Xu thế phát triển của phát thanh phi truyền thống tại việt nam (khảo sát trường hợp viettel radio và tuổi trẻ online)

Xu thế phát triển của phát thanh phi truyền thống tại Việt Nam (khảo sát trường hợp Viettel radio Tuổi trẻ online

Xu thế phát triển của phát thanh phi truyền thống tại Việt Nam (khảo sát trường hợp Viettel radio và Tuổi trẻ online
... PHẠM THỊ HUỆ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁT THANH PHI TRUYỀN THỐNG TẠI VIỆT NAM (KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP VIETTEL RADIO VÀ TUỔI TRẺ ONLINE) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Báo ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT THANH TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT THANH PHI TRUYỀN THỐNG 14 1.1 Phát truyền thống .14 1.1.1 Khái niệm phát truyền thống 14 1.1.2 Ưu điểm phát truyền ... CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA TUỔI TRẺ RADIO VIETTEL RADIO 44 2.1 Giới thiệu Tuổi trẻ radio Viettel radio .44 2.1.1 Tuổi trẻ Radio .44 2.1.2 Viettel radio ...
 • 110
 • 1,873
 • 2

Yếu tố văn hóa dân tộc trong hoạt động doanh nghiệp của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam công ty TNHH Mỹ Hưng Vượng)

Yếu tố văn hóa dân tộc trong hoạt động doanh nghiệp của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và công ty TNHH Mỹ Hưng Vượng)
... Luận văn thạc sĩ với đề tài Yếu tố văn hóa dân tộc hoạt động doanh nghiệp công ty Hàn Quốc Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam công ty TNHH Mỹ Hưng Vượng) ... 2: YẾU TỐ VĂN HÓA DÂN TỘC CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH MỸ HƢNG VƢỢNG) 53 2.1 Văn hóa dân tộc ... TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam Công ty TNHH Mỹ Hƣng Vƣợng Chƣơng 2: Yếu tố văn hóa dân tộc công ty Hàn Quốc Việt Nam Chƣơng 3: Tác động yếu tố văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam giải...
 • 119
 • 113
 • 0

vị trí, vai trò xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở việt nam

vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở việt nam
... xỏc nh, kinh t nh nc cựng vi kinh t th phi tng bc tr thnh nn tng vng chc ca nn kinh t quc dõn, t rong ú, kinh t nh nc úng vai trũ ch o Kinh t nh nc Thnh phn kinh t nh nc bao gm cỏc t chc kinh t ... nhõn lc, qun lý nh nc i vi kinh t th Kinh t cỏ th Thnh phn kinh t cỏ th thc cht l kinh t t nhõn cú qui mụ nh, bao gm h sn xut kinh doanh cỏ th, tiu ch trc tip sn xut kinh doanh, cú thuờ mn lao ... nhng thnh phn kinh t ú, i hi ng VII (1991) v VIII (1996) ó phõn nh thnh thnh phn (bao gm: kinh t quc doanh /kinh t nh nc, kinh t th/HTX, kinh t t bn nh nc, kinh t cỏ th, tiu ch v kinh t t bn t...
 • 19
 • 350
 • 0

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Vị trí, vai trò xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam

báo cáo khoa học kinh tế đề tài Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam
... nhập kinh tế quốc tế thiếu hụt nguồn vốn cho phát triển Việt Nam, việc huy động nguồn lực thành phần kinh tế chiến lợc phát triển phù hợp Các thành phần kinh tế nh kinh tế t t nhân, kinh tế có ... manh mún trình độ phát triển thấp kinh tế Việt Nam Cùng với chủ trơng sách ngày cởi mở Nhà nớc, khu vực kinh tế t t nhân Việt Nam xu t ngày khẳng định vai trò trình phát triển kinh tế Hiện nay, Khu ... nớc thành phần kinh tế khác có xu hớng phát triển Ngoài hai khu vực kinh tế nói trên, khu vực kinh tế khác có vị trí định kinh tế Khu vực kinh tế cá thể có qui mô lớn đóng vai trò quan trọng phát...
 • 11
 • 116
 • 0

Xu hướng phát triển công nghệ thanh toán hiện đại tại việt nam

Xu hướng phát triển công nghệ thanh toán hiện đại tại việt nam
... phí hợp lý Ứng dụng công nghệ toán đại xu hướng chung nhiều ngân hàng giới NHTM Việt Nam Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ toán đại Việt Nam: Với chiến lược phát triển tắt - đón đầu ... vực, Việt Nam cần phải rút ngắn trình phát triển tiến đến tảng công nghệ đại giới, sở học kinh nghiệm, thành công thất bại mà quốc gia giới trải qua Để tăng cường phát triển công nghệ toán đại Việt ... bộ, bước đại hóa nghiệp vụ ngân hàng nhằm tạo điều kiện sử dụng khai thác có hiệu sản phẩm, dịch vụ toán đại Phát triển công nghệ toán đại Việt nam đồng nghĩa với tiến trình thể hoá thẻ toán sở...
 • 4
 • 250
 • 1

Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tại Việt Nam –Nghiên cứu trường hợp xã Yến Mao và Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
... QTD, thực nghiên cứu với đề tài Phát triển Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Yến Mao Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: ... hoạt động Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Yến Mao Phượng Mao • Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động Quỹ tín dụng đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Phương ... VÀ PHƯỢNG MAO, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Tổng quan quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Việt Nam 2.1.1 Các tổ chức hỗ trợ hoạt động QTD phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ việt nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội...
 • 106
 • 446
 • 0

Phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam

Phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam
... group of electronics manufacturers closed their plants in Vietnam, Canon Vietnam is a different case For over 10 years, Canon Vietnam has been continuously expanded their production, especially ... domestic suppliers in Vietnam Specifically, the study aimed to determine the current operation of Canon Vietnam following objectives: To determine the profile of the Canon Vietnam in terms of the following: ... Vietnam: The case study of Canon Vietnam’s strategy" is meaningful and useful for managers of multinational companies in electronic field when considering invest or now operating in Vietnam,...
 • 185
 • 198
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự phát triển của trứng dê trong ống nghiệm tại việt nam

Luận văn nghiên cứu sự phát triển của trứng dê trong ống nghiệm tại việt nam
... ñ v y ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u s phát tri n c a tr ng ng nghi m t i Vi t Nam Trong ph p vi nghiên c u c a ñ tài, tác gi ch t p chung vào nghiên c u, xây d ng chu n hóa quy ... (ðinh Văn Bình, 1998) công b , tu i ñ ng d c l n ñ u n ð l n lư t là: Barbari 313,1 ngày; Jumnapari 406,5 ngày Beetal 372,7 ngày (Lê Văn Thông, 2005) theo dõi Thanh Hóa cho bi t, ... n ñ u nð sau: Barbari 246,5 ngày; Jumnapari 415,3 ngày Beeltal 401,3 ngày Còn Bách Th o 202,81 ngày (t 165-255 ngày): vào kho ng - tháng tu i, (ðinh Văn Bình, 1994) (Lê Văn Thông,...
 • 74
 • 267
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển các nhà cung ứng nội địa ngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt nam
... Đề tài: Phát triển nhà cung ứng nội địa ngành điện tử Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp chiến lược Canon Việt Nam có ý nghĩa hữu ích cho nhà quản lý công ty đa quốc gia lĩnh vực điện tử có ý định ... Canon Việt Nam Các doanh nghiệp có nguồn gốc trình phát triển trở thành nhà cung ứng Canon Việt Nam khác đại diện cho nhà cung ứng nội địa Canon Việt Nam Nghiên cứu thực tháng tháng năm 2013 Kết nghiên ... Các nhà quản lý Canon Việt Nam, nhân viên Canon Việt Nam, nhà quản lý doanh nghiệp cung cấp địa phương Canon Việt Nam, nhân viên doanh nghiệp cung cấp canon Việt Nam 3.4 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên...
 • 29
 • 231
 • 0

giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại việt nam

giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại việt nam
... dịch với khách hàng Giải pháp phát triển hoạt động TTQT Việt Nam 6.1 Giải pháp từ phía ngân hàng 6.1.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing Ngày với phát triển kinh tế thị trường hoạt động marketing ngày ... tài quốc gia hội nhập quốc tế - Đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng: • Việc hồn thiện để phát triển hoạt động tốn quốc tế có ý nghĩa thiết thực, hoạt động tốn quốc tế dịch vụ t làm tăng khả ... tệ quốc tế Hoạt động tốn loại dịch vụ (tính vơ hình, khơng dự trữ được…) Vai trò hoạt động tốn quốc tế - Đối với kinh tế: • Bơi trơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập kinh tế • Bơi trơn thúc đẩy hoạt...
 • 18
 • 215
 • 0

luận văn kinh tế quốc tế PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

luận văn kinh tế quốc tế PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
... dịch vụ toán điện tử Việt Nam thời gian qua Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển dịch vụ toán điện tử Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1 ... trọng việc phát triển dịch vụ toán điện tử thời kỳ hội nhập kinh quốc tế Thanh toán điện tử nước ta giai đoạn phát Do vậy, đáp ứng phần điều kiện để phát triển dịch vụ toán điện tử, nhiều vấn ... sử dụ ng dịch vụ toán điện tử tiện ích Với 20 triệu người sử dụng In re v 60 triệu tài khoản điện thoại di ng dịch vụ toán điện tử Việt Nam thời gian qua phát triển Thanh toán điện tử xu hướng...
 • 54
 • 75
 • 0

Luận chứng vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may tại việt nam

Luận chứng vai trò của khoa học  công nghệ đối với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may tại việt nam
... Khoa học - Công nghệ II Vai trò tri thức khoa học- công nghệ phát triển công nghiệp dệt may Việt Nam: Ngành công nghiệp Dệt may ngành có truyền thống từ lâu Việt Nam Đây ngành quan trọng kinh tế ... ngành khác để tạo sản phẩm 3 .Vai trò tri thức khoa học- công nghệ phát triển kinh tế: Trong công đổi mới, tri thức khoa học xem tảng động lực phát triển đất nước Những sở khoa học luận khoa học ... trưởng xuất cho năm sau Công nghệ trung tâm công nghiệp hóa, khoa học công nghệ tảng động lực để phát triển ngành dệt may nói riêng tất ngành kinh tế nói chung Khoa học công nghệ yếu tố cấu thành...
 • 11
 • 37
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại ở Việt Nam giai đoạn 1961-2007 " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... úng, trượt lở đất, v.v Do đó, lượng mưa ngày cực đại xem yếu tố khí hậu cực trị Việt Nam, nghiên cứu đặc điểm xu biến đổi lượng mưa ngày cực đại nói riêng, yếu tố tượng khí hậu cực trị nói ... Bắc thể xu tăng lượng mưa ngày cực đại nhiều mạnh trạm Ngược lại, vùng khí hậu Đồng Bằng Xu tuyến tính lượng mưa cực đại trạm vùng Nam Trung Bộ Bắc Bộ lượng mưa cực đại ngày trạm có xu giảm nhiều ... vi báo này, số liệu lượng mưa ngày trạm bảy vùng khí hậu Việt Nam sử dụng để xác định xu biến đổi lượng mưa ngày cực đại Số liệu phương pháp 2.1 Số liệu Số liệu sử dụng để nghiên cứu số liệu lượng...
 • 8
 • 238
 • 0

Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp phát triển nông thông tại Việt nam thời kỳ 1993 – 2009 Thực trạng Giải pháp

Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thông tại Việt nam thời kỳ 1993 – 2009 Thực trạng và Giải pháp
... USD ODA c ký kt chim 78,4% lng ODA cam kt Cú c kt qu ny l nm t 2007 n 2009 ó cú ti hn 13,5 t USD ODA c ký kt, chim hn 48% lng ODA ký kt ca giai on 1993 -2006 Trong thi k 1993 - 2009, tng ODA ... dng ngun ODA ti Vit nam thi k 1993 2009 C cu ODA theo cỏc iu c quc t v ODA ó c ký thi k 1993- 2009 phự hp vi nhng nh hng u tiờn s dng ODA ca chớnh ph ó tng thi k Bng 2.2: C cu s dng ODA theo ... DNG NGUN VN ODA TRONG NN&PTNN THI GIAN QUA 2.1 Tỡnh hỡnh thu hỳt v s dng ngun ODA ti Vit Nam giai on 1993- 2009 2.1.1 Tỡnh hỡnh cam kt, ký kt v gii ngõn ngun ODA Sau hn 20 nm i mi, Vit Nam ó t c...
 • 78
 • 82
 • 0

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ doc

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ doc
... phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam đến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát bị tiêu huỷ Trường hợp ... Bản gốc trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo Văn phòng đại diện việc bị bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có xác nhận quan công an cấp phường, ... hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thẩm định, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, ...
 • 5
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hố trợ tại việt namphát triển nghề truyền thống tại việt namđặc điểm và xu hướng biến động của kim ngạch xuất khẩu rau quả việt nam vào thị trường mỹngành điện tử tại việt nam nghiên cứu trường hợp chiến lược của canon việt namlịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt namsơ lược quá trình hình thành và phát triển của các dịch vụ hàng hải ở việt namsự hình thành và phát triển của hệ thốgn ngân hàng ngoại thương việt nam và ngân hàng ngoại thương chi nhánh tp hcmquá trình hình thành và phát triển của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt namlƣơc sƣ hinh thanh va phat triên cua phap luât tô tung dân sƣ viêt nam vê khơi kiên vu an dân sƣkhái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty xăng dầu hàng không việt namlịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh thương mại plg việt namphần 2 thực trạng và xu hướng phát triển bảo hiểm phi nhân thọ tại việt nam 6 tháng đầu năm 2013chuyên đề các tổ chức phi lợi nhuận tại việt nam vai trò và quá trình hoạt động phát triểnsơ lược trình độ phát triển của nền sản xuất hàng hóa ở việt namsơ lược trình độ phát triển của nền sản xuất hàng hóa ở việt nam hiện nayTN sinh lý có đáp án 2KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KIẾN THỨC NÂNG CAO SNH HỌC THPT VỀ Hệ miễn dịchKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016PHIẾU ĐÁNH GIÁ kết QUẢ rèn LUYỆN của học SINH SINH VIÊNTOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2017Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóaBiện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng NgãiBiện pháp quản lý chất lượng thực tập chuyên môn của học sinh trung cấp Y tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà NẵnBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vin