Giáo án Sinh học 10 bài 4: Cacbohidrat và Lipit

bài giảng sinh học 10 bài 4 cacbonhiđrat va lipit

bài giảng sinh học 10 bài 4 cacbonhiđrat va lipit
... nhận xét cấu phôtpholipit học phân tử lipit? Cấu trúc hoá học Cấu trúc phân tử stêrôit tạo hoá Vai trò Photpholipit Steroit 56 CÁCBONHIĐRAT VÀ LIPIT I CÁCBONHIĐRAT (ĐƯỜNG) II LIPIT Đặc điểm chung ... 4 CÁCBONHIĐRAT VÀ LIPIT I CÁCBONHIĐRAT (ĐƯỜNG) Cấu tạo hoá học Cấu trúc chức loại cácbonhiđrat II LIPIT Đặc điểm chung Cấu trúc chức loại lipit 10 CÁCBONHIĐRAT VÀ LIPIT I Cácbonhiđrat ... nơi để nuôi con” 56 BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ Trả lời câu hỏi tập SGK So sánh Cacbonhiđrat với lipit theo bảng sau Điểm so sánh Giống Khác Cấu trúc hoá học Tính chất Vai trò TẠM BIỆT Dầu...
 • 19
 • 694
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 10 - Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT docx

GIÁO ÁN SINH HỌC 10 - Bài 41: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT docx
... thẩm thấu …Đó yếu tố vật Để hiểu rõ tìm hiểu 41: Ảnh hưởng yếu tố vật đến sinh trưởng vi sinh vật b Giảng mới: HOẠT ĐỘNG 1: “Tìm hiểu ảnh hưởng nhiệt độ” HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Yêu cầu HS ... bào nên ảnh hưởng tối ưu? đến tốc độ sinh trưởng vi sinh vật − Treo tranh hình 41 − Nhiệt độ tối ưu SGK phóng to yêu - Thảo luận nhóm đưa nhiệt độ mà vi khuẩn cầu HS xác định đáp án sinh trưởng ... ngâm đường bị mốc - Tranh, ảnh hình 41 SGK trang 137 - Phiếu học tập số 1: “Tìm hiểu nhóm vi sinh vật ưa nhiệt” - Phiếu học tập số 2: “Tìm hiểu nhóm vi sinh vật ưa pH” Học sinh: - Nghiên cứu trước...
 • 13
 • 5,400
 • 36

Giáo án sinh học 10 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV

Giáo án sinh học 10 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV
... Giáo án giảng dạy sinh học 10 loãng 10 - 15’? Hoạt động Hãy hoàn thành phiếu học tập sau? HS: Thảo luận nhóm trả lời GV: Nhận xét, bổ sung II Các yếu tố vật lí: Nhiệt độ Độ ẩm Độ pH ảnh hưởng ... 2: Các chất phenol alcol, halogen, chất ôxi hoá Các chất hữu gọi ? A Chất hoạt động bề mặt C Chất dinh dưỡng phụ B Chất ức chế sinh trưởng D Yếu tố sinh trưởng Câu 3: Nhóm VSV sinh trưởng tối ... kìm hãm sinh trưởng VSV Nước dùng để khống chế sinh trưởng VSV Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp Dùng xạ ánh sáng để ức chế, tiêu diệt VSV: làm biến tính A.Nu, Prôtien áp suất Gây co nguyên sinh...
 • 3
 • 16,490
 • 70

Giáo án sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống

Giáo án sinh học 10 bài 1 các cấp tổ chức của thế giới sống
... dung Hoạt động 1: GV Cho HS quan sát tranh hình SGK, tìm I Các cấp tổ chức giới sống hiểu cấp tổ chức giới sống 1) Khái niệm GV: Em nêu cấp tổ chức giới sống? - Thế giới sống tổ chức theo nguyên ... quần xã  hệ sinh thái sinh quan GV: Các cấp tổ chức giới sống? HS: Tế bào, thể, quần thể, quần xã hệ sinh thái - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật - Các cấp tổ chức giới sống bao gồm: ... → sinh - Các tổ chức sống cấp làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp - Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sống - Mọi hoạt động sống diễn tế bào Bào quan tế bào mô quancơ thể… GV nhận xét, đánh...
 • 4
 • 5,754
 • 20

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật

Giáo án sinh học 10 bài 2 các giới sinh vật
... - Giới khởi sinh - Giới nguyên sinh - Giới nấm - Giới thực vật - Giới động vật II.Đặc điểm giới: Giới khởi sinh( Monera): a Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 15micrômet Sống hoại sinh, sinh ... (?) Giới gì? Cho ví dụ? đặc điểm định HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành giới: (?) Sinh giới chia thành giới ?là giới nào? HS Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm giới: (?) Giới khởi sinh ... khả tự tổng hợp chất hữu (?) Giới nguyên sinh gồm có sinh b Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống 00Cvật ? Đặc điểm giới gì? 100 0C, độ muối 25 %) HS: Giới nguyên sinh: (?) Giới nấm có đặc điểm gì? HS:...
 • 4
 • 398
 • 0

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học nước

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học và nước
... động1: Tìm hiểu nguyên tố hoá học Nội dung I Các nguyên tố hoá học GV: Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ số nguyên tố định? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên giới - Tại nguyên tố C, H, O, N ... phí hoá học có vài chục nguyên tố cần thiết cho sống 1) Các nguyên tố đa lượng vi lượng GV: Quan sát bảng em có nhận xét tỷ a Nguyên tố đa lượng lệ nguyên tố thể (Đa lượng vi - Các nguyên tố có ... có tỷ lệ  10 - ( 0,01%) lượng) HS: Các nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn, nhỏ khác - C, H, O, N, S, P, K… thể: nguyên tố đa lượng vi b Các nguyên tố vi lượng lượng - Các nguyên tố có tỷ lệ  10 - ( 0,01%)...
 • 5
 • 1,370
 • 3

Giáo án sinh học 10 bài 18

Giáo án sinh học 10 bài 18
... tế bào sinh dưỡng nguyên phân lần liên tiếp số tế bào bao nhiêu? A 23 = B 2.3 = C (2+3) .10 = 20 Dặn dò nhà - Học thuộc học - Đọc mục: Em có biết? - Xem trước 19 trang 76, SGK Sinh học 10 D (23 ... trình nguyên phân có ý nghĩa sinh vật nhân thực đơn bào đa bào? - Với sinh vật nhân thực đơn bào; nguyên phân chế sinh sản HV: Dựa vào SGK trả lời Ý nghĩa sinh học - Với sinh vật nhân thực đa bào: ... nghĩa sinh học - Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB giúp thể sinh trưởng phát triển - Giúp thể tái sinh mô hay TB bị tổn thương 2 Ý nghĩa thực tiễn GV: Qúa trình nguyên phân ứng...
 • 3
 • 191
 • 2

giáo án sinh học 10 bài 1

giáo án sinh học 10 bài 1
... lời sống bao gồm: tế bào,cơ thể, quần thể, quần xã hệ sinh thái -Tế bào đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật II.Đặc điểm chung cấp tổ chức sống 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc : -Nguyên tắc thứ bậc ... nên giới sinh vật đa dạng phong phú sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác -Thế giới sống có chung nguồn gốc trải qua hàng triệu năm tiến hóa tạo nên đa dạng phong phú ngày sinh giới -Sinh giới ... - Yêu cầu HS trả lời câu 3,4 phần câu hỏi tập Hướng dẫn học nhà : - Học trả lời câu hỏi SGK - Xem trước tìm hiểu hệ thống giới phân loại sinh vật ...
 • 3
 • 887
 • 0

Giáo án Sinh học 7 bài 4: Trùng roi

Giáo án Sinh học 7 bài 4: Trùng roi
... bóp Sinh sản - Vô tính cách phân đôi theo chiều dọc Tính hướng sáng - Điểm mắt roi giúp trùng roi hướng chỗ có ánh sáng Hoạt động 2: Tìm hiểu tập đoàn trùng roi Mục tiêu: HS thấy đựoc tập đoàn trùng ... (Kiểu sinh sản vô tính chiều dọc thể) - Yêu cầu HS giải thích thí nghiệm mục mục 4: “Tính hướng sáng” Khả hướng phía có ánh sáng? Tính hướng sáng - Nhờ có điểm mắt nên có khả cảm nhận ánh sáng ... tập) nhóm có câu trả lời Phiếu học tập: Tìm hiểu trùng roi xanh Tên Bài động vật tập Đặc điểm Cấu tạo Di chuyển Trùng roi xanh - Là tế bào (0,05 mm) hình thoi, có roi, điểm mắt, hạt diệp lục, hạt...
 • 5
 • 188
 • 0

Giáo án sinh học 9 bài 1 menđen di truyền học

Giáo án sinh học 9 bài 1 menđen và di truyền học
... vào thông tin SGK trả lời : nghĩa thực tiễn Di truyền học? - Di truyền học nghiên cứu sở vật chất, chế, tính quy luật ht di truyền biến dị Hoạt động 2: Menđen – người đặt móng cho di truyền học ... tiểu sử Menđen mục « Em có biết » SGK - Di truyền học có vai trò quan trọng không lí thuyết mà có giá trị thực tiễn cho khoa học chọn giống, y học đặc biệt công nghệ sinh học đại II- Menđen – ... đại II- Menđen – người đặt móng cho di truyền học 1. Tiểu sử Menden - HS đọc ghi nhớ Page VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí - Sinh ngày 22- 7- 18 22 - Mất 6- 1- 18 84 - GV yêu cầu HS đọc mục thông...
 • 5
 • 305
 • 1

Giáo án Sinh học 12 bài 10

Giáo án Sinh học 12 bài 10
... cứu trẻ đồng sinh - Thế trẻ đồng sinh? ( Nhiều trẻ đợc sinh lần sinh) - Có trờng hợp trẻ đồng sinh? Có hai TH: + Đồng sinh trứng + Đồng sinh khác trứng a) Đồng sinh trứng: - Thế đồng sinh trứng? ... lòng Hôn phối vô sinh Trang 60 Đồng sinh trứng Đồng sinh khác trứng Đẻ non Ngời mẹ dị Chết chơng v di truyền học ngời - 10 Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời ứng dụng y học - Biên soạn: ... học ngời - 10 Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời ứng dụng y học - Biên soạn: Nguyễn Văn Vu - Theo em, ngời nhng sinh vật nh sinh vật khác, liệu áp dụng phơng pháp nghiên cứu di truyền nh sinh...
 • 6
 • 1,151
 • 12

Tiết 4 Giáo án sinh hoc 10 CB

Tiết 4 Giáo án sinh hoc 10 CB
... phôtphoric (H3PO4), Nhóm amin (-NH2), gốc R (gốc cacbuahiđrô) B Gốc R (gốc cacbuahiđrô), nhóm axit phôtphoric (H3PO4), nhóm cacboxyl (- COOH) C Nhóm amin (-NH2), gốc R (gốc cacbuahiđrô), nhóm cacboxyl ... Các loại enzim Th.S Lê Khắc Thục Giáo án sinh 10 CB Trờng THPT Tân Kỳ GV đặt số câu hỏi liên quan đến - Điều hoà trao đổi chất VD: Tham gia cấu tạo số thực tế để giáo dục HS: hoocmon (?) Trong ... Giáo án sinh 10 CB Trờng THPT Tân Kỳ (?) Chức stêroit? (?) Hãy kể tên số loại hoocmon mà em biết ? GV: Nếu...
 • 4
 • 211
 • 0

Bài giảng giao an sinh học 10 KII

Bài giảng giao an sinh học 10 KII
... Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản máy pha? Gv:Khái niệm kì trung gian? Hs:3 pha:G1,S,G2 Hs:Dựa vào sgk trả lời Gv:Phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoàn thành làm việc theo nhóm -Chiếm thời gian dài ... án Sinh Học 10- Cơ Bản Diễn biến b.Hướng dẫn nhà:Trả lời câu hỏi sgk 5.Rút kinh nghiệm: Giáo viên:Dương Thị Vui Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Tiết 21 Bài ... thành phiếu học tập Giáo viên:Dương Thị Vui Nội dung -Loại tế bào tham gia: Tế bào sinh dục chín I.Giảm phân I Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Phiếu học tập...
 • 8
 • 367
 • 3

Bài soạn giao an sinh học 10 KII

Bài soạn giao an sinh học 10 KII
... Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản máy pha? Gv:Khái niệm kì trung gian? Hs:3 pha:G1,S,G2 Hs:Dựa vào sgk trả lời Gv:Phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoàn thành làm việc theo nhóm -Chiếm thời gian dài ... án Sinh Học 10- Cơ Bản Diễn biến b.Hướng dẫn nhà:Trả lời câu hỏi sgk 5.Rút kinh nghiệm: Giáo viên:Dương Thị Vui Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Tiết 21 Bài ... thành phiếu học tập Giáo viên:Dương Thị Vui Nội dung -Loại tế bào tham gia: Tế bào sinh dục chín I.Giảm phân I Tổ Sinh –Công Nghệ Trường THPT Phạm Phú Thứ Giáo án Sinh Học 10- Cơ Bản Phiếu học tập...
 • 8
 • 441
 • 11

Giáo án tin học 10 - Tiết 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH pot

Giáo án tin học 10 - Tiết 4: BÀI TẬP THỰC HÀNH pot
... hệ hexa hexa 1101 011; 100 0100 1; 1101 0112: 0 110 = 6; 101 1 = Nội dung cần đạt 1101 001; 101 10 Hoạt động thầy trò 11=B  1101 0112 = 6B16 Tương tự: 100 0100 12 = 8916 1101 0012 = 6916 101 102 = 1616 Củng ... nhị phân 5E16: = 0101 2, E = 14 = 1 1102  5E16 = 0101 1101 2 Tương tự: 2A16 = 0 010 1 0102 Bài 7: 4B16 = 0 110 10112 nhị phân 5E; 2A; 4B; 6C 0100 6C16 a Đổi từ hệ hexa sang hệ = 1101 2 b Đổi từ hệ nhị ... dùng Bài 2: Dãy bit 0 1101 111 " 0100 1000 byte byte mã 0 1100 001" hóa số nguyên từ - 127 tương ứng mã ASCII đến 127 dãy ký tự nào? HS làm 1100 5 = 0. 1100 5x105 Bài 3: Để mã hóa số 25.879 = 0.25879x102...
 • 8
 • 454
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 10 bài 4giáo án tin học 10 bài 4giáo án sinh học 10 bài 32giáo án sinh học 10 bài 31giáo án sinh học 10 bài 30giáo án sinh học 10 bài 27giáo án sinh học 10 bài 29giáo án sinh học 10 bài 26giáo án sinh học 10 bài 25giáo án sinh học 10 bài 23giáo án sinh học 10 bài 22giáo án sinh học 10 bài 19giáo án sinh học 10 bài 18giáo án sinh học 10 bài 17giáo án sinh học 10 bài 16NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC VÁN BTCT DỰ ỨNG LỰCNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)GIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namTổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở việt nam hiện nayBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động giao nhận nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Bình NguyênQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISluan van nghien cuu song hai he thong ESPskkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmcảm xúc và tình cảmUng thư phế quản phổiĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT02 tinh toan do gian dai DUL v2Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập