TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - TRIẾT HỌC MÁC XÍT VÀ THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Đề tài:" THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC HIỆN Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Ở THỜI ĐẠI NGÀY NAY " ppt

Đề tài:
... THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN THỜI ĐẠI NGÀY NAY TRẦN VĂN PHÒNG (*) Thực chất cách mạng ... chứng triết học Hy Lạp cổ đại Vì vậy, bước phát triển cách mạng triết học C .Mác thực Thứ hai, sáng tạo chủ nghĩa vật lịch sử biểu vĩ đại cách mạng triết học C .Mác thực Chủ nghĩa vật trước C .Mác ... từ cách mạng triết học C .Mác thực hiện, ý nghĩa cách mạng giữ nguyên tính thời tính thực tiễn cho việc phát triển triết học Mác - Lênin thời đại nay. r (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó viện trưởng...
 • 14
 • 332
 • 1

Đề tài triết học " CÁC MÁC, TRIẾT HỌC MÁC THỜI ĐẠI NGÀY NAY " pptx

Đề tài triết học
... Mười, giải phóng sáng tạo - triết lý phát triển thời đại ngày 92 năm qua, Cách mạng tháng Mười Nga vào lịch sử nhân loại với tư cách cách mạng vĩ đại Và, với tư cách đó, Cách mạng tháng Mười Nga ... CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA - BÀI HỌC LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY VÀ CHO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TA HÔM NAY ĐẶNG HỮU TOÀN (*) Với tính chất vạch thời đại, Cách ... mạng tháng Mười Nga vào lịch sử nhân loại với tư cách cách mạng mở đầu thời đại - thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Với tư cách đó, Cách mạng tháng Mười Nga cách mạng có giá trị...
 • 19
 • 82
 • 0

CÁC MÁC, TRIẾT HỌC MÁC THỜI ĐẠI NGÀY NAY

CÁC MÁC, TRIẾT HỌC MÁC VÀ THỜI ĐẠI NGÀY NAY
... vật", "chủ nghĩa vật lịch sử Mác thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học" thời đại ngày - thời đại độ lên chủ nghĩa xã hội, triết học Mác học thuyết cách mạng nhất, khoa học nhất, “nó cung cấp cho loài ... do" chứng tỏ triết học Mác l triết học nhân văn tích cực, triết học nhân văn thực, có khả cải tạo giới vậy, triết học mang ý nghĩa thời đại trường tồn với lịch sử nhân loại "Mọi triết học chân tinh ... học chân tinh hoa mặt tinh thần thời đại mình"(26) C .Mác khẳng định Triết học Mác thế, là"tinh hoa" thời đại Triết học Mác, với hạt nhân phép biện chứng vật - khoa học quy luật phổ biến tự nhiên,...
 • 116
 • 107
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC III: BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY – GIAI CẤP, DÂN TỘC NHÂN LOẠI

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC III: BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY – GIAI CẤP, DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI
... Vai trò nhân tố chủ quan thể rõ rệt phát triển khoa học công nghệ Khoa học công nghệ phát triển động lực cho phát triển hội Biện chứng phát triển hội bao hàm khái niệm tiến hội Có nhiều ... dụng từ cách mạng khoa học kỹ thuật để cách mạng từ đầu kỷ XX, từ cách mạng khoa học công nghệ giai đoạn phát triển cách mạng khoa học kỹ thuật từ năm 80, 90 kỷ XX Cách mạng khoa học công nghệ bước ... nhân dân ta đến thành công 28 Th.s Trần Thị Hà Giang PHẦN THỨ II: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 2.1 Cách mạng khoa học công nghệ kinh tế tri thức 2.1.1 Cách mạng KHCN cách...
 • 101
 • 38
 • 0

Tiểu luận: Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tiểu luận: Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
...   Giai cấp, dân tộc, nhân loại thời đại vận dụng vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam 11 CHƯƠNG 2: QUAN HỆ GIAI CẤP VỚI DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY Dân tộc quan hệ giai ... Nhóm – Đêm – Khóa 20    Giai cấp, dân tộc, nhân loại thời đại vận dụng vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam 20 nước Chủ nghĩa dân tộc xứ chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa dân tộc chân chính, ... cấu giai cấp, quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại GVHD: TS Bùi Văn Mưa Nhóm – Đêm – Khóa 20    Giai cấp, dân tộc, nhân loại thời đại vận dụng vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam...
 • 31
 • 229
 • 0

Con người sự khác biệt giữa triết học mác xít triết học hiện sinh

Con người  sự khác biệt giữa triết học mác xít và triết học hiện sinh
... 1: Con người Triết học mác- xít Chương 2: Con người Triết học sinh - Sự khác biệt với người Triết học mác- xít Con người - Sự khác biệt triết học mác- xít triết học sinh - - Luận văn cử nhân Triết ... biệt triết học mác- xít triết học sinh - 30 - Luận văn cử nhân Triết học - Trần Văn Cường CHƯƠNG 2: CON NGƯỜI HIỆN SINH - SỰ KHÁC BIỆT VỚI CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-XÍT Tất nhà nghiên cứu triết ... (trong có triết học Mác) Các nhà sinh phê phán Con người - Sự khác biệt triết học mác- xít triết học sinh - 38 - Luận văn cử nhân Triết học - Trần Văn Cường người triết học Hê ghen, triết học nhân...
 • 80
 • 702
 • 0

Tiểu luận triết SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI

Tiểu luận triết SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI
... vật chất phác chủ nghĩa tâm, người viết chọn đề tài: “Những tương đồng khác biệt triết học vật chất phác triết học tâm Hy Lạp thời cổ đại Với tài liệu tham khảo Bùi Văn Mưa chủ biên, Triết học ... .6 CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM 3.1 .Tương đồng .7 3.2 .Khác biệt KẾT LUẬN 12 ... 2: CÁC HỌC THUYẾT HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI 2.1.Các trường phái triết học vật chất phác 2.2.Các trường phái triết học tâm .5 2.3.Vài ưu điểm hạn chể triết học Hy Lạp thời cổ đại .6...
 • 15
 • 328
 • 1

Đề tài tiểu luận Triết họcSỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI

Đề tài tiểu luận Triết họcSỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI
... BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI 3.1 Sự tương đồng Các hệ thống triết học Hy Lạp cổ đại vật lẫn tâm tập trung giải vấn đề thể luận nhận thức luận ... VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM .6 2.1 Chủ nghĩa vật 2.2 Chủ nghĩa tâm CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM HY LẠP THỜI ... triết học khoa học thời này, ông đưa triết học Hy Lạp lên đỉnh cao cực thịnh Sau Arixtốt, triết học Hy Lạp cổ đại rơi vào suy tàn Triết học Hy Lạp cổ đại phát triển qua thời kỳ sau: • Triết học...
 • 18
 • 349
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC VEDANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI
... Phật giáo triết học Vêđanta Ấn Độ thời cổ đại giúp cho học viên cao học hiểu hiểu biết đắn sâu sắc Triết học Ấn Độ cổ đại qua việc sâu vào tương đồng khác biệt hai Triết học Vêđanta Phật giáo Đồng ... LỜI MỞ ĐẦU 16 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI .2 1.1 Điều kiện đời Triết học Ấn Độ cổ đại .2 1.2 Quá trình hình thành phát triển Triết học Ấn Độ cổ đại ... văn hóa, khoa học Ấn Độ cổ đại tiền đề lý luận thực tiễn phong phú làm nảy sinh phát triển tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại 1.2 Quá trình hình thành phát triển Triết học Ấn Độ cổ đại Quá trình...
 • 17
 • 201
 • 1

TIỂU LUẬN TRIẾT NÉT TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC NHO GIA ĐẠO GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC NHO GIA VÀ ĐẠO GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI
... đời, thời gọi thời “Bách gia chư tử, trăm nhà trăm thầy”; “Bách gia tranh minh, trăm nhà đua tiếng” Trong đó có học phái lớn Âm dương gia, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia Danh gia Nho gia Đạo ... tưởng mà sau học trò ơng chép thành sách Mạnh Tử Ơng khép lại giai đoạn hình thành Nho gia Vì vậy, Nho gia Khổng- Mạnh gọi Nho gia Nho gia ngun thủy hay Nho gia tiên Tần Đến thời Tây Hán, Đại Học ... người theo Nho gia (Nho gia o) Đạo gia (Đạo giáo) với tư cách tơn giáo hay nghệ thuật sống Trong giới đương đại, với “sự trở với phương Đơng”, đó có triết học phương Đơng, Nho gia và Đạo gia trường...
 • 22
 • 147
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI

BÀI TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI
... mục đích cần nghiên cứu sau: • Sự tương đồng triết học Ấn Độ cổ đại Triết học Trung Quốc cổ đại Sự khác triết học Ấn Độ cổ đại Triết học Trung Quốc cổ đại Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu ... không cần làm 28 Nguyễn Hữu Bình Sự tương đồng khác biệt Triết học Ấn Độ cổ đại Trung Quốc cổ đại KẾT LUẬN Triết học Ấn Độ cổ đại triết học Trung Hoa cổ đại hai triết học lớn phương Đông Với bề dày ... hai triết học lớn phương Đông Bản thể luận a Trong triết học Ấn Độ cổ đại Vấn đề thể luận triết học Ấn Độ cổ đại thể 21 Nguyễn Hữu Bình Sự tương đồng khác biệt Triết học Ấn Độ cổ đại Trung Quốc...
 • 31
 • 194
 • 1

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
... phái triết học 06 Chương SO SÁNH TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI I Sự tương đồng triết học Hy Lạp cổ đại triết học Ấn Độ cồ đại 08 II Sự khác biệt triết học Hy Lạp cổ đại ... TỔNG QUAN VỀ TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI I Khái quát triết học Hy Lạp cổ đại 02 Điều kiện lịch sử đời 02 Sự phát triển triết học Hy Lạp cổ đại .02 ... Trong đó, triết học Ấn Độ cổ đại đặt giải vấn đề tư triết học Việc tìm hiểu tương đồng khác triết học Hy Lạp cổ đại Ấn Độ cổ đại giúp có khái niệm gần hoàn chỉnh triết học phương Tây triết học phương...
 • 29
 • 48
 • 0

Triet hoc mac voi thoi dai ngay nay

Triet hoc mac voi thoi dai ngay nay
... http://www.esnips.com/web/LAHeBooks 12 Mang Nguyên Chính http://www.esnips.com/web/LAHeBooks 13 Mang Nguyên Chính ngày nay t http://www.esnips.com/web/LAHeBooks 14 Mang Nguyên Chính hà ng http://www.esnips.com/web/LAHeBooks...
 • 20
 • 140
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách mạng khoa học công nghệ trong thời đại ngày nay và những tác động của nó đối với quá trình dạy học đại họccâu 13 học thuyết cách mạng xã hội chủ nghĩa và thời đại ngày nay là sự vận dụng của chủ tịch hồ chí minh vào thực tiễn cách mạng việt namchủ nghĩa mác lênin trong thời đại ngày naynghi luân xã hôi vê long dung cam trong thoi dai ngay nayvai trò của chủ nghĩa mác lênin trong thời đại ngày naysức sống của chủ nghĩa mác lênin trong thời đại ngày nayphương pháp luận sử học mác xíttiểu luận môn học dân số và môi trườngtiểu luận môn học thay đổi và phát triển tổ chức xây dựng mô hình hoạt động mới tại ngân hàng tmcp đông á pgd sóng thầntiểu luận cao học môn toán cấu trúc đại sốtiểu luận cao học thuyết kinh tế hiện đại của việt namkhao sat va danh gia thuc trang bien doi co cau gia cap nong dan viet nam hien nay tren co so li luan khoa hoc mac lenin va quan diem cua dcs viet nam du bao xu huong bien dong co cau giai cap nong dan trong thoi gian toihọc thuyết giá trị thặng dư của mác trong thời đại ngày nayvai trò của tin học trong thời đại ngày naytiểu luận thời đại ngày nay những vấn đề chính trị xã hộiAccounting For Tax Consolidation: An Investigation Into The Development And Associated Reporting Requireents Under The Australian Group Taxation SystemIs the EU “Going Too Far”? Examining the divide between the legislator within the EU and members of the financial marketImpact of Working Capital Management on Firms’ Performance: The Case of Selected Metal Manufacturing Companies in Addis Ababa, EthiopiaThe accounting firm of the future: building the bridge with HR practicesDecentralised Organisations And Some Accounting Problems Of Internal TransfersThe Effects of Stress on Short-Term and Long- Term MemoryA Comparative Analysis of Management Accounting Systems on Lean ImplementationRole of Financial Institutions in the Growth of Small and Medium Enterprises in Addis AbabaThe Accounting Fraud @ Worldcom: The Causes, The Characteristics, The Consequences, And The Lessons LearnedCorporate Boards Demographic Characteristics and Strategic Change in KenyaDifficulties of Academic Achievement in Principles of Accounting Courses from the Student Perspective: Evidence from LibyaAccounting for SMEs and suitability of IFRS for SMEs in MacedoniaFranchising as a modern contractual realization of distribution (Particularly in Slovakia)How to Do Your Referencing Using the Harvard SystemNguyễn ho¢i vănHo¢ng tngBi kh£nh to¢n20 câu lý thuyết trắc địa cơ sở 1Otto Nyberg The Effect Of Non-Audit Fees On Audit QualitySurvey of IFRS Accounting Practices of Pharmaceutical Companies That Used U.S. GAAP Prior to IRFS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập