thiết kế và thi công mô hình điều khiển công suất tác dụng

Thiết kế chế tạo hình điều khiển đèn giao thông ngã tư

Thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển đèn giao thông ngã tư
... Tử môn học Đồ án Hưng Yên ngày … tháng 04 năm 2010 Giáo viên phản biện Ý TƯỞNG THẾT KẾ Mạch điều khiển dàn đèn giao thông ngã ưu tiên xe giới, góc đường, đèn bố trí hình vẽ Mỗi góc ngã ... ngã đường gồm đèn xanh, đỏ vàng dành cho xe giới đồng thời có led hiển thị thời gian đếm ngược dành cho xe giới để người xe tiện quan sát Hướng chiếu đèn hướng lại đường tả hình vẽ Giáo viên ... Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa Điện-Điện Tử môn học Đồ án NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hưng yên, ngày… tháng 04 năm 2010 Giáo viên hướng...
 • 3
 • 852
 • 22

Thiết kế chế tạo hình điều khiển máy khuấy trộn

Thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy khuấy trộn
... GIÁP SVTH : TẠ QUỐC HUY Thiết kế chế tạo hình điều khiển máy khuấy trộn GVHD : TS NGUYỄN VĂN GIÁP Trang SVTH : TẠ QUỐC HUY Thiết kế chế tạo hình điều khiển máy khuấy trộn Trang NHIỆM VỤ CỦA ... QUỐC HUY Thiết kế chế tạo hình điều khiển máy khuấy trộn Nước sơi 372.15 GVHD : TS NGUYỄN VĂN GIÁP Trang 27 100 212 SVTH : TẠ QUỐC HUY Thiết kế chế tạo hình điều khiển máy khuấy trộn Trang ... Trong Điều Khiển Hình Máy Trộn GVHD : TS NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH : TẠ QUỐC HUY Thiết kế chế tạo hình điều khiển máy khuấy trộn Trang PHỤ LỤC BÀI THÍ NGHIỆM: ỨNG DỤNG VI XỬ LÝ TRONG ĐIỀU KHIỂN...
 • 78
 • 1,188
 • 6

Tài liệu Đồ án "Thiết kế chế tạo hình điều khiển đèn giao thông ngã tư" docx

Tài liệu Đồ án
... Điện-Điện Tử học Đồ án môn Nhiệm vụ đồ án môn học Thiết kế chế tạo hình diều khiển đèn giao thông 1) Nội dung thuyết minh  Thuyết minh đề tài ( nêu ý tưởng thiết kế, phương án thực hiện, sở ... 2.Hướng mở rộng đề tài Trên sở thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông ngã tư, mở rộng hình điều khiển với nhiều hướng khác điều khiển khu giao nhiều đường.Đó việc liên kết cột đèn tín hiệu.Tín ... Yên Khoa Điện-Điện Tử học Đồ án môn Chương II: Thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông I- Sơ đồ khối mạch điện Sơ đồ khối tổng quan: Mạch điều khiển đèn giao thông ngã tư gồm khối: Mạch nguồn...
 • 49
 • 1,173
 • 6

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 1 pdf

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 1 pdf
...  Máy khuấy vít tải thẳng đứng  Máy khuấy lớp sôi có cánh đảo Loại làm việc liên tục gồm loại sau:  Máy trộn vít tải nằm ngang trục, hai trục  Máy trộn ly tâm 1. 2 CÁC CHỈ TIÊU ... mềm (ở hình cách đo mức sử dụng phần mềm) Mặt khác luận văn trình bày vấn đề kỹ thuật có liên quan đến nguyên lý hoạt động loại bơm, sơ đồ mạch điện khuếch đại tương thích hệ điều khiển ... lý thuyết điều khiển mờ để từ phát triển đề tài theo hướng ứng dụng logic mờ phần xử lý nhiệt độ hình Hoặc hướng đề tài theo việc đo mức chất lỏng theo tính liên tục, phần lại cần thiết sản...
 • 5
 • 367
 • 3

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 2 pdf

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2 pdf
... đường kính trục từ điều kiện ổn đònh dao động kiểm tra kiểm tra trục theo điều kiện ổn đònh dao động điều kiện cứng sau xác đònh kích thước từ điều kiện bền Tính toán trục theo điều kiện cứng nhằm ... cánh khuấy gần thành thiết bò: f i  f cp (3 -2) Trong đo: hiểm f cp fi – độ võng trục tiết diện nguy – độ võng cho phép tiết diện nguy hiểm tương ứng  Kiểm tra trục theo điều kiện ổn đònh (dao ... hạn thứ 1 trục (không kể kiểu cánh khuấy, loại thùng khuấy, loại môi trường khuấy) xác đònh theo công thức 1  Trong đó: J 2 L2 EJ m1 ,rad/s L – chiều dài chung trục khuấy, m – momen quán tính...
 • 5
 • 241
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 3 pptx

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 3 pptx
... trò ứng suất tương ứng B:  tdB   uB  3 xB  M    uB   Wu  2   M   16 3M x   3 x     W   d t3   x    1     M uB  3 Mx          0.5 Trong đó: uB, ... cỏ, truyền động trục khuấy, cánh khuấy, môi trường khuấy khắc phục trở lực chuyển động khuấy trộn môi trường khuấy, nghóa iM x max  I   I   M xk (3- 9) Trong đó: i – tỉ số truyền động truyền ... N  – khối lượng riêng môi trường khuấy, kg/m3 vz – vận tốc chất lỏng theo chiều trục, m/s N – công suất khuấy, W A d k – diện tích tiết diện quay cấu khuấy, m2 Nếu thiết bò làm việc áp suất...
 • 7
 • 219
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 4 ppsx

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 4 ppsx
... theo hướng kính chế tạo ổ A B, xác đònh theo công thức S A  S B  S  (1  5)10 4 d t1 fA, fB-biến dạng đàn hồi ổ A B, xác đònh theo công thức sau f A  f B  f  (4  7)10 4 d t1 lấy gần đúng: ...  M uB a 3EJ  x  l  l1 có (lúc Ji =J1) có điều kiện sau: x2=0 thay giá trò vào công thức ta có hệ phương trình hai ẩn C3 C4 Giải hệ ta C3=a/3 C4=0 từ ta xác đònh góc xoay độ võng khoảng  ... khoảng l  l1  x2  l (lúc Ji =J2) có điều kiện biên:  f 2' J  J   f 2' J  J  f J  J   f J  J x2=l-l1 Từ ta xác i i i i đònh C3 C4 Thay giá trò C3 C4 ta xác đònh độ võng góc quay khoảng...
 • 6
 • 195
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 5 doc

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 5 doc
...   1. 75     1. 75        3 .5  r  49  r0     6      r    rk   k  r  8 r  k     3 .5 49  r    rk  Qua thực nghiệm cho ta thấy r0/rk = 0. 35 0. 75 điểm ... bạc cấu khuấy rb =(00 .5) rk rF =(0 75 0.8 05) rk  Đối với thùng khuấy không chắn có cấu khuấy làm việc chế độ khuấy rối (Rek>104) không tồn vận tương đối cánh cấu khuấy môi trường r...
 • 7
 • 167
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 6 pdf

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 6 pdf
... Lưu Lượng Cổn g vào thô ng"mắ t" Quạt Hú t Cổng Thoá t Áp Suất Tối Đa Hình 4.1 Bơm ly tâm: sơ đồ hoạt động đường đặc tính lưu lượng/áp suất ... trình bày hình 4.2 Xem khoảng dòch chuyển bơm L vận tốc bơm np(vòng/ phút) Vậy lưu lượng riêng cho vòng :  d  Dp    L    L np (vòng/phút) Đường Thoá t Đường kính d Đường Hút Hình 4.2 ... việc nhân chia nhiệt độ ý nghóa vật lý rõ ràng Bởi vậy, việc nghiên cứu sở vật lý để thiết lập thang đo nhiệt độ điều cần làm trước nói đến việc đo nhiệt độ Có nhiều cách đo nhiệt độ, liệt kê phương...
 • 5
 • 209
 • 1

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 7 pot

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 7 pot
... Fahrenheit(F) Điểm tuyệt -459. 67 - 273 .15 đối Hỗn hợp nước 273 .15 32 nước đá Cân nước-nước đá 273 .16 0.01 32.018 hới Nước sôi 372 .15 100 212 5.2NHIỆT ĐỘ ĐO ĐƯC VÀ NHIỆT ĐỘ CẦN ĐO 5.2.1 Nhiệt độ ... thuộc vào nhiệt độ môi trường Tx trao đổi nhiệt Nhiệm vụ người làm thực nghiệm làm để giảm hiệu số TxTe xuống nhỏ Có hai biện pháp để giảm khác biệt Tx Te: -Tăng trao đổi nhiệt cảm biến môi trường ... người ta khoan lỗ nhỏ với đường kính r độ sâu L Lỗ dùng để đưa cảm biến vào sâu vật rắn Để tăng độ xác kết quả, phải đảm bảo hai điều kiện: -Chiều sâu lỗ khoan phải lớn gấp mười lần đường kính (L10r)...
 • 5
 • 210
 • 1

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 8 potx

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 8 potx
... ) 1 083 400 400 16,7 106  (.m) 1,72 1 08   ( o C 1 ) 3,9 10-3 Ni Pt W 1769 135 73 3 380 125 120 8, 9 10-6 10-6 -8 10,6 10- 5,52 10- 4,7 10-3 3,9 10-3 4,5 10-3 1453 450 90 12 ,8 106 10 10 8 5.3.2.2 ... Kim Loại Dựa vào dải nhiệt độ cần đo tính chất đặc biệt khác người ta thường làm điện trở Pt, Ni Đôi dùng Cu, W để chế tạo điện trở Plantin chế tạo với độ tinh khiết cao (99,999) Điều cho phép ... nhiệt độ 1, 385 Tuy nikel chất có hoạt tính hoá học cao, dễ bò ôxy hoá nhiệt độ làm việc tăng Điều làm giảm tính ổn đònh hạn chế dải nhiệt độ làm việc điện trở Thông thường điện trở chế tạo từ nikel...
 • 7
 • 186
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 9 ppt

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 9 ppt
... B vào nhiệt độ Trong trường hợp này, độ nhạy nhiệt có dạng R = -B/T2 Giá trò B nằm khoảng 3000 5000K Trên hình 5.1a biểu diễn thay đổi điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ nhiệt điện trở Trên hình ... cặp G hình thành đơn vò thời gian từ đơn vò thể tích biểu diễn biểu thức: G = A.Ta.exp(-qEi/kT) (5-13) Trong đó: T nhiệt độ tuyệt đối chất bán dẫn, Ei lượng cần thiết để làm đứt mối liên kết, ... (q = 1,6.10-19c) Trái ngược với trường hợp kim loại, bán dẫn, nhiệt độ ảnh hưởng chủ yếu đến nồng độ điện tích tự (n,p) Sự thay đổi nhiệt độ làm đứt mối liên kết nguyên tử dẫn đến hình thành cặp...
 • 5
 • 155
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 10 pdf

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 10 pdf
... Platin-Rodi (13%) / Platin S : Platin-Rodi (10% ) / Platin B : Platin-Rodi (30%) / Platin-Rodi (6%) 40 30 T 20 R S B 10 100 KT J E -10 200 600 100 0 1600 1800 T(C) Hình 5.3 Sự thay đổi nhiệt suất điện ... 10- 3 a3 = -1,4307123430 10- 6 a4 = 2,1509149750 10- 9 a5 = -3,1757800720 10- 12 a6 = 2,4 0103 67459 10- 15 a7 = -9,0928148159 10- 19 a8 = 1,3299505137 10- 22 Đối với số loại cặp nhiệt khác, khoảng nhiệt ... động E vào nhiệt độ có dạng : i 8 E   aiT i i 0 Trong đó: E đo m T đo oC Giá trò cụ thể hệ số biểu thức sau: a1 = -2,4674601620 .10- 1 a0 = a2 =5, 9102 111169 10- 3 a3 = -1,4307123430 10- 6 a4...
 • 8
 • 196
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 11 doc

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 11 doc
... (5-27) Dòng điện I điều chỉnh biến trở chạy Rh (mắc nối tiếp với nhuồn điện) đo miliampe kế (hình 5.7a) Cũng điều chỉnh đo dòng I nhờ pin mẫu đấu theo sơ đồ hình 5.7b Trong trường hợp hình 5.7b : Ee ... Cặp nhiệt nối tiếp với điện kế G đấu song song với điện trở chuẩn Re Dòng điện I chạy qua điện trở Re điều chỉnh để cho kim điện kế số (nghóa dòng điện chạy qua điện kế 0) Ta có: T T E AC/ BRe ... không Trên hình 5.6 biểu diễn sơ đồ đo suất điện động cặp nhiệt dùng milivôn kế Giả sử : Rt điện trở cặp nhiệt Rl điện trở dây nối Rv điện trở milivôn kế điện áp hai đầu milivôn kế biểu diễn...
 • 5
 • 82
 • 0

thiết kế chế tạo hình điều khiển máy trộn, chương 12 doc

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 12 doc
... Hình 5.8 Thermistor (nhiệt điện trở) Hình 5.9 Thermo couple (cặp nhiệt điện) Hình 5.10 Thermostat 5.4 ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG DIODE VÀ TRANSISTOR 5.5.1 nhiệt: Đặc điểm ... trường hợp dùng cặp nhiệt nhỏ so với trường hợp nhiệt điện trở Điều đặc biệt không cần nhiệt độ chuẩn Dải nhiệt độ làm việc bò hạn chế thay đổi tính chất điện cảm biến nhiệt độ giới hạn nằm khoảng ... biến có độ ổn đònh cao 5.5.2 Quan hệ điện áp –Nhiệt độ Xét trường hợp dùng cặp transistor Q 1và Q2 hình 5.11c Giả sử dòng Io giống cho hai transistor, dòng điện chạy qua transistor I1 I2, điện...
 • 5
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển cầu trục dung plc s7300thiết kế và thi công mạch ats dùng contactorthiết kế và thi công mô hình mạch kích thyristor trong thiết bị chỉnh lưu có điều khiển chương 12 potxthiết kế và thi công mô hình nhà kínhthiết kế và thi công mô hình máy trộn sơn bằng plcthiết kế và thi công mô hình máy phát điện dùng năng lượng giótài liệu thiết kế và thi công mô hình radiocassette chương 5 docxthiết kế và thi công mô hình ats dùng plcthiết kế và thi công mô hình 42thiết kế và thi công mô hìnhthiết kế và thi công mô hình phần cứngthiết kế và thi công mô hình cửa tự động dùng 16f877athiết kế và thi công led cube 5x5x5 dùng vi điều khiển at89s52thiết kế và thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 89c51đồ án tốt nghiệp điện tử vđồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông thiết kế và thi công hệ thống điều khiển nhiệt độImproving sales management of personal homecare business unit of connell brothers companyHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet namConsumer’s perception of low product quality of saigon special in saigon beer alcohol beverage corporation (SABECO)GIAO AN DIA 8 15- 16BÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các KHU KINH tế ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề NGHIÊN cứu dự THI CAO học CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG ĐẢNG và CHÍNH QUYỀN NHÀ nướcBáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Thạnh LợiTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NGÂN SÁCH NHÀ nước với VIỆC THỰC HIỆN mục TIEU TĂNG TRƯỞNG KINH tế NHỮNG vấn đề rút RA với VIỆC đổi mới HOÀN THIỆN CHI TIÊU NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của điều KIỆN tự NHIÊN, KINH tế xã hội VÙNG bắc TRUNG bộ đối với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiVai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày naynghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợpLUẬN văn THẠC sĩ bộ đội BIÊN PHÒNG THAM GIA PHÒNG CHỐNG âm mưu THỦ đoạn của các THẾ lực THÙ ĐỊCH lợi DỤNG vấn đề dân tộc CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG ở TỈNH điện BIÊN HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ bộ đội địa PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAYLUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYMột số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản Tiếng anhNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Tiên Lãng, giai đoạn 2017 – 2020GIÁO ÁN MÔN LÀM QUEN CHỮ CÁI Mẫu giáo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập