Ảnh hưởng của một số đặc điểm sinh lý đến tính chống đổ của ngô

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá của cá tiểu bạc (neosalanx sp) tại hồ thác bà yên bái

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá của cá tiểu bạc (neosalanx sp) tại hồ thác bà  yên bái
... n hoá Ti u b c (Neosalanx sp) h Thác ñ xu t hư ng phát tri n” Tôi ñã ph i h p ñ th c hi n ñ tài Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh lý, sinh hoá c a Ti u b c (Neosalanx s.p) t i h Thác ... Tình hình nghiên c u v thành ph n sinh hóa c a 1.1 Trên th gi i V hoá sinh cá, nghiên c u hoá sinh v hi n ch y u t p trung vào vi c nghiên c u thành ph n sinh hoá th ñ ng v t thu s n giúp ñánh ... n Thác [23] Hàng trăm h nông dân quanh vùng h Thác (huy n Yên Bình L c Yên, Yên Bái) t nhi u năm “hư ng l c tr i cho” m i ngày ñánh b t 400 - 500 kg Ti u b c (cá tr ng b c) - loài cá...
 • 83
 • 448
 • 0

Khảo nghiệm, đánh giá một số đặc điểm sinh lý, sinh trưởng và năng suất của một số giống lạc vụ xuân 2008 tại hà tĩnh

Khảo nghiệm, đánh giá một số đặc điểm sinh lý, sinh trưởng và năng suất của một số giống lạc vụ xuân 2008 tại hà tĩnh
... tài: Khảo nghiệm, đánh giá số đặc điểm sinh lý, sinh trưởng suất số giống lạc vụ Xuân 2008 Tĩnh Mục đích Qua số tiêu sinh lý, khả sinh trưởng, phát triển cho suất khả thích ứng số giống lạc ... đời sống mình, lạc trải qua hai thời kỳ sinh trưởng thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng thời kỳ sinh trưởng sinh thực Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng thời kỳ kiến thiết lạc thời kỳ sinh trưởng sinh ... với mùa vụ; phẩm chất;… giống nghiên cứu bổ sung để có giống thích hợp vùng sinh thái khác Năng suất trồng phụ thuộc nhiều vào tiêu sinh lý, sinh trưởng, đặc điểm di truyền, đặc điểm sinh thái,...
 • 30
 • 267
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số đặc điểm sinh của cây Keo lưỡi liềm (Acacia orassicarpa A.Cunn ex benth) ở giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số đặc điểm sinh lý của cây Keo lưỡi liềm (Acacia orassicarpa A.Cunn ex benth) ở giai đoạn vườn ươm
... 3.4.4 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng số đặc điểm sinh Keo lưỡi liềm giai đoạn vườn ươm 3.4.4.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng Keo lưỡi liềm giai đoạn vườn ươm Nghiên cứu sinh trưởng chiều ... hom Keo lưỡi liềm − Đánh giá đặc điểm sinh trưởng dòng Keo lưỡi liềm giai đoạn vườn ươm − Đánh giá đặc điểm sinh chịu nóng, chịu hạn dòng Keo lưỡi liềm giai đoạn vườn ươm 3.2 Đối tượng nghiên ... gian có hạn nên nghiên cứu khả sinh trưởng số đặc điểm sinh Keo lưỡi liềm tháng tuổi giai đoạn vườn ươm 18 3.4 Nội dung nghiên cứu 3.4.1 Tìm hiểu số đặc điểm khu vực nghiên cứu − Điều kiện...
 • 61
 • 716
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh sinh dục và khả năng sinh sản của dòng lợn c1050 nuôi tại trại lợn tân thái - đồng hỷ - thái nguyên và biện pháp nâng

nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của dòng lợn c1050 nuôi tại trại lợn tân thái - đồng hỷ - thái nguyên và biện pháp nâng
... tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh sinh dục khả sinh sản dòng lợn C1050 nuôi trại lợn Tân Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên biện pháp nâng cao khả sinh sản kích dục tố PG 600” Mục đích đề tài - Theo ... dõi số đặc điểm sinh sinh sản, đánh giá khả sinh sản dòng lợn ông bà C1050 - Xác định hiệu việc dùng kích dục tố PG 600 khả sinh sản dòng lợn C1050 nuôi trại lợn Tân Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên ... sinh dục lợn hậu bị dòng C1050 - Nghiên cứu đặc điểm sinh sinh dục lợn sinh sản dòng C1050 - Nghiên cứu sử dụng kích dục tố PG 600 để nâng cao khả sinh sản đàn lợn nái 2.4 Phƣơng pháp nghiên...
 • 86
 • 529
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầm

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầm
... g, mt g, rp, b t cnh lỏ Mn ti vo h ng u xanh, u en, cau khụ tr mt v sõu, hỏi cnh lỏ Mn ti cho vo g, sau ó lm v sinh s tr c b g, b cú , c vi ngy li lm v sinh v thay lỏ mt ln Ging cú rp sau gi ... 2010 ti Hũa Bỡnh Mu cõy c TS Trn Huy Thỏi, Vin Sinh thỏi v Ti nguyờn sinh vt, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam giỏm nh Mu tiờu bn c gi ti Vin Húa sinh bin, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam 2.2 Phng ... (flavonoid, carotenoid)v.v Do cú tỏc dng sinh lý v dc lý nh tỏc dng khỏng sinh, dit nm, tỏc dng c ch hoc tỏc dng gõy c i vi t bo, tỏc dng kớch thớch hoc c ch sinh trng v cỏc tỏc dng khỏc m cỏc cht...
 • 68
 • 229
 • 2

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SINH DỤC VÀ THỂ LỰC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH DỤC VÀ THỂ LỰC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI
... huyện Sóc Sơn, Nội Mục đích nghiên cứu Xác định số đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc Sơn, Nội Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định số đặc điểm sinh sinh dục (tuổi ... cánh tay) trẻ vị thành niên - Xác định số đặc điểm thể lực thể trạng (chỉ số pignet, thể lực, số BMI, thể trạng) trẻ vị thành niên 3 - Xác định số đặc điểm sinh hệ hô hấp (tần số thở) hệ tuần ... (tần số tim, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu) trẻ vị thành niên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc...
 • 92
 • 344
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn hà nội tóm tăt luận văn

nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn hà nội tóm tăt luận văn
... Nghiên cứu đặc điểm sinh sinh dục trẻ vị thành niên Mốc quan trọng đánh dấu trưởng thành thể giai đoạn trẻ vị thành niên tuổi dậy Nghiên cứu đặc điểm sinh sinh dục trẻ vị thành niên, tác giả ... định đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc Sơn, Nội - Xác định mối liên quan số nghiên cứu trẻ vị thành niên - Các số liệu luận văn góp phần vào việc bổ sung số liệu ... cá thể trẻ vị thành niên từ 11 đến 17 tuổi Các số nữ có trị số cao so với nam hầu hết lứa tuổi nghiên cứu 25 KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu số đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên...
 • 26
 • 139
 • 0

Tóm tắt nghiên cứu một số đặc điểm sinh sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn, hà nội

Tóm tắt nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn, hà nội
... vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc Sơn, Nội 4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trẻ vị thành niên (11 ... tuổi) huyện Sóc Sơn, Nội Những đóng góp đề tài - Là đề tài xác định đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc Sơn, Nội - Xác định mối liên quan số nghiên cứu trẻ vị thành ... béo phì) 3.4 Đặc điểm sinh hệ hô hấp tuần hoàn trẻ vị thành niên 3.4.1 Tần số thở trẻ vị thành niên Bảng 3.23 Tần số thở trẻ vị thành niên theo tuổi giới Tần số thở trẻ vị thành niên (lần/phút)...
 • 25
 • 205
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn, hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn, hà nội
... huyện Sóc Sơn, Nội Mục đích nghiên cứu Xác định đƣợc số đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc Sơn, Nội Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định đƣợc số đặc điểm sinh sinh dục ... tay trẻ vị thành niên 43 3.3 Đặc điểm thể lực thể trạng trẻ vị thành niên 46 3.3.1 Chỉ số pignet trẻ vị thành niên 46 3.3.2 Thể lực trẻ vị thành niên 47 3.3.3 Thể trạng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - TRẦN THỊ KIM TUYẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SINH DỤC VÀ THỂ LỰC CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI Chuyên...
 • 95
 • 180
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn, hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh dục và thể lực của trẻ vị thành niên ở huyện sóc sơn, hà nội
... huyện Sóc Sơn, Nội Mục đích nghiên cứu Xác định số đặc điểm sinh sinh dục thể lực trẻ vị thành niên huyện Sóc Sơn, Nội Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định số đặc điểm sinh sinh dục (tuổi ... tay trẻ vị thành niên 43 3.3 Đặc điểm thể lực thể trạng trẻ vị thành niên 46 3.3.1 Chỉ số pignet trẻ vị thành niên 46 3.3.2 Thể lực trẻ vị thành niên 47 3.3.3 Thể trạng trẻ ... B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI • • • • TRÀN THI KIM TUYẾN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SINH DỤC VÀ THẺ Lực CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HUYỆN SÓC SƠN,/ HÀ NỘI • • Chuyên...
 • 94
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đặc điểm sinh lý sinh hoá của các chủng nấm sợi nghiên cứukết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngmot so dac diem sinh ly cua thomột số đặc điểm sinh lý sinh hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá hồng bạc lutjanus argentimaculatus forsskal 1775 và ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống ở giai đoạn cá bộtnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títtìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của ốc nhồi pila polita deshayes 1830 và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giốngnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn latìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của ốc nhồi pila polita deshayes 1830 và thử nghiệm kỹ thuật sản xuất giống luận văn thạc sỹ nông lâm ngưđiều tra thành phần sâu hại cây keo đặc điểm hình thái một số đặc điểm sinh học của loài sâu kèn nhỏ acanthopsyche sp lepidoptera psychidaenghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhmột số đặc điểm sinh học sinh thái học và vai trò truyền bệnh của vecto sốt rét tại tỉnh gia lai năm 20092011một số đặc điểm sinh học sinh thái học và vai trò truyền bệnh của vecto sốt rét tại tỉnh gia lai năm 2009 2011Từ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Quy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namKHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Quy đổi đơn vị gray, rem, msvSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập