Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ hai pha cứng mềm bằng phương pháp lắng đọng điện hóa

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý nước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý nước
... đề tài luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan dioxit có cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt ứng dụng xử nước với mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc nano MnO2 dạng α, ... NHIÊN Nguyễn Thị Xuyến NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU MANGAN ĐIOXIT CẤU TRÚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC Chuyên ngành: Hoá môi trường Mã số: 60440120 ... với môi trường, nên ứng dụng rộng rãi xử nước ô nhiễm Có nhiều nghiên cứu ứng dụng MnO2 dạng nano xử nước: - Nano γ-MnO2 có khả xử nước ô nhiễm thuốc nhuộm Congo đỏ Trong dạng cầu γ-MnO2...
 • 73
 • 287
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý nước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng trong xử lý nước
... NHIÊN Nguyễn Thị Xuyến NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU MANGAN ĐIOXIT CẤU TRÚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC Chuyên ngành: Hoá môi trường Mã số: 60440120 ... văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan dioxit có cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt ứng dụng xử TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Văn Cát (2002), Hấp phụ trao đổi ion kĩ thuật xử nước ... phòng thí nghiệm Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu sử dụng trình thủy nhiệt để điều chế vật liệu mangan đioxit cấu trúc nano Việt Nam Phương pháp thủy nhiệt từ tiền chất đơn giản như, kết hợp...
 • 13
 • 167
 • 0

Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên sự hình thành tinh thể bi2te3 bằng phương pháp lắng đọng điện hóa

Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên sự hình thành tinh thể bi2te3 bằng phương pháp lắng đọng điện hóa
... trưởng thành ngành điện hóa, hàng loạt phương pháp nghiên cứu chế điện hóa hình thành Trong đó, phương pháp Vol-Ampe vòng phương pháp tỏ hữu hiệu Phương pháp Vol-Ampe vòng thí nghiệm điện hóa - điều ... Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQGHN, nhóm tìm hiểu ảnh hưởng điều kiện chế tạo nên việc hình thành tinh thể Bi2Te3 phương pháp lắng đọng điện hóa Bi2Te3 chất bán dẫn, hợp chất bismuth (Bi) tellurium ... phần, mẫu thu phương pháp lắng đọng điện hóa chế tạo theo hai trình: điện hóa bước điện hóa nhiều bước Với trình điện hóa nhiều bước: thành phần lắng đọng độc lập với với lắng đọng riêng biệt tương...
 • 59
 • 138
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng ở cấu trúc nano

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng ở cấu trúc nano
... u ñó ti n hành nghiên c u ch t o v t li u t c ng c u trúc nano M ñ u Trương Thành Trung Trong nh ng năm g n ñây m t s v t li u t c ng ñã ñư c ñưa vào nghiên c u, ch t o, có c u trúc pha L10 h ... c a v t li u nano ñ nh ñ so sánh v i kích thư c t i h n c a m t s tính ch t Chính ba y u t ñã t o s thay ñ i l n v tính ch t c a v t li u nano Và v y, v t li u nano thu hút ñư c s nghiên c u r ... li u T ñó nghiên c u tính ch t nh t c a v t li u t c ng [5] Trong khóa lu n ti n hành: Nghiên c u ch t o tính ch t c a v t li u t nano FePd” M c ñích c a khóa lu n: - Ch t o v t li u nano FePd...
 • 48
 • 497
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ.PDF

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ.PDF
... Càu trùc vùng nàng lugng cùa ZnO pha ion kim loai chuyén tièp 1.1.4.2 Tmh chat quang va tu quang cùa ZnO pha ion kim loai chuyén tièp 1.1.4.3 Tinh chat tu cùa ZnO pha Co " Chucmg II: Càc phucmg ... luan 3.1 Che tao màng ZnO pha Co va nghién cùu càc tinh chat vat ly 3.1.1 Che tao màng ZnO 3.1.2 Màng ZnO pha kim loai chuyén tièp Co 3.2 Càc tmh chat Vàt ly cùa bòt ZnO pha Co 18 18 18 19 28 3.3 ... ZnTe pha Cr, V thi trang thài sàt tu eó thè tón tai ma khóng càn pha tap loai n hay p vi nrong tàc trao dói kép sàt tu tròi hoTi va thàng tuong tàc siéu trao dói phàn sàt tu Khi càc hgp chat pha...
 • 66
 • 146
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanh

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanh
... ngui nhanh v ngui nhanh t trng 2.1.2 To bng ngui nhanh Phng phỏp ngui nhanh thng c dựng to hp kim vụ nh hỡnh Nguyờn tc chung l dựng mt mụi trng lnh thu nhanh nhit ca hp kim núng chy, b lm ngui nhanh ... 4,8 MGOe, tng thờm 100% [7] 1.5 Phng phỏp ngui nhanh 1.5 Phng phỏp phun bng ngui nhanh 1.5.1.1 Thit b phun bng ngui nhanh Phng phỏp phun bng ngui nhanh (chill-block solidification) c Duwez v cng ... v trớ s tng ng vi mt trng siờu tinh t (hyperfine field) Giỏ tr trng siờu tinh t ca cỏc v trớ Fe ú th hin bng 1.2 Bng 1.2 Trng siờu tinh t ca cỏc v trớ Fe ụ mng tinh th [24] V trớ Fe 16k1 16k2...
 • 71
 • 131
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nền Fe và Co bằng phương pháp nguội nhanh và nghiên cứu cơ năng lượng cao

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nền Fe và Co bằng phương pháp nguội nhanh và nghiên cứu cơ năng lượng cao
... đề quan tâm nghiên cứu Từ lí chọn tên đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Fe Co phương pháp nguội nhanh nghiền lượng cao Mục đích nghiên cứu - Luận văn nhằm tạo vật liệu từ cứng cấu trúc ... MGOe chế tạo phương pháp nguội nhanh ứng dụng nhiều thực tế Các vật liệu từ cứng nanocomposite có tích lượng từ thấp công nghệ chế tạo đơn giản giá thành thấp [11] Việc tìm kiếm loại vật liệu từ ... từ đặc tính vật lý khác như: độ bền học tốt, khả chống ăn mòn hóa học cao cần thiết cho việc ứng dụng thực tế Bằng phương pháp nguội nhanh chế tạo vật liệu từ cứng (có lực kháng từ lớn) vật liệu...
 • 60
 • 132
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite chứa nồng độ đất hiếm thấp nd4 xrxfe71co5cu0,5nb1b18,5 (r=tb, dy )

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite chứa nồng độ đất hiếm thấp nd4 xrxfe71co5cu0,5nb1b18,5 (r=tb, dy  )
... nghệ chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite chứa nồng độ đất thấp Nd4- xRxFe71Co5Cu0,5Nb1B18,5 (R = Tb, Dy ) c phẩm chất từ tốt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Vật liệu từ cứng nanocomposite: Nd4- xRxFe71Co5Cu0,5Nb1B18,5 ... liệu? Từ lý định chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “ Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite chứa nồng độ đất thấp Nd4- xRxFe71Co5Cu0,5Nb1B18,5 (R = Tb, Dy ) Mục đích nghiên cứu Chế tạo ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ CỨNG NANOCOMPOSITE CHỨA NỒNG ĐỘ ĐẤT HIẾM THẤP Nd4- xRxFe71Co5Cu0,5Nb1B18,5 (R = Tb, Dy ) Chuyên ngành : Vật...
 • 78
 • 178
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng mn bi

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng mn bi
... phức tạp, vật liệu từ cứng Mn- Bi hứa hẹn mang lại hiệu kinh tế cao, lí trên, định chọn đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Mn- Bi Mục đích nghiên cứu Chế tạo vật liệu từ cứng Mn- Bi có tính ... chất từ cứng tốt, ứng dụng thực tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Hệ hợp kim Mn- Bi - Khảo sát cấu trúc, tính chất từ vật liệu Mn- Bi Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo mẫu Mn- Bi - Nghiên cứu ... chất từ mẫu hệ từ trường xung từ kế mẫu rung Cấu trúc luận văn Mở đầu Nội dung Chƣơng Tổng quan vật liệu từ cứng hợp kim Mn- Bi Vật liệu từ cứng Hợp kim Mn- Bi Chƣơng Thực nghiệm Các phương pháp chế...
 • 63
 • 190
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng mn bi bằng phương pháp nguội nhanh

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng mn bi bằng phương pháp nguội nhanh
... từ mẫu chế tạo Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Vật liệu từ cứng Mn- Bi - Phạm vi nghiên cứu: Công nghệ chế tạo vật liệu từ cứng Mn- Bi phƣơng pháp nguội nhanh Phƣơng pháp nghiên cứu - ... nghiên cứu - Tìm công nghệ chế tạo vật liệu từ cứng không chứa đất Mn- Bi Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim Mn- Bi phƣơng pháp nguội nhanh - Khảo sát cất trúc tính chất từ ... Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Mn- Bi phƣơng pháp nguội nhanh Bằng phƣơng pháp nguội nhanh (để tạo hợp kim dạng băng), hy vọng rút ngắn đƣợc thời gian xử lý nhiệt cho vật liệu Mục đích nghiên...
 • 35
 • 166
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng mn bi bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng mn bi bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao
... nghiên cứu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Mn- Bi phƣơng pháp nghiền lƣợng cao Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu tổng quan lý thuyết thực nghiệm chế tạo vật liệu từ cứng Mn- Bi Nhiệm vụ nghiên cứu ... - Tìm hiểu tổng quan vật liệu từ cứng Mn- Bi - Chế tạo mẫu, đo đạc phân tích kết Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Hệ vật liệu từ cứng Mn- Bi Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thực nghiệm Ý nghĩa ... PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ =====***===== HOÀNG THỊ THƢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ CỨNG Mn- Bi BẰNG PHƢƠNG PHÁP NGHIỀN CƠ NĂNG LƢỢNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Vật lý chất rắn...
 • 39
 • 85
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocompsite bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao và ép nóng đẳng tĩnh (LV00989)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocompsite bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao và ép nóng đẳng tĩnh (LV00989)
... ca bng hp kim thng khụng cao 1.4.2 Phng phỏp nghin c nng lng cao Nghin c nng lng cao l k thut luyn kim bt, nú s dng ng nng da trờn s va p t cỏc bi thộp cng vi tc rt cao vo vt liu (hỡnh 1.9), ... s t kt dớnh m khụng cn cht kt dớnh hu c cho ta nam chõm n hi cú mt cao u im ca phng phỏp ny l va s dng ỏp sut cao v nhit cao ộp kt dớnh cỏc ht hp kim t kớch thc nanomet nờn nhit ộp khụng ... thụng thng thỡ nhit thiờu kt cao s lm cỏc ht hp kim t b núng chy dn ti lm mt cu trỳc nano Bng phng phỏp ộp núng ng tnh (ộp mụi trng khớ tr vi ỏp sut cao v nhit cao) cỏc hp kim bt s t kt dớnh...
 • 74
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người láinghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa polyeste không no pekn gia cường bằng hạt nano silica sử dụng phương pháp trộn hợp trong dung dichnghiên cứu chế tạo vật liệu nền tính năng cao trên cơ sở cao su tự nhiên biến tínhthực nghiệm nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡnghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở nhựa nền hdpe và bột gỗ biến tínhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo vật liệu compositeđề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozitnghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGBình ổn giá gạo trong nướcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcSoạn bài Khóc Dương Khuêđề thi thử đại học chuyên vinh lần 3Đề toán THPT Chu Văn An Hà NộiMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 24 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪULuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập