Ứng dụng thuật toán burrows – wheeler transform trong quá trình giải mã hệ gen lúa tại việt nam

Ứng dụng thuật toán burrows wheeler transform trong quá trình giải hệ gen lúa tại việt nam

Ứng dụng thuật toán burrows wheeler transform trong quá trình giải mã hệ gen lúa tại việt nam
... NHIÊN - Vũ Thị Diệu ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN BURROWS- WHEELER TRANSFORM TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI MÃ HỆ GEN LÚA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Cơ sở toán cho tin học số: 60480104 LUẬN VĂN THẠC ... hệ gen Chương nêu số thuật toán giải toán gióng hàng trình tự Trọng tâm chương giới thiệu ý tưởng trình xây dựng thuật toán Burrows Wheeler Transform trình giải hệ gen Chương Trình bày trình ... liệu toán Tin – Sinh học CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN 14 BURROWS WHEELER TRANSFORM 14 2.1 Quy trình giải hệ gen toán gióng hàng trình tự 14 2.1.1 Giải hệ gen...
 • 80
 • 90
 • 0

Thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới nền kinh tế tại việt nam

Thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới nền kinh tế tại việt nam
... Thành Tựu Đạt Được Trong Quá Trình Đổi Mới Nền Kinh Tế Tại Việt NamLỜI MỞ ĐẦU Thành công kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nguồn lực quốc ... khái quát “ Quá Trình Đổi Mới Nền Kinh Tế Tại Việt Nam Thành Tựu Đạt Được Trong ” Vì trình độ thời gian có hạn nên tiểu luận nhóm chúng em nhiều sai sót, nhóm chúng em mong nhận góp ý chân thành ... xin chân thành cảm ơn! I/ TÌNH HÌNH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC THỜI KỲ ĐỔI MỚI Sau ngày giải phóng đất nước, nhân dân Việt Nam đứng trước hội để phát triển kinh tế có thuận lợi tièm kinh tế hai...
 • 30
 • 306
 • 1

Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán phát hiện bảng trong ảnh tài liệu luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán phát hiện bảng trong ảnh tài liệu luận văn thạc sĩ
... HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN VĂN BẢN, PHÁT HIỆN ẢNH TRONG ẢNH TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung Ý tưởng thuật toán phát đối tượng văn bản, phát đối tượng ảnh ảnh tài liệu văn hình ảnh ... mẫu phải trọng phát độ nghiêng ảnh tài liệu để có giải pháp khắc phục nghiêng quét ảnh đầu vào yếu tố nghiêng ảnh hưởng lớn đến việc nhận dạng đối tượng sau 1.4.2.1 Xác định độ nghiêng ảnh tài ... phi văn vùng có chứa hỗn hợp văn hình ảnh tựa vẽ kỹ thuật Thuật toán Zhaoyang nội dung trình bày luận chương không đề cập đến việc phát văn từ ảnh tài liệu chứa văn túy Những ý tưởng thực hóa thuật...
 • 65
 • 304
 • 0

Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán apriori FP growth trong khai phá dữ liệu

Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán apriori FP growth trong khai phá dữ liệu
... d ch ngày toán 1.4 MÔ HÌNH H TH NG PHÂN TÍCH TR GIÚP TH 1.5.3 Phương pháp phân tích v n TRƯ NG CH NG KHOÁN G m Phương pháp phân tích k thu t; phân tích s ; d báo Mô t h th ng phân tích TTCK ... ch ng khoán chưa d ng thu t toán Apriori FP- Growth khai phá d li u” xây d ng tri n khai k thu t KPDL ñ u ch ng khoán ñ M C ĐÍCH NGHIÊN C U xây d ng h th ng phân tích tr giúp nhà ñ u tư; Vì ... ñ u khai phá d li u ng thu t toán Apriori FP- growth T ñó ñ xu t nhi u h i ñ ch n l a lo i c phi u c n ñ u ñúng th i ñi m, gi i pháp xây d ng h th ng ng d ng phân tích tr giúp nhà ñ u tư...
 • 13
 • 305
 • 2

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI TRONG CHUẨN ĐOÁN BỆNH NGOÀI DA

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI TRONG CHUẨN ĐOÁN BỆNH NGOÀI DA
... thu hoạch môn công nghệ tri thức ứng dụng PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI I KHÁI NIỆM VỀ THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI Phương pháp suy diễn lùi tiến hành các lập luận theo ... công nghệ tri thức ứng dụng III ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI Ưu điểm • Một ưu điểm suy diễn lùi là đưa giả thuyết xem kết giả thuyết có không • Suy diễn lùi tập trung vào ... áo mưa và áo quần bi ướt Suy diễn lùi là chiến lược suy diễn để chứng minh giả thuyết cách thu thập thông tin hổ trợ Hệ thống suy diễn lùi bắt đầu từ đích cần chứng minh: • Trước hết kiểm...
 • 48
 • 88
 • 0

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp phân tích nhóm b agonists bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ tứ cực và ứng dụng để phân tích dư lượng trong thịt lợn ở một số tỉnh miền bắc việt nam

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp phân tích nhóm b agonists bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ tứ cực và ứng dụng để phân tích dư lượng trong thịt lợn ở một số tỉnh miền bắc việt nam
... chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> 50 3.1.1 K t qu chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh tính β -agonists (phương < /b> pháp < /b> sàng l c ELISA) 3.1.2 K t qu chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh lư ng β -agonists ... nh lư ng (phương < /b> pháp < /b> hóa)< /b> 30 1.5 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> th nghi m 31 1.5.1 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh tính β-agonist b ng k thu t ELISA 1.5.2 31 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh ... tài: Nghiên < /b> c u chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> nhóm < /b> β -agonists b ng k thu t s c l ng kh i ph t c c (LCMSMS) ng d ng ñ phân < /b> tích < /b> lư ng th t l n m t s t nh mi n B c Vi t Nam M C TIÊU NGHIÊN...
 • 83
 • 353
 • 1

Ứng dụng các lĩnh vực ngôn ngữ trong quá trình biên tập

Ứng dụng các lĩnh vực ngôn ngữ trong quá trình biên tập
... học Khuôn mẫu phong cách báo chí không cứng nhắc, bất di bất dịch mà linh hoạt, uyển chuyển 3.2 Một số lưu ý trình biên tập 3.2.1 Biên tập gì? Biên tập hoạt động tổ chức biên soạn tác phẩm (bản ... trình biên tập 3.1 Đặc điểm ngôn ngữ văn báo chí Báo chí lĩnh vực tác động trực tiếp tới công chúng, đồng thời đề cập phản ánh khía cạnh ngôn ngữ chuẩn mực Nét đặc trưng bao trùm ngôn ngữ báo chí ... việc biên tập công việc cốt lõi, hoạt động xuất bản, công việc xuyên suốt trình xuất bản, từ khai thác thảo đến xuất phẩm phát huy tác dụng thực tế 3.2.2 Một số lưu ý trình biên tập Người biên tập...
 • 20
 • 277
 • 1

Ứng dụng của phủ định biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Ứng dụng của phủ định biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam
... theo định hớng xã hội chũ nghĩa II 2: ứng dụng phủ định biện chứng trình đổi kinh tế Việt Nam Những tồn tạI bất cập kinh tế quan liêu bao cấp: Qua việc phân tích đặc đIểm phủ định biện chứng ta ... mầm,đó phát triền cao cáI cũ .Phủ định biện chứng có đặc trng sau: Phủ định biện chứng phủ định khách quan nguyên nhân trực tiếp trình phủ định biện chứng nằm thân vật.Đó trình mà mặt đối lập đấu ... đoạn khẳng định, Giai đoạn phủ định, Giai đoạn phủ định phủ định Qua hai lần phủ định vật hoàn thành đợc chu kỳ phát triển Sự phủ định lần thứ hai đợc gọi phủ định phủ định Phủ định phủ định xuất...
 • 15
 • 739
 • 4

ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình hình thành và phát triển máy tính

ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình hình thành và phát triển máy tính
... (composite) 14 II ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG TIN HỌC – MÁY TÍNH VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MÁY TÍNH 15 Sơ lược máy tính 15 Các giai đoạn phát triển máy tính ... học II ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG TIN HỌC – MÁY TÍNH VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MÁY TÍNH Sơ lược máy tính Máy tính, hay gọi máy vi tính, thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán ... tư sáng tạo người Trong phạm vi tiểu luận, tìm hiểu nội dung vài dẫn chứng minh họa nguyên tắc sáng tạo khoa học Sự vận dụng nguyên tắc sáng tạo khoa học tin học trình bày chi tiết qua ví dụ sáng...
 • 39
 • 211
 • 0

ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển máy tính

ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển máy tính
... nhiều bước tiến triển công nghệ, từ máy tính cỡ lớn chiếm gian phòng đến bé bàn tay mang lại dễ dàng Máy tính đời từ nào, đâu, nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trình phát triển máy tính, câu hỏi giải ... I 40 Nguyên tắc sáng tạo: .5 Nguyên tắc phân nhỏ: Nguyên tắc “tách khỏi”: .5 Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: Nguyên tắc phản đối xứng: .5 Nguyên tắc kết ... Nguyên tắc vạn năng: Nguyên tắc “chứa trong : Nguyên tắc phản trọng lượng: Nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ: .6 10 Nguyên tắc thực sơ bộ: 11 Nguyên...
 • 28
 • 244
 • 0

ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình hình thành và phát triển điện thoại di động

ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình hình thành và phát triển điện thoại di động
... NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Quá trình hình thành phát triển điện thoại di động …… ……….… Trang 14 Ứng dụng nguyên sáng tạo khoa học ... chung, sử dụng vật liệu có tính hệ thống III ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Quá trình hình thành phát triển điện thoại di động ... điện thoại di động đem lại Ngày điện thoại di động trở thành người bạn thiếu người Trong nội dung báo cáo này, em trình bày nguyên sáng tạo khoa học ứng dụng tiến trình hình thành phát triển điện...
 • 25
 • 340
 • 0

tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển

tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển
... Lê Đức Bảo Page II Tiểu luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học NGÔN NGỮ HTML & ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG Lịch sử ngôn ngữ HTML - HTML viết tắt cụm từ ... cốt lõi HTML 2.3 HTML Internet làm cho ngôn ngữ HTML phát triển ứng dụng phát triển HTML Ngày có nhiều người ứng dụng game HTML Vào thời điểm đó, Nestcape công ty hàng đầu thị trường trình duyệt ... lý vấn đề - Quá trình phát triển ngôn ngữ HTML áp dụng số nguyên sáng tạo khoa học sau: (a) Nguyên tắc tách khỏi : Để tiện cho việc phát triển web tách biệt giao diện nội dung HTML tách phần...
 • 19
 • 263
 • 0

tiểu luận ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển của chuột máy tính

tiểu luận ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển của chuột máy tính
... 16 ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUỘT MÁY TÍNH 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO .22 Lê Thị Ngọc Hạnh _ Khoa học máy tính Page Bài ... hoạch em gồm phần: Tổng quan 40 nguyên sáng tạo Ứng dụng nguyên sáng tạo tìm hiểu trình hình thành phát triển chuột máy tính Lê Thị Ngọc Hạnh _ Khoa học máy tính Page Bài thu hoạch môn phương ... trở sáng tạo phải giải b i toán loại khác Lê Thị Ngọc Hạnh _ Khoa học máy tính Page 15 Bài thu hoạch môn phương pháp nghiên cứu khoa học PHẦN II ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT...
 • 22
 • 184
 • 0

tiểu luận ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động

tiểu luận ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển điện thoại di động
... dụng nguyên tắc sáng tạo trình phát triển điện thoại di động cho thu hoạch Nội dung thu hoạch trình bày hai mảng nội dung sau:  Trình bày cách sơ lược, khái quát 40 nguyên tắc sáng tạo bản, đồng ... nguyên tắc sáng tạo bản, đồng thời nêu vài ví dụ cho nguyên tắc  Đi sâu vào ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trình phát triển điện thoại di động Mặc dù người viết cố gắng tìm hiểu thu hoạch nhiều ... CHƯƠNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN 1.1 Nguyên tắc phân nhỏ 1.2 Nguyên tắc tách khỏi đối tượng 1.3 Nguyên tắc phẩm chất cục 1.4 Nguyên tắc phản đối xứng ...
 • 25
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình ứng dụng quảng cáo trực tuyến vào trong hoạt động kinh doanh trên thế giới và việt namvai trò của con người trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ở việt namcổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở việt namnhững tồn tại chủ yếu trong quá trình phát triển công nghiệp nông thôn việt namcơ sở lý luận về vai trò của thương mại trong quá trình phát triển của nến kinh tế việt nam trong những năm quanhững vấn đề rút ra trong quá trình cạnh tranh của đội tàu biển việt nammột số vướng mác trong quá trình nộp thuế gtgt của các doanh việt namnhũng nét chính trong quá trình phát triển của nhno amp ptnt việt namlỗi vô ý trong quá trình phát triển của luật hình sự việt namứng dụng thuật toán đàn kiến trong tìm kiếm đường đi tối ưuứng dụng thuật toán trong hệ phân tánsơ bộ về ứng dụng thuật toán som trong phân cụm webứng dụng thuật toán k means trong thực tếứng dụng thuật toán k means trong phân đoạn ảnhứng dụng thuật toán picchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VI KHUẨN LĂCTIC và một số ỨNG DỤNG điển HÌNHchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VIRUT và một số ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄNBí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa HọcTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁCác biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non, duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia”Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học ở trường mầm nonMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONMột số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổiMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonMột số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm nonMột số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm nonHướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời vănMột số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường họcNâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu họcPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm nonThực hành giải toán tiểu học tập 1TỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN 12 ÔN THI THPT QUỐC GIAGóp phần tra cứu, giải thích các địa danh châu âu trong địa lý 7một số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phương trình bậc cao
Đăng ký
Đăng nhập