NỘI DUNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Tài liệu Chương 1: Công thức lượng giác docx

Tài liệu Chương 1: Công thức lượng giác docx
... = cot ga VII Công thức nhân ba: sin 3a = 3sin a − 4sin a cos3a = cos3 a − 3cosa VIII Công thức hạ bậc: (1 − cos2a ) cos2 a = (1 + cos2a ) − cos2a tg a = + cos2a sin a = IX Công thức chia đôi ... cot g ( x + kπ ) = cot gx V Công thức cộng sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa cos ( a ± b ) = cosa cos b m sin asin b tg ( a ± b ) = tga ± tgb m tgatgb VI Công thức nhân đôi sin 2a = 2sin ... thức chia đôi Đặt t = tg a (với a ≠ π + k π ) 2t + t2 − t2 cosa = + t2 2t tga = − t2 sin a = X Công thức biến đổi tổng thành tích a+ b a−b cos 2 a+b a−b cosa − cos b = −2sin sin 2 a+ b a−b sin...
 • 21
 • 326
 • 2

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC doc

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC doc
... = cot ga VII Công thức nhân ba: sin 3a = 3sin a − 4sin a cos3a = cos3 a − 3cosa VIII Công thức hạ bậc: (1 − cos2a ) cos2 a = (1 + cos2a ) − cos2a tg a = + cos2a sin a = IX Công thức chia đôi ... cot g ( x + kπ ) = cot gx V Công thức cộng sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa cos ( a ± b ) = cosa cos b m sin asin b tg ( a ± b ) = tga ± tgb m tgatgb VI Công thức nhân đôi sin 2a = 2sin ... thức chia đôi Đặt t = tg a (với a ≠ π + k π ) 2t + t2 − t2 cosa = + t2 2t tga = − t2 sin a = X Công thức biến đổi tổng thành tích a+ b a−b cos 2 a+b a−b cosa − cos b = −2sin sin 2 a+ b a−b sin...
 • 21
 • 535
 • 3

CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC VÀ BÀI TẬP pdf

CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC VÀ BÀI TẬP pdf
... = cot ga VII Công thức nhân ba: sin 3a = 3sin a − 4sin a cos3a = cos3 a − 3cosa VIII Công thức hạ bậc: (1 − cos2a ) cos2 a = (1 + cos2a ) − cos2a tg a = + cos2a sin a = IX Công thức chia đôi ... cot g ( x + kπ ) = cot gx V Công thức cộng sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa cos ( a ± b ) = cosa cos b m sin asin b tg ( a ± b ) = tga ± tgb m tgatgb VI Công thức nhân đôi sin 2a = 2sin ... ⎤ ⎦ 2⎣ cosa.cos b = sin a + cos4 a − Bài 1: Chứng minh = sin a + cos6 a − Ta có: sin a + cos a − = ( sin a + cos2 a ) − 2sin a cos2 a − = −2sin a cos2 a Và: sin a + cos6 a − = ( sin a + cos2...
 • 21
 • 1,932
 • 8

ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
... x - sin x 3p 2 2 - x - p 1 1 y = sin x + cos x 3p 5p p 3p x 7p ỉ pư cos ç x + ÷ có chu kỳ T = 2p 4ø è p 2 2 2 - 0 1 p 2 2 1 1 Trang 11 p 3p 2 2 - 2 p 1 1 Đại số 11 Trần Sĩ Tùng y y 2 -p - ... * y = f1(x) có chu kỳ T1 ; y = f2(x) có chu kỳ T2 Thì hàm số y = f1 ( x ) ± f2 ( x ) có chu kỳ T0 bội chung nhỏ T1 T2 Trang Trần Sĩ Tùng Đại số 11 Bài Tìm tập xác định tập giá trị hàm số sau: ... giá trị lượng giác góc (cung) đặc biệt p p p p 2p 3p p 3p 2p 00 300 450 600 900 12 00 13 50 18 00 2700 3600 sin 2 3 2 1 cos 2 2 1 tan 3 3 3 cot - - 2 - 1 3 1 - 0 0 II CƠNG THỨC CỘNG Cơng thức cộng:...
 • 20
 • 173
 • 0

Bảng công thức lường giác dùng cho 10 - 11- 12

Bảng công thức lường giác dùng cho 10 - 11- 12
... CÔNG THỨC LƯNG GIÁC IV Công thức lượng giác Công thức bản:  cot    cos3  cos   cos  tan   tan3   tan 3   tan  cos  Công thức cộng: sin(a  b)  sin ... sin22 α cos 4  8 Công thức biểu diễn Hệ quả: (Công thức hạ bậc hai) sin   cos cos Công thức biến đổi tổng thành Công thức nhân đôi: tan 2  sin sin cos sin sin Hệ quả: (Công thức hạ bậc ba) ... cos(a  b)  cosa.cos b cos tan cot  1  tan   Công thức bổ xung:  sin 3  3sin   4sin3  sin2  cos2  Công thức nhân ba: Công thức biến đổi tích thành  theo t = tan tổng:  cos(a...
 • 2
 • 5,991
 • 347

Cong thuc luong giac tiet 1

Cong thuc luong giac tiet 1
... tan(x/2) =1/ 3 Tính giá trị biểu thức A= 2sin x + 11 = 3cos x 12 Hoạt động 4: Củng cố Hớng dẫn tập nhà BT1: Giợi ý A 2250 =18 00+450 -15 0=300-450 b = + 12 Bài 2: Gợi ý A Tính cos suy kết B Tính sin ... tan(a+a)=? =1- 2sin2a sin a tan a= = ? cos a tan2a = + Gv phân nhóm hoạt Vận dụng : VD1: Biết sina+cosa =1/ 2 động Sin2a=-3/4 + GV hớng dẫn học sinh VD2: Cos = + VD3: Biết tan(x/2) =1/ 3 Tính giá ... thừa nhận cos(a-b)=cos[a+(-b)] công thức số (1) =cosacos(-b)-sinasin(-b) +Nếu ta thay b=? để áp =cosacosb+sinasinb dụng công thức số (1) + Công thức (1) thay đổi sin(a+b)=cos[ -(a+b)] ta thay...
 • 3
 • 337
 • 3

Bài soạn Học công thức lượng giác bằng thơ 1

Bài soạn Học công thức lượng giác bằng thơ 1
... tình ta sinh hiệu chúng, ta CÔNG THỨC CHIA ĐÔI (tính theo t=tg(a/2)) Sin, cos mẫu giống chả khác Ai cộng bình tê (1+ t^2) Sin tử có hai tê (2t), cos tử có trừ bình tê (1- t^2) ...
 • 2
 • 2,125
 • 34

Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải và sáng tạo bài toán mới về nội dung “ phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác

Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải và sáng tạo bài toán mới về nội dung “ phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác
... là: Phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác Thứ hai, phương pháp hướng dẫn học sinh sáng tạo toán nói chung áp dụng vào hướng dẫn học sinh nội dung cụ thể là: Phương trình lượng ... giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp hướng dẫn học sinh giải sáng tạo toán nội dung phương trình lượng giác chứa đẳng thức lượng ... đẳng thức từ công thức nhờ phép biến đổi lượng giác 2.1.2.3 Xây dựng đẳng thức lượng giác số phương pháp khác 2.1.3 Xây dựng đẳng thức lượng giác tam giác từ đẳng thức lượng giác 2.2 Hƣớng dẫn học...
 • 24
 • 592
 • 1

Bài tập áp dụng công thức lượng giác full

Bài tập áp dụng công thức lượng giác full
... cotg100 h) tan90 - tan270 - tan630 + tan810 = k) =4 sin 10 cos 10 21 Cho tam giác ABC có góc A, B, C Chứng minh đẳng thức sau: A B a) sinA + sinB + sinC = cos cos cos C c) sin2A + sin2B + sin2C ... mc B a b c = = ABC m a mb m c g) A e) tan tan = a + b = 2c h) a + c = 2b ac = 6Rr 23 Cho tam giác ABC Chứng minh rằng: a) sin A = sin B + sin C ABC vuông A cos B + cos C b) sinA + sinC = ... - b) sin A + sin B + sin C cos A B C + cos + cos 2 (câu c thêm giả thiết: tam giác ABC nhọn) tranmanhtung ...
 • 4
 • 3,758
 • 75

Một số công thức lượng giác thường dùng

Một số công thức lượng giác thường dùng
... 5 Công thức biến đổi theo t = tan sin a = a 2t ; 1+ t2 cos a = 1− t2 ; 1+ t2 tan a = 2t 1+ t2 Công thức biến đổi tích thành tổng : [ cos(a − b) − ... sin(a ± b) π   tan a ± tan b =  a,b ≠ + kπ ÷ cos a.cos b   cos a + cos b = cos Các công thức thường dùng khác: π π   cos a + sin a = cos  a − ÷ = sin  a + ÷ 4 4   π π   cos ... sin a.cos b = [ sin(a + b) + sin(a − b)] sin b.cos a = [ sin(a + b) − sin(a − b)] sin a.sin b = Công thức biến đổi tổng thành tích : a+b a−b cos 2 a+b a−b cos a − cos b = −2sin sin 2 a+b a−b sin...
 • 2
 • 512
 • 2

Giáo án đại số lớp 10: Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) ppsx

Giáo án đại số lớp 10: Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) ppsx
... (*) máy tính với  = 200,  = 150 Từ GV giới thiệu cho HS công thức (1) công thức mà học tiết gọi công thức cộng + Hoạt động 2: Công thức cộng sin côsin Hoạt động Hoạt động HS Nội dung GV +H: ... công thức (4) lên bảng +GV: Các công thức (1) đến (4) gọi công thức cộng sin côsin +GV: Ra ví dụ Ví dụ 2: Chứng minh rằng:   cos  x    sin x 2  +GV: Ra ví dụ +Hoạt động 3: Công thức ...   sin cos  cos sin  +GV: Viết công +HS: thức (2) lên bảng sin      sin cos   cos sin  +H: Trong công thức (1), thay  /2– ta có công thức gì? sin      sin cos  cos...
 • 13
 • 3,932
 • 45

Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) pdf

Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) pdf
...   sin  cos   cos  sin  (3) +GV: Viết công thức (3) lên bảng +H: Trong công thức (3), thay  – ta công thức gì? +HS: a) cos +GV: Viết công thức (4) lên sin      sin  cos   cos ... +HS: +GV: Viết công thức (2) lên       cos         cos     cos  2         sin     sin  2  bảng +H: Trong công thức (1), thay  /2– ta có công thức gì?  ... cos(   )  cos  cos   sin  sin  (1) +HS: +GV: Viết công thức (1) lên cos          bảng  cos  cos      sin  sin     +H: Công thức (1) thay đổi  cos  cos   sin  sin...
 • 6
 • 350
 • 3

bảng tóm tắt công thức lượng giác thường dùng trong vật lý

bảng tóm tắt công thức lượng giác thường dùng trong vật lý
... liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2013 GV: Bùi Gia Nội e) Công thức biến đổi tích thành tổng cosa.cosb = [cos(a-b) + cos(a+b)] sina.cosb = [sin(a-b) + sin(a+b)] f) Công thức biến đổi tổng thành ... sinx  chia vế cho sin2x Một số hệ thức tam giác: a b c   a) Định hàm số cos: a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA ; định hàm sin: sin A sin B sin C b) Với tam giác vng A, có đường cao AH: 1 ; AC2 ... b ; cos sin ab ab     a , b   k    5) PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC a) Các công thức nghiệm – pt bản:  x    k 2 * sinx = a = sin    x      k 2 * cosx =...
 • 2
 • 1,535
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiNgôn ngữ lập trình c# chương 1QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập