Cách giải bài tập GTLN GTNN

Mot so cach giai bai tap quang hinh(cuc hot)

Mot so cach giai bai tap quang hinh(cuc hot)
... chuyển ảnh so với vật qua mặt song song (BMSS) n δ = e.(1 - ) (m) n2 e: bề dày mặt song song n1: chiết suất môi trường chứa mặt song song Trang maunguyennhu78@yahoo.com.vn • • • • Thay quang hệ ... này) Ta giả sử mặt mặt song song có lớp chất lỏng mỏng chiết suất n1 giống mặt Khi ta có mặt song song đặt môi trường đồng chiết suất n1 Vậy tạo ảnh hai lần: qua mặt song song (tự tạo) qua LCP ... trước) Bây ta có thấu kính hay mặt song song nằm môi trường đồng có chiết suất n (hoặc n’) • Giải toán với quang hệ tương đương, áp dụng công thức thấu kính mặt song song biết • Nhớ lớp mỏng môi trường...
 • 8
 • 1,675
 • 25

Cách giải bài tập ĐẠI TỪ QUAN HỆ

Cách giải bài tập ĐẠI TỪ QUAN HỆ
... Nếu mệnh đề quan hệ cuối dùng dấu phẩy đặt đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm This is my mother, who is a cook 3.Khi lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM - Khi làm túc từ phía trước ... is my friend.( ) III NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM ) 1.Khi dùng dấu phẩy ? Khi danh từ đứng trước who ,which,whom : + Danh từ riêng ,tên Ha Noi, which Mary, who is ... phía trước dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không bỏ ) This is the book which I buy Ta thấy which túc từ ( chủ từ I ,động từ buy ) ,phía trước phẩy hay giới từ nên bỏ which : -> This is the book...
 • 10
 • 1,579
 • 72

10 cach giai bai tap hoa hoc hay

10 cach giai bai tap hoa hoc hay
... gam C 3,2 gam D 5,12 gam Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1M Na2CO3 1M) thu dung dịch C Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M HCl ... đồng phân Đốt cháy chất có số mol CO2 0,75 lần số mol H2O ancol A C2H6O; C3H8O; C4H10O B C3H8O; C3H6O2; C4H10O C C3H8O; C3H8O2; C3H8O3 D C3H8O; C3H6O; C3H8O2 03 Cho axit oxalic HOOC−COOH tác ... gam 10 Hỗn hợp X gồm este A, B đồng phân với tạo thành từ axit đơn chức rượu đơn chức Cho 2,2 gam hỗn hợp X bay 136,5oC atm thu 840 ml este Mặt khác đem thuỷ phân hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp X 100 ...
 • 7
 • 998
 • 19

Tài liệu Một số cách giải bài tập hóa 9

Tài liệu Một số cách giải bài tập hóa 9
... mang điện ta có tổng số mol điện tích dơng n đt(+) tổng số mol điện tích âm n đt() : n đt(+) = n đt() Với nđt = số mol ion ì số đơn vị điện tích ion Bài tập minh hoạ Bài Hoà tan hết 7,5 g ... Lời giải V 0,5 V 0,5 V1 = V1 = 100 ml ; V2 = 200 ml Ta có V2 V + V = 300 Bài Cần cho số g H2O vào 100 g dung dịch H2SO4 90 % để đợc dung dịch H2SO4 50% A 90 g B 80 g C 60 g D 70 g Lời giải ... trăm khối lợng CuSO4 MgSO4 hỗn hợp ban đầu lần lợt A, 47,50% ; 52 ,95 % B 47,05 % ; 52 ,95 % C 47,05% ; 53, 59% D 47,50% ; 53, 59% Lời giải Đặt n CuSO4 = x (mol); n MgSO = y (mol) CuSO MgSO + NaOH KOH...
 • 79
 • 1,875
 • 4

Tài liệu BTài liệu toán học, cách giải bài tập toán, phương pháp học toán, bài tập toán học, cách giải nhanh toánài toán tiếp tuyến của đường cong pdf

Tài liệu BTài liệu toán học, cách giải bài tập toán, phương pháp học toán, bài tập toán học, cách giải nhanh toánài toán tiếp tuyến của đường cong pdf
... M TS BÀI T P HAY V TI P TUY N Bài 1: HD: Bài 2: HD: PLT Phương trình ti p n Bài 3: HD: Bài 4: HD: 10 PLT Phương trình ti p n Bài 5: HD: Bài 6: HD: Bài 7: HD: 11 PLT Phương trình ti p n Bài 8: ... HD: Bài 9: HD: Bài 10: HD: 12 PLT Phương trình ti p n Bài 11: HD: Bài 12: HD: Bài 13: HD: 13 PLT Phương trình ti p n Bài 14: HD: Bài 15: HD: 14 PLT Phương trình ti p n Bài 16: HD: 15 PLT Phương ... p n Bài 17: HD: Bài 18: HD: 16 PLT Phương trình ti p n Bài 19: HD: Bài 20: HD: 17 PLT Phương trình ti p n Bài 21: HD: Bài 22: HD: 18 PLT Phương trình ti p n Bài 23: HD: Bài 24: HD: 19 PLT Phương...
 • 30
 • 1,305
 • 5

Tài liệu BÀI TẬP GTLNGTNN docx

Tài liệu BÀI TẬP GTLN – GTNN docx
... BÀI TẬP GTLN GTNN Câu 5: a) Cho a, b, c > thỏa mãn điều kiện: abc = Tìm GTLN biểu thức:     Q =  a + − 1÷ b + − 1÷ c + − 1÷ ... >0 Tìm GTNN biểu thức sau: Q = 2 a + 8bc b + 8ca c + 8ab Q= Câu6: y−2 z−2 x−2 a) Tìm GTNN : P = x + y + z với x, y, z > x + y + z = xzy b) Cho x + y + x z + y z + 3x y z = Tìm GTLN GTNN của: ... c) Cho x ≥ 2, y ≥ 3, z ≥ Tìm GTLN GTNN : P = xy z − + yz x − + zx y − xyz 2 2 d) Cho a, b dương x, y, z, t số thực thỏa: a ( x + y ) + b ( z + t ) = Tìm GTLN biểu thức: P = ( x + z ) (...
 • 2
 • 561
 • 1

CHUYÊN ĐỀ 5: S Tài liệu toán học, cách giải bài tập toán, phương pháp học toán, bài tập toán học, cách giải nhanh toán doc

CHUYÊN ĐỀ 5: S Tài liệu toán học, cách giải bài tập toán, phương pháp học toán, bài tập toán học, cách giải nhanh toán doc
... thức sau s phương a) n3 – n + b) n4 – n + Bài 3: Chứng minh a)Tổng hai s phương lẻ không s phương b) Một s phương có chữ s tận chữ s hàng chục chữ s lẻ Bài 4: Một s phương có chữ s hàng ... chữ s tận nên n5 – n + không s phương Vậy : Không có giá trị n thoã mãn toán Bài : a)Chứng minh : Mọi s lẻ viết dạng hiệu hai s phương b) Một s phương có chữ s tận chữ s hàng chục chữ s ... 5y2)2 Bài 5: Tìm s nguyên dương n để biểu thức sau s phương a) n2 – n + b) n5 – n + Giải a) Với n = n2 – n + = không s phương Với n = n2 – n + = s phương Với n > n2 – n + không s phương...
 • 5
 • 699
 • 5

Giáo án Bài giảng về: Toán rời rạc trong cách giải bài tập (Trường đại học sư phạm kỹ thuật )

Giáo án Bài giảng về: Toán rời rạc trong cách giải bài tập (Trường đại học sư phạm kỹ thuật )
... 1,2,3,4 (1, 2); (1, 4); (2, 3); (2, 4); (3, 4) Vô hư ng G2 5,6,7 (5, 6); (5, 7); (6, 7) Có hư ng G3 8,9 (8, 9) Vô hư ng G4 G 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 (1, 2); (1, 4); (2, 3); (2, 4); (3, 4); H nh p (8, 9) (5, 6); (5, 7); (6, 7) b Tên ... s (y,w) (xoá (y,w )) ði theo (w,z) (xoá (w,z) w) theo (z,y) (xoá (z,y) z) Ti p t c ñi theo c nh (y,x) (xoá (y,x) y) Vì (x,u) c u nên ñi theo c nh (x,v) ho c (x,t), gi s (x,v) (xoá (x,v )) Ti p ... s (v,w) (xoá (v,w )) Ti p t c, có th ñi theo m t c nh (w,s), (w,y), (w,z), gi s (w,s) (xoá (w,s )) ði theo c nh (s,y) (xoá (s,y) s) Vì (y,x) c u nên có th ñi theo m t hai c nh (y,w), (y,z), gi...
 • 110
 • 619
 • 0

Một số cách giải bài tập phản ứng trao đổi ION trong dung dịch.

Một số cách giải bài tập phản ứng trao đổi ION trong dung dịch.
... TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH : – Toán phản ứng trao đổi kết hợp với phản ứng trung hoà: ** Khi lúc có phản ứng trung hoà phản ứng trao đổi xảy phản ứng trung hoà xảy trước hết axit bazơ đến phản ... ôn tập cho học học sinh giỏi Để giải tốt câu hỏi tập liên quan đến phản ứng ứng trao đổi ion dung dịch cần khắc sâu cho học sinh: + Điều kiên phản ứng ứng trao đổi ion dung dịch thực + Các ion ... II - CÂU HỎI BÀI TẬP VẬN DỤNG – Bài Tập Phần trắc nghiệm phản ứng trao đổi: C âu 1: Phương trinh ion thu gọn phản ứng trao đổi cho biết: A Những ion tồn dung dịch B Nồng độ ion dung dịch lớn...
 • 15
 • 5,708
 • 9

Cách giải bài tập hóa kim loại.

Cách giải bài tập hóa kim loại.
... án C II – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM 1) Một số ý giải tập: - Chỉ có kim loại kiềm, Ca, Sr, Ba tan nước nhiệt độ thường - Các kim loại mà ... phản ứng kim loại dư tác dụng với nước dung dịch 2) Một số ý giải tập: - Kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng (H+ đóng vai trò chất oxi hóa) tạo muối có số oxi hóa thấp giải phóng ... Một số ý giải tập: - Phản ứng kim loại với dung dịch muối phản ứng oxi hóa – khử nên thường sử dụng phương pháp bảo toàn mol electron để giải tập phức tạp, khó biện luận hỗn hợp nhiều kim loại...
 • 12
 • 617
 • 7

Cách giải bài tập định thời CPU doc

Cách giải bài tập định thời CPU doc
... ngắn = 1.2 Bài : Một hệ thống có tiến trình với thời điểm đến thời gian sử dụng CPU sau: Tiến trình Thời điểm đến (ms) CPU- Burst (ms) P1 46 P2 30 28 P3 51 33 Dùng thuật giải RRS với thời lượng ... 98 111 *Thời gian chờ trung bình: (0+20) + (10+6+20) + (19 + ) = 83/3 = 27.7 Bài :Một hệ thống có tiến trình với thời điểm đến thời gian sử dụng CPU sau: Tiến trình Thời điểm đến (ms) CPU- Burst ... phục vụ trước khoảng CPU ngắn nhất.P2 P4 đến thời điểm( đề bài) khoảng CPU P2 ưu tiên P3 va P5 cùng độ ưu tiên 3, P3 chạy trước vi khoảng CPU ngắn P2 P4 P3 P5 P1 01249 *Thời gian chờ trung...
 • 7
 • 645
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2 đến năm 2020BÔNG CHUYỂN GEN GHB119Chuyên đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânCÔNG NGHỆ tế bào ĐỘNG vật TRONG TRỊ BỆNH ở NGƯỜIMô phỏng hiệu ứng plasmon định xứ của hạt và que nano lên quá trình chuyển hoá năng lượng trong pin mặt trời hữu cơ bằng phương pháp sốPhúc trình thí nghiệm quá trình và thiết bị bài nghiền rây trộn160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 2 (đề 026 đề 050)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 3 (đề 051 đề 075)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 5 (đề 101 đề 125)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 6 (đề 126 đề 150)Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng của huyên nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếCác nhân tố tác động đến tình hình cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (VCB) chi nhánh bình tây giai đoạn 2013 2015Thực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICOGiáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)Giáo trình tư duy thơ hiện đại việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP đông nam á (SeABank) chi nhánh tân bìnhgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 10Các đặc trưng plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong graphene
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập