Thực vật dược 1 đề cương tổng hợp hình thái giải phẫu thực vật

De cuong tong hop thi TN

De cuong tong hop thi TN
... glixerol; fomon C fructozơ; andehit axetic; glucozơ; saccarozơ D glixerol; axeton; fomon; andehit axetic Câu 23: Dãy dung dịch chất cho phản ứng tráng gương A saccarozơ; fomon; andehit axetic B mantozơ; ... 24.Phát biểu cấu tạo cao su thi n nhiên không đúng? A Cao su thi n nhiên lấy từ mủ cao su B Các mắt xích cao su tự nhiên có cấu hình trans- C Hệ số trùng hợp cao su thi n nhiên vào khoảng từ 1500 ... Câu 30.P.V.C điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: 15% 95% 90% CH4 → C2H2  CH2 = CHCl  PVC  → → Thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế P.V.C ?(khí thi n nhiên chứa 95% metan...
 • 26
 • 66
 • 0

Đề cương tổng hợp toán 6 kỳ II

Đề cương tổng hợp toán 6 kỳ II
... s % hc sinh mi loi Bài 15 Khi cú 200 em Lp 6A chim 40% tng s hc sinh ton khi, lp 6B cú s hc sinh bng 81,25% hc sinh lp 6A Tớnh s hc sinh lp 6C? Bài 16 Một cửa hàng bán gạo bán hết số gạo ngày ... sinh 60 % số học sinh lại a) Tính số học sinh loại b)Tính tỉ số số học sinh giỏi học sinh trung bình b) Số học sinh giỏi chiếm phần trăm học sinh lớp? Bài13 Lp 6B cú 48 hc sinh S hc sinh gii bng ... bỡnh bng 300% s hc sinh gii, cũn li l hc sinh khỏ a Tớnh s hc sinh mi loi b Tớnh t s % hc sinh mi loi Bài 14 Mt lp cú 40 hc sinh gm loi: gii, khỏ, trung bỡnh S hc sinh gii chim sinh trung bỡnh...
 • 3
 • 205
 • 1

Đề cương tổng hợp ôn thi Mác-Lênin

Đề cương tổng hợp ôn thi Mác-Lênin
... Có không gian thời gian vật chất Có vật, tượng không tồn không gian thời gian - Quan điểm vật biện chứng: + Không gian thời gian hình thức tồn vật chất, gắn liền với vận động vật chất + Không ... vật chất + Không có không gian thời gian vật chất có vật, tượng tồn không gian thời gian “Vì hình thức tồn không gian thời gian; tồn thời gian vô lý tồn không gian”7 + Không gian vô tận Thời gian ... không nhìn thấy mối quan hệ qua lại vật - Chỉ nhìn thấy mà không thấy rừng - Thấy phận mà không thấy toàn thể - Chỉ thấy tồn vật mà không thấy phát sinh tiêu vong vật Quan điểm biện chứng - Không...
 • 29
 • 83
 • 0

ĐỀ CƯƠNG TỔNG HỢP VỀ HÀM SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

ĐỀ CƯƠNG TỔNG HỢP VỀ HÀM SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
... 01695316875 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CHƯƠNG I (LƯỢNG GIÁC) - TP ĐÀ NẴNG 2016 ĐẠI SỐ 11 PHẦN II PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ & BÀI TẬP VẬN DỤNG 1.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Phương trình sinx ... 01695316875 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP CHƯƠNG I (LƯỢNG GIÁC) - TP ĐÀ NẴNG 2016 ĐẠI SỐ 11 VI CÁC DẠNG KHÁC: Phương pháp chung; - đưa phương trình tích (Phân tích thành nhân tử) - đưa phương trình ẩn (đặt t) : - tổng ... π + kπ (k ∈ Z ) Một số điều cần ý: a/ Khi giải phương trình có chứa hàm số tang, cotang, có mẫu số chứa bậc chẵn, thiết phải đặt điều kiện để phương trình xác đònh * Phương trình chứa tanx điều...
 • 42
 • 71
 • 0

THỰC HÀNH ĐỘNG VẬT HỌC (PHẦN HÌNH THÁIGIẢI PHẪU) part 1 pps

THỰC HÀNH ĐỘNG VẬT HỌC (PHẦN HÌNH THÁI – GIẢI PHẪU) part 1 pps
... trình Thực hành Động vật học (phần hình thái giải phẫu) dùng để giảng dạy cho sinh viên theo học khoa Sinh học trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm khoa liên quan đến ngành sinh học thuộc ... thực tiễn: Tính thể lựa chọn đối tượng động vật để nghiên cứu, giúp cho người học xác định hướng giải vấn đề thực tiễn động vật nghiên cứu Tính đại thể việc cập nhật khối kiến thức động vật học ... Bào khẩu; Hầu; Không bào tiêu hoá; 10 Bào giang; 11 12 Tế bào gai; 12 14 Lông bơi; 15 Các ống dẫn 16 Ống trung tâm không bào co bóp; 17 Lỗ thoát; 18 Túi chứa; 19 Lưới nội chất 3.2 Giới thiệu đại...
 • 14
 • 578
 • 12

Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật part 1 pptx

Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật part 1 pptx
... thuộc lĩnh vực hình thái giải phẫu học thích nghi Trên dây hướng nghiên cứu khác môn hình thái giải phẫu thực vật, thuộc môn thực vật học III Lược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vật Trong ... Hình thái giải phẫu học thực vật khoa học chuyên nghiên cứu hình thái, cấu tạo tổ chức hệ thống sống Đối tượng hình thái giải phẫu thực vật nghiên cứu hình thái, cấu trúc hệ ... hệ hình thái giải phẫu thực vật với môn học khác - Hình thái giải phẫu thực vật môn học sở Nó cung cấp kiến thức sở cho nhiều môn học khác trước hết phân loại sinh học phát triển cá thể thực vật...
 • 18
 • 191
 • 3

Hình thái giải phẫu thực vật phần 1 pdf

Hình thái giải phẫu thực vật phần 1 pdf
... cứu khác môn hình thái giải phẫu thực vật, thuộc môn thực vật học III Lược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vật Trong lịch sử phát triển thực vật học, hình thái giải phẫu thực vật phát triển ... Hình thái giải phẫu học thực vật khoa học chuyên nghiên cứu hình thái, cấu tạo tổ chức hệ thống sống Đối tượng hình thái giải phẫu thực vật nghiên cứu hình thái, cấu trúc hệ ... cứu hình thành tế bào mô, quan thể cá thể phát sinh - Một lĩnh vực nghiên cứu môn hình thái giải phẫu học so sánh hình thái giải phẫu học tiến hoá nhằm nghiên cứu dấu hiệu hình thái giải phẫu...
 • 18
 • 299
 • 2

Hình thái giải phẫu - Mô thực vật

Hình thái giải phẫu - Mô thực vật
... thành vòng hàng năm hay vòng tăng trưởng B MÔ CHUYÊN HÓA Các quan thực vật rễ, thân, cấu tạo hệ mô: che chở, gồm nhu mô nâng đở, dẫn truyền Các nầy phân bố liên tục khắp phận cây, ... từ NHU MÔ Câu hỏi: Thế "nhu mô" ? Thế "lục mô" ? Nêu tính chất hai loại nầy; chúng loại quan trọng sao? Các loại thực vật liên hệ cấu trúc nhiệm vụ nào? 2.1 Tính chất nhu Nhu tế bào ... chống đở học gọi nâng đở có tất quan thực vật hình thái tế bào, tổ chức phù hợp với hình thái quan chứa đựng Đối với quan dài theo trục thân, rễ, tế bào nâng đở có tính chất hình sợi, quan...
 • 41
 • 649
 • 5

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU H ỌC THỰC VẬT - Hoa pot

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU H ỌC THỰC VẬT - Hoa pot
... diễn hoa: hoa thức hoa đồ 1.1.4 Cụm hoa 1.1.4.1 Cụm hoa không h n Ở kiểu cụm hoa này, cành mang hoa sinh trưởng không h n chế, đầu cành không tận hoa, nên hoa tiếp tục h nh thành Những hoa phía hoa ... diễn h nh tròn h nh bầu dục nhỏ CƠ QUAN SINH SẢN Hoa 1.1 Hoa cụm hoa 1.1.1 Cấu tạo hoa 1.1.2 Các kiểu tiền khai hoa 1.1.3 Cách biểu diễn hoa: hoa thức hoa đồ 1.1.3.2 Hoa đồ - Nhụy : vẽ h nh cắt ... Đài hoa 1.1.1.2.2 Tràng hoa Các kiểu tràng hoa: - Tràng có cánh rời - Tràng h nh phễu - Tràng h nh ống - Tràng h nh chuông - Tràng có cánh - Tràng cánh không - Tràng h nh cánh bướm CƠ QUAN SINH...
 • 43
 • 516
 • 10

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU H ỌC THỰC VẬT - Lá docx

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU H ỌC THỰC VẬT - Lá docx
... h thực vật có bẹ nhiều bẹ CƠ QUAN SINH DƯỠNG 2.3 2.3.1 Định nghĩa 2.3.2 H nh thái 2.3.2.1 Các phận Các phần phụ lá: - kèm: phận nhỏ, mỏng, mọc gốc cuống với h nh dạng khác h nh vảy, h nh ... 2.3 2.3.5 Cấu tạo giải phẫu 2.3.5.1 Sự h nh thành phát triển h nh thành đỉnh sinh trưởng, xuất dạng u hay nếp nhỏ, giống mấu bên mô phân sinh U h nh thành từ phần lớp mô phân sinh, phần ... để phân biệt nhận biết chúng, người ta dựa vào đặc điểm: - H nh dạng toàn phiến - H nh dạng mép phiến - H nh dạng đầu - H nh dạng gốc CƠ QUAN SINH DƯỠNG 2.3 2.3.1 Định nghĩa 2.3.2 H nh thái...
 • 37
 • 740
 • 11

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU H ỌC THỰC VẬT - Thân cây pdf

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU H ỌC THỰC VẬT - Thân cây pdf
... 2.2 Thân 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 H nh thái thân 2.2.2.1 Các phận thân a Thân Các chồi mọc từ thân gọi chồi thân, chồi h nh thành từ mầm gọi chồi lá, chồi h nh thành từ mầm hoa, mầm cụm hoa gọi chồi ... Leo nhờ gai móc + Leo nhờ rễ bám CƠ QUAN SINH DƯỠNG 2.2 Thân 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 H nh thái thân 2.2.3 Biến dạng thân - Thân củ - Thân rễ - Thân mọng nước - Thân giò - Thân h nh - Thân h nh CƠ ... phận thân a Thân - Chồi nách: nằm nách dọc theo thân cành, cấu tạo giống chồi Chồi nách phát triển thành cành hoa Trong nách thường h nh thành nhiều chồi, 2-3 chồi, chí nhiều Giữa chồi chồi nách...
 • 42
 • 492
 • 4

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU HỌC THỰC VẬT doc

Tài liệu HÌNH THÁI - GIẢI PHẪU HỌC THỰC VẬT doc
... chung Các hình thức sinh sản Sự xen kẽ hệ xen kẽ hình thái 3.1 Khái niệm Trong vòng đời thường trải qua hai loại hình thái khác nhau, Đó xen kẽ hai loại hình thái: - Một loại hình thái mang yếu ... VÀ CƠ QUAN SINH SẢN Ở THỰC VẬT Khái niệm chung Sinh sản tượng thiếu sinh vật Thực vật hình thức sinh sản: Sinh sản sinh dưỡng, sinh sản vô tính sinh sản hữu tính Trong hình thức lại có nhiều ... kết thúc vào lúc hình thành bào tử (có giảm nhiễm) SỰ SINH SẢN VÀ CƠ QUAN SINH SẢN Khái niệm chung Các hình thức sinh sản Sự xen kẽ hệ xen kẽ hình thái 3.1 Khái niệm - Loại hình thái thứ hai mang...
 • 21
 • 894
 • 5

Hình thái-giải phẩu thực vật pptx

Hình thái-giải phẩu thực vật pptx
... cứu khác môn hình thái giải phẫu thực vật, thuộc môn thực vật học III Lược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vật Trong lịch sử phát triển thực vật học, hình thái giải phẫu thực vật phát triển ... nhiệm vụ hình thái giải phẫu thực vật Hình thái giải phẫu học thực vật khoa học chuyên nghiên cứu hình thái, cấu tạo tổ chức hệ thống sống Đối tượng hình thái giải phẫu thực vật nghiên cứu hình thái, ... 1 .Hình dạng kích thước tế bào Hình dạng kích thước tế bào thực vật nhân thực đa dạng Trừ thể có diệp lục nhân thực đơn bào (Protista), số lớn thực vật bật thấp đại đa số trường hợp thể thực vật...
 • 89
 • 708
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tổng hợp hệ điện cơhình thái giải phẩu học thực vậtgiáo trình hình thái giải phẫu học thực vậthình thái giải phẫu học thực vậthình thái giải phẩu thực vậthình thái giải phẫu thực vậthình thái giải phẫu lá của thực vật c3thực hành hình thái giải phẫu thực vậtbài giảng hình thái giải phẫu thực vậtgiáo trình hình thái giải phẫu thực vậthình thái giải phẩu thực vật c3 c4 camthực hành động vật học phần hình thái – giải phẫu part 3 potxhình thái giải phẫu thực vật học ở cây dâu tằmlược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vậtlịch sử nghiên cứu hình thái giải phẩu học thực vậtchuong 1 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 1 TONG QUAN THI TRUONG TAI CHINHCHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOANCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYĐề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bảnNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyênthực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoaCuộc phiêu lưu kinh doanhHoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDVẢnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh bạc liêucâu hỏi tự luận địa 11 ôn tập hk2THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTPresentation DOING 2THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập