Nghiên cứu sử dụng xạ khuẩn streptomyces để sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh nấm phấn trắng trên cây đậu tương và dưa chuột

nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic để sản xuất chế phẩm probiotic phòng trị bệnh đường ruột cho heo

nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic để sản xuất chế phẩm probiotic phòng và trị bệnh đường ruột cho heo
... tâm Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài nghiên cứu : "Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactỉc để sản xuất chế phẩm probiotic phòng trị bệnh đường ruột cho heo Với mục tiêu : Nghiên cứu sử dụng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH … o0o… TRẦN THỊ MỸ TRANG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC ĐỂ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM PROBIOTIC PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT CHO HEO Chuyên ... Lactobacillus để đưa vào đường ruột tạo cân cho hệ vsv đường ruột Hướng nghiên cứu gọi vi trùng liệu pháp (bacteriotherapy) chế phẩm sử dụng theo hướng chữa trị gọi chế phẩm probiotic Các chế phẩm probiotic...
 • 90
 • 85
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình thủy phân cá tạp để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng làm thức ăn cho cá lóc bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình thủy phân cá tạp để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng làm thức ăn cho cá lóc bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
... gi i quy t v sinh v D ch t c cho vào th nhiên c n thi p nh m b sung c phân h y b ng vi m ch t khoáng t c nuôi b ng t p s h n ch xu t hi n d t t Vi sinh v c ao nuôi h tiêu hóa c a s ... (2013) b nh nh ng nguyên nhân sau: Ch cb i - Nhi t ng n tháng (có th xu ng th p n 25 – 27 OC) nhi – 35 O n tháng hàng u làm cho b ut n 30 u ki n cho sinh v t gây b nh làm cho d b nh ... ng cho s t tri ng th ng thu n l i cho tác nhân gây b nh phát nn Thi u c n th làm ô nhi c ao óc Các d ng c cv Các d ng c v n chuy n, b n ch a m m b nh i v t, thùng… có th làm xây xát trình...
 • 115
 • 355
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm enzyme tái tổ hợp streptokinase yếu tố hoạt hóa plasminogen mô (+PA) sử dụng trong điều trị

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm enzyme tái tổ hợp streptokinase và yếu tố hoạt hóa plasminogen mô (+PA) sử dụng trong điều trị
... tái tổ hợp sinh tổng hợp SK với suất cao xây dựng quy trình công nghệ sản xuất SK đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam; - Tạo dòng tế bào sinh tổng hợp tPA cao xây dựng quy trình công nghệ sản xuất ... trình công nghệ sản xuất chế phẩm enzyme tái tổ hợp streptokinase yếu tố hoạt hóa plasminogen (tPA) sử dụng điều trị 1 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bệnh nghẽn mạch hướng điều trị 1.1.1 Bệnh nghẽn ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KC10/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT...
 • 149
 • 442
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong công nghệ sản xuất chế phẩm isoflavone dạng aglycone

Nghiên cứu ứng dụng enzyme trong công nghệ sản xuất chế phẩm isoflavone dạng aglycone
... thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng enzyme công nghệ sản xuất chế phẩm isoflavone dạng aglycone Nội dung nghiên cứu gồm: - Nghiên cứu nâng cao hiệu suất chuyển hóa isoflavone đậu tương từ dạng glycoside ... phương pháp để sản xuất aglycone enzyme phong phú tự nhiên sử dụng rộng rãi dạng chế phẩm enzyme thương mại công nghiệp thực phẩm Theo pantent số 5,352,384 Mỹ, Shen cộng (1994) sử dụng enzyme Lactozym ... nghiên cứu 3.2 Nghiên cứu chuyển hóa isoflavone từ dạng glycoside sang dạng aglycone sữa đậu nành enzyme 3.2.1 Nghiên cứu lựa chọn enzyme thích hợp để nâng cao hiệu suất chuyển hóa Các isoflavone dạng...
 • 55
 • 160
 • 0

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

 Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... hại thu c hoá học bảo vệ thực vật gây ra, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm ... thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Báo cáo thực tập ... Nông học Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời...
 • 56
 • 1,064
 • 4

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... – Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /2007 – 30/12 /2007 - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn cà chua, đậu đỗ… vụ thu năm 2007 vùng Gia ... héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội - Tìm hiểu ảnh hưởng số yếu tố liên quan tới phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) đồng ruộng - ... trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. ” Báo cáo thực tập tốt nghiệp BVTV 49A Đỗ Tiến hoàng - II MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Mục đích - Điều tra bệnh...
 • 59
 • 277
 • 0

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II MụC ĐíCH YÊU CầU Mục đích - Điều tra bệnh ... 30/12 /2007 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng ... I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực tập từ ngày 10/7/2007...
 • 56
 • 288
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc
... v hố thu nm 2007 ti vựng Gia Lõm - H Ni v th nghim ch phm sinh hc phũng tr bnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A II MC CH YấU CU Mc ớch - iu tra bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A DT 84 hoa tớm trng ti xó Phỳ Thu Gia Lõm H Ni Kt qu thu c trỡnh by bng Bng 3: nh hng ca a th t n s phỏt trin ca bnh hộo vng (Fusarium oxysporum) ... chng: khụng cú thuc Cỏc thuc th nghim c pha theo phng phỏp dung dch m (pha 1g thuc vo 10ml nc ct vụ trựng) s cú dung dch m l 10% so vi 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A nng...
 • 115
 • 411
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf
... kết luận Qua thời gian thực đề tài Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Chúng rút số ... rút số nhận xét kết luận sau: Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây thiệt hại đáng kể sở trồng cà chua, đậu tương số trồng cạn khác thu c huyện Gia Lâm Nội Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... trồng cạn vùng Nội năm 2000, Tạp chí BVTV số1 81 tháng 1/2002 trang 14 17 Nguyễn Kim Vân (2002) Nghiên cứu số bệnh héo rũ thối gốc nấm hại trồng cạn vùng H Nội năm 2000 Tạp chí BVTV số 181...
 • 7
 • 286
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps
... Bảng 9: Hiệu phòng trừ bệnh héo vàng cà chua nấm đối kháng Trichoderma viride điều kiện nhà lưới Số Số Ngày Ngày Thời kỳ lây nhiễm lây phát tiềm bệnh bệnh bệnh bệnh dục CT 0.00 24/9 0 - CT 88.89 ... gây bệnh héo vàng phòng thí nghiệm ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng sợi nấm Fusarium oxysporum môi trường PGA Chúng tiến hành thí nghiệm ngưỡng nhiệt độ khác phòng thí nghiệm để nghiên cứu ... oxysporum, thu c Topsin M75WP nồng độ 0.2% 0.3% có khả ức chế hoàn toàn phát triển sợi nấm Fusarium oxysporum Hai loại thu c cần nghiên cứu đưa vào sản xuất để phòng trừ bệnh héo vàng nấm Fusarium...
 • 10
 • 183
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot
... Tiến hoàng - BVTV 49 A ảnh hưởng địa đất tới bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) giống đậu tương DT 84 hoa tím xã Phú Thu Gia Lâm Nội Do bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây nguồn bệnh tồn ... đất đến bệnh héo vàng lớn Chúng tiến hành theo dõi phát triển bệnh héo vàng hai chân đất khác giống đậu tương DT 84 hoa tím trồng xã Phú Thu Gia Lâm Nội Kết thu trình bày bảng Bảng 3: ảnh ... Xá - Gia Lâm Nội Kết thu dược trình bày bảng 33 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49 A Bảng 4: ảnh hưởng luân canh tới bệnh héo vàng Fusarium oxysporum cà chua xã Đặng Xá - Gia...
 • 10
 • 175
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot
... 1 .32 3. 32 1 .32 16/9/07 3. 32 4.66 3. 99 23/ 9/07 7 .32 8.66 9 .32 30 /9/07 12.67 13. 33 13. 00 7/10/07 17 .33 15 .33 16.66 14/10/07 20.65 18.66 20.65 21/10/07 26.00 24.00 28.00 28/10/07 32 .66 30 .33 37 .33 ... trắng, Mỹ VL2200 vụ thu năm 2007 Kết thu bảng Bảng 1: ảnh hưởng giống cà chua khác đến phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) thôn Hoàng Long Đặng xá - Gia Lâm Nội Giống Nhật HP5 ... tử phân sinh cành bào tử phân sinh nấm gây bệnh ảnh 1: Cây cà chua bị bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum f.sp lycopersici Diễn biến bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum gây vụ thu 2007 xã...
 • 10
 • 221
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2 ppt

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2 ppt
... gian thực tập từ ngày 10/7 /20 07 30/ 12 /20 07 - Cây trồng nghiên cứu số trồng cạn cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 20 07 vùng Gia Lâm Nội Đối tượng nghiên cứu Bệnh héo vàng nấm Fusarium oxysporum ... Trường Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ trồng vật nuôi - Trường Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội - Thời gian thực ... hạn chế phát triển vi khuẩn môi trường Thành phần môi trường : - Peptone : 15g - Agar : 20 g - KH2PO4 : 1g - MgSO4.7H2O : 0,5g - Steptomycin sulfate : 1g - Tetrachlor : 1g - Neomycin sulfate : 0,12g...
 • 10
 • 112
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 1 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 1 pdf
... Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV ... đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại số trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội - Tìm hiểu ảnh hưởng số yếu tố liên quan tới phát triển bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) ... ruộng - Sử dụng thu c hoá học chế phẩm sinh học nấm đối kháng Trichoderma viride để phòng chống bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) Yêu cầu - Mô tả, nhận xét triệu chứng chụp ảnh bệnh héo vàng (Fusarium...
 • 10
 • 208
 • 0

xây dựng qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ nguyên sinh động vật (protozoa) để phòng trừ nhóm sâu hại rau màu (sâu ăn tạp, sâu xanh…) cho vùng rau an toàn tp. cần thơ

xây dựng qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ nguyên sinh động vật (protozoa) để phòng trừ nhóm sâu hại rau màu (sâu ăn tạp, sâu xanh…) cho vùng rau an toàn tp. cần thơ
... chuyn giao (Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất góp vốn-với đơn vị ... Sericultural and Entomological Science (Tsukuba, Ibaraki, 305 - 0851 Japan) 16 Trn Móo 2002 S dng cụn trựng v vi sinh vt cú ớch, Tp II NXB Nụng nghip H Ni Trang 108 - 112 Vừ Th Thng Lan 2007 Sinh hoc ... n tp, sõu xanh hoc sõu nhiu t ) - ỏnh giỏ hiu lc ca Protozoa i vi sõu hi rau mu nh: sõu n tp, sõu xanh -Xõy dng quy trỡnh sn xut ớt nht mt dng ch phm sinh hc t nguyờn sinh ng vt (Protozoa) bng...
 • 31
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh héo vàng fusarium oxysporum hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng gia lâm hà nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnhnghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựngnghiên cứu ứng dụng polymer để sản xuất chế phẩm vi khuẩn cố định đạm cho cây đậu tương và cây lạcnghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tômnghiên cứu đánh giá khả năng tái sử dụng bã cà phê để sản xuất các sản phẩm tái chếmột số nghiên cứu sử dụng chất hấp phụ để loại bỏ amoni trong nướcđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caonghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitnghiên cứu áp dụng haccp vào công nghệ sản xuất bánh dẻo ở việt namnghiên cứu tác dụng của laser lane lên một số chỉ số sinh học trên động vật thực nghiệm và trên nười bình thườngnghiên cứu ứng dụng plc trong công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng la hiên thái nguyênsử dụng thạch cao phôtpho để sản xuất chất kết dínhđánh giá khả năng sử dụng bã cà phê để sản xuất compostđánh giá khả năng sử dụng bã cà phê để sản xuất thanh nhiên liệunghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnhBài thu hoạch lớp đảng viên mớiCái hài trong truyện ngắn Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXITài liệu Ngữ Văn 6 Năm 2017lý thuyết bài tập lý 8 có giảiVấn đề vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí – báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh tuần 3 4 tháng 72008Đại cương hóa hữu cơTiểu luận Kinh tế lượng Sinh viên và vấn đề nghỉ học - Chủ đề Nghỉ học của sinh viênTiểu luận Kinh tế phát triển so sánh Kinh tế Trung QuốcPhân tích tác phẩm Từ ấy Tố HữuĐề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017)Đề cương môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGTiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayTiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải phápTiểu luận Đầu tư quốc tế Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài sang châu Phi của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2002-2012LỊCH THI CHỨNG CHỈ B2 NĂM 2017 DHNNQGHNLuận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”Phân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenTăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổnTiểu luận Ngôn ngữ và văn chươngĐồ án tốt nghiệp thủy lợi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập