phân tích kết cấu tường cứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (fem)

THIẾT KẾ TỐI ƯU TIẾT DIỆN TRONG KẾT CẤU DÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN THÔNG QUA VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN QUI HOẠCH PHI TUYẾN potx

THIẾT KẾ TỐI ƯU TIẾT DIỆN TRONG KẾT CẤU DÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN THÔNG QUA VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN QUI HOẠCH PHI TUYẾN potx
... tiêu không giới hạn nội, toán không giới hạn nội Thiết lập toán thiết kế tối ưu cho kết cấu dàn thép tiết diện ống Các thông số hình học kết cấu nemax: số lượng kết cấu dàn thép tiết diện ống; njoint ... chương trình TĐH thiết kế tối ưu dàn thép Hình Sơ đồ dàn không gian 27 Trên sở lý thuyết đề cập với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích kết cấu tác giả ... Mô đun chịu cắt vật liệu: G  1.2 x10 daN / cm Kết thiết kế tối ưu từ chương trình hình Hình Kết thiết kế tối ưu Thứ tự Phần tử 10 Diện tích tiết diện (cm2) 4.272 4.272 9.005 8.544 12.815 8.544...
 • 9
 • 343
 • 4

Chẩn đoán vết nứt trong kết cấu hệ thanh bằng phương pháp biến đổi wavelet dạng dao động riêng

Chẩn đoán vết nứt trong kết cấu hệ thanh bằng phương pháp biến đổi wavelet dạng dao động riêng
... toán dao động tự kết cấu hệ có nhiều vết nứt theo phương pháp độ cứng động lực nhằm xem xét thay đổi dao động riêng kết cấu xuất vết nứt (bài toán thuận phân tích dao động riêng kết cấu hệ vết ... tổng thể hệ kết cấu không gian 55 2.5.2 Phương trình xác định tần số dạng dao động riêng 56 2.5.3 Dạng dao động riêng hệ kết cấu phẳng có nhiều vết nứt 58 2.5.4 Dạng dao động riêng hệ kết cấu không ... chẩn đoán 19 1.3 Sơ đồ chẩn đoán hư hỏng kết cấu theo phương pháp chẩn đoán động 20 1.4 Các phương pháp chẩn đoán động 23 1.4.1 Phương pháp dựa tần số dao động 24 1.4.2 Phương pháp dựa thay đổi...
 • 174
 • 179
 • 1

Báo cáo khoa học: "lựa chọn kích th-ớc hình học tối -u trong lắp ghép puly với trục dựa trên ph-ơng pháp phần tử hữu hạn (FEM) bằng phần mềm ANSYS" ppt

Báo cáo khoa học:
... cách tối u để áp dụng vào thực tiễn sản xuất III Phơng pháp tính toán Bằng phần mền ANSYS, tác giả mô hình hoá ba mẫu cho lắp ghép puly với trục kích thớc nh thực tế với thiết kế hình học từ ... nứt luôn xảy trục gần hai đầu tiếp xúc với puly Chẳng hạn sơ đồ puly với trục kết cấu lò quay xi măng minh họa hình 1, ứng suất tập trung xuất tiết diện AB, CD Hình Ghép chặt Puly với trục Để giảm ... phơng pháp làm mềm mép puly DS3 làm mềm puly trục Với kích thớc hình học nh thực tế, tải trọng tác dụng lên chi tiết mômen xoắn Mp lực dọc trục Fp nh thực tế, hệ số an toàn đợc chọn; vật liệu puly...
 • 8
 • 211
 • 1

Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để giải bài toán khung phẳng

Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để giải bài toán khung phẳng
... XDC14B Trang 34 Bài tập môn ph-ơng pháp phần tử hữu hạn GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn HV: Trần Nguyên Ph-ơng MSHV: 1480813 Lớp XDC14B Trang 35 Bài tập môn ph-ơng pháp phần tử hữu hạn GVHD: PGS.TS ... khung m ta tỡm c trờn HV: Trần Nguyên Ph-ơng MSHV: 1480813 Lớp XDC14B Trang Bài tập môn ph-ơng pháp phần tử hữu hạn GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn 10 m III Cỏc bc tớnh toỏn: 1) Ri rc húa h khung: ... XDC14B Trang Bài tập môn ph-ơng pháp phần tử hữu hạn GVHD: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn a phng cho mi phn t nh quan h (2) T ú cỏc kt qu trờn phn t cú th tớnh toỏn nh sau: Hỡnh - Ni lc phn t khung phng...
 • 36
 • 213
 • 0

Báo cáo " PHÂN TÍCH KẾT CẤU KHUNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN KHOẢNG" doc

Báo cáo
... t ti mt nỳt, nhng nỳt cũn li ti trng t bng pi1 = pi pi j = với j = 2, , t (10) Phõn tớch khung siờu tnh Khung phng gm cú din tớch A1, A2, A3; mụ un n hi E, mụmen quỏn tớnh I1, I2, I3; chu ti trng ... khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG U5 q U6 U4 P A II B I 4m III C U9 U15 U13 U12 U10 U7 U17 U2 U18 U16 U3 U1 D 3m 4m U14 U11 U8 a) b) Hỡnh Khung siờu tnh cú liờn kt tuyt ... thay i c lp khong giỏ tr ca chỳng c im ny cú Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 15/3-2013 19 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG nh hng ln n vic xõy dng phng phỏp PTHH khong phng phỏp ny cho nghim...
 • 11
 • 219
 • 0

Báo cáo khoa học: "PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KẾT CẤU ĐÀN-DẺO TÁI BỀN VON MISES BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN" pdf

Báo cáo khoa học:
... dàng chứng minh với hình VM e = ε , từ (6) (7) ta nhận thấy: p = λ III CÔNG THỨC MÔ HÌNH SỐ Để giải toán kết cấu ứng xử đàn-dẻo PTHH ta phải thực bước rời rạc hóa kết cấu mặt không gian thời ... − 2μ Δe p +1 n n n (12) (13) 3.2 Toán tử tiếp tuyến đàn-dẻo Toán tử tiếp tuyến đàn-dẻo sử dụng để chỉnh sửa ứng xử kết cấu giả định với hình dẻo Toán tử xác định sau: p ∂σ ∂ Δ e n +1 Κ EP ... MPa, υ = 1/3 TCT1 a .Mô hình 2D b Biến dạng dẻo Hình Tấm có lỗ tròn chịu nén c Chuyển vị uyy VI KẾT LUẬN Việc sử dụng phương pháp PTHH theo thuật giải “return mapping” hình hiệu với độ xác...
 • 5
 • 375
 • 5

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... Ph-ơng pháp số đ-ợc áp dụng hầu hết toán thực tế học kết cấu phạm vi lý thuyết đàn hồi, phân tích đàn- dẻo sử dụng ph-ơng pháp số h-ớng nghiên cứu Ph-ơng pháp số nói riêng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn ... Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn ph-ơng pháp số đặc biệt có hiệu việc phân tích toán phi tuyến phức tạp mà ph-ơng pháp giải tích thông th-ờng phân tích đ-ợc Vì ngày ph-ơng pháp phần tử hữu hạn đ-ợc ... hợp lý phân tích toán đàn- dẻo tính phức tạp đòi hỏi khối l-ợng tính toán lớn - Trạng thái đàn- dẻo xảy kết cấu hay máy móc làm việc d-ới tác động tải trọng, nên việc phân tích kết cấu đàn- dẻo vấn...
 • 3
 • 124
 • 0

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHASE 2

PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG CÔNG TRÌNH NGẦM THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PHASE 2
... ứng dụng Phase2 phần mềm đợc viết sở phơng pháp phần tử hữu hạn, sử dụng để phân tích ổn định (ứng suất, biến dạng, hệ số an toàn ) công trình ngầm thi công khối đất, đá; công trình thi công bề ... phá hủy nh tơng tác kết cấu chống với khối đất đá xung quanh công trình ngầm 4.3 Cơ sở lý thuyết chơng trình Phase2 Chơng trình Phase2 đợc xây dựng sở phơng pháp phần tử hữu hạn FEM (Finite Element ... dụ kết phân bố biến dạng tổng thể xung quanh đờng hầm cha có kết cấu chống giữ Hình 4.57 Ví dụ kết sau phân tích xung quanh đờng hầm cha có kết cấu chống giữ Trong hộp thoại muốn biết đợc kết...
 • 55
 • 250
 • 0

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn
... 3.2 Mơ hình phần tử hữu hạn yếu tố xem xét Kết cấu mơ hình hố theo phương BÀÕT ÂÁƯU pháp phần tử hữ hạn (PTHH) phân tích theo NHÁÛP VO SÄÚ LIÃÛU BAN ÂÁƯU mơ hình khơng gian Kết cấu cầu liên ... dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính tốn kết cấu , NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Hồi Sơn, Vũ Như Phan Thiện, Đỗ Thanh Việt (2001), Phương pháp phần tử hữu hạn ... hình học Kết tính tốn cầu dầm liên tục lập trình Matlap sử dụng để tính tốn tốn mà thực tế u cầu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Như Cầu (2005), Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn, NXB Xây...
 • 5
 • 539
 • 5

Báo cáo khoa học " PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA THANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN ĐỘ CỨNG ĐỘNG LỰC " docx

Báo cáo khoa học
... cân ổn định dạng động lực học, hệ ổn định định thức ma trận độ cứng động lực rút gọn không, từ ta nhận phương trình đặc trưng hoàn toàn trùng với phương trình (31), lực tới hạn chịu nén lực có ... nhận lại phương trình (23), tức cách giải theo phương pháp ma trận độ cứng động lực phương pháp giải tích cho ta kết 4.3 Xác định lực tới hạn Từ phương trình (23), ta nhận thấy: - Khi lực đuổi ...   sin  sinh     22 cos  cosh   (14) 3.2 Phương pháp ma trận độ cứng động lực Xem phần tử, khử dạng suy biến ma trận độ cứng động lực theo điều kiện biên ngàm nút x=0: U  ; U  , từ...
 • 6
 • 479
 • 3

mô hình hoá và tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo lý thuyết chuyển vị bậc nhất bằng phương pháp phần tử hữu hạn

mô hình hoá và tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo lý thuyết chuyển vị bậc nhất bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI: MÔ HÌNH HÓA VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG THEO LÝ THUYẾT CHUYỂN VỊ BẬC NHẤT BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Học Viên: Trần Thị Nam Thu Lớp: ... VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN - Tên đề tài: hình hoá tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo thuyết chuyển vị bậc phƣơng pháp phần tử hữu hạn - Mục tiêu: Xây dựng ... nước kết cấu vỏ vật liệu Composite lớp + Xây dựng hình hoá kết cấu cánh turbine gió, xây dựng hình học tính toán ứng xử học kết cấu + Xây dựng hình phần tử hữu hạn tính toán ứng xử học kết...
 • 96
 • 534
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô HÌNH hóa và TÍNH TOÁN kết cấu CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG THEO lý THUYẾT CHUYỂN vị bậc NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô HÌNH hóa và TÍNH TOÁN kết cấu CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG THEO lý THUYẾT CHUYỂN vị bậc NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... Tờn ti: hình hoá tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo thuyết chuyển vị bậc phơng pháp phần tử hữu hạn - Mc tiờu: Xõy dng cỏc mụ hỡnh tớnh toỏn cho kt cu cỏnh turbine giú ... 17 m/s, tựy theo tng thit b phong in Turbine c phõn lm hai loi: Turbine giú trc ngang (HAWT) v turbine giú trc ng (VAWT), 1.2 Cỏnh v kt cu cỏnh: Hỡnh dỏng hỡnh hc v khớ ng hc cỏnh turbine Hỡnh ... tớnh toỏn ph thuc rt nhiu vo thuyt (mụ hỡnh) m ta s dng Mt s thuyt tm ỏp dng cho vt liu ny nh thuyt tm nhiu lp kinh in, thuyt bin dng ct bc nht ca Mindilin, thuyt tm bc cao, CHNG II...
 • 22
 • 137
 • 0

TÍNH TOÁN kết cấu BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn

TÍNH TOÁN kết cấu BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN tử hữu hạn
... PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHẦN MỀM ANSYS SVTH:TRẦN ĐÌNH TÍN Trang GVHD: Ts PHAN ĐÌNH HUẤN LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP 1.1 Tổn g quan phương pháp phần tử hữu hạn 1.1.1 khái niệm phương pháp phần tử ... giới hạn trường đại học cũn g dùng tính toán đồ án môn học luận văn tốt nghiệp Chính lạ vốn kiến thức có phần mềm này, đưa em đến đònh chọn đề tài “ Tính toán kết cấu phương pháp phần tử hữu hạn ... nút dàn phần tử, dễ thấy điểm nút có ba bậc tự do: chuyển vò thành phần theo phương x’; y’; z’ hệ tọa độ kết cấu Và vector chuyển vò nút phần tử hệ tọa độ kết cấu là: (Cụ thể với phần tử mà điểm...
 • 238
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích độ bền kết cấu tàu thuỷ bằng phương pháp phần tử hữu hạn tập 1phan tich do ben ket cau than tau va ken chua xi mang theo phuong phap phan tu huu hanphương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấutính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạnphân tich hàm lượng vitamin b bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng caosàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phương pháp quan sát cổ tử cung với acid acetic kết hợp điều trị các tổn thương cổ tử cung cho phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi tại 24 xã vùng nông thôn tỉnh thái bìnhphân tích ứng suất và biến dạng của trạm bơm bằng phương pháp phần tử hữu hạnphân tích báo cáo tài chính bằng phương pháp dupontchuyên đề phân tích động học thuận robot bằng phương pháp ma trận denavithartenbergphân tích giải thuật đệ quy bằng phương pháp lặpví dụ có một chương trình sàng tuyển phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung bằng phương pháp xét nghiệm tế bào kết quả sauphương pháp giải bải toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạnphân tích xác định độ axit bằng phương pháp định phân bằng thuốc thử naoh 0 02n độ axit metyl da cam chuẩn độ tới ph 4 5 bằng chỉ thị metyl da camphân tích kết cấu dư nợ cho vay và đầu tưxác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khíPhương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm về đường tiệm cận của đồ thị hàm sốKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy chuyên đề xác suất biến cố nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 11 ở trường THPT quan sơn 2Một số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcMột số phương pháp mới để giúp học sinh lớp 11 giải bài toán hình học không gianMột số phương pháp tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồiMột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếMột vài kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễnRèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhRèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhVận dụng quy luật mâu thuẫn trong triết học mác lênin vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayRèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baRèn luyện tư duy cho học sinh lớp 10 giải bài tập hình học thông qua việc dạy học theo hướng phát hiện và thay đổi giả thiết của bài toán 2Sử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcThiết kế bài học giá trị lượng gác của góc (cung) có liên quan đặc biệt (SGK đại số 10 nâng cao) theo phương pháp dạy học hiện đạiTìm cách giải tối ưu cho bài toán cực trị trong mặt phẳng tọa độ nhằm giúp học sinh lớp 10 vận dụng vào thi trắc nghiệm hiện nay 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập