Phân tích đặc tính gen mã hóa enzyme methionine sulfoxide reductase từ hệ gen cây đậu tương

Nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật
... chuyn gen mó húa protein b mt ca virus H5N1 vo cõy u tng phc v sn xut vaccine thc vt Mc tiờu nghiờn cu Thit k c vector mang cu trỳc gen HA, on gen HA1 ca virus cỳm A /H5N1 To c cõy u tng chuyn gen ... tiờu bt buc sn xut vaccine Cỏc loi vaccine s dng phũng chng bnh cỳm A /H5N1 bao gm vaccine truyn thng, vaccine th h mi hay vaccine cụng ngh gen, vaccine nhc c virus cỳm nhõn to, vaccine n c thc ... edible vaccine) (1) Vaccine truyn thng Vaccine truyn thng bao gm vaccine vụ hot ng chng v d chng Vaccine vụ hot ng chng (homologus vaccine) , ú l cỏc loi vaccine c sn xut cha cựng nhng chng virus...
 • 143
 • 275
 • 1

nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ bản tóm tắt tiếng anh
... Transformation Using Gene Encoding Surface Proteins from H5N1 Virus for Plant Vaccine Production” has been carried out 2 General aims The general purpose of this thesis project is to engineer a genetic transformed ... genetic carrier vectors containing HA gen and HA1 gen region from virus A /H5N1; - To regenerate a HA1 genetic transformed soy bean cultivar with recombined HA1 protein expression in seeds Specific ... Varian flu and A /H5N1 virus, (2) A /H5N1 flu vaccine, (3) the application of gen transformation in plant vaccine manufacturing Avian flu is an acute transmitted disease caused by flu virus type A...
 • 27
 • 109
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ

tóm tắt luận án nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vậ
... gia phát triển .Xuất phát từ lý tiến hành đề tài luận án là: Nghiên cứu chuyển gen hóa protein bề mặt virus H5N1 vào đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật” Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế ... gus biểu hạt vào đậu tương Đánh giá hiệu chuyển gen gus giống đậu tương ĐT12 DT84; 3.5 Chuyển cấu trúc vector mang đoạn gen HA1 vào đậu tương phân tích có mặt đoạn gen chuyển HA1 đậu tương hệ T0 ... hiện gen gus đậu tương chuyển gen A, B: mầm hạt non; C, D: mảnh lá; A, C: không chuyển gen; B, D: chuyển gen; E: đậu tương mang gen gus Từ kết nghiên cứu chuyển thành công gen gus giống đậu tương...
 • 27
 • 199
 • 0

Khảo sát hiện trạng, phân tích đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty nhuộm Donabochang , Biên Hòa Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng, phân tích đặc tính nước thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty nhuộm Donabochang , Biên Hòa Đồng Nai
... Environment, Technical Report N01 6, UNEP, 1993 Khảo sát số xí nghiệp dệt nhuộm hàng Ấn Độ cho thấy kết lượng nước thải đặc tính nước thải khác Bảng 2.6:Thành phần, tính chất nước thải dệt nhuộm mặt ... Nguồn nước thải phát sinh công nghệ dệt nhuộm từ công đoạn hồ sợi , rũ h , nấu tẩy, nhuộm hoàn tất Tuy nhiên đặc điểm ngành công nghiệp dệt nhuộm công nghệ sản xuất gồm nhiều công đoạn, thay ... nhiễm đặc tính nước thải ngành công nghiệp dệt nhuộm : Công đoạn Chất ô nhiễm nước thải Đặt tính nước thải Hồ sợi, rũ hồ Tinh bột, glucose, polyvinyl, BOD cao (34 – 50 tổng lượng alcol, nhựa…...
 • 46
 • 371
 • 0

Slide bài NGHIÊN cứu PHÂN TÍCH đặc TÍNH KHÓ HIỂU của hợp ĐỒNG bảo HIỂM

Slide bài NGHIÊN cứu PHÂN TÍCH đặc TÍNH KHÓ HIỂU của hợp ĐỒNG bảo HIỂM
... quan hợp đồng bảo hiểm •1.1 Khái niệm hợp đồng bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm thoả thuận bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, theo bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm ... người bảo hiểm làm đối tượng bảo hiểm b) Hợp đồng bảo hiểm người: c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 1.3 TÍNH CHẤT CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM - Tính tương thuận - Là hợp đồng song vụ - Tính chất ... phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm 1.2 Các loại hợp đồng bảo hiểm kinh doanh a) Hợp đồng bảo hiểm tài sản: Là loại bảo hiểm lấy tài sản...
 • 10
 • 350
 • 0

Đồ án “Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử lý băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

Đồ án “Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử lý băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt
.. . nghệ W-CDMA mạng W-CDMA em thực đồ án: Trình bày nguyên hoạt động hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo băng rộng (WCDMA) Đi sâu phân tích đặc đi m trình xử băng rộng hệ thống .. . đa truy cập :  Đa truy nhập phân chia theo thời gian (Time Division Multiple Access TDMA)  Đa truy nhập phân chia theo (Code Division Multiple Access- CDMA) 1.3 .1 Đa truy nhập phân chia theo .. . chọn cho hệ thống thông tin di động hệ ba 1.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access - truy cập đa phân băng rộng) công nghệ 3G hoạt động dựa...
 • 72
 • 637
 • 4

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p10 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p10 doc
... nên tính tổn thất nhiệt theo công thức sau (4-13) Q12 = k.F.(tN - tKKT), W F - Diện tích nền, m ; tN - Nhiệt độ trung bình nền, oC; tKKT - Nhiệt độ không khí kho cấp đông, tKKT = -35oC; Hệ số truyền ... - Hệ số truyền nhiệt tờng, trần, W/m2.K k= + i + i (4-12) - Hệ số toả nhiệt bên tờng, lấy 1= 23,3 W/m2.K; - Hệ số toả nhiệt bên trong, lấy = 10,5 W/m2.K tơng ứng với trờng hợp không khí đối ... = k.Ft.t, W Ft - Diện tích tờng trần, m ; t = tKKN tKKT ; tKKN - Nhiệt độ không khí bên tờng, oC tKKT - Nhiệt độ không khí bên kho cấp đông tKKT =-35 oC k - Hệ số truyền nhiệt tờng, trần, W/m2.K...
 • 5
 • 177
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p9 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p9 docx
... trao đổi nhiệt hai phía Quá trình trao đổi nhiệt trao đổi nhiệt đối lu cỡng bức, phía trao đổi trực tiếp với sản phẩm, phía dới trao đổi qua khay cấp đông dẫn nhiệt vào sản phẩm (hình 4-2) Nhiệt ... với hệ thống NH3, ngời ta sử dụng bình trung gian kiểu đứng với đầy đủ thiết bị bảo vệ, an toàn - Bình tách lỏng hồi nhiệt: Trong hệ thống lạnh thờng thiết bị kết hợp hay nhiều công dụng Trong hệ ... xác Kích thớc kho cấp đông tính toán theo bớc tính nh kho lạnh (chơng 2) Tuy nhiên cần lu ý kho cấp đông hệ số chất tải nhỏ kho lạnh nhiều Để có số liệu tham khảo tính toán dới giới thiệu kích...
 • 5
 • 168
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p8 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p8 potx
... làm tăng nhiệt trở Đặc biệt bao gói có lọt lớp khí bên tạo lớp cách nhiệt làm tăng đáng kể thời gian cấp đông 150 Loại thực phẩm Mỗi loại thực phẩm có nhiệt dung nhiệt hàm khác nhau, nhiệt lợng ... qua bề mặt Quá truyền nhiệt trao đổi nhiệt đối lu Sản phẩm cấp đông dạng block dạng rời, nhng thích hợp dạng sản phẩm rời a Ưu điểm - Không khí có nhiệt dung riêng nhỏ nên giảm nhiệt độ nhanh ... có liên quan tới diện tích tiếp xúc Dạng khối có diện tích tiếp xúc nhất, sản phẩm dạng rời có diện tích tiếp xúc lớn nên thời gian làm lạnh giảm nhiều Sản phẩm nhỏ có diện tích tiếp xúc lớn nên...
 • 5
 • 238
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p7 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p7 pdf
... đổi hệ số dẫn nhiệt độ Hệ số dẫn nhiệt độ sản phẩm thay đổi đợc tính theo công thức sau đây: a SP = a o + Aa Ba 1+ lg[t + (1 t kt )] (4-7) aSP, ao Hệ số dẫn nhiệt độ sản phẩm lạnh đông nhiệt ... thể xác định nhiệt dung riêng sản phẩm theo công thức thực nghiệm nh sau: C SP = C o Ac , kCal / kg.K Bc 1+ lg t (4-5) Ac, Bc Là số thực nghiệm - Biến đổi hệ số dẫn nhiệt Hệ số dẫn nhiệt sản phẩm ... kt )] (4-6) SP, o Hệ số dẫn nhiệt sản phẩm lạnh đông nhiệt độ kết tinh ( nhng sản phẩm cha kết tinh), W/m.K; A, B - Hằng số thực nghiệm t, tkt Nhiệt độ sản phẩm cấp đông nhiệt độ kết tinh (không...
 • 5
 • 175
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p6 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p6 docx
... hỏng, ơn thối Khi nhiệt độ thực phẩm xuống thấp trình bị ức chế kìm hãm, tốc độ phản ứng hoá sinh giảm Nhiệt độ thấp, tốc độ phân giải giảm mạnh Khi nhiệt độ giảm hoạt động sống tế bào giảm do: ... độ thấp khả phân giải giảm, ví dụ khả phân giải men lipaza phân giải mỡ cho bảng 4-1 dới Bảng 4-1 : Khả phân giải men phân giải mỡ lipaza Nhiệt độ, oC Khả phân giải, % 40 11,9 10 3,89 2,26 -10 ... Đa số tế bào động vật chết nhiệt độ giảm 4oC so với thân nhiệt bình thờng Tế bào động vật chết chủ yếu độ nhớt tăng phân lớp chất tan thể Một số loài động vật có khả tự điều chỉnh hoạt động sống...
 • 5
 • 169
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p5 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p5 doc
... nhiều đơn vị nớc chế tạo đợc cối đá vảy, dới đặc tính kỹ thuật cối đá vãy Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng SEAREE Bảng 3-13 dới giới thiệu đặc tính kỹ thuật cối đá vảy SEAREE dùng để tham khảo Bảng ... máy đá phải đợc làm lạnh sơ đạt nhiệt độ khoảng gần 0oC Do tốc độ lỡi dao tơng đối lớn nên bề mặt bên tang trống luôn tiếp xúc với nớc lạnh để tạo đá, hệ số truyền nhiệt lớn, khoảng 1600 W/m2.K ... thành đoạn ngắn theo yêu cầu Sau tiếp tục thực trình đông đá Trong trình tan giá bơm nớc ngừng hoạt động Thời gian làm đá phụ thuộc vào độ dày đá, nhiệt độ bay Thời gian tan đá khoảng phút độ dày...
 • 5
 • 188
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p4 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p4 pot
... Nhiệt độ không khí bên nhiệt độ nhà nên lấy thấp nhiệt độ tính toán vài độ, nhiệt độ không khí bên lấy khoảng tKKT = 3ữ-3oC kN Hệ số truyền nhiệt nắp, W/m2.K kN = + i + i ' (3-29) 1, Hệ số ... Hệ số toả nhiệt không khí bên bên nắp cối đá, W/m2.K; i, i Chiều dày hệ số dẫn nhiệt lớp vật liệu 2) Nhiệt truyền kết cấu bao che bể nớc tuần hoàn bể nớc tuần hoàn trình truyền nhiệt thực từ ... bình, m kGM - Hệ số truyền nhiệt qua vách bình giữ mức: k GM = d 1 + ln i +1 + di d d 2. i ; W / m.K (3-33) - Hệ số toả nhiệt từ không khí bên lên vách bình, W/m2.K; - Hệ số toả nhiệt từ vách...
 • 5
 • 166
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p3 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p3 pps
... chứa: Nói chung hệ thống máy đá vảy không cần bình chứa kích thớc lớn thực tế hệ thống sử dụng số lợng môi chất không nhiều * Đặc điểm hệ thống máy đá vảy Ưu điểm: - Chi phí đầu t nhỏ Hệ thống máy ... tiêu chuẩn để tính toán dung tích kho chứa đá vảy Dung tích kho chứa đá lớn nhỏ phụ thuộc vào hình thức vận hành sử dụng nhà sản xuất Nếu không cần dự trữ nhiều đá sử dụng kho có dung tích nhỏ, thời ... Trong trờng hợp sử dụng môi chất R22 sử dụng dàn ngng không khí ống đồng cánh nhôm Khi sử dụng NH3 nên sử dụng thiết bị ngng tụ giải nhiệt nớc: dàn ngng bay hơi, kiểu tới bình ngng, để giảm nhiệt...
 • 5
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thuộc tính của hàng hóaphân tích dữ liệu dạng mã hóaphân tích chung tình hình chi phí kinh doanh trong mối liên hệ với doanh thuphân tích đặc điểm kết cấu và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơnđặc điểm gen gmexp1 đậu tươngphân tích một tình huống quản lý mà em tâm đắcphân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertasephân tích các tính chất cơ bản của dư luận xã hội cho ví dụ minh họa cho từng tính chất tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luậtbài tập hóa học phân tích định tínhbài tập hóa học phân tích nguyễn tinh dungcâu hỏi trắc nghiệm hóa phân tích định tínhđại cương về hóa học phân tích định tínhgiáo trình hóa phân tích định tínhcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa phân tích định tínhlý thuyết hóa phân tích định tínhThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu ứng dụng thiết bị phóng đại VIDEO cầm tay để trợ thị nhìn gần cho người khiếm thịNhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositePhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namTính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngỨng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình ii bệnh viện hữu nghị việt đức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC500 câu trắc nghiệm về hàm sốBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông HồngBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVnấm ăn nấm dược liệu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập