giải mã tiếng nói thành lệnh điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ứng dụng trong công nghiệp

Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ứng dụng trong công nghiệp
... nểận dạng tiếng nói Tiếng Việt 13 HVTH: NGUY N THÀNH CHUNG Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ng dụng công nghiệp Trong thực t , mỗiăng ng h GVHD: PGS.TS TR N THU HÀ i có m t gi ng nói khác ... Ng i nói khác s phát âm khác Cểương Mô ểìnể nểận dạng tiếng nói Tiếng Việt 14 HVTH: NGUY N THÀNH CHUNG Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ng dụng công nghiệp Thuănh nă d ăli u L i nói X ... ti ng nói Cểương Mô ểìnể nểận dạng tiếng nói Tiếng Việt 33 HVTH: NGUY N THÀNH CHUNG Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói thành lệnh ng dụng công nghiệp GVHD: PGS.TS TR N THU HÀ 3.7.3 Đo đ méo: Thành...
 • 95
 • 146
 • 0

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (15)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (15)
... Vẽ mạch điều khiển + Dùng nút bấm để điều khiển + Gồm cuộn dây CTT + Tiếp điểm phụ 4K đặt nối tiếp mạch cuộn dây 3K + Tiếp điểm phụ 3K đặt nối tiếp mạch cuộn dây 2K + Tiếp điểm phụ 4K đặt nối ... R Trong đó: + CTU: loại đếm lên + CXX: với XX số Counter phụ thuộc vào loại PLC cụ th + PV (preset Value): giá trị đặt trước, VW, T, C, IW, MW, SMW, SW, AC, AIW, Constant, *VD, *AC + R: ngõ vào ... đếm số sườn lên tín hiệu logic đầu vào (CU), tức đếm số lần thay đổi trạng th i logic từ lên tín hiệu Số sườn xung đếm được, ghi vào ghi byte đếm, gọi ghi C-word Cứ sườn xung tín hiệu giá trị...
 • 3
 • 344
 • 6

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (16)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (16)
... 1,0điểm * Nguyên làm việc + Mở máy thuận - Đóng cầu dao [CD]→ nhấn nút mở máy thuận MT - Cuộn dây công tắc tơ [KT] có điện, Rth có điện, [KY] có điện, Khi KT KY có điện: - KTđl : đóng, KYđl ... vào hệ th ng khí mở tiếp điểm th ờng đóng mạch điện điều khiển làm cắt điện vào mạch điều khiển động Cộng (I) II.Phần tự chọn, trường biên soạn … Cộng (II) Tổng cộng (I+II) DUYỆT ., ngày th ng ... động quay theo chiều ngược lại) + Dừng máy: - Nhấn nút dừng máy D→ cuộn dây KT, KN, K∆, Rth điện: - Các tiếp điểm động lực mở, ngắt điện vào động cơ, tiếp điểm điều khiển th ờng mở mở ra, th ờng...
 • 4
 • 416
 • 6

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (17)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (17)
... mạch điện đối xứng tải nối tam giác Biết Rp = 4Ω, Xp = 3Ω, Ud = 220V - Tính dòng điện pha, dây, công suất P, Q mạch bình th ờng - Tính dòng điện pha, dây cố đứt I B pha từ nguồn tới I I - Tính ... tgϕ2 = 0,33 Tổng công suất phản kháng cần bù phân xưởng để nâng cosϕ xí nghiệp 3/4 0,25 0,25 0,25 0,25 lên 0,95: Qbu = P(tgϕ1 - tgϕ2) = 17 0(1, 41 - 0,33) = 193(kVAr) Công suất tụ bù đặt ba phân xưởng ... IC 0,5 Zp C IC ICA 0,5 Dòng điện IA = Để tính dòng điện pha lại ta vẽ lại mạch hình mạch pha có nhánh song song nối với điện áp UBC 0,5 2/4 Trị số hiệu dụng dòng điện là: U 220 I BC = BC = =...
 • 4
 • 264
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (18)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (18)
... Tổng số thi t bị phân xưởng khí : n = + +6 + + 20 = 40 Số thi t bị có công suất không nhỏ nủa công suất thi t bị có 0,25 0,25 → n*= công suất lớn n1 = +4 = n1 = = 0,23 n 40 Tổng công suất thi t ... 11 13 KT KN 15 KN MN RN MN H2 KH 17 § KT 19 KN 21 Rth KH KH Rth - Vẽ mạch động lực - Vẽ mạch điều khiển 1.0 1.0 Hãy xác định phụ tải tính toán phân xưởng khí sau: Tên máy Máy tiện T630 Máy tiện ... mạch điện Vẽ sơ đồ nguyên mạch động lực, mạch điều khiển động không đồng ba pha rô to lồng sóc, quay hai chiều (đảo chiều trực tiếp), mở máy trực tiếp, dừng hãm động 2đ - Sơ đồ nguyên lý: A...
 • 3
 • 293
 • 0

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (19)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (19)
... 0,5 Th i gian chỉnh định rơ le th i gian xác định dựa 0,5 th i gian mở máy động cơ: Th i gian chỉnh định 1Rt: 0,25 Dựa vào th i gian mở máy động Đ3 Th i gian chỉnh định 2Rt: 0,25 Dựa vào th i ... dẫn theo hao tổn điện áp cho phép: [ ∆U % ].10 = 0,5KV 100 Sơ chon X0=0,4 Ω / Km - Tính tổn hao điện áp điện kháng đường dây: - Tính: [ ∆U ]= x0 [ q1.L1 + q L + q L ] = 254,1(V) U đm Tổn hao điện ... Phân tích nguyên hoạt động sơ đồ - Mở máy: + Muốn nghiền nguyên liệu th ng chứa SP1: Ấn nút M1: 1RTG tác động ⇒ 3K tác động ⇒ Đ3 hoạt động ; 1Rt bắt đầu tính th i gian sau khoảng th i gian trì...
 • 4
 • 277
 • 2

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (20)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (20)
... động lực, mạch điều khiển - CTT A: Đóng điện cho động quay theo chiều thuận - CTT B: Đóng điện cho động quay theo chiều ngợc - RN: Bảo vệ cố tải cho động - Bộ nút ấn: dùng điều khiển đóng mở cho ... Nguyên làm việc: 0,5 + Quá trình động quay thuận - Đóng cầu dao nguồn - ấn nút M1, cuộn hút Côngtắctơ A có điện đóng tiếp điểm A bên mạch động lực đồng th i đóng tiếp điểm th ng mở a để trì điện ... đồng th i cuộn hút côngtắctơ B có điện đóng điểm B mạch động lực Động quay theo chiều ngợc lại mạch điều khiển tiếp điểm th ng mở b đóng lại làm nhiệm vụ trì điện cho cuộn hút B, tiếp điểm th ng...
 • 3
 • 239
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (21)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (21)
... - Điều kiện máy biến làm việc không tải điện áp - Dùng sào cách điện lồng vào tai th o ống cầu chì để đặt ống cầu chì vào rãnh gố đỡ tiếp điểm tĩnh dới - Móc sào cách điện vào khoen thao ... xuất xởng thi t bị trọn + Phụ tùng kèm theo Cầu chì rơi gồm dây chì - Kiểm tra trạng th i Sứ cách điện - Kiểm tra trạng th i ống cầu chì - Kiểm tra trạng th i bề mặt tiếp điểm, tiếp xúc - Kiểm tra ... theo ốn sỏng - Nhn nỳt I0.1 tt c ốn u tt * PLC (Programmable Logic Controller) hệ vi xử chuyên dụng nhằm mục tiêu điều khiển tự động tổ hợp thi t bị điện trình sản xuất công nghiệp - PLC th c...
 • 4
 • 209
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (22)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (22)
... tợng có khoảng th i gian trễ th i gian th c vòng quét Nói cách khác th i gian vòng quét định tính th i gian th c chơng trình điều khiển PLC Th i gian vòng quét gắn tính th i gian th c chơng trình ... quét đợc th c nhanh tuỳ thuộc vào số lệnh chơng trình đợc th c hiện, vào khối liệu đợc truyền th ng vòng quét Nh việc đọc liệu từ đối tợng để xử lý, tính toán việc gửi tín hiệu điều khiển tới ... (Programmable Logic Controller) hệ vi xử chuyên dụng nhằm mục tiêu điều khiển tự động tổ hợp thi t bị điện trình sản xuất công nghiệp - PLC th c chơng trình theo chu trình lặp lại Mỗi vòng lặp...
 • 4
 • 242
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (23)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (23)
... lõi th p ghép th p silíc W1 ghép nối tiếp với mạch điện có số vòng dây ít, dây dẫn lớn - Cuộn dây W2 có số vòng dây nhiều, đợc đấu với ampe mét, dòng điện định mức cuộn th cấp th ng đợc thi t ... ngời, thi t bị, mặt khác làm cho lõi th p nóng lên làm cháy cách điện. Vì phía th cấp phải đợc nối đất Cõu V s nguyờn mch in iu khin ng c hot ng theo yờu cu sau: - úng aptomat F1, F2, h thng ... đờng dây có dòng điện lớn, đấu cuộn th cấp vào ampe mét - Khi cuộn sơ cấp nối với dòng điện tuyệt đối không đợc để cuộn dây th cấp hở mạch để hở mạch cuộn th cấp sản sinh điện áp cao gây nguy...
 • 4
 • 249
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (24)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (24)
... ngi ta thng v s nguyờn cng n gin, cng rừ rng cng tt * S nguyờn th biu din theo chiu ngang hoc chiu ng Nu biu din theo chiu ngang th cỏc mch in tip theo ln lt c th hin theo th t t ... biu din s theo chiu ng th cỏc mch in tip theo ln lt c th hin theo th t t trỏi sang phi V s nguyờn thng theo nhng quy nh sau: - Mch ng lc v bng nột m, mch iu khin v bng nột mnh - Trờn s ... tit) l loi s biu th cỏc mi liờn kt ca h thng cn lp t hoc mt phn ca h thng Nú ch phng cỏch lp t thc t cn phi lm v ng thi a cỏch b trớ dõy dn Sau thit k xong s nguyờn ngi ta thit k s 3/5 0,5...
 • 5
 • 243
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (25)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (25)
... sơ đồ nguyên mạch điện điều khiển động theo yêu cầu sau: - Đóng cầu dao CD hệ th ng trạng th i chờ hoạt động - Nhấn nút MT động quay thuận (tạm quy ước theo chiều kim đồng hồ) - Nhấn nút D ... việc mà th i, tránh trường hợp ngắn mạch động lực (nếu công tắc tơ hút đồng th i) Câu Câu tự chọn, trường biên soạn DUYỆT 3đ ., ngày th ng năm 2012 HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ 3/3 ... điều khiển: Mạch chuẩn bị làm việc - Ấn nút MT(3,5), cuộn dây T(7,4) có điện nên tiếp điểm T mạch động lực đóng lại, động quay theo chiều thuận Khi tiếp điểm T(3,5) đóng lại để tự trì, đồng th i...
 • 3
 • 259
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (26)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (26)
... - Bộ nút bấm phím + Nút ấn PBo: Nút dừng hãm động + Nút ấn PB1: Nút mở máy - Động xoay chiều pha roto lồng sóc M Lm phõn bit bờn cao ỏp v bờn thp ỏp ca bin ỏp hai cun ... nng? Bờn cao ỏp v bờn thp ỏp ca bin ỏp nhiu cun dõy liu cú th phõn bit c bng phng phỏp ny? Dựng ng h nng o in tr ca hai cun dõy Bờn in tr ln l bờn cao ỏp, bờn in tr nh l bờn thp ỏp Bi vỡ dung lng ... nh, cho nờn in tr ln Bin th nhiu cun dõy, dung lng ca mi cun dõy cha chc bng nhau, cho nờn cun dõy in ỏp cao s vũng nhiu nhng tit din ca dõy dn cú th vt qua cun dõy thp ỏp dung lng nh hn nú in...
 • 3
 • 199
 • 3

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (27)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (27)
... +Nối rẽ nhánh Sau làm mối nối ta tách dây cho dây nhánh vào sau quấn sợi dây rẽ nhánh vào bên dây theo chiều ngợc khoảng từ đến vòng 2.5 Nối dây với phụ kiện nối Ngày yêu cầu cải tiến kỹ thuật trang ... quấn chặt vào dây to sau bẻ gập dây to lại Các cách nối áp dụng cho dây đơn nhiều sợi 2.2 Nối rẽ nhánh - Dây < 2,6mm có cách nối nh hình vẽ cách nối tốt nhng có nhợc điểm mối nối to - Dây >2,6mm ... phân phối điện nơi không cần vững nhiều 2/4 2.4 Nối dây nhiều sợi + Nối th ng: Sau bóc vỏ làm mối nối ta nới lỏng sợi xoè chúng xung quanh chắp đầu đan chéo vào Sau lần lợt quấn sợi dây vào xung...
 • 4
 • 167
 • 1

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (28)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (28)
... điểm trở lại trạng th i ban đầu, động M1 dừng hoạt động, lúc cuộn dây công tắc tơ K3 cấp điện theo nhánh F4-K3-TS2-K3-N động M2 tiếp tục hoạt động rơle th i gian TS2 đếm ngựơc đến th i gian chỉnh ... điểm OL mạch điều khiển ra, cắt điện vào cuộn dây công tắc tơ, động dừng lại Câu tự chọn, trường biên soạn điểm DUYỆT ., ngày th ng năm 2012 HỘI ĐỒNG THI TỐT NGIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ 3/3 ... dừng) - Khi có cố, rơle nhiệt tác động, hai động dừng đèn báo hiển th cố - Giải th ch nguyên làm việc sơ đồ * Chạy máy Sau đóng cầu dao, mạch trạng th i chờ Ân nút PB1 công tắc tơ K2 công...
 • 3
 • 185
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi lý thuyết lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệpđáp án đề thi lý thuyếtlắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệpmã đề thi ktlđđkỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệpcác hệ thống điều khiển trong công nghiệpphần i khái niệm cơ bản của kỹ thuật thông tin đo lường điều khiển trong công nghiệpgiới thiệu về hệ thống thông tin đo lường điều khiển trong công nghiệpcơ sở lý thuyết của hệ thống thông tin đo lường điều khiển trong công nghiệpphần ii khâu cơ bản của hệ thống thông tin đo lường và điều khiển trong công nghiệpphần iii hệ thống thông tin đo lường và điều khiển trong công nghiệpmột số hệ thống thông tin đo lường và điều khiển trong công nghiệp hiện naytổng quan về các hệ thống điều khiển trong công nghiệplệnh điều khiển trong ccác câu lệnh điều khiển trong javacác câu lệnh điều khiển trong phpcâu lệnh điều khiển trong sqlHoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterẨm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchTuyển tập đề thi ôn luyện môn lí có đáp ánTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa ngữ văn bậc trung học theo đặc trưng thể loạiNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútTỔ CHỨC SỰ KIỆN: Chương trình gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư thành phố Đà NẵngCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồngCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttẢnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà f1(♂ mía x ♀ RI) nuôi tại huyện ba vì, thành phố hà nộiĐặng tiểu bình trí tuệ siêu viêtVận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương dòng điện trong các môi trường vật lí 11 trung học phổ thôngTổng hợp hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tòa án quân sự ttHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệpQuản lý phát triển môi trường giáo dục đa văn hóa ở các trường THPT thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhChính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú thọASEFSU20 mông cổ kỳ truyệnTội cướp giật tài sản trên địa bàn miền đông nam bộ, tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập