giáo án bồi dưỡng hsg anh 8

Giao an boi duong HSG Anh 9

Giao an boi duong HSG Anh 9
... a (an) the 1- a v an an - đợc dùng: - trớc danh từ số đếm đợc bắt đầu nguyên âm (vowel) a, e, i, o - hai bán nguyên âm u, y - danh từ bắt đầu h câm ví dụ: u : an uncle h : an hour - trớc danh ... -2007 Ví dụ: an L-plate, an SOS, an MP a : đợc dùng: - trớc danh từ bắt đầu phụ âm (consonant) - dùng trớc danh từ bắt đầu uni a university, a uniform, a universal, a union - trớc danh từ số đếm ... dùng danh từ ngời động vật, không dùng cho bất động vật Ví dụ: The students book The cats legs - Nếu có danh từ đứng sở hữu cách danh từ đứng gần danh từ bị sở hữu mang dấu sở hữu Ví dụ: Tom and...
 • 30
 • 221
 • 0

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 9

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 9
... sau: any + danh từ số no + danh từ số Some + danh từ số anybody anyone nobody no one somebody someone 22 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp năm học 2007 -2008 anything nothing every + danh từ số ... dùng danh từ ngời động vật, không dùng cho bất động vật Ví dụ: The students book Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp năm học 2007 -2008 The cats legs - Nếu có danh từ đứng sở hữu cách danh từ ... Nếu danh từ chủ ngữ đợc hiểu đợc nhắc đến, cần dùng another other nh đại từ đủ Ví dụ: I dont want this book Please give me another Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lớp năm học 2007 -2008 - Nếu danh...
 • 63
 • 2,955
 • 43

Giáo án bồi dưỡng HSG tiếng anh 6

Giáo án bồi dưỡng HSG tiếng anh 6
... get up at 5.30 get dressed?/ oclock brush your teeth?/ 6. 15 have breakfast?/ 6. 30 she/ have breakfast?/ 6. 00 He/ go to school?/ 6. 45 Hai/do his homework?/ 2.00 your father/ go home?/ ... homework watch television go to bed at 6. 00 am at 6. 30 at 7.00 in the afternoon in the evening at 9.30 pm Mai gets up at oclock She 41 Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2014-2015 42 ... house/ Le Loi street? Mr Trung and Mr Huan/ engineers? Giỏo ỏn bi dng HSG Ting Anh Nm hc:2014-2015 Binh and Mai/ class 6B? 10.your class/ the third floor? II Vit cõu hi cho cõu tr li ...
 • 42
 • 90
 • 0

Giáo án bồi dưỡng HSG 12

Giáo án bồi dưỡng HSG 12
... + + x + y − x − 12 y + 10 ≥ 2 2 11.Cho a,b,c,d bốn số thực thỏa mãn a + b + = ( a + b ) ; c + d + 36 = 12 ( c + d ) Cm: ( ) −1 ≤ ( a − c ) + ( b − d ) ≤ 2 ( ) +1 2 x + y ≥  12. Cho x,y hai số ... 8.Tìm a để hệ có nghiệm (HSG1 2-2006)  x1 = x2 − x2 + ax   x2 = x3 − x3 + ax     xn = x1 − x1 + ax1 ( )  1+ 42x − y − 2x + y = 1+ 22x − y +1  6.Giải hệ:  ( HSGQG 1999)  y + 4x + 1+ ... + q ) a p − aq 12. Cho  Chứng minh a 0 ≤ q ≤ p ≤ q+1 ( π Chứng minh : )  s inx   ÷ > cosx  x  14.Cho tam giác ABC nhọn Cmr: tgA + tgB + tgC + ( sin A + sin B + sin C ) ≥ 12 13.Cho < x ...
 • 17
 • 355
 • 0

Giao an boi duong HSG toan 4

Giao an boi duong HSG toan 4
... nhật ban đầu 90 cm ( 244 1 54 = 90 ) Theo 173 90 chiều rộng nhân chiều dài nhân 45 cm ( 90 : = 45 ) Tính nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu so sánh : Nếu 45 < chiều rộng Nếu 45 > 2 nửa chu vi 45 ... nhật ban đầu : 244 - 1 54 = 90 (cm) Theo 90cm chiều dài nhân chiều rộng nhân : 90 : = 45 (cm) Nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu : 1 54 : = 77 (cm) Ta thấy : 45 > nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu ... 60 25 x X 15 x X = 72 GIAO AN- CLB 138 ( X x5) = 38 52 x X + 48 x X = 100 X x 16 + 84 x X = 700 216 : X + 34 : X = 10 1 245 : X + 64 : X 35 : X + 26 : X = 100 367 : X + 42 2 : X + X = 10 Hớng...
 • 38
 • 2,414
 • 31

1 GIAO AN BOI DUONG HSG L5

1 GIAO AN BOI DUONG HSG L5
... dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập 1, 2,3,4,5 (Tài liệu bồi dỡng HS giỏi lớp5 ) -Bài1: HS làm vào sau gọi số HD:tìm tổng 10 số lẻ em lên bảng chữa 10 x 13 0 Tìm hiệu 10 số lẻ Vẽ sơ đồ tổng hiệu làm ... động trò a.GTB: b.Hớng dẫn HS làm tập: Cho HS làm tập1,2,3,4(Tr.2,3 tài liệu bồi dỡng HSG lớp 5).Bài1,2,3,4(Tr 3,4- tài liệu BDHSG lớp5.) -Bài 1, 2,3,4(Tr 2,3) HD:HS đọc đoạn văn, đoạn thơ để tìm ... Tuần3 Ngày soạn: /9 /2008 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 13 tháng năm 2008 Bồi dỡng HSG: Toán Giải toán tìm số trung bình cộng 1. Mục tiêu: -Rèn kỹ làm toán tìm số trung bình cộng -Củng cố...
 • 4
 • 260
 • 1

5 GIAO AN BOI DUONG HSG L5

5 GIAO AN BOI DUONG HSG L5
... gấp lên 51 phần đó: Số gà đợc biểu thị 49 phần 7 35 con, số vịt đợc biểu thị 51 phần 255 Từ suy ra: phần ứng với 480 Số gà lúc sau là: 480 : + 15 = 255 ( con) Số vịt lúc sau là: 480 : + = 2 45 (con) ... gà đợc biểu thị 49 phần 7 35 con, số vịt đợc biểu thị 51 phần 255 Từ suy ra: phần ứng với 480 Số gà lúc sau là: 480 : + 15 = 255 ( con) Số vịt lúc sau là: 480 : + = 2 45 (con) HS làm sau gọi HS ... Sau nhận thêm 15 gà vịt số gàhơn số vịt là: 15 - -10 ( ) Biểu thị số gà 51 phần số vịt lúc 49 phần nh Số phần số gà số vịt là: 51 - 49 = ( phần ) Số gà lúc sau là: 10 : x 51 = 255 (con) Số vịt...
 • 10
 • 219
 • 0

giao an boi duong hsg sinh hoc lop 9

giao an boi duong hsg sinh hoc lop 9
... Chuẩn bò Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh Gv:Ph¹m ThÞ Thu Hun * Trường THCS Trùc Phó SGK, SGV sinh học 9 , ôn tập sinh học 9, phương pháp giải tập sinh học 9, để học tốt sinh học A HỆ THỐNG HOÁ KIẾN ... sè kiĨu h×nh C©u 39: H×nh thøc sinh s¶n t¹o nhiỊu biÕn dÞ tỉ hỵp ë sinh vËt lµ: A Sinh s¶n v« tÝnh B Sinh s¶n h÷u tÝnh C Sinh s¶n sinh dìng D Sinh s¶n n¶y chåi C©u 40: Khi giao phÊn gi÷a c©y ... cấp để tôûng hợp nên 480 Protein là: 199 x 480 = 95 520 aa f Để tổng hợp phân tử Protein gồm có 199 aa cần giải phóng 199 – = 198 phân tử nước để hình thành 198 liên kết peptit Suy số lượng phân...
 • 53
 • 7,628
 • 146

Giáo án bồi dưỡng HSG lớp 11

Giáo án bồi dưỡng HSG lớp 11
... CỦA THẦY VÀ TRỊ Giáo Viên: Trần Đình Hải 26 Trường THCS TT Gio Linh ***  ** *Giáo án bồi dưỡng HSG tin học GV: Giáo án, phấn màu vẽ sơ đồ HS: Ơn tập câu lệnh D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định: Sĩ ... lệnh lựa chọn: CASE thang OF 1,3,5,7,8,10,12: Giáo Viên: Trần Đình Hải 11 Trường THCS TT Gio Linh ***  ** *Giáo án bồi dưỡng HSG tin học 4,6,9 ,11: 2: END; Bài tập 2: Viết chương trình ... nhập vào ngày, tháng, năm Máy lên ngày, tháng, năm hơm sau Gợi ý: Biện luận theo tháng Gom tháng thành nhóm: tháng có 31 ngày (1,3,5,7,8,10,12), tháng có 30 ngày (4,6,9 ,11) tháng (có 28 29 ngày...
 • 97
 • 309
 • 2

giao an bồi dưỡng HSG GDCD 9

giao an bồi dưỡng HSG GDCD 9
... bảo hộ tính mạng Ví dụ Trách nhiệm CD HS Ví dụ Hiến pháp năm 199 2 Điều 71: " Công dân Nghiêm cấm hình thức truy nhục hình xúc phạm danh dự nhân phẩm công dân" L.6 Quyền bất khả xâm phạm chỗ Khái ... ở: Ví dụ Trách nhiệm CDư HS Ví dụ Điều 73 hiến pháp 199 2 " Công dân có quyền Trừ trường hợp pháp luật cho phép." L.6 Quyền bảo đảm an toàn thư tín L.7 Quyền tự tín ngưỡng tôn giáo Khái ... luật, QĐ thu hồi đất nhà Khái niệm Tố cáo Là CD báo cho quan nhà nước, tổ chức, cá nhan có thẩm quyền biết vụ việc vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến...
 • 8
 • 2,267
 • 66

giao an boi duong HSG nam 2010-2011

giao an boi duong HSG nam 2010-2011
... Đặt a(g) khối lợng chất tan A cần thêm hay tách khỏi dung dịch ban đầu, sau thay đổi nhiệt độ từ t1(0c) sang t2(0c) với t1(0c) khác t2(0c) Bớc 3: Tính khối lợng chất tan khối lợng dung môi có ... GV tập nhà: Bài 1: a) Độ tan muối ăn NaCl 200C 36 gam Xác định nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa nhiệt độ b) Dung dịch bão hòa muối NaNO3 100C 44,44% Tính độ tan NaNO3 Bài 2: Trộn 50 ml dung ... thiệu loại -Sự hoà tan gây hay không gây Nêu cách làm phản ứng hoá học chất đem hoà tan với H2O chất tan dung dịch cho sẵn b/ Cách làm: -Bớc 1: Xác định dung dịch sau (sau tan hoá chất) có chứa...
 • 33
 • 272
 • 0

Giáo án Bồi dưỡng HSG Toán 9

Giáo án Bồi dưỡng HSG Toán 9
... cuối 89 9 Bài 8: Tìm chữ số tận số 199 1 199 7; 199 7 199 6 Giải: Ta có: 199 1 ≡ (mod 10) suy 199 1 199 7 ≡ (mod 10) Vậy 199 1 199 7 có chữ số tận Ta có: 199 7 ≡ (mod 10) suy 199 72 ≡ 49 ≡ (mod 10) Suy 199 74 ... (mod 100) 98 ≡ 612 ≡ 21 (mod 100) 91 00 ≡ 2k81 ≡ 01 (mod 100) 91 0k ≡ (mod 100) Suy ra: 9 = 91 0k +9 = (91 0)k .99 ≡ 1 .99 (mod 100) Ta lại có: 93 = 7 29 29 (mod 100) 99 = 29389 (mod 100) Vậy 9 có hai ... 76 ⇒ 299 9 tận 38 88 299 9 ⇒ 299 9 tận 88 Vậy C= 299 9 có hai chữ số tận 88 4 Bài 10: Tìm hai chữ số tận số: D= 399 9 Giải: Ta có: 92 m tận ; 92 m+1 tận Ta tìm số dư phép chia 95 +1 cho 100 Ta có: 95 +...
 • 17
 • 399
 • 21

GIAO AN BOI DUONG HSG

GIAO AN BOI DUONG HSG
... chiến tranh? Câu 6: Tại nói đấu tranh - Vai trò quần chúng nhân dân chiến tranh giành độc lập thuuộc địa Anh Bắc Mỹ chiến tranh giải phóng, đồng thời CMTS? Vai trò quần chúng chiến tranh này? ... bùng nổ cách mạng TS? Câu 2: Tại nói đấu tranh giành độc lập thuuộc địa Anh Bắc Mỹ chiến tranh giải phóng, đồng thời CMTS? Vai trò quần chúng chiến tranh này? ************************************ ... ng: + u tranh chng nhng t tng sai lm + Thỳc y phong tro cụng nhõn phỏt trin Kiểm tra lần thứ nhất: Đề Kiểm tra (Thời gian: 120 phút) Câu 1: Tại nói đấu tranh giành độc lập thuuộc địa Anh Bắc Mỹ...
 • 11
 • 306
 • 0

Giáo án bồi dưỡng HSG HÓA HỌC THCS

Giáo án bồi dưỡng HSG HÓA HỌC THCS
... hỗn hợp X số mol muối cacbonat kim loại hóa trò I gấp lần số mol muối cacbonat kim loại hóa trò II nguyên tử khối kim loại hóa trò I nguyên tử khối kim loại hóa trò II 15 đvC Tìm CTHH muối ? Có ... loại ? 33 Båi dìng hãa häc THCS 10 4.Cho dung dòch HCl dư vào 11,6 gam bazơ kim loại R có hóa trò II thu 19 gam muối Xác đònh tên kim loại R ? 5.Cho 10,8 gam kim loại hóa tri III tác dụng với ... loại hóa trò II dung dòch HCl có 3,36 lít khí H2 thoát đktc Hỏi kim loại ? 2.Hòa tan 2,4 gam oxit kim loại hóa trò II cần dùng 2,19 gam HCl Hỏi oxit kim loại ? 3.Hòa tan 4,48 gam oxit kim loại hóa...
 • 41
 • 391
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng tiếng anh 8giao an boi duong hsg anh 9giao an boi duong hsg toan 8giao an boi duong hsg anh 7giáo án bồi dưỡng hsg lý 8giao an boi duong hsg van 8giao an boi duong hsg hoa 8giao an boi duong hsg su 8giao an boi duong hsg sinh 8toan tap giao an boi duong hsg anh 7giáo án bồi dưỡng hsg tiếng anh 8giao an boi duong hsg tieng anh 8giáo án bồi dưỡng hsg tiếng anh 6giáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 8giáo án bồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 6Đề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng Việthu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020các phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcTÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọcBÁO CÁO TỐT NGHIỆP LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập