Giáo án lớp 3 tổng hợp tuần 10

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 đến tuần 5

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 đến tuần 5
... 11 11 x5 55 15 15 x 25 3 75 -Gv yêu cầu hs làm = = ; = = ; 2 x5 10 31 31x 62 = = 5x2 10 Bài : Trang 50 x 25 10 0 Lớp Giáo án 6 x4 24 50 0 50 0 : 10 50 = = ; = = 25 25 x 10 0 10 00 10 00 : 10 10 0 18 18 ... phân số 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 -Cả lớp sửa * Chọn x = 24 MSC ta có 2 x8 16 5 x3 15 = = ; = = 3 x8 24 8 x3 24 * 12 Ta nhận thấy 12 : = 1x3 MSC ta ... Bài : Bài : 75 10 0 -Hs đọc đề -Hs nối tiếp làm trước lớp -2 hs lên bảng làm lớp làm vào VBT 17 3 :5= ; 75 : 10 0 = -Hs làm 32 Trang 1 05 10 00 ; : 17 = Lớp Giáo án 32= 6 a) = ; 1 05 = ; 10 00 = b) =...
 • 156
 • 330
 • 0

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 năm 2009 - 2010

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 1 năm 2009 - 2010
... tiếp làm trước lớp -2 hs lên bảng làm lớp làm vào VBT 75 10 0 17 Bài : 3 :5= ; 75 : 10 0 = ; : 17 = -Hs làm 32 6 1 05 10 00 32= a) = ; 1 05 = ; 10 00 = b) = -Hs nhận xét làm bạn bảng -Hs giải thích ... số 2-4 -Luyện tập , thực hành Bài - ề yêu cầu làm ? -Gv yêu cầu hs làm -Gv nhận xét ghi điểm Bài -Rút gọn phân số 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = -Cả 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 lớp sửa ... mẫu số phân số ta 8 x 16 5 x3 15 = = ; = = 9 x 18 6 x3 18 17 Giữ nguyên ta có 18 - Gv nhận xét ghi điểm Vậy 15 16 17 〈〈 18 18 18 17 〈〈 18 b) Quy đồng mẫu số phân số ta 1x 4 3 x = = ; = = Giữ nguyên...
 • 37
 • 150
 • 0

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 25 - tuần 28

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 25 - tuần 28
... 21 - Hát - Học sinh sửa - Cả lớp nhận xét Hoạt động nhóm, lớp Giáo án Lớp - Ví dụ: 15 55 phút – 13 10 phút - Giáo viên theo dõi thu làm nhóm - Yêu cầu nhóm nêu cách làm (Sau kiểm tra - Các nhóm ... - Lần lượt nêu mối quan hệ - tuần = ngày - = phút - phút = giây - Làm - Sửa - Học sinh làm – vận dụng mối quan hệ thực phép tính - Sửa - Lớp nhận xét - Nêu yêu cầu đề - Học sinh làm cá nhân - ... 2: 15 phút x =? - Đặt tính tính • Giáo viên chốt lại làm - Lần lượt đại điện nhóm trình bày - Đặt tính - Dán làm lên bảng - Trình bày cách làm 15 phút Trang 38 Giáo án - Thực nhân riêng cột Lớp...
 • 135
 • 284
 • 2

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32
... phân số - Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh phân số khác mẫu - Sửa số a) 3 × 15 = = 7 × 35 2 × 14 = = 5 × 35 15 14 > Vì nên > 35 35 5 5 < b) 9 Trang Giáo án Lớp  Hoạt động 2: Củng cố - Thi đua ... quần đảo Bi-xăng-ti-méc-tác, quần đảo Xơ-lơ-mơn, quần đảo Va-nu-a-tu,quần đảo -GV gọi HS lên bảng bảng đồ giới lục địa - Niu-di-lân, xtrây-li-a số đảo, quần đảo châu Đại Dương -2 HS lên bảng ... Giu-li-ét-ta lúc nào? • Giu-li-ét-ta đau đớn, bàng hoàng nhìn bạn, khóc nức nở, giơ tay nói với bạn lời vónh biệt Trang Giáo án Lớp - Giáo viên chốt: Quyết đònh Ma-ri-ô thật làm cho cảm động Ma-ri-ô...
 • 136
 • 603
 • 1

Giáo án lớp 3 tổng hợp

Giáo án lớp 3 tổng hợp
... sánh hai số có số chữ số - Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nêu cách so sánh hai số có bốn chữ số • Ví dụ 1: so sánh 9000 với 8999 - Giáo viên cho học sinh tự nêu cách so sánh • Ví dụ 2: so sánh ... Dùng từ có hợp không ?  Về cách thể : Giọng kể có thích hợp, có tự nhiên không ? Đã biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa ? - Giáo viên khen ngợi học sinh có lời kể sáng tạo - Giáo viên ... chỉnh, sinh động - Giáo viên cho học sinh kể trước lớp, học sinh kể lại nội dung đoạn - Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, cho học sinh kể chuyện theo nhóm Giáo viên cho lớp nhận xét bạn...
 • 33
 • 170
 • 0

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 doc

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 doc
... - Rèn kĩ làm dạng II Hướng dẫn luyện tập Bài :Đặt tính tính 35 x 39 : 38 : 40 x 84 : 57 : 38 x 47 : 39 : 29 x 17 : 29 : - Gọi số HS lên bảng nói rõ cách làm - Dưới lớp nhóm làm - GV chấm số - ... - HS làm vào - HS lên bảng - HS nhận xét chữa TrÇn ThÞ Lý – Trêng TiĨu häc Phï V©n 77 => Nêu cách tìm phần số Bài : Tính 64 x + 70 x + 182 58 x - 16 26 x - 129 HS lên bảng nói rõ cách làm - Lớp ... Cho HS nẽu y/c trình bày miệng - Cho HS laứm lái vaứo vụỷ - GV nhaọn xeựt chửừa baứi: Củng cố hệ gia đình Baứi 3/ 26( vụỷ BTTN-XH ) : - Gói hS nẽu y/c - Cho HS làm - GV nhaọn xeựt chung: Củng cố...
 • 6
 • 101
 • 0

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 docx

Giáo án lớp 3 năm 2011 - Tuần 10 docx
... 38 x 47 : 39 : 29 x 17 : 29 : - Gọi số HS lên bảng nói rõ cách làm - Dưới lớp nhóm làm - GV chấm số - Nhận xét , chữa Bài : Tìm 1/6 42 kg; 54 giờ; 66 ngày - HS làm vào - HS lên bảng - HS nhận ... vào làm tập - Rèn kĩ làm Ii Các hoạt động dạy học GTB- Ghi tên Bài giảng Bài ( 7 3- TVNC) - Gọi hS đọc - HS nêu y/c - Cho HS làm chữa => Cho HS đọc kĩ đoạn văn, ý từ thể hình ảnh so sánh( có từ ... nối chữ - Cho HS viết - GV quan sát, uốn nắn C Củng cố, dặn dò - Nhận xét - Dặn HS ơn ======================= Bồi dưỡng tiếng việt: So sánh Dấu chấm I.Mục tiêu: - HS nắm vững biện pháp so sánhvà...
 • 10
 • 450
 • 0

Giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 10

Giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 10
... Bài 3: Lập đề toán theo tóm tắt - HS dựa vào tóm tắt, đặt đề toán Đề toán: Lớp 3A có 28 học sinh, lớp 3B có nhiều lớp học sinh Hỏi hai lớp có học sinh ? Giải Lớp 3B có số học sinh là: 28 + = 31 ... TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TSĐ XL Tân Thạnh, ngày 26 tháng 10 năm 2015 Đã duyệt giáo án tuần 10 TỔ TRƯỞNG Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang Quý PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 10\ ngày ... : = x = x = x = 48 : = 35 : = 42 : = x = 49 : = 35 : = 42 : = Bài 2: Đặt tính tính a/ 14 x 20 x 34 x 66 x 14 20 34 66 x x x x 84 100 238 39 6 Giáo án lớp 3A\Năm học 2015-2016\Nguyễn Quang...
 • 11
 • 246
 • 0

giao an lop 3 ( CKTKN) nam hoc 10-11 tuan 8

giao an lop 3 ( CKTKN) nam hoc 10-11 tuan 8
... nêu - Làm phiếu HT a) X + 12 = 36 b) X- 25 = 35 X= 36 - 12 X= 35 + 15 X = 24 X= 50 c) X x = 30 d) 42 : X = X= 30 : X = 42 : X= X= - HS nêu - HS chữa bảng 35 26 32 x x x 70 104 192 Giáo viên: ... thực làm vào - Học sinh nêu miệng kết nhẩm Cả lớp nhận xét, tự sửa (nếu sai) Chẳng hạn : gấp lần 30 (6 x = 30 ) 30 giảm lần (3 0 :6 = 5) Bài : -Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu - 2HS nêu toán - Cả ... thời gian HDHS làm cột 3, tơng tự nh phần 1,2 - Bài 4: Yêu cầu HS quan sát đồng hồ đọc đồng hồ - Vậy khoanh tròn vào câu trả lời nào? 4.Củng cố: Trò chơi: Ai nhanh hơn? a) X : = 8; b) 63 : X =...
 • 26
 • 284
 • 1

giao an lop 1 tong hop

giao an lop 1 tong hop
... ln - Tranh 1: Chim mĐ d¹y chim tËp hãt -Tranh 2: C¸c chó ve ®ang häc ®µn- Tranh 3: chó Õch ®ang häc bµi - Tranh 4: GÊu ®ang tËp ®äc chÏ e - Tranh 5: C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi - TÊt c¶ ®Ịu ®ang häc ... ? Tranh vÏ mÊy chim? ? Tranh vÏ mÊy b¹n g¸i ? (10 –) ? Tranh vÏ mÊy chÊm trßn trßn ? H§ cđa trß - Häc bµi lun tËp - Kh¸c v× h×nh vu«ng cã c¹nh h×nh tam gi¸c cã c¹nh - HS quan s¸t tranh - Tranh ... viÕt - HS quan s¸t tranh, th¶o + Yªu cÇu HS th¶o ln ln nhãm , nãi cho ? Quan s¸t tranh em thÊy nh÷ng g× ? nghe vỊ chđ ®Ị lun nãi ? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau? h«m C¸c bøc tranh nµy cã...
 • 58
 • 196
 • 1

giao an lop nam tong hop

giao an lop nam tong hop
... : T.gian Hoạt động thầy Hoạt động trò ph HOẠT ĐỘNG : • Mục tiêu : Kiểm tra : Trang phục • Tổ chức : Trả lời câu hỏi : HS trả lời cũ _ Em hiểu trang phục? _ Em kể có loại trang phục ? _ Trang phục ... chấm số bài, nhận xét cách làm HS -Thi đua hai tổ nam nữ: Đặt 4/ Củng cố : câu nói việc học tập 5/ Dặn dò, chuẩn bò : - Bài nhà : Phần B – Bài 1,2 Trang114 - Ôn phận phụ câu : Trạng ngữ * Các ghi ... cao vút, vang lên liên tiếp vui vẻ Bước : Học sinh viết thu hoạch TOÁN BỒI DƯỢNG VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CỦA PHÉP TÍNH I YÊU CẦU : • Củng cố tính chất phép tính II LÊN LỚP : Bước : Giáo viên giao việc...
 • 12
 • 165
 • 0

Giao an lop 5 tong hop

Giao an lop 5 tong hop
... dung Bài : Đặt tính tính: 68 257 + 17829 953 82 47 059 19 45 x 204 1983 : 78 Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 9900 : 36 15 x 11 1036 + 64 x 52 1827 Bài : Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong ngày đầu bán ... học * Kết luận: Theo nội dung Bạn cần - Nêu nội dung bạn cần biết trang 7, biết trang 7, SGK SGK 15 - Quan sát hình 2, SGK, trang - GV yêu cầu HS nêu thêm điểm khác mặt sinh học? - Nam: thể rắn ... động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - GV yêu cầu HS quan sát số - Quan sát rút nhận xét đặc điểm mẫu khuy hai lỗ hình 1a SGK hình dạng, kích thớc, màu sắc khuy - Đặt câu hỏi định hớng HS quan hai lỗ...
 • 17
 • 243
 • 0

GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)
... Hương ) 3 +1= 4 3–2 =1 4–3 =1 4 1= 3 4–2=2 4 1 1= 2 3 1= 2 3 1 1= 1 3/ Dạy học mới: *Hoạt động Giáo viên: *Hoạt động Học sinh: 11 -Giới thiệu bài: Luyện tập -Hướng dẫn Học sinh làm tập Bài 1: Tính: -1 -Lưu ... lớp (Hè, Jun, Lụk) 2 +1= 3 4 +1= 5 3 1= 2 3–2 =1 2 1= 1 1+ 2=3 1+ 2 > -1 2 +1 >… -1 = 1+ 0 + 0……> - 3-2 3/ Dạy học mới: *Hoạt động giáo viên : *Hoạt động học sinh : Nhắc đề *Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Luyện ... vào 1= 2 Đổi chấm Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a/ Đọc đề: Anh có quả, cho em anh Anh có quả, cho em quả, anh quả? 2 1= 1 -Gọi HS đặt phép -Có thể đặt toán: Anh có quả, anh giữ lại 2 1= 1 Hỏi anh...
 • 19
 • 322
 • 1

Giáo án lớp 2, buổi 2, tuần 10

Giáo án lớp 2, buổi 2, tuần 10
... viên bi ) Dương Thị Xn - - Trường Tiểu học Đại n Giáo án lớp 2- buổi chiều TUẦN 10 : Lớp 2A, 2B - Năm học 2 010- 2011 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 010 TIẾT : CLB Tốn SỐ TRỊN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ I MỤC ... - - Trường Tiểu học Đại n Giáo án lớp 2- buổi chiều - Năm học 2 010- 2011 …Ø hÌ BÕn Ð .«i nhµ bỴ …« Củng cố dặn dò- Nhận xét tiết học Thứ tư, ngày10 tháng 11 năm 2 010 Lớp A TIẾT : AN TỒN GIAO THƠNG ... Dương Thị Xn - 17 - Trường Tiểu học Đại n Giáo án lớp 2- buổi chiều - Năm học 2 010- 2011 - -Nhận xét đánh giá 2.Dạy mới: * Hoạt động 1:Hồn thành tập buổi sáng -Hướng dẫn học sinh hồn thành tập *Hoạt...
 • 22
 • 422
 • 1

giáo án lớp 3 hai buổi tuần 12

giáo án lớp 3 hai buổi tuần 12
... Yêu cầu lớp làm mẫu cột - Yêu cầu lớp làm vào - Yêu cầu học sinh lên bảng tính - Giáo viên nhận xét đánh giá Hoạt động trò - Hai học sinh lên bảng làm - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Lớp theo ... bài, lớp nhận xét bổ - Cho HS đổi để KT sung - Nhận xét làm học sinh x = 40 x = 32 x = 48 40 : = 32 : = 48 : = 40 : = 32 : = 48 : = Bài 3: - Một em đọc đề - Gọi học sinh đọc bài toán - Cả lớp ... SINH HOẠT LỚP I/ Đánh giá hoạt động tuần 12: II/ Kế hoạch hoạt động tuần 13: - GD HS hiểu ý nghĩa ngày 20/11lễ ngày nhà giáo Việt Nam - GD HS hiểu ý nghĩa ngày lễ tháng - Qua GDHS biết kính...
 • 31
 • 230
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập