Luận án tiến sĩ Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
... PGS.TS Phạm Hồng Tung Phản biện 1: PGS.TS Hồ Khang Phản biện 2: PGS.TS Võ Kim Cơng Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc họp tại: Khoa Lịch sử- trờng ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày ... ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày 08 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm th viện Đại học Quốc gia Hà Nội M U Lý chn ti Trong s nghip chng M cu nc ca nhõn dõn Vit Nam, chin lc on ... lc on kt quc t theo t tng H Chớ Minh thi k (1954-1965) Chng T tng H Chớ Minh v on kt quc t thi k 1965-1975 NI DUNG CHNG CHIN LC ON KT QUC T THEO T TNG H CH MINH TRONG THI K (1954-1965) 1.1 Bi...
 • 26
 • 277
 • 0

Vai trò của chiến khu rừng sác trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Vai trò của chiến khu rừng sác trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)
... quát vai trò chiến khu Rừng Sác kháng chiến chống Pháp Chương Vai trò chiến khu Rừng Sác kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1964) Chương Vai trò chieán khu Rừng Sác kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) ... CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CHIẾN KHU RỪNG SÁC TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965 – 1975) 68 3.1 Bối cảnh lịch sử chiến khu Rừng Sác (1965 – 1975) 68 3.2 Vai trò chiến khu Rừng Sác (1965 – 1975) ... vùng chiến khu Rừng Sác trở thành học kinh nghiệm quý báu cho kháng chiến trường kì chống đế quốc Mỹ tiếp sau CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CHIẾN KHU RỪNG SÁC TRONG 43 KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954...
 • 119
 • 773
 • 4

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945 1975) luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945  1975) luận văn tốt nghiệp đại học
... v ngoi giao v lch s u tranh ngoi giao ca cỏch mng Vit Nam 1.1 Khỏi lc lch s u tranh ngoi giao 1.2 T tng H Chớ Minh v ngoi giao 1.2.1 Quan nim ca H Chớ Minh v ngoi giao ... ngoi giao 13 1.3 Quan im ca ng v u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975 ) 16 Chng 2: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 - 1975) ... cuc u tranh ngoi giao khỏng chin chng M m ng lónh o 3.2 i tng nghiờn cu: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975) Gi thit khoa hc Nghiờn cu Vai trũ...
 • 65
 • 796
 • 9

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài đóng góp của tín đồ tôn giáo miền nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của đảng

luận văn tốt nghiệp đại học đề tài đóng góp của tín đồ tôn giáo miền nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của đảng
... giả chọn đề tài: Đóng góp tín đồ tôn giáo miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước lãnh đạo Đảng làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đối với vấn đề nghiên cứu công ... đồ tôn giáo Miền Nam Việt Nam ………………… 30 2.2 Vai trò Đảng việc đoàn kết tín đồ tôn giáo Miền Nam, kháng chiến chống Mỹ cứu nước …………………………………44 2.3 Những đóng góp quan trọng tín đồ tôn giáo Miền ... tôn giáo ……………………………………23 CHƯƠNG ĐÓNG GÓP CỦA TÍN ĐỒ TÔN GIÁO MIỀN NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM…………………… … 30 2.1 Vài nét tín...
 • 97
 • 752
 • 4

Tiểu luận: Vai trò của Liên Xô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam pdf

Tiểu luận: Vai trò của Liên Xô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam pdf
... VAI TRÒ CỦA LIÊN XÔ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM (1954-1975) Môn học: Lịch sử Quan hệ Đối ngoại Việt Nam Thực hiện: Nhóm 4-Quốc tế học.K53 MỤC LỤC Mở đầu Vai ... quân Mỹ thực hiện, đánh phá hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lạch Trường (Thanh Hóa), Bãi Cháy (Hòn Gai) 4.2 .Vai trò Liên Xô: Trong giai đoạn này, quan tâm Liên kháng chiến chống Mỹ Việt Nam ... đoạn Liên trở thành nước giúp đỡ Việt Nam nhiều Sự giúp đỡ góp phần quan trọng vào thắng lợi nhân dân Việt Nam Đảng, nhà nước nhân dân Việt Nam không quên giúp đỡ to lớn quý báu 5 .Vai trò Liên...
 • 19
 • 329
 • 1

Vai trò của giao thông vận tải Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Vai trò của giao thông vận tải Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
... Chương Khái vai trò giao thông vận tải Nghệ An kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Chương Vai trò giao thông vận tải Nghệ An giai đoạn 1954 - 1964 Chương Vai trò giao thông vận tải Nghệ An giai ... nước, cấp uỷ Đảng, quyền Bộ Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An vấn đề giao thông vận tải Nghệ An kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Tài liệu tham khảo gồm công trình nghiên cứu giao thông vận tải Nghệ ... triển hoạt động ngành giao thông vận tải Nghệ An - Đánh giá vai trò giao thông vận tải Nghệ An hai bình diện phục vụ sản xuất chiến đấu - Làm rõ vai trò giao thông vận tải Nghệ An việc thực nhiệm...
 • 129
 • 82
 • 0

Vai trò của lực lượng vũ trang Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Vai trò của lực lượng vũ trang Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
... Khái quát vai trò lực lượng trang Nghệ An kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Chương Vai trò lực lượng trang Nghệ An giai đoạn 1954 -1964 Chương Vai trò lực lượng trang Nghệ An giai đoạn ... kiện lực lượng trang Nghệ An kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đóng góp luận văn Luận văn bước đầu khôi phục lại tranh toàn cảnh vai trò lực lượng trang Nghệ An kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... phát triển đóng góp lực lượng trang Nghệ An kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) Vì lý nêu trên, chọn vấn đề: Vai trò lực lượng trang Nghệ An kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)”,...
 • 142
 • 99
 • 0

Vai trò của giao thông vận tải nghệ an trong cuộc kháng chiến chong mỹ cứu nước (1954 1975

Vai trò của giao thông vận tải nghệ an trong cuộc kháng chiến chong mỹ cứu nước (1954  1975
... triển hoạt động ngành giao thông vận tải Nghệ An - Đánh giá vai trò giao thông vận tải Nghệ An hai bình diện phục vụ sản xuất chiến đấu - Làm rõ vai trò giao thông vận tải Nghệ An việc thực nhiệm ... trận giao thông vận tải Xuất phát từ ý nghĩa chọn vấn đề "Vai trò giao thông vận tải Nghệ An kháng chiến chong Mỹ cứu nước (1954 - 1975) " làm đề tài luận văn thạc sĩ sử học Lịch sử nghiên cứu vấn ... giao thông vận tải nước nói chung mà phục đựng cách sinh động lĩnh vực giao thông vận tải Nghệ An, góp phần đánh giá vai trò tích cực giao thông vận tải Nghệ An nhu cầu phục vụ chỗ kháng chiến...
 • 123
 • 63
 • 0

đảng bộ huyện tân kỳ (nghệ an) lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông ở địa đầu đường mòn hồ chí minh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1965 1968

đảng bộ huyện tân kỳ (nghệ an) lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông ở địa đầu đường mòn hồ chí minh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1965  1968
... Hồ Chí Minh kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1965 - 1968) Chơng II: Đảng huyện Tân Kỳ lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông địa đầu đờng mòn Hồ Chí Minh kháng chiến chống Mỹ cứu nớc ( 1965 - 1968) ... Tân Kỳ lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông địa đầu đờng mòn Hồ Chí Minh ( 1965 - 1968) 2.2.1 Vị trí công tác giao thông vận tải tuyến đờng Hồ Chí Minh địa bàn huyện Tân Kỳ Trong kháng chiến chống ... Tôi mạnh dạn nghiên cứu chọn đề tài: "đảng huyện tân kỳ (Nghệ An) lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông địa đầu đờng mòn hồ chí minh kháng chiến chống mỹ cứu nớc (1965 - 1968) ", làm đề tài khoá...
 • 30
 • 56
 • 0

Quá trình xây dựng và phát triển lực lượng an ninh ở nam bộ và cực nam trung bộ trong cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1975)

Quá trình xây dựng và phát triển lực lượng an ninh ở nam bộ và cực nam trung bộ trong cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1975)
... lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic Nam Trung Bỗ kháng chiến chống Mỹ, cởùu nởớc (1954 - 1975) Tở0 nó, la0m rõ naec niêm cuũa trình xây dởing va0 phát triên cuũa lởic lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic ... Trung ng Cuic miền Nam Lực lượng An ninh đề cập luận án lực lượng Cơng an nhân dân miền Nam nói chung, ơũ Nam Bộ cực Nam Trung Bộ nói riêng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bao gồm lực lượng: Lực ... lởic lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic Nam Trung Bỗ cuỗc kháng chiến chống Mỹ, cởùu nởớc Nánh giá nhởõng kết quaũ nait nởơic, mỗt số tồn taii công tác xây dởing lởic lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic...
 • 212
 • 58
 • 0

Báo nghệ an với cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước ở miền nam trong những năm 1965 1968 luận văn thạc lịch sử

Báo nghệ an với cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước ở miền nam trong những năm 1965  1968 luận văn thạc sĩ lịch sử
... truyền thống yêu nước cho hệ trẻ hôm Bởi vậy, định chọn vấn đề Báo Nghệ An với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam năm 1965 1968 làm đề tài luận văn thạc Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cho ... phần diện mạo báo Nghệ An năm 1965 - 1968 11 Nhưng chưa có công trình nghiên cứu mang tính tổng hợp vấn đề báo Nghệ An với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam từ năm 1965 đến 1968 Tổng hợp ... chế báo Nghệ An việc phản ánh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam năm 1965 1968 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Những viết đề tài kháng chiến chống Mỹ, cứu nước quân...
 • 125
 • 333
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của lực lượng vũ trang nghệ an trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975vai trò của chiến khu rừng sác trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975thừa thiên huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân 1945 1954tiểu luận đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướcluận án tiến sĩ kinh tế hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập các nhân ở việt namluận án tiến sĩ về quản trị nguồn nhân lựcluận án tiến sĩ ngành quản trị kinh doanhluan an tien si phat trien ben vung cay trongtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấnđóng góp của lực lượng dân quân huyện ý yên nam định trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1946 1954 luận văn tốt nghiệp đại họchay lap bang he thong nhung thang loi co y nghia chien luoc cua quan dan ta o 2 mien nambac tren cac mat tran quan su chinh tri ngoai dao trong khang chien chong mi cuu nuoc 19541975những luận điểm trên được tiếp tục khẳng định trong cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ với quyết tâmluận án tiến sĩ kinh tế chính trịluận án tiến sĩ quản trị kinh doanhluận án tiến sĩ kinh tế quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở việt namBài 8 vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao vẽ đậm nhạt)BÀI THUYẾT TRÌNH của học SINH vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nayCĐ tháng 12 uống nước nhớ nguồnBài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương VII MDQT doi voi cac nuoc dang phat trienTIỂU LUẬN đề tài đô THỊ SINH THÁITẬP HUẤN bồi DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP kỷ LUẬT TÍCH cực học SINH TRONG NHÀ TRƯỜNGCHÂN DUNG tác GIA văn học nước NGOÀI lớp 7 lí LANChủ đề tình yêu tuổi mới lớnBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 4 cầu và cung , đường cong ngoại thương, và tỷ lệ thương mạiBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 2 qui luật lợi thế so sánhTÀI LIỆU môn NGĂN NGỪA ô NHIỄM bài 7 THIẾT kế vì môi TRƯỜNGBÁO cáo THUYẾT TRÌNH môn học kỹ THUẬT SINH THÁIBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 5 nguồn lực sản xuất lý thuyết h o copyCác loại hợp chất vô cơ hóa học 9Tài liệu môn kinh tế vĩ mô chuong 9 va 10 mo hinh IS LMBài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương IV thuế quanBài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương vi liên hiệp kinh tế quốc tếTài liệu môn kinh tế vĩ mô unit 7 tang truong VNĐề tài Tìm hiểu kỹ thuật vi bao trong công nghệ thực phẩm và ứng dụng của nóTÁC ĐỘNG của biến đổi KHÍ hậu lên NÔNG NGHIỆP của VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập