Bộ 10 đề kiểm tra học kì II môn vật lý 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN VẬT 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 8
... phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên đại lượng sau tăng: a.Khối lượng vật c Cả khối lượng lẫn trọng lượng vật b.Trọng lượng vật d Nhiệt độ vật Câu 8: Để đun sôi 80 0g nước mặt đất từ ... nước 88 0J/Kg.K, 4200J/Kg.K C ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: câu 0.5đ Câu 10 11 12 13 14 Đáp án b c a d a c d b a d b c c a II. TỰ LUẬN: Câu 1: -Nhiệt lượng vật thu vào để vật nóng ... nhiệt dung riêng nước 4200J/kg Nhiệt lượng cần thiết để đun sơi nước là: a.67.200KJ b.2 68, 8KJ c 67.2KJ d 2 688 000KJ Câu 9: Vì dùng củi để đun nước thấy sau thời gian ấm nóng lên nước nóng lên? a.Vì...
 • 4
 • 777
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN VẬT 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7
... điện sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 9mA, 7mA, 0,006A; 0,008A a.9mA < 7mA < 0,008mA < 0,006mA c 0,006A < 7mA < 0,008A < 9mA b.7mA < 9mA < 0,006A < 0,008A d 7mA < 0,006A < 0,008A < 9mA Câu 9: Trong ... a.Vì bóng đèn mắc song song với nên: I=I1+I2 ⇒ I2=I-I1=0 ,75 -0,25=0,5(A) (0 ,75 đ) b Vì bóng đèn mắc song song với nên: UAB= U1= U2=4,5(V) (0 ,75 đ) ... x I2 = 0,25A Câu 14: Đổi 1.000.000mA đơn vò ampe(A) ta kết quả: a.10A b 100A c 1000A d 10.000A II TỰ LUẬN: Câu 1: Dụng cụ dùng để đo hiệu điện gì? Để đo hiệu điện người ta mắc dụng cụ cần đo...
 • 3
 • 307
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN VÂT 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VÂT LÝ 9
... phượng trường cao10m, em học sinh đứng cách 20m ảnh màng lưới cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới mắt em học sinh 2cm a 1cm b 1,5cm c 0.5cm d 2cm II TỰ LUẬN: (3 đ) Câu ... phát ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta thấy : a màu xanh b màu gần đen c màu đỏ d màu trắng Câu 9: Trong cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều số đường sức từ xuyên qua tiết điện ... học sinh 2cm a 1cm b 1,5cm c 0.5cm d 2cm II TỰ LUẬN: (3 đ) Câu 1: Nêu cấu tạo mắt? Xét mặt quang học hai phận mắt tương tự phận máy ảnh?(0.5 đ) Câu 2: Cuộn sơ cấp máy biến có N1 = 460 vòng, cuộn...
 • 3
 • 442
 • 11

Đề kiểm tra học II môn Vật lớp 6 hay ( có đáp án) hay lắm

Đề kiểm tra học kì II môn Vật Lý lớp 6 hay ( có đáp án) hay lắm
... 29,44 0C Bài 3 :(4 đ) a/ Vẽ hình 1đ C -4 t (Phút) b/ Từ phút đến phút 1: Nước đá nóng lên (0 ,5đ) Từ phút đến hết phút 4: Nước đá nóng chảy (0 ,5đ) Từ phút đến hết phút 7: Nước đá nóng lên (0 ,5đ) c/ Từ ... 2 :(1 đ) - Sư bay chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.Sự ngưng tụ chuyển từ thể sang thể lỏng - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng II. Bài Tập :(7 đ) Bài 1 :(1 ,5đ) ... Ta V0 = 1000 cm3 = lít V1 = 1,028 lít V2 = 1,074 lít Độ tăng thể tích nước ∆V1 = V1 – V0 = 1,028 – = 0,028 lít Độ tăng thể tích rượu ∆V2 = V2 – V0 = 1,074 – = 0,074 lít Bài 2 :(1 ,5đ) a/ 86 0F...
 • 3
 • 1,590
 • 8

Đề kiểm tra học II môn Vật lớp 6 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì II môn Vật lý lớp 6 - Đề số 2
... hóy cho bit nhit -5 00C, cht no sau õy khụng tn ti th rn? A Chỡ B Nc C ễ xy D Thu ngõn Cht Nhit núng chy (0C) Chì 327 Nớc Ô xy -2 19 Thuỷ ngân -3 9 Hình Nhit sụi (0C) 161 3 100 -1 83 357 Câu 18 ... bay hi lũng cht lng Phn II Gii cỏc bi sau: Cõu 21 B nc ỏ ó p vo cc thu tinh ri dựng nhit k theo dừi s thay i nhit , ngi ta lp c bng sau: Thi gian (phỳt) o Nhit ( C) -4 0 0 a V ng biu din s thay ... lnh i C Cỏc cht rn khỏc co gión vỡ nhit khỏc D Cỏc cht rn n vỡ nhit ớt Hỡnh 2 Cõu 11 Cú hai bng kộp loi nhụm - ng; ng - thộp Khi c un núng, bng th nht cong v phớa ng, bng th hai cong v phớa thộp...
 • 4
 • 93
 • 0

Đề kiểm tra học II môn Vật lớp 6

Đề kiểm tra học kì II môn Vật lý lớp 6
... kim tra xem tc bay hi ca mt cht lng cú ph thuc vo nhit hay khụng? A Dựng hai a ging B t hai a ng cựng mt lng cht lng vo cựng mt ni C Dựng hai a ng hai cht lng khỏc D Ch lm núng mt a Cõu 16 Cỏc ... lng khụng thay i C Khi sụi cú s chuyn th t lng sang hi D Khi sụi cú s bay hi lũng cht lng Phn II Gii cỏc bi sau: Cõu 21 B nc ỏ ó p vo cc thu tinh ri dựng nhit k theo dừi s thay i nhit , ngi ta ... xy D Thu ngõn Cht Nhit núng chy (0C) Chì 327 Nớc Ô xy -219 Thuỷ ngân -39 Hình Nhit sụi (0C) 161 3 100 -183 357 Câu 18 Dựa vào bảng hình 4, cho biết phòng có nhiệt độ 250C, chất sau tồn thể lỏng...
 • 4
 • 137
 • 0

Đề kiểm tra học II môn Vật lớp 6 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì II môn Vật lý lớp 6 - Đề số 1
... Không thay đổi D Thoạt đầu giảm sau tăng 12 Khi vật rắn làm lạnh A khối lượng vật giảm B thể tích vật giảm C trọng lượng vật giảm D trọng lượng vật tăng lên 13 Cách xếp chất nở nhiệt từ tới nhiều ... đá ngoài, sau thời gian thành nước 17 Trong thời gian vật đông đặc nhiệt độ vật thay đổi nào? A Luôn tăng B Luôn giảm C Không đổi D Lúc đầu giảm, sau không đổi 18 Sự sôi có đặc điểm ? A Xảy nhiệt ... đến 50o C lít nước nở thêm 10 ,2 cm3 Hỏi 2000 cm3 nước ban đầu 20o C đun nóng tới 50o C tích ? A 20,4 cm3 B 2 010 ,2 cm3 C 2020,4 cm3 D 20400 cm3 Tại hơ nóng băng kép đồng - thép băng kép bị cong ?...
 • 4
 • 157
 • 0

Đề kiểm tra học II môn vật 9 đề 2

Đề kiểm tra học kì II môn vật lý 9 đề 2
... C45.14b 7.0 (70%) C40.5;C41.6 1.0 1.0 (10%) 14 3.0 2. 0 5.0 10,0 (100%) TRƯỜNG THCS THỦ KHOA HUÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : VẬT LÍ – NĂM HỌC : 20 10 – 20 11 Thời gian làm : 45phút I TRẮC NGHIÊM: (5đ) ... TS điểm C16.3: C 19. 4 C 22. 7; C30.8 1.0 40 Nêu vật có lượng vật có khả thực công làm nóng vật khác 41 Kể tên dạng lượng học 42 Phát biểu định luật bảo toàn chuyển hoá lượng C 29 . 13 1.0 43 Nêu ví ... điểm ảnh vật tạo thấu kính hội tụ, thấu kính phân 26 Nêu máy ảnh có phận vật kính, buồng tối chỗ đặt phim 27 Nêu tương tự cấu tạo mắt máy ảnh 28 Nêu mắt phải điều tiết muốn nhìn rõ vật vị trí...
 • 6
 • 218
 • 0

Đề kiểm tra học II môn vật 9 đề 4

Đề kiểm tra học kì II môn vật lý 9 đề 4
... điện C42.10 0,5 C41.6 0,5 C35.12a; C40.12b 2,0 C45.13 0,5 10 7,0 (70%) 3.0 3.5 3.5 1.0 (10%) 15 10,0 (100%) PGD-ĐT TP PHAN THIẾT TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ Môn Vật Thời ... C16.5;C20.8 ; C21 .9; 1,5 Số điểm Chương Bảo toàn chuyển 42 Nêu vật có hóa lượng vật có khả lượng thực công làm nóng vật khác 43 Kể tên dạng lượng học 44 Phát biểu định luật bảo toàn chuyển hoá lượng ... lượng tác dụng 2 C32.11; C22 .4 ; C 29. 7 C45.13 1.0 2.0 45 Nêu ví dụ mô tả tượng có chuyển hoá dạng lượng học trình biến đổi kèm theo chuyển hoá lượng từ dạng sang dạng khác 46 Nêu ví dụ mô tả thiết...
 • 7
 • 211
 • 0

Đề kiểm tra học II môn vật 9

Đề kiểm tra học kì II môn vật lý 9
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết Tên chủ đề TNKQ TL Chương Điện từ học (7 tiết) Số câu hỏi 1.Nêu dòng điện cảm ứng xuất có biến thiên ... C21.4 1,0 40 Nêu vật có lượng vật có khả thực công làm nóng vật khác 41 Kể tên dạng lượng học 42 Phát biểu định luật bảo toàn chuyển hoá lượng đổi lượng tác dụng 2-C22.5 1-C25.12 C 29. 6 1.0 1,0 43 ... kính phân kỳ có phần dày phần rìa Câu Các vật có màu sắc khác A vật có khả tán xạ tốt tất ánh sáng màu B vật không tán xạ ánh sáng màu C vật phát màu khác D vật có khả tán xạ lọc lựa ánh sáng màu...
 • 8
 • 209
 • 0

Đề kiểm tra học II môn vật 9 đề 3

Đề kiểm tra học kì II môn vật lý 9 đề 3
... khác thành điện C35.12a; C40.12b 2,5 C45.6 0,5 7,0 (70%) 3. 0 4.0 3. 0 1.0 (10%) 15 10,0 (100%) PGD-ĐT TP PHAN THIẾT TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Vật - Đề Thời gian làm ... vật nguyên nhân 37 Xác định ánh sáng màu, chẳng hạn đĩa CD, có phải màu đơn sắc hay không 38 Tiến hành thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt ánh sáng lên vật có màu trắng lên vật có màu đen 39 ... màu 32 Nêu ví dụ thực tế tác dụng nhiệt, sinh học quang điện ánh sáng biến 33 Xác định thấu kính thấu kính hội tụ hay thấu kính phân qua việc quan sát trực tiếp thấu kính qua quan sát ảnh vật...
 • 7
 • 208
 • 0

Đề kiểm tra học II môn vật lớp 9

Đề kiểm tra học kì II môn vật lý lớp 9
... điện C35 .9; C36.1 1.0 1,5 C38.11 C34.14a 0,5 C45.14b 7.0 (70%) C41.5;C42.6 1.0 1.0 (10%) 14 3.0 2.0 5.0 10,0 (100%) TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : VẬT LÍ – NĂM HỌC : 2010 ... quan sát vật xa B thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ dùng để quan sát vật nhỏ C thấu kính phân có tiêu cự lớn dùng để quan sát vật xa D thấu kính phân có tiêu cự nhỏ dùng để quan sát vật nhỏ ... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề Chương Điện từ học (7 tiết) Số câu hỏi Số điểm Nhận biết TNKQ TL 1.Nêu dòng điện cảm ứng xuất...
 • 6
 • 237
 • 0

Đề kiểm tra học II môn Vật lí (khối 10) + đáp án

Đề kiểm tra học kì II môn Vật lí (khối 10) + đáp án
... TRƯỜNG PT DTNT TỈNH ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH: 2011-2012 MÔN: Vật lý – Khối 10 (chương trình bản) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Đáp án Trình bày đủ, xác nội dung thuyết động học phân tử chất khí ... AN + A P + Ams = b a Cơ vật A: WA =WđA + WtA = 1,5 điểm mv + mgz A A Cơ vật B ( vB = 0): WB = WtB = mgzB điểm Áp dụng định luật bảo toàn năng: WA = WB mv + mgz A = mgzB A v2 => zB = A + z ... 25N, µ = 0,2 0,5 điểm 0,5 điểm điểm Vật chịu tác dụng lực: Trọng lực P , lực kéo F1 ; lực masat Fms , phản lực N a * Theo định luật II Newton: F1 + Fms + P + N = m a (*) chiếu phương trình (*)...
 • 3
 • 135
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 PHÒNG GD&ĐT CAM RANH KHÁNH HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 PHÒNG GD&ĐT CAM RANH KHÁNH HOÀ
... II Tự luận (7,5 điểm) Câu 3: điểm Nêu khác tượng sóng biển thủy triều, nguyên nhân tượng Câu 4:...
 • 3
 • 612
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ, DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ
... thành phần nào? Độ phì đất có ảnh hưởng đến phát triển thực vật ? Câu 4: điểm - Nêu khái niệm lưu vực sông lưu lượng - Lợi ích sông ngòi sản xuất đời sống ... C 34 %o D 35 %o g) Thành phần chiếm phần lớn trọng lượng đất? A Khoáng B Hữu C Nước D Không khí II Tự luận (7 điểm) Câu 2: 3,5 điểm a) Vì độ muối nước biển đại dương lại khác nhau? b) Nêu khác...
 • 2
 • 631
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 10đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 6đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 11đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 8đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 7đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý 9đề kiểm tra học kì 2 môn vật lý 9đề kiểm tra học kì i môn vật lý 9đề kiểm tra học kì ii môn vật lí 6đề kiểm tra học kì ii môn địa lý 7đề kiểm tra học kì ii môn công nghệ 9đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 9đề kiểm tra học kì ii môn địa lý 6đề kiểm tra học kì 2 môn vật lý 10đề kiểm tra học kì ii môn ngữ văn 9ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO BẠC NHÀ NƯỚCViết email trang trọng bằng tiếng AnhBài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector Trần Quang ThạnhLập trình gia công nâng cao Siemens NX9Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXHướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Mẫu 2 3 4 báo cáo trường học an toànMô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONMinh Viet HR profile“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Minh Viet HR profileNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaTHAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCHoạt động thương mại – truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam (thế kỷ XVI – thế kỷ XVIII)ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập