chương trình nhập dữ liệu tiếng việt viết tay trên tablet pc

Đoạn chương trình nhập dữ liệu cho chương trình tính toán lượng phun

Đoạn chương trình nhập dữ liệu cho chương trình tính toán lượng phun
... ylabel('luong phun co ban') title(' SU THAY DOI LUONG PHUN CO BAN THEO TOC DO DONG CO') figure(2) plot(Rm,Gnlcb) grid on xlabel('luu luong nap') ylabel('luong phun co ban') title(' SU THAY DOI LUONG PHUN ... Gnlcb=(120*X)./(Y*4*14.7*3600); surf(X,Y,Gnlcb) title(' BAN DO LUONG PHUN CO BAN') ylabel('toc dong co (vong/phut)') xlabel('luu luong khong nap (kg/h)') zlabel(' luong phun co ban (kg/hanh trinh)') k1=k1.signals.values ... ylabel('luong phun co ban khoi dong') tda=tda.signals.values tda=tda(1,:) figure(10) plot(U,tda) grid on xlabel('dien ap acquy') ylabel('thoi gian tre') title(' HIEU CHINH THOI GIAN MO KIM PHUN THEO...
 • 3
 • 61
 • 0

giáo trình khai phá dữ liệu tiếng việt

giáo trình khai phá dữ liệu tiếng việt
... quan khai phá liệu 2.1 Khai phá liệu gì? 2.2 Phân loại hệ thống khai phá liệu 2.3 Những nhiệm vụ 2.4 Tích hợp hệ thống khai phá liệu với sở liệu kho 2.5 Các phương pháp khai phá liệu 2.6 Lợi khai ... quan khai phá liệu 2.1 Khai phá liệu gì? 2.2 Phân loại hệ thống khai phá liệu 2.3 Những nhiệm vụ 2.4 Tích hợp hệ thống khai phá liệu với sở liệu kho 2.5 Các phương pháp khai phá liệu 2.6 Lợi khai ... 2.6 Lợi khai phá liệu so với phƣơng pháp Như phân tích trên, ta thấy phương pháp khai phá liệu hoàn toàn dựa phương pháp biết Vậy khai phá liệu có khác so với phương pháp đó? Và khai phá liệu lại...
 • 78
 • 375
 • 2

Nghiên cứu phương pháp tự động phát hiện lỗi trong kho dữ liệu tiếng việt được chú giải từ loại

Nghiên cứu phương pháp tự động phát hiện lỗi trong kho dữ liệu tiếng việt được chú giải từ loại
... Phƣơng pháp gán nhãn từ loại phát lỗi tự động kho ngữ liệu tiếng Việt đƣợc giải từ loại: Chương nghiên cứu đề xuất mô hình gán nhãn từ loại phương pháp phát lỗi tự động giải từ loại kho ngữ liệu ... hiểu, nghiên cứu thêm đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt phương pháp phát lỗi giải, sửa lỗi giải để xây dựng công cụ tự động phát sửa lỗi giải từ loại kho ngữ liệu tiếng Việt Tiếp tục nghiên cứu xây ... Nghiên cứu phƣơng pháp tự động phát lỗi kho ngữ liệu tiếng Việt đƣợc giải từ loại Đóng góp luận luận văn việc tìm hiểu, nghiên cứu đề xuất mô hình thực gán nhãn từ loại phương pháp tự động phát...
 • 23
 • 254
 • 0

xây dựng thử chương trình tách thuật ngữ tiếng việt theo phương pháp cổ điển

xây dựng thử chương trình tách thuật ngữ tiếng việt theo phương pháp cổ điển
... ) Theo [3], ta co th phõn bit cỏc ting nh sau: - Cỏc ting t no co nghia (vớ d nh chuụng, kinh, bỳt) co th c dựng gi tờn s võt, hin tng, co th c dựng nh mt t - Cỏc ting co nghia nhng khụng dựng ... cõu V ta co th thy rng ting l n vi ng phap dựng cu to t [3] V vic dựng ting cu to t, ta co hai trng hp nh sau: - T mt ting: õy l trng hp mt ting dựng lm mt t, vớ d nh cõy, a Cỏc ting (ong ... ta dựng t ch khụng phai l dựng ting Ta co th thy lu ý ny rt quan trng, vỡ thc th thnh phõn riờng r co th phỏt hin mt cõu ( dng noi hay vit) l mt tiờng nhng co th hiu ý nghia ca cõu ta phai dựng...
 • 42
 • 161
 • 0

TIẾT 63 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt) pptx

TIẾT 63 :CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Tiếng Việt) pptx
... ngữ địa phương mối quan hệ Hs đọc với từ ngữ toàn dân Gv yêu cầu hs thảo luận Bài Hs trả lời * Có ~ từ ngữ địa phương mục 1a có ~ vật tượng xuất địa phương không xuất Gv chốt lại vấn đề địa phương ... nét đặc → Tác dụng từ ngữ địa phương nói chung : trưng địa phương + Tạo không khí địa phương + Tăng gtrị gợi cảm, gợi hình VB E Củng cố – dặn dò : Học bài, CB Soạn : Tiết 64 ... Gv lưu ý hs * Một số từ ngữ địa phương phần chuyển thành từ ngữ toàn dân : VD : sầu riêng, chôm chôm, long, tôm sú, mãng cầu Hoạt động III Nhân xét phương ngữ chuẩn Tiếng Việt Hs đọc – thảo luận...
 • 4
 • 4,100
 • 14

Tiết 137-138: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Tiết 137-138: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
... hỏi (khỏe) ngã (rõ) ? - Tìm từ cụm từ dựa theo nghĩa đặc điểm ngữ âm cho sẵn, ví dụ tìm từ chứa tiếng có hỏi ngã, có nghĩa nh sau: + Trái nghĩa với chân thật ? + Đồng nghĩa với từ biệt ? + Dùng ... váng, cheo leo - Lẻo khỏe, dũng mãnh - Giả dối - Từ giã - Giã gạo c- Đặt câu phân biệt từ chứa tiếng dễ lẫn: - Mẹ lên nơng trồng ngô Con muốn nên ngời phải nghe lời cha mẹ - Vì sợ muộn nên phải...
 • 2
 • 2,158
 • 3

Tiết 137: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Tiết 137: Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
... -Từ xng hô địa phơng đợc dùng hoàn cảnh giao tiếp ? -Đối chiếu phơng tiện xng hô đợc xác định phơng tiện quan hệ thân thuộc chơng trình địa phơng (phần tiếng Việt) học kì I cho nhận ... xng hô địa phơng đợc dùng phạm vi giao tiếp hẹp (giữa ngời gia đình hay ngời địa phơng) không đợc dùng hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức 4-Bài (45): -Đối chiếu: Từ toàn dân Từ địa phơng ... bật tiếng Việt Tuy nhiên, từ quan hệ thân thuộc, tiếng Việt dùng nhiều phơng tiện khác để xng hô nh đại từ nhân xng, từ chức vụ nghề nghiệp hay tên riêng D- Hớng dẫn học bài: - Ôn tập phần tiếng...
 • 3
 • 1,687
 • 8

Tiết 133 - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)

Tiết 133 - Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt)
... Kim tra bi c Thế từ ngữ địa phương? Cho ví dụ Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương từ ngữ sử dụng ( số ) địa phương định 2 Nhng cõu sau th hin thỏi ng x khỏc ... kêu lên : - Cơm sôi chắt nước giùm cái! Nó lại nói trổng b Con kêu mà người ta không nghe ( Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng ) Kêu a: nói to -> từ toàn dân Kêu b: gọi -> từ địa phương Bảng ... sinh địa phương đó, chưa có đủ diều kiện học tập quan hệ xã hội rộng rãi Do chưa thể có đủ vốn từ ngữ toàn dân cần thiết thay cho từ ngữ địa phương b Trong lời kể tác giả có số từ ngữ địa phương...
 • 21
 • 1,665
 • 3

Tiết 133; Chương trình địa phương phần tiếng việt

Tiết 133; Chương trình địa phương phần tiếng việt
... giao tip vt ngoi a phng mỡnh Phần Tiếng Việt Hoạt động nhóm Nhận biết từ ngữ địa phơng, chuyển từ ngữ sang từ ngữ toàn dân Nhóm 1: Phần a Nhóm 2: Phần b Nhóm 3: Phần c Nhúm 4: Bi Nhóm : a Mỗi ... Kim tra bi c Thế từ ngữ địa phơng? Cho ví dụ Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phơng từ ngữ sử dụng ( số ) địa phơng định 2 Nhng cõu sau th hin thỏi ng x khỏc ... Thu sinh địa phơng đó, cha có đủ diều kiện học tập quan hệ xã hội rộng rãi Do cha thể có đủ vốn từ ngữ toàn dân cần thiết thay cho từ ngữ địa phơng b Trong lời kể tác giả có số từ ngữ địa phơng...
 • 21
 • 933
 • 1

Nén dữ liệu tiếng việt sử dụng phương pháp mã hóa số học

Nén dữ liệu tiếng việt sử dụng phương pháp mã hóa số học
... 2.2 Kỹ thuật hóa số học - Ngun tắc hóa: hóa Số học khơng thay kí hiệu đầu vào từ riêng biệt mà thay luồng ký hiệu đầu vào từ đầu Đầu hóa Số học số lớn nhỏ hóa Số học bắt đầu ... dụng nén liệu cho văn tiếng Việt Số hóa trung tâm học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NÉN DỮ LIỆU 1.1 Tổng quan nén liệu 1.1.1 Sơ lược nén liệu 1.1.1.1 Khái niệm nén liệu Nén ... sở lý luận kỹ thuật nén hóa số học Đã triển khai cài đặt thử nghiệm chương trình nén văn tiếng Việt phương pháp hóa số học So với phương pháp nén khác chưa phải phương pháp tối ưu File so...
 • 54
 • 342
 • 0

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
... =>Như ta thấy, tiếng Việt lấy phương ngữ Bắc (Hµ Néi cò) làm chuẩn Câu 4: Đọc đoạn trích (sgk trang 176) (trong thơ “Mẹ Suốt” Tố Hữu) từ ngữ địa phương có đoạn trích Những từ ngữ thuộc phương ngữ ... địa phương tập 1.a từ ngữ tương đương phương ngữ khác ngôn ngữ toàn dân Sự xuất tù ngữ thể tính đa dạng điều kiện tự nhiên đời sống xã hội vùng miền đất nước ta nào? - Sự xuất từ ngữ có địa phương ... thuộc phương ngữ nào? Việc sử dụng từ ngữ địa phương đoạn thơ có tác dụng gì? -Những từ ngữ địa phương: chi, rứa, nờ, tui, cớ răng, ưng, mụ => Thuéc Phương ngữ Trung => “Mẹ Suốt” thơ Tố Hữu...
 • 20
 • 273
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
... địa danh du lịch tiếng đep Lễ cưới miền Nam Thứ ngày 16 tháng năm 2011 Tiết 133 Tiếng Việt: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TiẾNG ViỆT I/ Ôn lí thuyết: 1/ Từ địa phương: Là từ ngữ sử dụng (hoặc số) địa ... ngày 16 tháng năm 2011 Tiết 133 Tiếng Việt: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TiẾNG ViỆT BÀI TẬP: II/ BÀI TẬP: 1/ Xác định từ ngữ địa phương chuyển sang từ toàn dân: a) Từ địa phương b) Nghelần bị xúc động, ... to) b) kêu: từ địa phương (từ toàn dân gọi) 3/ a) Dùng từ “bầm” thay từ mẹ nhằm gợi lại hình ảnh bà mẹ địa phương Bắc Bộ b) Dùng từ “má” thay từ mẹ gợi lại hình ảnh bà mẹ địa phương Nam Bộ Bài...
 • 13
 • 421
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dữ liệu tiếng việtchương trình địa phương phần tiếng việt lớp 9 violetchương trình địa phương phần tiếng việt lớp 6chương trình địa phương phần tiếng việt ngữ văn 8chương trình địa phương phần tiếng việt ngữ văn 9chương trình địa phương phần tiếng việt lớp 7chương trình địa phương phần tiếng việt lớp 9 hk2chương trình địa phương phần tiếng việt lớp 8chương trình địa phương phần tiếng việt lớp 8 violetchương trình địa phương phần tiếng việt lớp 9chương trình gõ 10 ngón tiếng việtchương trình hỗ trợ gõ tiếng việtchương trình địa phương phần tiếng việt lớp 9 violet hk2ngữ văn 8 chương trình địa phương phần tiếng việtngữ văn lớp 8 chương trình địa phương phần tiếng việtluyện siêu kỹ năng chuyên đề nghị luận văn học megabookTOEFL+Primary+R26L+Practice+Tests+Step+1+ +MAR400 LRChuyên đề Nguyên Hàm Trắc nghiệm toán 2017Write your own story book(2011, usborne)giáo án những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất giá trị thặng dưPhân tích các yếu tố cơ bản của QTSXTài liệu dân số họccẩm nang luyện thi toefltài liệu luyện thi toeic building skills for the toeic test200 bài tập cực HAY về hidrocacbon385 câu hỏi trắc nghiệm toán ôn thi thpt quốc giaBí quyết luyện thi THPT quốc gia môn vật lí theo chủ đề tập 1 dao động cơ học, sóng cơ họcÔn tập và luyện thi vào lớp 10 môn hóa họcHướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Tạo Bài Giảng E-LearningNhật Kí Mĩ Thuật Lớp 1a+B: Chủ Đề 4: Những Con Cá Dáng YêuBài Dự Thi Ngữ Văn Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản XuấtChương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm NonĐề Cương Chi Tiết Học Phần Hóa SinhĐề Cương Chi Tiết Học Phần Môn Học TaekwondoĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tỉnh quảng bình năm học 2016 2017 (có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập