giáo án thể dục lớp 11

Giáo án thể dục lớp 11

Giáo án thể dục lớp 11
... Cơ bản: Thể dục: + Mục tiêu nội dung chơng trình thể dục lớp 11 Nam: Từ động tác 1- ( Bài thể dục 33 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X thể hình) Nữ: Từ động tác 1-2 (Thể dục nhịp ... X - Giáo viên nhận xét học - Giáo viên hớng dẫn học sinh X nhà tập luyện Tiết: ngày 24 tháng 08 năm 2008 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: Thể dục: Ôn: Nam từ động tác 1- 15( Bài thể dục thể ... Vien : Nguyn Thnh Nội dung Thể dục: Nam: Ôn: Nam từ động tác 1-15 ( Bài thể dục thể hình) Nữ: Từ động tác 1-3 (Thể dục nhịp Phơng pháp TG 33 phút X X X X X X X điệu) - Giáo viên làm mẫu kĩ thuật...
 • 169
 • 4,086
 • 26

giáo án thể dục lớp 11 và 12

giáo án thể dục lớp 11 và 12
... ̣ ̣ tiế t sau Thi pha ̣m, giảng giải ̣ Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” TỔ(NHÓM) TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN ̉ NGUYỄN HƯƠNG ́ ́ ́ GIAO AN THỂ DỤC LƠP 12 12 NHẢY XA:PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN NHẢY XA KIỂU: “ƯỞN ... ̣m, giảng giải ̣ Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” TỔ(NHÓM) TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN ̉ NGUYỄN HƯƠNG ́ ́ ́ GIAO AN THỂ DỤC LƠP 12 Tiế t: 21 và 22 Tiế t CT:58,59 Ngày soa ̣n: 12 / 10 / 2010 16 - TTTC ... Giảng giải, thi ̣ pha ̣m, quan 11 ĐLVĐ - 12 1’ 1’ 6’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Quan sát chinh đố n trang phu ̣c, nhâ ̣n - Lớp trưởng tập trung báo cáo...
 • 26
 • 898
 • 2

Giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn Trường THPT Lê Hồng Phong

Giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn Trường THPT Lê Hồng Phong
... rút kinh nghiệm Trường THPT Hồng Phong Ngày giảng Lớp Tiết ( TKB ) / / 2014 11B1 / / 2014 11B2 / / 2014 11B3 / / 2014 11B4 / / 2014 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 05 THỂ DỤC - ... 17 Trường THPT Hồng Phong Ngày soạn: / / 2014 Ngày giảng Lớp Tiết ( TKB ) / / 2014 11B1 / / 2014 11B2 / / 2014 11B3 / / 2014 11B4 / / 2014 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 06 THỂ DỤC ... x Trường THPT Hồng Phong Ngày soạn: Ngày giảng / / 2014 / / 2014 / / 2014 / / 2014 / / 2014 / / 2014 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 07 THỂ DỤC...
 • 206
 • 2,425
 • 0

giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn
... / / 2014 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 07 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... 2014 / 2014 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 10 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 09 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát triển chung...
 • 200
 • 2,226
 • 7

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11
... lúc đầu chậm sau hô nhòp nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cán lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( lớp tiếp thu tốt tâp lại toàn ĐT ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội...
 • 154
 • 246
 • 3

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12
... Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 26/ 09/2 011  MỤC TIÊU: Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng GIÁO ÁN Số: 13 Tiết 13 Thời gian: 45 phút Khối 11 BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – THỂ DỤC LIÊN HỒN Bài TD nam nữ: Kiểm tra - ... có tinh thần tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL ... thần tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội...
 • 138
 • 170
 • 1

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2
... Phần Thể dục: a Thể dục nhịp điệu dành cho nữ 32phút x x x Kiểm tra cũ (không ) x x x x x x x x x x x x x x x x x Chia lớp thành nhóm nam riêng nữ riêng 22 x x x x x x * Học động tác 1 -2 x ... qui trờng lớp đề tôn trọng lễ phép với thầy cô giáo, hoà nhã với bạn bè Cố gắng học tập để nâng cao kết II Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu ... thức kỉ luật, tinh thần tập thể, tự giác, tích cực tập luyện II Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng...
 • 139
 • 157
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3
... Nam ôn động tác 33 - 38 + + - Thực TDNĐ? Thể dục nhịp điệu * GV - Cán lớp điều khiển 3- 5 - Cả lớp ôn TD: (Nam riêng, Nữ lần riêng) x 28 13 x x x x x x x x x x x x x động tác với -30 GV * Chạy: - ... - Lớp 11a : - GV nhận xét tinh thần, ý thức KTra - Lớp 11a : - HS: giải tán- khoẻ - Lớp 11a : - Lớp 11a : Ngày soạn: / / 2 011 Tiết 16 : Lý thuyết: Một số nguyên tắc luyện tập TDTT ( Tiết 1) 30 ... lên lớp: Nội dung A Phần mở đầu: Định lợng SL TG 6- Phơng pháp tổ chức - Đội hình nhận lớp: Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: .11A2: 11A3: 11A4: - HS : Cán tập hợp, báo cáo * GV * Cán x...
 • 141
 • 189
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4
... / / 2012 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 07 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... 2012 / 2012 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 10 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... / 2012 Lớp 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Tiết ( TKB ) Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 11 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát triển...
 • 206
 • 237
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5
... TD lớp 11 - Bài Thể dục - Chạy bền - Đá cầu - Nhảy xa - Bóng chuyền Nhảy cao - Chạy tiếp sức - Cầu lông - Kéo co - Đẩy gậy - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11 ... rộng 1,221,25m, dài 40-45m, đánh dấu vạch trắng rộng 5cm + Ván giậm nhảy: Dài: 1, 211, 22m, Rộng: 20cm + Hố nhảy: Rộng: 2, 75- 3m, Dài: Ko ngắn 6m, Sâu: 0,5m đổ đầy cát ẩm xốp mặt cao ván giậm nhảy ... học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK,...
 • 122
 • 125
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6
... Dặn dò: nhắc nhở HS tự tập luyện ngày -2- Trường THPT Hàm Giang Thể Dục 11 Tuần: Tiết: Ngày soạn: 05-8-2 011 GIÁO ÁN SỐ BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: củng cố lại nội dung học ... trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: -9- Trường THPT Hàm Giang Thể Dục 11 NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số PHƯƠNG PHÁP ... kĩ thuật GV dặn dò nhận xét chung tiết học Trường THPT Hàm Giang Thể Dục 11 Tuần: Tiết: Ngày soạn: 12-8-2 011 GIÁO ÁN SỐ BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hồn thiện cho HS động tác...
 • 76
 • 126
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7
... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng - ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng - ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quà bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng - ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội...
 • 152
 • 122
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8
... Ngµy th¸ng 08 n¨m 2 011 TiÕt : CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 I – Mục tiêu - Học sinh nắm cách trao nhận tín gậy ( chỗ ) Bài tập - Học Thể dục + Nhòp điệu ... nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Động tác : Theo lệnh GV, HS đánh hai tay tự nhiên Khi nghe hiệu lệnh ‘bắt’ tay nhận tín gậy đánh ... lúc đầu chậm sau hô nhòp nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cán lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( lớp tiếp thu tốt tâp lại toàn ĐT...
 • 152
 • 96
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9
... Hóa - Ngày soạn: 19 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: Của nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1 -9 - KN: + Thực động ... có tinh thần tập thể kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL ... thần tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội...
 • 138
 • 93
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KT_HK1

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KT_HK1
... * Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cự ly giãn cách   GV   * Hướng dẫn nam ôn , cán lớp hô nhòp nhóm nam ôn từ 1-20 * Cán đứng ... ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun thời vỗ tay Nhòp 5,6,7,8 nhòp 1,2,3,4 di chuyển sang phải hô nhòp nhanh * Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cán lớp quản lí ... hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau hô nhòp nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng lÇn Bài Thể dục phát triển chung (nam) ĐT 1: Kiễng chân, hai tay lăng...
 • 95
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 11 cả nămgiáo án thể dục lớp 11 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 11 trọn bộgiao an the duc lop 11 ca namgiáo án thể dục lớp 11 học kì 2giao an the duc lop 11 nam 2012hu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậntổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập