Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đốivới xung secant – hyperbolic trong thông tin quang sợi

Ảnh hưởng của tán sắc biến điệu tần số đối với xung Secant Hyperbolic trong thông tin quang sợi

Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung Secant – Hyperbolic trong thông tin quang sợi
... TỰ NHIÊN - ĐẶNG THỊ HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60 440109 Cán hướng dẫn khoa ... độ bit Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục ... Gauss, xung Gauss có chirp, xung Secant hyperbolic, xung Super Gauss Lý thuyết tự biến điệu pha với toán mở rộng xung ảnh hưởng dạng xung chirp tần số ban đầu Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến...
 • 117
 • 58
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI

ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI
... Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục đích củaluận ... truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ dài tán sắc lên lan truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ rộng xung ban đầu lên lan truyền xung sáng sợi quang 23 ... Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến điệu pha đến lan truyền xung sáng Chương III: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc vận tốc nhóm chirp tần số lên xung sóng dạng Secant Hyperbolic Bắt đầu với soliton...
 • 25
 • 34
 • 0

ẢNH HƯỞNG của tán sắc BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi (2)

ẢNH HƯỞNG của tán sắc và BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi (2)
... độ bit Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục ... TỰ NHIÊN - ĐẶNG THỊ HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾ N ĐIỆ U T ẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60 440109 Cán hướng dẫn khoa ... Gauss, xung Gauss có chirp, xung Secant hyperbolic, xung Super Gauss Lý thuyết tự biến điệu pha với toán mở rộng xung ảnh hưởng dạng xung chirp tần số ban đầu Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến...
 • 117
 • 24
 • 0

ẢNH HƯỞNG của tán sắc BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi

ẢNH HƯỞNG của tán sắc và BIẾN điệu tần số đối với XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG sợi
... Trong giới hạn khóa luận này, chọn phần toán đặt để làm đề tài cho luận văn là: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC VÀ BIẾN ĐIỆU TẦN SỐ ĐỐI VỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI” Mục đích củaluận ... truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ dài tán sắc lên lan truyền xung sáng sợi quang - Khảo sát ảnh hưởng tham số độ rộng xung ban đầu lên lan truyền xung sáng sợi quang 23 ... Cuối ảnh hưởng hai yếu tố tán sắc tự biến điệu pha đến lan truyền xung sáng Chương III: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc vận tốc nhóm chirp tần số lên xung sóng dạng Secant Hyperbolic Bắt đầu với soliton...
 • 25
 • 46
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của tia gâm chất điều hòa sinh trưởng ba đến sự biến đổi kiểu hình

Khảo sát ảnh hưởng của tia gâm và chất điều hòa sinh trưởng ba đến sự biến đổi kiểu hình
... "NỘI DUNG 1: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA TIA GAMMA VÀ CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƢỞNG BA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU HÌNH CỦA CÂY GLOXINIA (Sinningia speciosa) IN VITRO NỘI DUNG 2: KHẢO SÁT SỰ TẠO CỦ CỦA CÂY GLOXINIA ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NỘI DUNG 1: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA TIA GAMMA VÀ CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƢỞNG BA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU HÌNH CỦA ... 43 4.1 Ảnh hƣởng tia γ đến sinh trƣởng biến đổi kiểu hình hoa Gloxinia in vitro 43 4.2 Ảnh hƣởng chất điều hòa sinh trƣởng BA đến biến đổi kiểu hình hoa Gloxinia in...
 • 109
 • 464
 • 8

Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc đến các tham số truyền tín hiệu trong thông tin quang sợi luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc đến các tham số truyền tín hiệu trong thông tin quang sợi luận văn thạc sỹ vật lý
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ TÚ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC ĐẾN CÁC THAM SỐ TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ Chuyên ngành: Quang học Người hướng dẫn khoa ... thống Với chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tán sắc đến tham số truyền tín hiệu thông tin quang sợi Mục đích nghiên cứu đề tài: - Tổng quan loại tán sắc sợi quang, xây dựng phương trình truyền ... hạn tốc độ truyền bít trường hợp Chương 2: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc đến tham số truyền tín hiệu thông tin quang sợi Nội dung chương khảo sát ảnh hưởng tham số có liên quan đến tán sắc thông qua...
 • 51
 • 527
 • 0

Ảnh hưởng của môi trường chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh nhân nhanh giống Hoàng lan thuộc chi lan Kiếm Cymbidium docx

Ảnh hưởng của môi trường và chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh và nhân nhanh giống Hoàng lan thuộc chi lan Kiếm Cymbidium docx
... Kết nghiên cứu ảnh hưởng BAP Kinetin đến HSN, chất lượng chồi hai giống Hoàng lan CD5 CD9 trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng BAP Kinetin đến hệ số nhân, chất lượng chồi hai giống Hoàng lan CD5 CD9 Công ... bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm Auxin Cytokinins có tác dụng tốt tăng HSN chất lượng chồi hai giống lan CD5 CD9 Môi trường cho HSN chất lượng chồi cao với giống CD5 môi trường MS ... than hoạt tính có ảnh hưởng tích cực đến hình thành rễ giống Hoàng lan CD5 CD9 Ở giống, bổ sung g/l than hoạt tính vào môi trường tạo hoàn chỉnh cho số rễ/cây độ dài rễ cao Đối với giống CD5 số rễ/cây...
 • 9
 • 266
 • 2

bước đầu tìm hiểu về giá trị con trai trong gia đình nông thôn sự ảnh hưởng của nó đến sự biến đổi dân số xã hội

bước đầu tìm hiểu về giá trị con trai trong gia đình nông thôn và sự ảnh hưởng của nó đến sự biến đổi dân số xã hội
... [15, tr 43], Trong gia ựih luụn luụn hin diờn nhng mi quan h gỏn bú chng cht gia b, m, cỏi Nhng gia ỡnh cú t th hờ ln c gi l "gia ỡnh m rng" hay gia ỡnh truyn thng Trong loi hlnh gia ỡnh ny cỏc ... ca dõn tc mi h gia ỡnh cú s phn bit gia cỏc i h tao nn uv quvộn gia ớnh : ốn trn, di i, anh anh em em Nhng cng khụng vỡ th m cú s ngõn cỏch cỏc th h v cỏc inh vin gia ỡnh Trong gia ỡnh cú s ựm ... O iớnh vỡ th cn cú trai iam gia vo s nghip ca dõn tc Tri qua ii gian, trai thnh mt nhu cu thit yu khụng ch i vi gia ỡnh m cũn i vi dõn tục na Ngun gc th hai dn n giỏ tr ca gia ỡnh ch: nh hcmg...
 • 108
 • 134
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHÍN BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÓM SẤY

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHÍN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÓM SẤY
... 4.2 ẢNH HƢỞNG CỦA LOẠI, NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ HÓA CHẤT ĐẾN CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM KHÓM SẤY 30 4.2.1 Ảnh hƣởng loại, nồng độ thời gian xử hoá chất đến tiêu hóa học sản phẩm khóm sấy ... dịch xử ban đầu khuếch tán vào môi trường xử nên làm giảm hàm lượng acid khóm so với khóm xử phút 4.2.2 Ảnh hƣởng loại, nồng độ thời gian xử hoá chất đến tiêu học sản phẩm khóm sấy ... 4.1.2 Ảnh hƣởng độ chín nguyên liệu đến tiêu học sản phẩm khóm sấy Thống kê ảnh hưởng độ chín khóm nguyên liệu đến màu sắc cấu trúc sản phẩm khóm sấy trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2: Các tiêu lý...
 • 75
 • 71
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh nhâ nhanh giống hoàng lan thuộc chi lan kiếm cymbidium

nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh và nhâ nhanh giống hoàng lan thuộc chi lan kiếm cymbidium
... nhiều kết nghiên cứu loại lan Vì vậy, tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường chất ñiều hoà sinh trưởng ñến khả tái sinh nhân nhanh giống Hoàng Lan thuộc chi lan kiếm Cymbidium ... ñược môi trường nồng ñộ chất ñiều hoà sinh trưởng phù hợp cho tái sinh, nhân nhanh tạo hoàn chỉnh, góp phần xây dựng quy trình nhân giống hoa Hoàng Lan 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường ... trường chất ñiều hoà sinh trưởng (Cytokinins, Auxin) ñến nhân nhanh, tái sinh chồi - Nghiên cứu ảnh hưởng than hoạt tính, NAA ñến hình thành rễ - Nghiên cứu ảnh hưởng số giá thể tới sinh trưởng...
 • 134
 • 18
 • 0

Ảnh hưởng của độ chín biện pháp xử lý đến chất lượng sản phẩm khóm sấy

Ảnh hưởng của độ chín và biện pháp xử lý đến chất lượng sản phẩm khóm sấy
... liệu ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin c nhiều hàm lượng acid có sản phẩm khóm sấy Bảng 4.1: Các tiêu hóa học sản phẩm khóm sấy độ chín khác Chí tiêu hóa học Độ chín Hàm lượng acid Hàm lượng Độ ẩm ... Khảo sát ảnh hưởng loại, nồng độ thời gian xử hóa chất đến chất lượng săn phẩm khóm sấy 3.2.3 a Mục đích: xác định loại, nồng độ hóa chất thời gian xử lỷ tối ưu để khóm sấy chất lượng tốt ... Ánh hưởng độ chín nguyên liệu đến tiêu học sản phẩm khóm sấy Thống kê ảnh hưởng độ chín khóm nguyên liệu đến màu sắc cấu trúc sản phâm khóm sây trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2: Các tiêu học sản...
 • 72
 • 25
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA Mo, Cu CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CCC (Chlor cholin chlorid) ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA Mo, Cu VÀ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CCC (Chlor cholin chlorid) ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG
... như: khả chịu mặn, khả chịu hạn khả chịu rét cho trồng [37], [48] Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng Mo, Cu chất điều hòa sinh trưởng CCC (Chlorcholin chlorid) đến khả ... nhiễm mặn II MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng Mo, Cu CCC đến khả chịu mặn giống đậu tương ĐVN9, ĐT2008,ĐT26, ĐT22 thông qua tiêu sinh lý – hóa sinh ... proteaza 1.1 Ảnh hưởng Mo, Cu, CCC đến khả nảy mầm hạt đậu tương điều kiện mặn nhân tạo Khả nảy mầm hạt điều kiện gây mặn nhân tạo tiêu để đánh giá khả chịu mặn hạt Tuy nhiên môi trường mặn 0,3%...
 • 106
 • 94
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mo, cu CHẤT điều hòa SINH TRƯỞNG CCC (chlor cholin chlorid) đến KHẢ NĂNG CHỊU mặn của một số GIỐNG đậu TƯƠNG

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của mo, cu và CHẤT điều hòa SINH TRƯỞNG CCC (chlor cholin chlorid) đến KHẢ NĂNG CHỊU mặn của một số GIỐNG đậu TƯƠNG
... như: khả chịu mặn, khả chịu hạn khả chịu rét cho trồng [37], [48] Xuất phát từ lý trên, tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng Mo, Cu chất điều hòa sinh trưởng CCC (Chlorcholin chlorid) đến khả ... nhiễm mặn II MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng Mo, Cu CCC đến khả chịu mặn giống đậu tương ĐVN9, ĐT2008,ĐT26, ĐT22 thông qua tiêu sinh lý – hóa sinh ... proteaza 1.1 Ảnh hưởng Mo, Cu, CCC đến khả nảy mầm hạt đậu tương điều kiện mặn nhân tạo Khả nảy mầm hạt điều kiện gây mặn nhân tạo tiêu để đánh giá khả chịu mặn hạt Tuy nhiên môi trường mặn 0,3%...
 • 106
 • 198
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MOLIPDEN, ĐỒNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CCC (Chlor cholin chlorid) ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MOLIPDEN, ĐỒNG VÀ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CCC (Chlor cholin chlorid) ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG
... giống đậu tương nghiên cứu điều kiện mặn 30 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: ẢNH HƯỞNG CỦA Mo, Cu, CCC ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG – SINH LÍ – HÓA SINH CỦA MẦM CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Ở ĐIỀU KIỆN MẶN Đậu ... hòa sinh trưởng CCC (Chlor cholin chlorid) đến khả chịu mặn số giống đậu tương nhằm tìm hiểu tác động Mo, Cu CCC đến biến đổi sinh lý, sinh hóa giống đậu tương gặp điều kiện môi trường mặn Kết ... 3: Phân nhóm mức độ ảnh hưởng Mo đến khả chịu mặn mầm đậu tương giống nghiên cứu ……………………… 61 Hình 4: Phân nhóm mức độ ảnh hưởng Mo đến khả chịu mặn đậu tương giống nghiên cứu ……………………………………...
 • 121
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chươngiii ảnh hưởng của rung xóc và biện pháp dự phòngảnh hưởng của di dân đến biến động dân sốa ảnh hưởng của tần số lưới điện f1 cấp cho động cơe ảnh hưởng của tần sốnghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số đối với xung dạng super gauss trong thông tin quang sợiđẻ tài ảnh hưởng của chirp phi tuyén bậc hai và bậc ba đỏi với xưng dạng gauss trong thông tin quangảnh hưởng chirp tần số phi tuyén đối với xung sáng dạng super gauss trong thông tin quang sọicác nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và bịên pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nayảnh hưởng của tán sắc trong sợi quangnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mựcnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểuảnh hưởng của xói ngầm và các biện pháp xử lýảnh hưởng của tán sắc sợi quang đối với truyền dẫn4 9 ảnh hưởng của 3 loại phác đồ điều trị đến khả năng tăng trọng của lợn con và chi phí điều trị của mỗi phác đồảnh hưởng của độ mặn và thức ăn đến tỷ lệ sống sự lột xác biến thái chuyển giai đoạn của ấu trùng cua xanhTHỦY TINHTHÔNG TIN XUNG QUANH TAEM yêu hòa BÌNHTÍNH GIÁ TRỊ của BIỂU THỨCTOÁN 3 CHIA một số có 2 CHỮ số với một CHỮ sốDấu ngạch ngang LTVC lớp 4 số 6BÀI SÔNG NGÒITHẾ nào là kể CHUYỆNCÙNG học TOÁN 5Dấu ngạch ngang LTVC lớp 4 số 8Dấu ngạch ngang LTVC lớp 4 số 10BÀI CHÂU áLuận văn Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học tiếng việt ở tiểu họcĐề tài Rèn luyện kĩ năng viết bài văn tự sự cho học sinh lớp 9MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNHĐề tài Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học sách giáo khoa qua dạy học chương hệ thần kinh Sinh học 8KỂ CHUYỆN bàn CHÂN kì DIỆUPHÂN TÍCH hợp ĐỒNG XUẤT KHẨU CÔNG TY NGUYỆT MINH 2PHÂN TÍCH hợp ĐỒNG NHẬP KHẨU THÉP của tập đoàn HOA SENLUYỆN tập QUAN sát cây cối
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập