NỘI DUNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Tài liệu Chương 1: Công thức lượng giác docx

Tài liệu Chương 1: Công thức lượng giác docx
... = cot ga VII Công thức nhân ba: sin 3a = 3sin a − 4sin a cos3a = cos3 a − 3cosa VIII Công thức hạ bậc: (1 − cos2a ) cos2 a = (1 + cos2a ) − cos2a tg a = + cos2a sin a = IX Công thức chia đôi ... cot g ( x + kπ ) = cot gx V Công thức cộng sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa cos ( a ± b ) = cosa cos b m sin asin b tg ( a ± b ) = tga ± tgb m tgatgb VI Công thức nhân đôi sin 2a = 2sin ... thức chia đôi Đặt t = tg a (với a ≠ π + k π ) 2t + t2 − t2 cosa = + t2 2t tga = − t2 sin a = X Công thức biến đổi tổng thành tích a+ b a−b cos 2 a+b a−b cosa − cos b = −2sin sin 2 a+ b a−b sin...
 • 21
 • 295
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC doc

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC doc
... = cot ga VII Công thức nhân ba: sin 3a = 3sin a − 4sin a cos3a = cos3 a − 3cosa VIII Công thức hạ bậc: (1 − cos2a ) cos2 a = (1 + cos2a ) − cos2a tg a = + cos2a sin a = IX Công thức chia đôi ... cot g ( x + kπ ) = cot gx V Công thức cộng sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa cos ( a ± b ) = cosa cos b m sin asin b tg ( a ± b ) = tga ± tgb m tgatgb VI Công thức nhân đôi sin 2a = 2sin ... thức chia đôi Đặt t = tg a (với a ≠ π + k π ) 2t + t2 − t2 cosa = + t2 2t tga = − t2 sin a = X Công thức biến đổi tổng thành tích a+ b a−b cos 2 a+b a−b cosa − cos b = −2sin sin 2 a+ b a−b sin...
 • 21
 • 495
 • 3

CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC VÀ BÀI TẬP pdf

CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC VÀ BÀI TẬP pdf
... = cot ga VII Công thức nhân ba: sin 3a = 3sin a − 4sin a cos3a = cos3 a − 3cosa VIII Công thức hạ bậc: (1 − cos2a ) cos2 a = (1 + cos2a ) − cos2a tg a = + cos2a sin a = IX Công thức chia đôi ... cot g ( x + kπ ) = cot gx V Công thức cộng sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa cos ( a ± b ) = cosa cos b m sin asin b tg ( a ± b ) = tga ± tgb m tgatgb VI Công thức nhân đôi sin 2a = 2sin ... ⎤ ⎦ 2⎣ cosa.cos b = sin a + cos4 a − Bài 1: Chứng minh = sin a + cos6 a − Ta có: sin a + cos a − = ( sin a + cos2 a ) − 2sin a cos2 a − = −2sin a cos2 a Và: sin a + cos6 a − = ( sin a + cos2...
 • 21
 • 1,703
 • 5

ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
... x - sin x 3p 2 2 - x - p 1 1 y = sin x + cos x 3p 5p p 3p x 7p ỉ pư cos ç x + ÷ có chu kỳ T = 2p 4ø è p 2 2 2 - 0 1 p 2 2 1 1 Trang 11 p 3p 2 2 - 2 p 1 1 Đại số 11 Trần Sĩ Tùng y y 2 -p - ... * y = f1(x) có chu kỳ T1 ; y = f2(x) có chu kỳ T2 Thì hàm số y = f1 ( x ) ± f2 ( x ) có chu kỳ T0 bội chung nhỏ T1 T2 Trang Trần Sĩ Tùng Đại số 11 Bài Tìm tập xác định tập giá trị hàm số sau: ... giá trị lượng giác góc (cung) đặc biệt p p p p 2p 3p p 3p 2p 00 300 450 600 900 12 00 13 50 18 00 2700 3600 sin 2 3 2 1 cos 2 2 1 tan 3 3 3 cot - - 2 - 1 3 1 - 0 0 II CƠNG THỨC CỘNG Cơng thức cộng:...
 • 20
 • 137
 • 0

Bảng công thức lường giác dùng cho 10 - 11- 12

Bảng công thức lường giác dùng cho 10 - 11- 12
... CÔNG THỨC LƯNG GIÁC IV Công thức lượng giác Công thức bản:  cot    cos3  cos   cos  tan   tan3   tan 3   tan  cos  Công thức cộng: sin(a  b)  sin ... sin22 α cos 4  8 Công thức biểu diễn Hệ quả: (Công thức hạ bậc hai) sin   cos cos Công thức biến đổi tổng thành Công thức nhân đôi: tan 2  sin sin cos sin sin Hệ quả: (Công thức hạ bậc ba) ... cos(a  b)  cosa.cos b cos tan cot  1  tan   Công thức bổ xung:  sin 3  3sin   4sin3  sin2  cos2  Công thức nhân ba: Công thức biến đổi tích thành  theo t = tan tổng:  cos(a...
 • 2
 • 5,435
 • 340

Cong thuc luong giac tiet 1

Cong thuc luong giac tiet 1
... tan(x/2) =1/ 3 Tính giá trị biểu thức A= 2sin x + 11 = 3cos x 12 Hoạt động 4: Củng cố Hớng dẫn tập nhà BT1: Giợi ý A 2250 =18 00+450 -15 0=300-450 b = + 12 Bài 2: Gợi ý A Tính cos suy kết B Tính sin ... tan(a+a)=? =1- 2sin2a sin a tan a= = ? cos a tan2a = + Gv phân nhóm hoạt Vận dụng : VD1: Biết sina+cosa =1/ 2 động Sin2a=-3/4 + GV hớng dẫn học sinh VD2: Cos = + VD3: Biết tan(x/2) =1/ 3 Tính giá ... thừa nhận cos(a-b)=cos[a+(-b)] công thức số (1) =cosacos(-b)-sinasin(-b) +Nếu ta thay b=? để áp =cosacosb+sinasinb dụng công thức số (1) + Công thức (1) thay đổi sin(a+b)=cos[ -(a+b)] ta thay...
 • 3
 • 306
 • 3

Bài soạn Học công thức lượng giác bằng thơ 1

Bài soạn Học công thức lượng giác bằng thơ 1
... tình ta sinh hiệu chúng, ta CÔNG THỨC CHIA ĐÔI (tính theo t=tg(a/2)) Sin, cos mẫu giống chả khác Ai cộng bình tê (1+ t^2) Sin tử có hai tê (2t), cos tử có trừ bình tê (1- t^2) ...
 • 2
 • 1,965
 • 33

Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải và sáng tạo bài toán mới về nội dung “ phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác

Hướng dẫn học sinh lớp 11 giải và sáng tạo bài toán mới về nội dung “ phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác
... là: Phương trình lượng giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác Thứ hai, phương pháp hướng dẫn học sinh sáng tạo toán nói chung áp dụng vào hướng dẫn học sinh nội dung cụ thể là: Phương trình lượng ... giác xây dựng từ đẳng thức lượng giác Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp hướng dẫn học sinh giải sáng tạo toán nội dung phương trình lượng giác chứa đẳng thức lượng ... đẳng thức từ công thức nhờ phép biến đổi lượng giác 2.1.2.3 Xây dựng đẳng thức lượng giác số phương pháp khác 2.1.3 Xây dựng đẳng thức lượng giác tam giác từ đẳng thức lượng giác 2.2 Hƣớng dẫn học...
 • 24
 • 545
 • 1

Bài tập áp dụng công thức lượng giác full

Bài tập áp dụng công thức lượng giác full
... cotg100 h) tan90 - tan270 - tan630 + tan810 = k) =4 sin 10 cos 10 21 Cho tam giác ABC có góc A, B, C Chứng minh đẳng thức sau: A B a) sinA + sinB + sinC = cos cos cos C c) sin2A + sin2B + sin2C ... mc B a b c = = ABC m a mb m c g) A e) tan tan = a + b = 2c h) a + c = 2b ac = 6Rr 23 Cho tam giác ABC Chứng minh rằng: a) sin A = sin B + sin C ABC vuông A cos B + cos C b) sinA + sinC = ... - b) sin A + sin B + sin C cos A B C + cos + cos 2 (câu c thêm giả thiết: tam giác ABC nhọn) tranmanhtung ...
 • 4
 • 3,202
 • 59

Một số công thức lượng giác thường dùng

Một số công thức lượng giác thường dùng
... 5 Công thức biến đổi theo t = tan sin a = a 2t ; 1+ t2 cos a = 1− t2 ; 1+ t2 tan a = 2t 1+ t2 Công thức biến đổi tích thành tổng : [ cos(a − b) − ... sin(a ± b) π   tan a ± tan b =  a,b ≠ + kπ ÷ cos a.cos b   cos a + cos b = cos Các công thức thường dùng khác: π π   cos a + sin a = cos  a − ÷ = sin  a + ÷ 4 4   π π   cos ... sin a.cos b = [ sin(a + b) + sin(a − b)] sin b.cos a = [ sin(a + b) − sin(a − b)] sin a.sin b = Công thức biến đổi tổng thành tích : a+b a−b cos 2 a+b a−b cos a − cos b = −2sin sin 2 a+b a−b sin...
 • 2
 • 441
 • 2

Giáo án đại số lớp 10: Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) ppsx

Giáo án đại số lớp 10: Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) ppsx
... (*) máy tính với  = 200,  = 150 Từ GV giới thiệu cho HS công thức (1) công thức mà học tiết gọi công thức cộng + Hoạt động 2: Công thức cộng sin côsin Hoạt động Hoạt động HS Nội dung GV +H: ... công thức (4) lên bảng +GV: Các công thức (1) đến (4) gọi công thức cộng sin côsin +GV: Ra ví dụ Ví dụ 2: Chứng minh rằng:   cos  x    sin x 2  +GV: Ra ví dụ +Hoạt động 3: Công thức ...   sin cos  cos sin  +GV: Viết công +HS: thức (2) lên bảng sin      sin cos   cos sin  +H: Trong công thức (1), thay  /2– ta có công thức gì? sin      sin cos  cos...
 • 13
 • 2,519
 • 39

Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) pdf

Tiết 83: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (tiết 1) pdf
...   sin  cos   cos  sin  (3) +GV: Viết công thức (3) lên bảng +H: Trong công thức (3), thay  – ta công thức gì? +HS: a) cos +GV: Viết công thức (4) lên sin      sin  cos   cos ... +HS: +GV: Viết công thức (2) lên       cos         cos     cos  2         sin     sin  2  bảng +H: Trong công thức (1), thay  /2– ta có công thức gì?  ... cos(   )  cos  cos   sin  sin  (1) +HS: +GV: Viết công thức (1) lên cos          bảng  cos  cos      sin  sin     +H: Công thức (1) thay đổi  cos  cos   sin  sin...
 • 6
 • 308
 • 3

bảng tóm tắt công thức lượng giác thường dùng trong vật lý

bảng tóm tắt công thức lượng giác thường dùng trong vật lý
... liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2013 GV: Bùi Gia Nội e) Công thức biến đổi tích thành tổng cosa.cosb = [cos(a-b) + cos(a+b)] sina.cosb = [sin(a-b) + sin(a+b)] f) Công thức biến đổi tổng thành ... sinx  chia vế cho sin2x Một số hệ thức tam giác: a b c   a) Định hàm số cos: a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA ; định hàm sin: sin A sin B sin C b) Với tam giác vng A, có đường cao AH: 1 ; AC2 ... b ; cos sin ab ab     a , b   k    5) PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC a) Các công thức nghiệm – pt bản:  x    k 2 * sinx = a = sin    x      k 2 * cosx =...
 • 2
 • 1,300
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: KHẢ NĂNG SAI LỆCH TRỌNG YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI BCTCNghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòaNghiên cứu xây dựng phương pháp xác định uran, thori và các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng kỹ thuật ICP MSTài liệu toán cao cấpQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGTriển khai hệ thống FFT 128 radix 22 trên FPGAĐiều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSNgữ pháp tiếng anh Master GrammarGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamPhân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 ở bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm, Hà NộiLysine clonixinate vs naproxen sodium for the acute treatment of migraine a double blind, randomized, crossover studyMetabolic remodeling during the loss and acquisition of pluripotencyNghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828Food industries manualgiáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Đáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánThu hút đầu tư vào khu công nghệ cao hòa lạcĐỀ CƯƠNG môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập