mỗi số đều là số chính phươngsử dụng tính chất nếu hai số nguyên liên tiếp có tích là một số chính phương thí một trong hai số nguyên liên tiếp đó bằng 0quan hệ 1 n trường liên kết dùng trong bảng chính phải là khoá chính còn trường trong bảng quan hệ không phải là khoá chính của bảng đó khoá ngoạiPhương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngÔn tập hóa hoc lớp 9Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy chuyên đề xác suất biến cố nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 11 ở trường THPT quan sơn 2Giáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp mới để giúp học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gianMột số phương pháp tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồiMột số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phânMột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếRèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 kĩ năng sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳngRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhRèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhRèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá kết quả giải toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2Rèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baRèn luyện kỹ năng xác định hình chiếu của điểm trên mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toánRèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài toán về tiếp tuyến của đường hypebolThiết kế bài học giá trị lượng gác của góc (cung) có liên quan đặc biệt (SGK đại số 10 nâng cao) theo phương pháp dạy học hiện đạiỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập