Nghiên cứu sự hấp phụ kim loại cr (vi) của cây dương xỉ

Nghiên cứu sự hấp phụ kim loại nặng bởi vi khuẩn bacillus subtillus

Nghiên cứu sự hấp phụ kim loại nặng bởi vi khuẩn bacillus subtillus
... TP.HCM Ch ng l c h p ph ion kim lo i n ng (Ni2+, Cu2+) ñư c ho t hóa qua ñêm 5l LB ch a m t s 100µg/ml erythromycin 10µg/ml neomycin Bacillus subtilis dòng vi khu n Bacillus (LB/Ery+Neo) M t ml ... c a vi khu n cư ng l c h p ph ion kim lo i thông qua giai ño n ñ u c a phase n ñ nh, huy n phù kh g n ki m n i “chelate” c a 6xHis v i 80% glycerol ion kim lo i hóa tr 2.2.Ki m tra l c g n kim ... Cu2+ K t qu ban ñ u c a ion kim lo i dung d ch lên (0,031 – 3,140mM) kh ñư c trình bày hình 3.2 cho th y: h p ph kim lo i c a vi khu n Hình 3.2 H p ph Ni2+ Cu2+ b i vi khu n B subtilis theo n...
 • 10
 • 524
 • 15

nghiên cứu sử hấp phụ kim loại nặng bằng gel alginat canxi tách chiêt từ rong mơ sargassum mcclurei

nghiên cứu sử hấp phụ kim loại nặng bằng gel alginat canxi tách chiêt từ rong mơ sargassum mcclurei
... tài Nghiên c u s h p ph kim lo i n ng b ng gel alginat canxi tách chi t t rong Sargassum mcclurei v i s hư ng d n c a PGS TS Ngô ăng Nghĩa TS Lê Như H u ph kim lo i n ng c a gel alginat canxi ... rõ v kh h p nh hư ng ng d ng alginat vi c x lý nư c ô nhi m kim lo i n ng M c ích c a Xác tài nh kh h p ph kim lo i n ng c a gel alginat canxi t rong Sargassum mcclurei vùng bi n Nha Trang ... R ak tt a ↓ Ép tách nư c ↓ Trung hòa (Na2CO3 7%) ↓ Tách nư c b ng c n 960 ↓ Phơi, s y ↓ Alginat Natri Hình 2.1 Quy trình tách chi t alginat t rong S mcclurei Alginat s d ng nghiên c u c i...
 • 104
 • 109
 • 0

Nghiên cứu sự hấp thụ kim loại nặng bởi vi khuẩn BACILLUS SUBTILIS có biểu hiện POLYHISTIDINE 6X trên bề mặt tế bào pot

Nghiên cứu sự hấp thụ kim loại nặng bởi vi khuẩn BACILLUS SUBTILIS có biểu hiện POLYHISTIDINE 6X trên bề mặt tế bào pot
... ph Ni2+ pH c a vi khu n B .subtilis 6x His Hình 3.1 H p ph Ni2+ b i B .subtilis pH khác ( )BS, Bacillus subtilis bình thư ng,( ), BS-His, Bacillus subtilis 6x His b m t t bào; Ci, n ng ñ Ni2+ ... (BS, B .subtilis; BS-His, B .subtilis 6x His b m t t bào) Hình 3.3 Đư ng ñ ng nhi t h p ph ion Cu2+ Ni2+ c a Bacillus subtilis theo mô hình Langmuir BS, Bacillus subtilis; BS-His, Bacillus subtilis ... ban ñ u Ni2+ b i t bào vi khu n B .subtilis Đi u ng 3,149mM) c a ion Cu2+ phù h p v i công trình c a E Ince Yilmaz, 6x His 200ppm (tương cho th y B subtilis g n 6x His kh Trang 22 2005...
 • 10
 • 228
 • 0

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng
... cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Đề tài nghiên cứu hấp phụ vỏ trứng nhằm tìm thêm phương pháp loại bỏ kim loại nặng khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng Hiện nguyên liệu vỏ ... Hiện nhiều công trình nghiên cứu nhằm tìm phương pháp tối ưu để loại bỏ ion kim loại nặng khỏi môi trường bị ô nhiễm Trong phạm vi đề tài, nghiên cứu việc loại bỏ KLN khỏi môi trường nước Trang ... khả hấp phụ trứng Pb2+ cao so với môi trường pH khác Môi trường pH tăng khả hấp phụ trứng giảm Vì môi trường pH trung tính protein tan làm giảm khả hấp phụ Vậy môi trường pH tối ưu cho khả hấp...
 • 66
 • 265
 • 2

Nghiên cứu sự hấp phụ một vài ion kim loại nặng trên bentonit di linh được biến tính

Nghiên cứu sự hấp phụ một vài ion kim loại nặng trên bentonit di linh được biến tính
... Bent Di Linh để biến tính nhằm mục đích tìm vật liệu có khả hấp phụ tốt cho yêu cầu xử lí môi trường thiết thực Trên sở thực đề tài: Nghiên cứu hấp phụ vài ion kim loại nặng Bentonit Di Linh biến ... tách xúc tác rắn Một tính chất quan trọng khác Bentonit Bentonit biến tính tính chất hấp phụ Bentonit Bentonit biến tính sử dụng phổ biến công nghiệp làm chất hấp phụ tẩy trắng, hấp phụ xử lí nước ... phạm hà nội Khoa hóa học - Nguyễn thị thủy Nghiên cứu hấp phụ vài ion kim loại nặng bentonit di linh biến tính khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành : hóa lí hướng dẫn...
 • 46
 • 49
 • 0

Nghiên cứu sự hấp phụ của humin trong than bùn

Nghiên cứu sự hấp phụ của humin trong than bùn
... lượng hấp phụ Pb2+ 55 2.5.3 nh hưởng nồng độ đến tốc độ hấp phụ humin 55 2.6 KHẢO SÁT THỜI GIAN GIẢI HẤP PHỤ CỦA HUMIN 57 2.6.1 Humin hấp phụ ion Hg2+ 57 2.6.2 Humin hấp phụ ... nghòch Hấp phụ vật lý hấp phụ không đònh vò, phần tử chất bò hấp phụ có khả di chuyển bề mặt hấp phụ Nhiệt tỏa trình hấp phụ vật lý nhỏ (từ -10 kJ/mol) .Trong hấp phụ vật lý, trình hấp phụ tự ... 6,20 Th4+ 3,82 CÂN BẰNG HẤP PHỤ[6] 1.6.1 Dung lượng hấp phụ Sự hấp phụ đánh giá dung lượng hấp phụ a : lượng chất bò hấp phụ đơn vò khối lượng chất hấp phụ Dung lượng hấp phụ a hàm hai thông số...
 • 80
 • 213
 • 2

Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang
... nghiệp nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích - Trên sở nghiên cứu tích luỹ kim loại nặng đất nông nghiệp nước mặt khu ... lần Trong tổng số 10 mẫu nước nghiên cứu chưa cho thấy ô nhiễm kim loại nặng theo TCVN 5945 – 2005 Tóm lại: Đất nông nghiệp nước mặt xung quanh khu công nghiệp Đình Trám chưa bị ô nhiễm kim loại ... 2.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tích luỹ Pb, Cu, Zn, Cd đất nông nghiệp nước mặt xung quanh khu công nghiệp PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Thực trạng môi trường Việt Nam Cũng nhiều nước phát triển...
 • 68
 • 575
 • 6

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng (Pb, As) trong đất và trong một số loài giun đất ở khu Kinh Tế

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng (Pb, As) trong đất và trong một số loài giun đất ở khu Kinh Tế
... khu Kinh Tế Mở Chu Lai vấn đề cần thiết, xuất phát từ sở lý luận thực tiễn chọn đề tài: Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng (Pb, As) đất số loài giun đất khu Kinh Tế Mở Chu Lai - Huyện ... Pheretima khu vực nghiên cứu 1.57 ± 1.15mg/kg; mức độ tích lũy Pb 41,8±17,42mg/kg Hàm lượng kim loại nặng As, Pb đất tương quan thuận với mức độ tích lũy As Pb mô thể giun đất tích lũy As đất với ... cứu này, so sánh với tích lũy Pb loài giun đất thuộc giống Pherentima khu vực nghiên cứu xung quanh khu Kinh Tế Mở Chu Lai,huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thấy tích lũy hai loài thấp Bảng 3.3 Hàm...
 • 32
 • 597
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Pb, As) TRONG ĐẤT VÀ TRONG MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤT Ở KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Pb, As) TRONG ĐẤT VÀ TRONG MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤT Ở KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
... lũy kim loại nặng (Pb, As) đất số loài giun đất khu Kinh Tế Mở Chu Lai Huyện Núi Thành- Tỉnh Quảng Nam” II ĐỐI TƯƠNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU Hình 2.1 Giun đất ... hưởng yếu tố môi trường đến tích lũy KLN loài giun đất đánh giá trạng ô nhiễm KLN vùng đất xung quanh khu Kinh Tế Mở Chu Lai - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam 3.1.1 PH môi trường đất khu vực nghiên ... lý số liệu III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN 3.1 Một số tính chất môi trường đất khu vực nghiên cứu Trong nghiên cứu tiến hành khảo sát tính chất môi trường đất thông qua tiêu pH hàn lượng...
 • 8
 • 281
 • 1

Tài liệu Đề tài: “Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang” doc

Tài liệu Đề tài: “Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang” doc
... nghiệp nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang” Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích - Trên sở nghiên cứu tích luỹ kim loại nặng đất nông nghiệp nước mặt khu ... lượng đất nông nghiệp khu vực xung quanh lớn Xuất phát từ yêu cầu khoa học thực tiễn, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Thành tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu tích luỹ kim loại nặng đất nông nghiệp ... vực xung quanh khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang, đánh giá mức độ ô nhiễm chúng đất - Đề xuất giải pháp khắc phục 2.2 Yêu cầu Lấy mẫu vùng đất nông nghiệp chịu ảnh hưởng khu công nghiệp...
 • 68
 • 372
 • 0

Nghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịn

Nghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịn
... 1.1 Nhng khỏi nim chung v than hot tớnh 1.1.1 S lc v than hot tớnh 1.1.2 Cu trỳc than hot tớnh 1.1.3 Sn xut than hot tớnh v than hot tớnh siờu mn 1.2 Tớnh cht hp ph ca than hot tớnh 1.2.1 Nhit ... thng mi nh s biu din di õy: Kớch thc 300àm Than ht GAC 20àm Than bt PAC Than siờu mn S-PAC Hỡnh 1.6 Phõn loi kớch thc than hot tớnh 1.2 Tớnh cht hp ph ca than hot tớnh THT l vt liu rn, a mao qun ... dng bt mn (than dc phm, than ty muký hiu ca nh sn xut: than AG); cú cỏc thụng s: SBET:800-1.000m2/g; d=1,8-2,2g/cm3, kớch thc ht: 0,04-0,06mm - Than tre: dng mnh sn xut t lũ cụng nghip Thanh Húa...
 • 158
 • 442
 • 1

Nghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịn (tóm tắt) + toàn văn

Nghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịn (tóm tắt) + toàn văn
... đem than hóa, hoạt hóa, sau cắt nhỏ nghiền cho THT dạng siêu mịn 1.1.3.3 Các dạng than hoạt tính THT siêu mịn thị trường Than hoạt tính thương phẩm sản xuất dạng: dạng hạt GAC than hoạt tính dạng ... nghiên cứu nhiều nhà khoa học công nghệ giới Kích thước Than hạt GAC 300µm Than bột PAC 20µm Than siêu mịn S-PAC Hình 1.6 Phân loại kích thước than hoạt tính 1.2 Tính chất hấp phụ than hoạt tính ... THT Tuy nhiên nghiên cứu tính chất hệ thống ảnh hưởng kích thước hạt THT dạng bột mịn hay dạng siêu mịn tới khả hấp phụ (nhiệt động học hấp phụ) tốc độ hấp phụ (động học hấp phụ) hạn chế CHƯƠNG...
 • 27
 • 353
 • 0

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG CADMIUM (CD) VÀ CHÌ (PB) CỦA LOÀI HẾN (CORBICULA SP.) VÙNG CỬA SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" pps

Báo cáo khoa học:
... 105,50 a) b) Hình 1.(a) Kim lo nặng (Pb, Cd) tích lũy ại bùn đáy loài Hến (Corbicula sp.) sông Hàn sông Cu Đê; (b, c) Kim loi nặng (Pb, Cd) tích lũy loài Hến (Corbicula sp.) theo kích thước khác ... tích lũy KLN đánh giá khác Các KLN Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V Zn loài Hến (Corbicula) nghiên cứu nhiều sông vùng Ả Rập Bảng Kim loại nặng Pb, Cd (ppm: tính theo khối lượng tươi) tích lũy loài ... chuẩn Không có khác tích lũy KLN Pb Cd loài Hến (Corbicula sp.) hai khu vực sông Hàn sông Cu Đê Trung bình hàm ượng Pb loài l Hến thu cửa sông Hàn mức: 0,37 ± 0,27 ppm, cửa sông Cu Đê mức: 0,50...
 • 7
 • 224
 • 1

nghiên cứu sự hấp phụ as(v) trong dung dịch nước trên vật liệu fe -bentonit và fe-ctab -bentonit

nghiên cứu sự hấp phụ as(v) trong dung dịch nước trên vật liệu fe -bentonit và fe-ctab -bentonit
... trng vt liu Fe- CTAB-bentonit Hỡnh 3.5 l gin XRD ca cỏc mu Fe- CTAB-bentonit tng hp cỏc t l n OH /n Fe3 + khỏc (001) Cường độ (tùy chọn) 2,0FeCM 1,5FeCM 1,0FeCM 0,8FeCM 0,4FeCM 0,3FeCM CM M 10 ... trỡnh hp ph As(V) trờn vt liu Febentonit v Fe- CTAB-bentonit 31 2.2.4.5 Nghiờn cu ng nhit hp ph As(V) trờn vt liu Fe- bentonit v Fe- CTAB-bentonit 32 2.2.5 Gii hp ph As(V) v tỏi ... 20 M 0,3FeM 0,4FeM 0,8FeM 1FeM 1,5FeM 2FeM Mẫu Hỡnh 3.8 Hiu sut hp ph As(V) ca mu M v cỏc mu Fe- bentonit Kt qu cho thy mu bentonit tinh ch (M) cú kh nng hp ph As(V) thp, cũn cỏc mu Fe- bentonit...
 • 79
 • 318
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu đề tài nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp đình trám tỉnh bắc giang docnghiên cứu hấp phụ kim loại nặngnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến dạng dẻo kim loạinghiên cứu máy gia công kim loạivật liệu hấp phụ kim loại nặngthan hoạt tính hấp phụ kim loại nặnghấp phụ kim loại năng;hấp phụ kim loại nặng;su hap thu kim loai nang cua than hoat tinhbentonit hấp phụ kim loại nặnghấp phụ kim loại nặng bởi nano fe2o3nghiên cứu sự đa dạng các loài bò sát reptilia ở phường chiềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn langhiên cứu sự hấp thụ d strophantin qua đường tiêu hóamột số kết quả nghiên cứu sự hấp thụ cd zn cu và pb bằng thực vậtNghiên cứu về công cụ OpenCMS và các kỹ thuật xây dựng một website tin tức bằng công cụ OpenCMSXây dựng ứng dụng quản lý và chia sẻ hình ảnhXây dựng website kinh doanh máy tính xách tay trực tuyếnTÌNH HÌNH sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và dược PHẨM GIA HIỂNTÌNH HÌNH THỰC tế tổ CHỨC bộ máy kế TOÁN và CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH xây DỰNG SAMHOHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank chi nhánh bắc hà nộiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại sở giao dịch i ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTÌNH HÌNH tài CHÍNH và HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG NNPTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNGCIRCULAR NO 2892016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN THE CINEMATOGRAPHYCIRCULAR NO 312016TT NHNN DATED NOVEMBER 15, 2016, AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO a NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO 242015TT NHNN ON GRANT OF FOREIGN CURRENCY LOANS TO RESIDENTS bCIRCULAR NO 3012016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON GUIDELINES FOR THE REGISTRATION CHARGECIRCULAR NO 2632016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON FEES AND CHARGES FOR INDUSTRIAL PROPERTY AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 263 2016 TT BTC 336221DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2422016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON PRICES OF SECURITIES RELATED SERVICES APPLIED AT SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS AND COMME242 2016 TT BTC 339342RESOLUTION NO 302016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON PILOT ISSUANCE OF ELECTRONIC VISAS TO FOREIGNERS TO VIETNAMLAW NO 032016QH14 DATED NOVEMBER 22, 2016, ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO ARTICLE 6 AND ANNEX 4 ON THE LIST OF CONDITIONAL BUSINESS LINES STIPULATED IN THE LAW ON INVESTMENTDECREE NO 1562016ND CP DATED NOVEMBER 21, 2016, ON AMENDMENTS TO THE GOVERNMENTS DECREE NO 272007ND CP ON e TRANSACTIONS IN FINANCIAL OPERATIONSOxford grammar for schools 4 teacher bookOxford grammar for schools 5 student bookPhát triển công nghiệp nông thôn
Đăng ký
Đăng nhập