Vi phạm điều kiện kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc việt nam

Vi phạm điều kiện kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực tây bắc việt nam

Vi phạm điều kiện kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc việt nam
... đề tài Vi phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Vi t Nam đem đến nhìn thực tế vi c vi phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất số ý kiến ... phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Vi t Nam số kiến nghị CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VI PHẠM ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN 1.1 Khái niệm kết hôn điều kiện kết hôn Hôn ... BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC TÂY BẮC VI T NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 55 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm điều kiện kết hôn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Vi t Nam...
 • 87
 • 9
 • 0

Tình trạng nghèo đói của đồng bào dân tộc thiểu số nước ta trong những năm gần đây và một số kiến nghị đối với công tác xóa đói giảm nghèo vùng núi của Nhà nước

Tình trạng nghèo đói của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta trong những năm gần đây và một số kiến nghị đối với công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng núi của Nhà nước
... đói nghèo miền núi chưa thật hiệu Xuất phát từ thực tế đó, đây, viết với đề tài: Tình trạng nghèo đói đồng bào dân tộc thiểu số nước ta năm gần số kiến nghị công tác xóa đói giảm nghèo vùng núi ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 1.Tổng quan dân tộc thiểu số Việt Nam 1.1 Sự phân bố dân tộc thiểu số Cùng chung sống lâu đời đất nước, dân tộc có truyền ... Chương 1: Những vấn đề chung đói nghèo - Chương 2: Thực trạng đói nghèo, xóa đói giảm nghèo cho dân tộc thiểu số Việt Nam - Chương 3: Giải pháp tăng cường xóa đói giảm nghèo dân tộc thiểu số Việt...
 • 70
 • 2,259
 • 15

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số huyện bảo lâm, tỉnh cao bằng

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện bảo lâm, tỉnh cao bằng
... v số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế dân tộc thiểu số địa b n huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá sở lý luận v thực tiễn phát triển kinh tế dân ... dân tộc thiểu số - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (tập trung chủ yếu dân tộc Lô Lô v Sán Chỉ) - Đề xuất định hớng v giải pháp chủ yếu nhằm phát ... Phơng pháp nghiên cứu 55 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 59 Thực trạng v giải pháp phát triển kinh tế dân tộc sán chỉ, lô lô huyện Bảo Lâm 4.1 61 Thực trạng phát triển kinh tế dân tộc huyện Bảo Lâm...
 • 149
 • 509
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Đất làm nương rãy luân canh của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi " pot

Nghiên cứu khoa học
... đất làm nương rãy luân canh (bao gồm bỏ hoá) phải đến vài triệu ha, vùng Tây bắc có diện tích nương rãy lớn nhất, độ che phủ rừng có 27% Như làm nương rãy luân canh nhu cầu đồng bào dân tộc miền ... quốc, đất đồi núi chưa sử dụng 7,6 triệu chiếm 23,37% Đất chưa sử dụng đất chưa giao, cho thuê (chưa có chủ) Nhưng thực tế lại Đất làm nương rãy luân canh, du canh đồng bào miền núi nằm loại đất Đất ... đình đồng bào đân tộc thiểu số có nhu cầu Loại đất nên xếp vào đất nông nghiệp hay đất lâm nghiệp? Theo ý kiến nên xếp vào đất lâm nghiệp vì: (i) làm nương rãy luân canh trình luân canh rừng - rãy...
 • 6
 • 156
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Về quyền sử dụng đất làm nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi " pptx

Nghiên cứu khoa học
... quốc, đất đồi núi chưa sử dụng 7,6 triệu ha, chiếm 23,37% (*1) Đất chưa sử dụng đất chưa giao, cho thuê (chưa có chủ) Nhưng thực tế lại vậy, đất làm nương rẫy luân canh, du canh đồng bào miền núi ... trung miền núi phía bắc (53,35% nhân khẩu).(*2) Cho đến chưa có số liệu thống kê Nhà nước diện tích đất đồi núi sử dụng làm nương rẫy Kết điều tra tình hình sử dụng đất lâm nghiệp hộ gia đình miền ... bỏ nương rẫy Giao đất làm nương rẫy cho hộ gia đình tao điều kiện để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phá rừng bừa bãi, cộng đồng làng giám sát lẫn Làm nương rẫy tập quán lâu đời đồng bào dân tộc...
 • 9
 • 311
 • 1

Đề tài : Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên hiện nay

Đề tài : Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nay
... hồng phong ảnh hởng đạo tin lành đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS Mã s : 62 22 80 05 luận án tiến sĩ triết học Ngời hớng dẫn khoa học: GS, TS ... tr, sn phm tinh thn n nhng hin tng, quỏ trỡnh tinh thn; t nhng hot ng tinh thn (sn xut tinh thn, phõn phi, tiờu dựng giỏ tr tinh thn, ) n nhng quan h tinh thn (trong trao i, giao tip tinh thn,) ... tinh thn xó hi l mt phm trự rng, nú bao gm ý thc xó hi, húa tinh thn v nhiu hot ng, quan h tinh thn khỏc na í thc xó hi v húa tinh thn ch l mt b phn ca i sng tinh thn xó hi 30 Nh vy, i sng tinh...
 • 187
 • 959
 • 0

luận văn luật thương mại một số hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến thực thi quy định về kết hôn của luật hôn nhân và gia đình

luận văn luật thương mại một số hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến thực thi quy định về kết hôn của luật hôn nhân và gia đình
... Thị Thùy Linh Một số hủ tục đồng bào dân tộc thi u số ảnh hưởng đến thực thi quy định kết hôn Luật hôn nhân gia đình CHƯƠNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC KẾT HÔN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THI U SỐ Ở VIỆT NAM ... pháp luật kết hôn đồng bào dân tộc thi u số qua thời kỳ  Chương 2: Một số hủ tục kết hôn ảnh hưởng đến thực thi quy định Luật hôn nhân gia đình Chương người viết phân tích ảnh hưởng số hủ tục kết ... Thùy Linh Một số hủ tục đồng bào dân tộc thi u số ảnh hưởng đến thực thi quy định kết hôn Luật hôn nhân gia đình LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đồng bào dân tộc thi u số phận quan trọng kết cấu dân cư...
 • 67
 • 289
 • 0

luận văn luật tư pháp phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số về vấn đề kết hôn

luận văn luật tư pháp phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số về vấn đề kết hôn
... Phong t c, t p quán c a ng bào dân t c thi u s v v n k t hôn CHƯƠNG CÁC PHONG T C, T P QUÁN LIÊN QUAN NV N NG BÀO DÂN T C THI U S K T HÔN Theo Lu t hôn nhân gia ình năm 2000, v i u ki n k t hôn ... TH C TR NG VÀ GI I PHÁP IV IV N PHONG T C, T P QUÁN V HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH TRONG VI C K T HÔN C A NG BÀO DÂN T C THI U S 3.1 Nh ng t n t i c a phong t c, t p quán k t hôn c a dân t c thi u s 59 ... v phong t c, t p quán Chương 2: Các phong t c, t p quán liên quan dân t c thi u s Chương 3: Th c tr ng gi i pháp nhân gia ình vi c k t hôn c a iv iv n nv n k t hôn c a ng bào phong t c, t p quán...
 • 88
 • 477
 • 5

Nghiên cứu chiết tách chất nhuộm màu thực phẩm từ kinh nghiệm sử dụng thực vật của đồng bào dân tộc thiểu số

Nghiên cứu chiết tách chất nhuộm màu thực phẩm từ kinh nghiệm sử dụng thực vật của đồng bào dân tộc thiểu số
... Runtin v t màu V t màu vàng, phát V t màu xanh (hoa hoè) vàng nh t quang vàng l c th m v t màu Màu vàng nh t quang R i hoàng vàng phát Màu vàng Màu vàng cam màu vàng cam H t v t màu v t màu vàng ... Runtin v t màu V t màu vàng, phát V t màu xanh (hoa hoè) vàng nh t quang vàng l c th m v t màu Màu vàng nh t quang R i hoàng vàng phát Màu vàng Màu vàng cam màu vàng cam H t v t màu v t màu vàng ... phát tri n kinh t – xã h i b Các n i dung nghiên c u c a tài - i u tra kinh nghi m s d ng nhu m màu th c ph m c a dân t c thi u s nghiên c u sàng l c loài th c v t chi t tách ch t màu - Nghiên c...
 • 56
 • 894
 • 6

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CHẤT NHUỘM MÀU THỰC PHẨM TỪKINH NGHIỆM SỬDỤNG THỰC VẬT CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CHẤT NHUỘM MÀU THỰC PHẨM TỪKINH NGHIỆM SỬDỤNG THỰC VẬT CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
... Runtin v t màu V t màu vàng, phát V t màu xanh (hoa hoè) vàng nh t quang vàng l c th m v t màu Màu vàng nh t quang R i hoàng vàng phát Màu vàng Màu vàng cam màu vàng cam H t v t màu v t màu vàng ... Runtin v t màu V t màu vàng, phát V t màu xanh (hoa hoè) vàng nh t quang vàng l c th m v t màu Màu vàng nh t quang R i hoàng vàng phát Màu vàng Màu vàng cam màu vàng cam H t v t màu v t màu vàng ... i dung nghiên c u c a tài - i u tra kinh nghi m s d ng nhu m màu th c ph m c a dân t c thi u s nghiên c u sàng l c loài th c v t chi t tách ch t màu - Nghiên c u k thu t chi t tách ch t màu t...
 • 56
 • 252
 • 0

Nghề dệt của người thái mai châu (hòa bình) và yên châu (sơn la) trong điều kiện kinh tế thị trường và phát triển du lịch miền núi tây bắc việt nam

Nghề dệt của người thái ở mai châu (hòa bình) và yên châu (sơn la) trong điều kiện kinh tế thị trường và phát triển du lịch ở miền núi tây bắc việt nam
... mui kinh te va phat tr~~n du lich it Viet Nam - Đề xuất giải pháp việc phục hồi phát triển nghề dệt truyền thống người Thái thời kỳ đổi kinh tế phát triển du lịch Việt Nam để nghề dệt thực trở ... triều đại phong kiến nước ta học giả người Pháp thời kỳ Pháp đô hộ Việt Nam, nói nghề thủ công nghiệp nghề dệt người Việt số tư liệu nói trang phục người Thái Tây Bắc Chúng đặc biệt quan tâm đến tư ... nơi có điểm du lịch thu hút đông du khách nước tới tham quan - Sơn La cách Hà Nội 335 km Huyện Yên Châu cách thị xã 66 km phía Nam, nơi trú nhóm Thái Đen Chúng chọn điểm thị trấn Yên Châu, Nà Pản,...
 • 36
 • 10
 • 0

ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ

ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ
... II: ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ I Bức tranh chung đồng bào DTTS sở pháp lý cho tham gia người DTTS dự án giảm nghèo 1- Khái quát đồng bào ... I: Sự cần thiết phải có tham gia người dân dự án giảm nghèo tỉnh Phú Thọ Chương II: Đánh giá tham gia đồng bào dân tộc thiểu số dự án giảm nghèo tỉnh Phú Thọ Chương III: Bài học kinh nghiệm số ... t nghiê ̣p CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ I Cơ sở lý luận cho tham gia người dân dự án giảm nghèo tỉnh Phú Thọ Khái niệm, hình thức...
 • 39
 • 305
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện naynghiên cứu chiết tách một số chất màu thực phẩm từ kinh nghiệm sử dụng thực vật của đồng bào dân tộc thiểu sốtình hình tiếp nhận 2 ấn phẩm của đồng bào dân tộc thiểu sốtảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu sốluận văncác giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện kon bảy tỉnh kon tum pptxsự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong dự án giảm nghèo tỉnh phú thọ 2002 – 2007 thực trạng và một số bài học kinh nghiệmđồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyênđồng bào dân tộc thiểu số ở việt namvi phạm điều kiện kết hônkết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy địnhvị trí mục tiêu nhiệm vụ của thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiđổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số của ttxvnnhững đóng góp của hai ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núimột số kết quả nghiên cứu về cấu trúc kiến tạo địa động lực khu vực tây bắc việt namquyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và vùng còn nhiều khó khănNghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao chịu hạn thích nghi với đất trồng lúa hai vụ phụ thuộc nước trời tại thái nguyênCác giai đoạn phát triển của tiếng Việt - nhiều tác giảCộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung - Nguyễn Văn HuyTRUONGHE UNGDUNGCUAGIAITICHchuyen de song co chi tiet hayĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 huyện phú lộc huế năm học 2016 2017 (có đáp án)Đôi điều suy nghĩ của một công dân - Hà Sỹ PhuHuyền thoại TTKH và Hai sắc hoa ty gôn - Thụy KhuêNa pô lê ông Bô na pác Ê.TÁC LÊNgười Trung Quốc xấu xí - Bá DươngMẫu nhận xét, đánh giá cán bộQUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI - Ayya KhemaRỪNG THIỀN - T.T. THÍCH NHẬT QUANGSóng từ trường - Thụy KhuêThần thoại Hy Lạp - Nguyễn Văn KhỏaThử đọc lại Kim Dung - Nguyên NguyênQuản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vữngChiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tảiNghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở việt namHoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các tổng công ty giao thông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập